maandag 31 december 2012

How greedy are we

If we look around in our world we think we can see the greed of others. But seldom do we think about our own greed. But how strange is that to think we can see the greed of others but not our own. Maybe that is because we think greed has to do with behavior others show towards us. While our own greed is not greed in our eyes because we understand why we show that behavior.

Verder lezen …

zondag 30 december 2012

Is greed a bad thing

Mankind has decided that there are seven behaviors that are to considered so bad, we should never show them. Those seven sins are even called deadly or mortal or cardinal sins. The seven sins are not necessarily bad, because if you take time to learn from them, these sins are great teachers. So what are those seven sins:

 1. gluttony in the form of eating to much
 2. greed (or avarice) the wish to hold on to material things to become rich
 3. sloth meaning extreme laziness
 4. pride in the meaning of finding yourself better than others
 5. lust in wanting something
 6. envy meaning that you want what others have
 7. wrath in the meaning of being angry at others
If you look good at these seven sins you might see a pattern, they all have to do with excess.

Verder lezen …

vrijdag 28 december 2012

Wat maakt lesgeven moeilijk

Op het eerste oog lijkt lesgeven makkelijk. Je pakt een onderwerp, je gaat voor een groep mensen staan en je vertelt over het onderwerp. Vervolgens neem je nog een toets af om te controleren wie wel of niet iets geleerd heeft en geeft iedereen die meer dan 55% goed heeft een voldoende. Iedereen die minder dan 55% van de vragen goed heeft mag het nog een keer proberen.

Verder lezen …

dinsdag 25 december 2012

Hoe slecht is hebzucht

In de vraag “hoe slecht is hebzucht” zitten twee andere vragen opgesloten. De eerste is “Wat is slecht?”. De tweede is “Wat is hebzucht?” Om de vraag “hoe slecht is hebzucht?” te kunnen beantwoorden moet je eerst de twee andere vragen beantwoorden. Natuurlijk kun je volstaan met te kijken naar wat anderen zeggen over hebzucht en slecht, maar daarmee doe je jezelf te kort. Want hoe zeer we ook kijken naar anderen om ons eigen oordeel een basis te geven, we hebben toch allemaal net een iets andere uitleg van begrippen als slecht en hebzucht.

Verder lezen …

zondag 23 december 2012

Verschillende niveaus van taboes

Taboes zijn onderwerpen waar mensen liever niet over praten of in sommige gevallen zelfs volledig ontkennen dat ze bestaan. Daarbij kennen taboes verschillende niveaus van onbespreekbaarheid. Maar ze kennen ook verschillende niveaus afhankelijk van de groep waarin ze besproken worden.

Verder lezen …

dinsdag 18 december 2012

Wat is er zo moeilijk aan coachen

Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen coach is. Maar is dat eigenlijk wel waar. Want wat is nu eigenlijk een coach. In de Engelse taal betekent coach zelfs letterlijk een bus. Terwijl het woord in het Engels ook vaak gebruikt wordt om een veredelde trainer aan te duiden, die de spellijnen voor de komende wedstrijd uitzet. Naast deze twee vrij beperkte begrippen wordt het woord coach ook gebruikt om mensen aan te duiden die het werk doen dat vroeger gedaan werd door goede vrienden of een religieusleider. Een coach is dan iemand die een luisterend oor heeft voor mensen met problemen en vragen stelt op basis van wat hij of zij hoort. Maar is dat alles wat een coach is en waarom zou het dan moeilijk zijn.

Verder lezen …

maandag 17 december 2012

Instructie heeft werkvormen nodig

Instructie heeft tot doel mensen zelfstandig te maken of dat nu sociaal of beroepsmatig is. Om dat doel van zelfstandigheid te realiseren moet instructie structuur aanbrengen in de chaos. Structuur krijg je door te kijken welke kennis en vaardigheden noodzakelijk, belangrijk en leuk zijn. Daarnaast stel je vast welke houding past bij een zelfstandig burger of beroepsuitoefenaar. Maar dan ben je er nog niet want het menselijk brein leert op een bepaalde manier en hou je daar geen rekening mee, dan creëer je slechts verwarring en onwetendheid. Maar al deze activiteiten leiden slechts tot een instructie op papier. Om de instructie zijn werk te laten doen heb je werkvormen nodig.

