zondag 31 oktober 2010

De onbeantwoordbare vragen

Er zijn nogal wat onbeantwoordbare vragen in dit universum. Sommige vragen zijn onbeantwoordbaar omdat we de middelen er niet toe hebben om ze te beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag of er leven op andere planeten is. Andere vragen zullen nooit beantwoordbaar zijn, zoals: Bestaat god? Maar toch zullen we het wel blijven proberen om antwoord te vinden op die vragen.

Verder lezen …

vrijdag 29 oktober 2010

Ik moet het begrijpen

Hoe vaak komen we deze houding niet tegen bij anderen? Te vaak eigenlijk komen we deze houding van “ik moet het kunnen begrijpen” tegen in het dagelijkse leven. Nu is dat in veel situaties wel te begrijpen. Als ik iets ga kopen dan wil ik wel begrijpen wat me verkocht wordt. Hoewel hoeveel mensen willen precies weten hoe hun auto werkt, van de manier waarop de banden gemaakt worden tot hoe de motor de auto aandrijft voordat ze hem kopen. Het ligt dus ook een beetje aan de situatie.

Verder lezen …

donderdag 28 oktober 2010

Ik mag niet slecht zijn

In onze huidige maatschappij kennen we verschillende soorten slecht. Zo ben je natuurlijk slecht als je de Nederlandse wet overtreedt. Je bent slecht als je egoïstisch of egocentrisch bent. Maar je bent ook slecht als je werkloos bent. Of je bent slecht als je niet werkt aan het verbeteren van jezelf.

Verder lezen …

woensdag 27 oktober 2010

Hoe arrogant ben je

Zoals ieder mens bezit ik de juiste hoeveelheid arrogantie om te kunnen leven. Als dat niet zo was dan zou ik waarschijnlijk niet de deur uitdurven, laat staan mijn bed uitkomen. Want zonder de arrogantie dat mij niets zal overkomen, zou mijn angst me er van weerhouden het leven met al haar gevaren tegemoet te treden. Nu vinden we het helemaal niet arrogant om te vinden dat ons niets zal overkomen, terwijl de bewijzen er zijn dat we iedere dag de kans lopen op een ongeluk en dat is maar goed ook.

Verder lezen …

dinsdag 26 oktober 2010

Kolb’s theorie voor schrijvers

De leertheorie van David Kolb en Roger Fry stelt dat mensen een proces dat uit vier stappen bestaat doorlopen tijdens het leren. Daarbij maakt het niet uit op welke punt in het proces iemand begint. De vier stappen zijn ervaring opdoen, reflecteren op je ervaring, een conclusie trekken en je conclusie uit proberen, waardoor je weer een ervaring opdoet. Dit proces is overigens vaak zeer onbewust en afhankelijk van hoe belangrijk iets voor iemand is en welke externe invloeden er zijn.

Verder lezen …

maandag 25 oktober 2010

Feitelijk of Informatief

Zelfs in de wetenschap die zich bezighoudt met feiten en informatie is er nog steeds geen duidelijkheid over wat nu precies feiten zijn en wat nu precies informatie is. Van informatie is wel duidelijk wat het probleem is. Informatie heeft namelijk meerdere betekenissen in het dagelijkse leven. Feiten liggen wat anders, maar ook daarvoor geldt dat er in het dagelijks leven vaker algemeen aanvaarde meningen mee bedoeld worden dan echt feiten.

Verder lezen …

zondag 24 oktober 2010

Oppervlakkige artikelen

Op zich is het natuurlijk een kunst een artikel schrijven waarin je als lezer op het eerste oog geen of weinig informatie aantreft. Zelf zal ik me daar ook wel eens aan bezondigen. Vaak is dat echter geen opzet, maar een gevolg van de ingewikkeldheid van het onderwerp. Zeker als je niet meer dan vijf tot zevenhonderd woorden wilt gebruiken loop je het gevaar oppervlakkig te worden. Het wordt natuurlijk nog belachelijker als het artikel oppervlakkig is, omdat de schrijver niet meer wil vertellen.

