maandag 10 mei 2010

Veiligheid en zekerheid

De mens heeft allerlei manieren bedacht om zijn eigen veiligheid, maar vooral zijn zekerheid te vergroten. Zo hebben de West-Europese landen met een Rijnlandse cultuur gekozen voor sociale zekerheid in de vorm van collectieve ondersteuning. De Angel-Saksische landen hebben gekozen voor de zekerheid van flexibiliteit en vrijheid. In China is gekozen voor een staat gestuurde vrije markt. Alles bedoeld om mensen zekerheid te geven dat ze veilig zullen zijn.

Verder lezen …