zaterdag 31 maart 2012

Kindermishandeling definitie en een mogelijke oplossing

Laten we beginnen met te stellen dat kindermishandeling van alle eeuwen was, is en zal zijn. Dus hoe hard we ook mogen werken aan het oplossen ervan het zal altijd blijven bestaan. Niet omdat het een element is van onze genetische structuur, maar omdat het een definitie kwestie is. Of iets kindermishandeling is, hangt namelijk samen met de definitie die je hanteert als je gedrag tegenover kinderen als mishandeling beoordeeld.

Verder lezen …

vrijdag 30 maart 2012

De werkelijkheid of mijn waarneming

Veel mensen hebben de neiging om hun waarneming van de wereld te benoemen als de werkelijkheid. Nu is die waarneming van de werkelijkheid niet DE werkelijkheid, maar eerder mijn of dijn werkelijkheid. Want waarnemen wordt beïnvloed door de manier waarop ons brein werkt, maar ook door wat ons is geleerd. Overigens is het simpelste voorbeeld van hoe ons brein onze werkelijkheid beïnvloedt het vreemde effect dat veel schrijvers over hun eigen taalfouten heen lezen. Alsof hun tekst al perfect is, met alle fouten er in. Vandaar dat we spellingscheckers, moderatoren en redacteuren kennen.
Verder lezen …

maandag 26 maart 2012

De ander is verantwoordelijk

De mens is een vreemd wezen als het gaat om verantwoordelijkheid. Dat blijkt als volgt. Als soort zijn we verschrikkelijk sociaal. We zijn zo sociaal dat het gedrag van anderen ons aanzet tot hetzelfde gedrag. Waarna we de ander verantwoordelijk maken voor wat we hebben gedaan. Terwijl we onszelf er wel op beroepen dat we een vrije wil hebben. Maar dat is niet de enige manier waarop we vreemd omgaan met verantwoordelijkheid.

Verder lezen …

zaterdag 24 maart 2012

Kwade opzet of domheid

Getekend jongetje met puntmuts
Hanlon maakte in zijn opmerking: “Wijd niet aan kwade opzet, wat door domheid verklaard kan worden,” een onderscheid tussen opzettelijk slecht doen en domheid. Maar eigenlijk kun je je afvragen of dat verschil er wel is. Want is opzettelijke iets slechts doen niet gewoon dom. Veel slechterikken zullen van mening zijn dat er een verschil is. Wat overigens komt doordat ze denken dat armoede dom is. Maar als ze eerlijk zouden toegeven hoe ze hun leven ervaren, dan zouden ze moeten toegeven dat ze dom zijn om de hele tijd in angst te moeten leven.
Verder lezen …

maandag 19 maart 2012

De klant overtuigen of winnen

Als het gaat om verkopen zijn er twee stromingen. De ene stroming gaat uit van het overtuigen van kopers. Dit is de stroming die door professor Robert Cialdini bediend wordt met zijn 6 overtuigingsfactoren. De andere is de stroming die de klant centraal wil zitten. Deze stroming wordt in zekere zin vertegenwoordigd door Jeff Haden in zijn artikel ‘The 5 Most Powerful Words in Sales’. Maar wat is dan het verschil.

Verder lezen …

Verleden, Waarheid en Werkelijkheid

Als we eerlijk naar begrippen als werkelijkheid, waarheid en verleden zouden kijken, dan zouden we moeten toegeven dat ze hetzelfde betekenen. De werkelijkheid is namelijk iets wat we bespreken, maar we kunnen iets pas bespreken als het verleden tijd is. De waarheid is ook iets wat we graag onderzoeken, maar iets onderzoeken kan pas als het voorbij is. Het verleden is dus de plek waar de werkelijkheid en de waarheid samenkomen. Maar dat betekent ook dat werkelijkheid en waarheid niet bestaan, want het zijn producten van ons denken. Waarheid en werkelijkheid zijn dus niet meer dan het elektrische potentiaal dat op onze zenuwbanen staat.