Verder lezen …

Verzuiling in Nederland

In de geschiedenisboekjes wordt gedaan alsof Nederland eeuwenlang een verzuilde maatschappij was en anders alleen de laatste tweehonderd jaar. De ultieme uiting van verzuiling zou je terugvinden in de politiek met haar partijen die links, recht, midden, christelijk, liberaal of sociaal zouden zijn. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen rond politieke partijen in Nederland dan zie je een landschap van oprichting, samenvoeging, scheiding, samengaan van verschillende zuilen en opheffing. Maar verzuiling mag je het eigenlijk niet noemen.

Verder lezen …

zaterdag 23 oktober 2010

Statistiek is voor iedereen

Nu zullen veel mensen de haren te bergen reizen, dat je durft te schrijven dat statistiek voor iedereen is. Het vreemde is echter dat ons brein in veel gevallen op basis van statistische technieken beslissingen neemt. Zo is onze opportunistische aard als mens alleen mogelijk in een systeem dat statistiek gebruikt om beslissingen te nemen. Opportunisme is namelijk gebaseerd op de verwachting dat iets winst zal opleveren. Als dat niet zo was, dan zouden we ons baseren op de keiharde cijfers van de verhouding tussen succes en mislukking en bij een groter aantal mislukkingen ervoor kiezen om iets anders te gaan doen.

Verder lezen …

vrijdag 22 oktober 2010

Redundant informeren

Als je communiceert via een slecht hoorbaar of werkend medium, dan begrijpen we allemaal dat we onze informatie dubbel moeten verzenden. Het beste is zelfs om met elkaar af te spreken dat beide partijen elkaars uitspraken herhalen. Dus ik zeg iets, jij herhaald het voordat je zegt wat je wilt zeggen. Met een mooi woord noemen we dat redundante informatie. Je stuurt overbodige informatie mee, want dat is de letterlijke betekenis van redundant.

Verder lezen …

woensdag 20 oktober 2010

Regel regelaars

Hoeveel regels kent deze wereld? Laten we zelfs maar geen schatting doen, want naast het feit dat ieder mens zijn eigen regels heeft, heeft ieder gezin regels, heeft iedere groep regels, enzovoort. Zet een bepaalde begrip dat een mens of een groep mensen aanduid op de puntjes tussen: De/Het .... heeft zijn eigen regels, en je kunt aanvoelen hoeveel regels er in deze wereld bestaan. Van de individuele mens tot de Verenigde Naties ze hebben allemaal hun regels. Wat echter zo vreemd is aan al die regels is dat ze ons niet dichter bij ons doel brengen.

Verder lezen …

Wetenschappelijke verspilling

Als je ziet hoeveel wetenschappers er tegenwoordig zijn en hoe weinig er met hun werk gedaan wordt, dan kun je je afvragen of wetenschap zo langzamerhand niet een bron van verspilling is. Er wordt veel kennis ingezet en veel onderzoek gedaan, maar veel uitkomsten worden uiteindelijk niet gebruikt.


Verder lezen …

dinsdag 19 oktober 2010

Hoog van de toren blazen

Wat een schitterend Nederlands spreekwoord voor mensen die zichzelf duidelijk in het beeld zetten met hun uitspraken, terwijl ze eigenlijk helemaal niets in te brengen hebben. Je ziet dit gedrag vaak bij politici als ze weer iets geweldigs te melden hebben of nieuw beleid aankondigen. Maar je ziet ook vaak bij andere makers van regels, met veel bombarie de regel aankondigen, terwijl je eigenlijk hoopt dat de mensen zich uit zichzelf aan die regel gaan houden.