Verder lezen …

zaterdag 15 december 2012

Hoe makkelijk is instructie

Als je ziet wat instructeurs doen, dan zou je bijna gaan denken dat het makkelijk is. Je staat een beetje voor de klas, je vertelt een verhaaltje, je geeft wat opdrachten en klaar ben je. Af en toe roep je nog een vervelende deelnemer tot de orde, maar dat is het dan wel. Als je dan ook nog eens ziet dat instructie eigenlijk niets anders is dan orde of structuur in de chaos brengen, dan kun je je afvragen waarom niet iedereen instructeur is. Maar is instructie wel zo makkelijk als we denken dat het is.

Verder lezen …

dinsdag 11 december 2012

Instructie is meer dan doelen stellen

In drie andere artikelen maakte ik duidelijk dat instructie gaat over het realiseren van een aantal doelen. Het hoogste doel aan instructie is het realiseren van zelfstandigheid. Het secundaire doel dat moet bijdragen aan het creëren van zelfstandigheid is het creëren van structuur in de chaos. Die structuur realiseer je door dat wat belangrijk, noodzakelijk en leuk is op te delen naar wat iemand moet weten, kunnen en willen. Maar nu heb je alleen nog maar de doelen voor een instructie geformuleerd. Hoe krijg je nu die belangrijke, noodzakelijke en leuke kennis in de hoofden van de onwetende?

Verder lezen …

maandag 10 december 2012

Hoe creeer je een instructie

Er zijn vele vormen van instructie. Je hebt lesgeven, informeren, presenteren, voorlichten, therapie, opvoeden, trainen, propaganda, reclame, allemaal bedoeld om wat iemand weet of kan te veranderen, soms zelfs te vermeerderen. Daarnaast heeft instructie vaak ook invloed op iemands houding. Zeker reclame, therapie en propaganda zijn gericht op de houding die iemand heeft. Nu lijkt het alsof het doel van instructie beïnvloeding is, maar het werkelijke doel van instructie is het creëren van duidelijkheid in de chaos van een onderwerp. Soms kan dat leiden tot het beïnvloeden van de ontvanger van de instructie, zoals met propaganda en reclame. Maar vaker is het bedoeld als het creëren van begrip voor het onderwerp. Tenminste dat is de intentie bij de meeste vormen van instructie.

Verder lezen …

Waarom bestaat er instructie

In een vorige artikel over instrueren heb ik geprobeerd duidelijk te maken waar instructie over gaat. Instructie gaat namelijk over het vergroten van wat iemand weet, kan of hoe iemand zich gedraagt. Maar het waarom van instructie heb ik buiten beschouwing gelaten. Met waarom bedoel ik hier niet het doel maar de oorzaak van het instrueren. Want instructie is zo oud als de sociale diersoorten die plannen kunnen maken. Want ook opvoeden is instructie.

Verder lezen …

vrijdag 7 december 2012

Wat is instrueren voor beginners

In zijn meest simpele vorm is instructie het overbrengen van informatie. Je zou het ook het uitwisselen van ideeën kunnen noemen. Deze vorm van instructie noemen we ook wel informeren. In zijn meest complexe vorm is instructie het creëren van nieuw gedrag, door iemands houding, vaardigheden en ideeën te veranderen. Dit noemen we ook wel coaching, therapie of gedragsverandering. Instructie kent dan ook drie lagen doelen, die beschreven worden met de woorden: 
 1. weten of kennen 
 2. kunnen 
 3. willen 
Om het wat mooier te zeggen:
 1. Informatie 
 2. Vaardigheden 
 3. Houding 
Hoe moeilijk instructie is, blijkt al uit de woorden van de Chinese filosoof Confusius uit 500 voor Christus:
Vertel me en ik vergeet, toon me en ik onthoud, laat me doen en ik begrijp.
Verder lezen …

dinsdag 4 december 2012

Het model van menselijke ontwikkeling

De eerste vraag die bij mij opkomt als ik het heb over ontwikkeling is: Wat is dat dan? Is ontwikkeling een proces van slechter naar beter. Of is ontwikkeling een toestand waarin je je bevindt. Of is ontwikkeling een proces van onderontwikkeld naar ontwikkeld. Wat is ontwikkeling? Wat ik wel weet is dat er heel veel modellen zijn die gekoppeld zijn aan verschillende soorten ontwikkeling. Zo heb je de wetenschappelijk empirische cyclus, gekoppeld aan informatie ontwikkeling. Er is de Deming circle, wat slaat op productie verbetering. Je hebt het leermodel van Kolb, gericht op kennisontwikkeling. In de kern zijn de drie modellen hetzelfde.

Verder lezen …