woensdag 29 februari 2012

Wat blokkeert ons begrip van anderen

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Je zit met iemand te praten en je begrijpt maar niet waar die ander het over heeft. Dit effect is nog sterker zodra iemand boos op ons is en ons probeert duidelijk te maken dat hij of zij boos op ons is. Plots wil het niet tot ons doordringen dat de ander boos op ons is. In plaats daarvan gaan we ons zitten verdedigen, alsof die verdediging de reden dat de ander boos op ons is diskwalificeerd. Terwijl het enige dat we bereiken is dat de ander vindt dat we nog slechter zijn dan we al zijn, want we luisteren niet.

Verder lezen …

dinsdag 28 februari 2012

Wat is het probleem met extrinsiek motiveren

Mensen hebben de keuze uit twee soorten motivatoren. De eerste soort kennen we allemaal, dat zijn innerlijke motivatoren. Dan heb je het over honger, dorst, aandrang, behoefte, geluk. Maar ook bijvoorbeeld het deel uitmaken van een groter geheel en zingeving zijn motivaties die van binnenuit komen. Maslow heeft deze motivatoren in een pyramide gezet om aan te geven welke prioriteit ze hebben. Naast de interne motivatoren kennen mensen ook externe motivaties. Dan gaat het om beloftes van andere mensen, zoals bijvoorbeeld dat je geld krijgt voor werkzaamheden. Overigens zijn die externe motivatoren vaak gekoppeld aan interne.

Verder lezen …

Wat als je geluk van buiten komt

Mensen zijn gelukzoekers. Het punt is echter dat we vooral ons geluk buiten onszelf zoeken. Kijk maar naar hoe we vooral ge├»nteresseerd zijn in winnaars en mogelijke winnaars. Dus willen we vooral sportwedstrijden op televisie zien van winnende ploegen waarmee we ons kunnen vereenzelvigen. Je ziet het ook aan de sporten die aandacht krijgen in nieuwsprogramma’s, namelijk sporten waarin Nederlanders successen boeken.

Verder lezen …

maandag 27 februari 2012

Wat is er veranderd aan artikelsites

In een eerder artikel hier op LeerWiki heb ik al beschreven wat artikel websites zijn. Daar heb ik ook aangegeven wat eigenlijk het belangrijkste is aan zo’n site, namelijk de gebruiksvriendelijkheid. Niet alleen de gebruiksvriendelijkheid voor de lezer, maar ook voor de schrijver. Dat eerdere artikel is van juli 2010 en ondertussen zijn er enkele veranderingen opgetreden.

Verder lezen …

zaterdag 18 februari 2012

Wat te doen met luiers

We kennen natuurlijk twee soorten luiers. De ene is de kunststof wegwerp luier. De andere is de katoenenluier die hergebruikt kan worden. In een documentaire op Arte.de van Jacqueline Farmer wordt duidelijk dat de herbruikbare luier beter is. Een kunststof luier heeft namelijk 300 tot 400 jaar nodig om af te breken in het systeem van een vuilnisbelt. Natuurlijk geldt die periode niet als je zoals in Nederland 12% van je afval verbrand. Maar ook in Nederland wordt nog steeds 5% van het afval op een vuilnisbelt gegooit.

Verder lezen …

donderdag 16 februari 2012

Wat te doen als u spaarlampen wilt gebruiken

In een niet zover verleden is het de makers van TL lampen gelukt om hun product terug te brengen tot een handzaam formaat vergelijkbaar met een ouderwets peertje. Een voorbeeld van zo’n lamp is de Philips Genie. Maar zoals met alle producten die mensen maken is het mogelijk dat er af en toe een product van de lopende band komt dat niet voldoet aan de minimale eisen van betrouwbaarheid. Maar wat doe je daar nu mee. Om te beginnen je natuurlijk beroepen op de garantie.

Verder lezen …

Wat is het enige dat we hebben

Op een bepaald moment hebben we bedacht dat tijd geld is. Natuurlijk klopt dat. Dankzij de tijd die we als mens hebben kunnen we geld verdienen. Maar dat betekent niet dat tijd hetzelfde is als geld. Want als tijd echt geld was, dan zouden we met geld tijd kunnen kopen. Hoe zeer dat niet waar is zien we aan het feit dat hoeveel geld we ook uitgeven, we onze eigen veiligheid niet kunnen garanderen. Zelfs het geld dat we uitgeven aan gezondheidszorg, betekent niet dat we langer zullen leven dan ons lichaam mogelijk maakt. Geld is dus geen tijd. Uiteindelijk is dus het enige dat we hebben tijd en eigenlijk is dat ook maar een illusie.

Verder lezen …

Wat nou hectisch leven

Het leven is voor ons gevoel een grote opstapeling van gebeurtenissen, die soms geen enkele andere relatie hebben dan dat wij er in aanwezig zijn. Van het ene moment boodschappen doen in de supermarkt, tot het volgende moment je huis schoonmaken, tot weer een ander moment een vergadering bijwonen. Met daar tussendoor het fysiek moeten verplaatsen van de ene locatie naar de andere, terwijl je je tussen allerlei mensen door moet manouevreren om op tijd op de volgende locatie te komen.

Verder lezen …

dinsdag 14 februari 2012

Wat is de betekenis van de zondeval

Volgens christenen is de uitzetting uit het paradijs van Adam en Eva door god in het eerste boek van de bijbel bewijs voor de zondige natuur van de mens. Maar als je leest hoe de uitzetting tot stand is gekomen, dan moet je eigenlijk niet kijken naar de consequenties, maar naar de keuzes die gemaakt zijn. Het zijn niet de consequenties van ons gedrag en keuzes die bepalen of we zondigen, maar onze keuzes. Wat je duidelijk ziet aan het verhaal van de appel en de uitzetting is dat god niet blij is als mensen zich laten leiden door wat anderen hun toefluisteren.

Verder lezen …

maandag 6 februari 2012

Wat is respect hebben

Mensen vinden respect belangrijk. Helaas is wat ze vooral belangrijk vinden aan respect het krijgen van respect. Het gevolg is dan ook dat mensen vaak vergeten dat respect iets is wat je geeft, niet iets wat je krijgt. Maar in onze behoefte om respect te krijgen, zijn we bereid anderen te dwingen ons respect te geven. Een mooi voorbeeld hiervan is het verkeer. In het verkeer moet je voetgangers die aanstalten maken om over te steken bij een zebrapad voorrang verlenen. Voorrang is dus een plicht, niet een recht. Toch zie je vaak dat dat de voetganger moet oversteken om voorrang te krijgen.

Verder lezen …