Verder lezen …

maandag 18 oktober 2010

Wetenschappelijke feiten of meningen

De wetenschap geeft ons vaak het idee dat zij met feiten werkt. Zo is de zwaartekracht op aarde gelijk aan 9,8 m/s2. Je krijgt verkoudheid van het rhinovirus. Euclidische wiskunde is handig als je oppervlaktes wilt berekenen. Vrouwen zijn slimmer dan mannen. Mensen zijn rationele kopers. Evolutie leidt tot verscheidenheid in soorten. Het vreemde is echter dat honderd tot tweehonderd jaar geleden de wetenschap hele andere ideeën had over sommige van deze feiten.

Verder lezen …

zondag 17 oktober 2010

De internet consument

Als marketing praat over de consument dan gebeurt dat altijd in de vorm van wat de consument wil. Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat de klant vooral kijkt naar relatie, reputatie, ruil, communicatie, inspanning, behoefte, gemak, prijs, plaats, product en personeel. Als je op internet rondkijkt krijg je langzaam maar zeker het idee dat het niet om de klant gaat, maar om de beurs van de klant en de eigenaar van de website.

Verder lezen …

Luisteren naar anderen

Mensen denken vaak omdat ze een ander horen praten, dat ze luisteren. Maar het punt met luisteren is niet dat je de ander hoort, maar dat je probeert te begrijpen wat de ander zegt. Luisteren is dus een actief en niet een passief gedrag. Om te kunnen luisteren moet je namelijk je eigen gedachten loslaten en zoeken naar wat de ander bedoeld. Nu hoeven wij in de meeste gevallen niet echt die inspanning te leveren die bij luisteren hoort. Want veel van wat er gezegd wordt is niet erg ingewikkeld. “Mag ik de jus” betekent niet veel meer dan wat het zegt.

Verder lezen …

Verantwoordelijkheid afschuiven

Het bekende zwarte pieten zoals verantwoordelijkheid afschuiven ook wel heet kent meerdere vormen. Zo hebben we het simpele: Ik was niet verantwoordelijk, want ik wist het niet. Dan heb je het: Ik heb alleen maar gedaan wat me werd opgedragen. Je hebt ook nog de variant: Ik kon mijn verantwoordelijkheid niet nemen, want die macht had ik niet. Verder kennen we ook: Ik ben niet verantwoordelijk, want niemand heeft mij verantwoordelijk gemaakt. Een zoveelste variant is: Je moet niet bij mij zijn want ik ben niet verantwoordelijk. Of wat zou u zeggen van: Jij bent verantwoordelijk, want je hebt het mogelijk gemaakt.

Verder lezen …

vrijdag 15 oktober 2010

Solidariteit verwachten

Als het gaat om solidariteit dan is er iets vreemds aan de gang. De mensen verwachten vooral dat anderen solidair zijn met hun, maar verwachten vervolgens dat anderen niet verwachten dat zij solidair zijn. Zo zie je bepaalde verworvenheden van de sociaal democratie verdwijnen, de vakbonden, de ziektekostenverzekering, werkloosheidsuitkeringen. Waarschijnlijk is het idee van Tony Judt, dat de sociaal democratie zijn eigen graf heeft gegraven een eerste oorzaak.

Verder lezen …

donderdag 14 oktober 2010

Het leven flitst aan mij voorbij

Het is bijna niet te begrijpen hoe het kan dat mensen bijna altijd als ze onderweg zijn haast lijken te hebben. Vertrekken we nu allemaal collectief te laat van huis, omdat we eigenlijk geen zin hebben om te gaan werken of kunnen we gewoon niet inschatten hoe laat we moeten vertrekken om op tijd aan te komen. Of zijn we misschien bang thuis iets bijzonders te zullen missen als we op tijd vertrekken.