Verder lezen …

donderdag 15 maart 2012

Transactionele analyse van sociale media

In een artikel van Moniek over transactionele analyse kan je een verband opvallen met gedrag op web 2.0. Veel van wat er op web 2.0 gebeurt, is te duiden vanuit de posities “ik ben niet oké, jij bent oké”, “ik ben oké, jij bent niet oké” en “ik ben oké, jij bent oké”. De eerste kom je vooral tegen op blogs van mensen die hun ziel en zaligheid blootleggen. De tweede positie in combinatie met de laatste kun je tegenkomen op beruchte blogs en nieuwssites. Terwijl de derde oké vooral voorkomt op weblogs van mensen die over koetjes en kalfjes praten.
Verder lezen …

woensdag 14 maart 2012

Trek het je niet aan

Vaak krijgen we het advies van anderen als ons iets overkomt waar we boos van worden of verdrietig om het ons niet aan te trekken. Een tegenhanger van dit advies is het spreekwoord: ‘Wie de schoen past, trekke hem aan.’ Beide uitspraken hebben vaak echter geen enkele grond en zijn vaak niet meer dan een gemakzuchtige manier van omgaan met de situatie van de gebruiker. Want als de ander zich niets aantrekt van wat hem of haar overkomt, dan hoef ik me er als adviseur niet in te verdiepen.

Verder lezen …

vrijdag 9 maart 2012

Geloven, Geloof en Geloofwaardig

Als mens is er veel dat we op basis van geloven moeten aannemen. Zo moeten we geloven dat onze huisarts weet wat hij doet. Er zijn tenslotte andere experts die bepaald hebben en aangeven dat hij of zij voldoende kennis en vaardigheid bezit om zijn of haar beroep uit te oefenen. We moeten ook geloven dat politici het beste met ons voor hebben. Ze zijn namelijk bereid om zich de ellende van hun vak op de hals te halen om de principes van hun politieke partij te realiseren. Maar er is wel iets vreemds met geloven aan de hand.

Verder lezen …

Het begrip vrije wil

Als mensen het hebben over hun recht om zelf te beslissen wat zij willen doen, dan benoemen ze dat vaak met vrije wil. Ondertussen heeft wetenschappelijk onderzoek op verschillende gebieden aangetoond, dat die vrije wil maar zeer beperkt is. Zo blijkt ons brein in veel gevallen allang besloten te hebben wat we willen, voordat we ons daar bewust van worden.

Verder lezen …

donderdag 8 maart 2012

Gedrag versus spreken

We denken vaak dat ons gedrag en wat we zeggen elkaar versterken. Maar het komt er vaak op neer dat ons gedrag iets anders zegt dan wat we in woorden communiceren. Het lijkt er dus op dat gedrag en praten twee verschillende communicatiestromen zijn. Waarbij ons gedrag vaak meer zegt over wie we zijn, dan wat we zeggen in woorden.

Verder lezen …

Hebben wij wel een vrije wil

Volgens de ene mens hebben wij een vrije wil, volgens de andere niet. Als je kijkt naar hoe de meeste mensen zich in de meeste situaties gedragen, dan ga je bijna denken dat de vrije wil niet bestaat. Maar misschien ligt het wel aan hoe we vrije wil definiëren. Want als je naar de manier waarop ons brein werkt kijkt, dan zou je eigenlijk moeten concluderen dat we het ene moment wel en het andere moment niet beschikken over een vrije wil.

Verder lezen …

dinsdag 6 maart 2012

Nemen wij verantwoordelijkheid of niet

Er is iets vreemds aan de hand met het nemen van verantwoordelijkheid. Aan de ene kant ontnemen we voortdurend mensen verantwoordelijkheid, door allerlei regels op te stellen. Aan de andere kant verwachten we dat mensen zelf verantwoordelijkheid dragen. Maar zodra we merken dat mensen hun verantwoordelijkheid verkeerd gebruiken, maken we regels om hun te dwingen hun verantwoordelijkheid af te geven. Hier een paar voorbeelden van hoe we onze verantwoordelijkheid kwijtraken.

Verder lezen …

zondag 4 maart 2012

Het leven accepteren zoals het is

Het leven accepteren zoals het is, is niet de sterkste kant van de mens. Voor een deel is dat wel goed dat we het leven niet accepteren zoals het is. Daardoor wordt het voor ons mogelijk om dingen te veranderen in ons leven en onze omgeving. Maar voor een deel is het ook niet goed, omdat we daardoor het leven zwaarder maken dan nodig. De kunst is in zekere zin zoals die wijsheid op het wandtegeltje zegt: Te accepteren wat je niet kunt veranderen, aan te pakken wat je kunt veranderen en het verschil tussen beide te weten.

Verder lezen …