Verder lezen …

woensdag 13 oktober 2010

De Nederlander wordt geacht

De Nederlander wordt geacht de wet te kennen, is een veel gehoorde uitspraak van vooral politici en hoge ambtenaren. Nu blijkt dat veel Nederlanders de wet alleen maar kennen, zeker als je ziet hoeveel verkeersboetes er uitgeschreven worden voor snelheidsovertredingen. Maar het blijkt nog veel erger te zijn. Veel Nederlanders waarvan je verwacht dat ze de wet ook kunnen toepassen blijken hem alleen maar te kennen.

Verder lezen …

dinsdag 12 oktober 2010

Belangrijke internet adviezen

Internet, ooit begonnen als ARPAnet, is een geweldige uitvinding geworden met de toevoeging van de uitvinding HyperText Markup Language (HTML). Maar HTML was niet het enige waardoor internet zo’n succes is. De hele structuur achter internet maakt het mogelijk om op afstand te werken. Dat was ook het doel van de bedenkers van ARPAnet. De gebruikers moesten op verschillende locaties samen kunnen werken, zonder dat ze onderbroken werden door fouten in het netwerk.

Verder lezen …

Innovatie en marketing

Innovatie betekent eigenlijk niet veel meer dan vernieuwen of veranderen, tenminste dat is wat het in het Latijn betekent. Dus een nieuwe tandenborstel kopen is al innoveren. Tegenwoordig wordt innoveren vaak gezien als het antwoord op het realiseren van een constante groei. Iets wat volgens de economische wetenschappen noodzakelijk is om te kunnen overleven. Overigens iets wat volkomen tegenstrijdig is aan wat de natuur laat zien. Maar ook iets wat in strijd is met de kern ideeën van marketing.

Verder lezen ...

Wat komt er kijken bij opleiden

In een wereld waarin opleiden een belangrijke invloed heeft op de winstgevendheid van bedrijven en kansen van werknemers, wordt er maar bitter weinig informatie gegeven over de achtergrond van opleiden. Wat probeer je nu eigenlijk te bereiken met een opleiding, behalve die grotere winstmarge en breder inzetbare werknemer?

Verder lezen …

maandag 11 oktober 2010

Mijn behulpzame ego

Hoewel we maatschappij breed het ego iets negatiefs vinden, kijk naar begrippen als egoïstisch en egocentrisch, kun je er ook anders tegenaan kijken. Zo zou je het ego ook kunnen zien als een ietwat simpel vriendje dat het beste met je voor heeft. Helaas kijkt dat vriendje daarbij voortdurend naar buiten en probeert in te schatten wat de rest van de wereld van ons verwacht. Hoewel het ons wel het idee geeft dat het daarbij onze doelen nastreeft. Wie zou zo’n vriendje niet willen hebben?

Verder lezen …

zaterdag 9 oktober 2010

Het taboe taboe

Het woord taboe komt uit het Polinesisch en betekent zoveel als een onderwerp waar niet over gepraat mag worden. Waarom er over het onderwerp niet gepraat mag worden kan overigens zeer verschillen per cultuur. Zo zijn er culturen waar een onderwerp taboe is omdat er een bepaalde heiligheid aan toegekend mag worden. Er zijn bijvoorbeeld culturen waarin je niet in het openbaar de naam van de goden mag gebruiken en dus eufemistische namen hebt. Terwijl andere culteren niet over onderwerpen praten omdat ze zich ervoor schamen.

Verder lezen …

vrijdag 8 oktober 2010

Waarom wil god ons niet helpen

Hoewel de meeste mensen niet in een god geloven in de vorm van een zelfstandige entiteit die beschikt over ons leven, geloven veel mensen wel in een aanwezigheid van iets wat groter is dan zijzelf. Toch willen we in tijden van moeilijkheden nog wel eens terugvallen in het geloof dat er iets is wat ons leven bestiert of tenminste zou kunnen beïnvloeden. Iets wat je terug ziet in onze vraag: Waarom overkomt mij dit? Want waarom zou je die vraag stellen als je niet denkt dat er iets is om die vraag aan te stellen?

Verder lezen …

donderdag 7 oktober 2010

Waarom wil ik anderen overtuigen

Veel mensen proberen voortdurend anderen te overtuigen van het gelijk van hun mening. Tegenwoordig is dat nog sterker dan vroeger. Voor een deel komt die behoefte natuurlijk voort uit onze angst voor de gevaarlijke wereld. Voor een ander deel zal die behoefte voortkomen uit onze eigen onzekerheid over wat we denken of geloven. We leren tenslotte ook dat naarmate er meer mensen zijn die dezelfde mening zijn toegedaan dan is die mening meer waar.

Verder lezen …

woensdag 6 oktober 2010

Ik wil niet hetzelfde doen

Op een bepaald moment in ons leven worden we ons er bewust van dat we eigenlijk niet veel meer doen dan wat anderen ook doen. We worden ons er opeens bewust van dat we helemaal niet uniek zijn. We doen vaak eerder hetzelfde als anderen, dan juist anders. De conclusie die we vervolgens trekken is dat we niet hetzelfde willen zijn maar anders.

Verder lezen …

dinsdag 5 oktober 2010

Ik doe hetzelfde

Hoe vaak zeggen we dit tegen onszelf: “Ik doe hetzelfde als waar ik de ander van beschuldig.” Waarschijnlijk zelden en als we het doen dan niet in het openbaar, we willen tenslotte niet ook in het beklaagden bankje terechtkomen. Maar is dit niet eigenlijk precies wat we iedere dag weer tegen onszelf zouden kunnen zeggen: “Ik gedraag me niet anders dan die ander die ik beschuldig.”

Verder lezen …

zondag 3 oktober 2010

Plots heb je verplichtingen

Vanaf de dag dat we geboren worden hebben we verplichtingen. Het begint met onze verplichting om onszelf in leven te houden. Dus moeten we iedere dag eten, drinken, slapen en naar het toilet. Maar als we daar eenmaal aan gewend zijn dan nemen onze verplichtingen alleen maar toe. Eerst zijn het opgelegde verplichtingen, maar langzaam maar zeker worden het verplichtingen die we zelf aangaan.

Verder lezen …

Het saaie dagelijkse leven

Hoeveel mensen hebben van tijd tot tijd niet het idee dat het leven saai is. Vooral de dagelijkse gang van zaken is zo saai, dat zij op allerlei manieren leuker gemaakt moet worden. Maar is het dagelijkse leven saai of zijn wij als soort erg onoplettend geworden en zien we de kleine variaties niet meer. Of komt het er eigenlijk op neer dat we elkaar alleen maar napraten. Omdat iemand anders zegt dat het dagelijkse leven saai is, vinden wij dat ook.

Verder lezen …

zaterdag 2 oktober 2010

Postitief zijn of negatief

Positief zijn is tegenwoordig wel de eis die zo’n beetje overal wordt gesteld. Je moet positieve verwachtingen hebben van het nieuwe kabinet. Je moet positief zijn over de ideeën van je baas. Je moet positief zijn over de plannen van je vriend. Je moet positief zijn over de uitkomsten van het wereldkampioenschap. Het moet allemaal maar positief, terwijl er ook heel veel zaken beter kunnen in deze wereld.

Verder lezen …

vrijdag 1 oktober 2010

Wat is systeemtheorie

Het idee achter de systeemtheorie is dat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar uitoefent. Dus het feit dat ik hier een artikel schrijf is mogelijk omdat een computerfabrikant een computer heeft gemaakt die kan werken met Internet Protocol. Omdat iemand of een groep mensen het IP hebben bedacht kan ik contact maken met de server van LeerWiki. Zo hangt alles aan elkaar en wordt tot een systeem waardoor ik mijn gedachten toe kan vertrouwen aan een veel grotere groep mensen dan alleen maar de mensen die ik ken.

Verder lezen …