zaterdag 31 juli 2010

De ander vrijlaten

Dit is één van de moeilijkste dingen die we in dit leven tegenkomen. We hebben het namelijk niet geleerd. Onze ouders vonden namelijk dat we ons op een bepaalde manier moesten gedragen. Onze leerkrachten vonden dat bepaald gedrag betamelijk was. Onze vrienden verwachten gedrag van ons dat ze kunnen begrijpen. Onze bazen en collega’s menen dat we alleen professioneel zijn als we ons op een bepaalde manier gedragen. Zelfs onze mededansers vinden dat we op een bepaalde manier moeten dansen. De ander vrijlaten zit niet in ons systeem.

Verder lezen …

vrijdag 30 juli 2010

Als we altijd de waarheid spraken

Om een wens of plicht als: “Altijd de waarheid spreken” te kunnen begrijpen, moet je je kennis van de situatie waarin we ons nu bevinden loslaten. Want in de werkelijkheid waarin we nu leven hebben we het voor onszelf onmogelijk gemaakt om altijd de waarheid te spreken. Er zouden teveel belangen geschaad worden als we vanaf morgen wereldwijd de waarheid zouden gaan spreken. We zouden waarschijnlijk subiet na de eerste minuut van waarheid spreken overgaan op liegen, al was het alleen maar om anderen tegen zichzelf te beschermen.

Verder lezen …

De waarheid levert geen stemmen op

Politici worden vaak als leugenaars bestempeld of door hun eigen collega’s als draaikonten, wat natuurlijk een eufemisme is voor leugenaar. Maar goed bezien zijn het gewoon opportunisten, die weten dat de waarheid hun geen stemmen oplevert. Dus als je meer stemmen kunt winnen met mensen naar de mond te praten, waarom zou dan de waarheid vertellen. We leven toch niet in een deontologisch paradijs, waarin het spreken van de waarheid je plicht is. We zijn toch geen kleine kinderen die nog moeten leren wat hoort. Het is alleen wel hypocriet natuurlijk als je als politicus iedereen naar de mond praat, maar vervolgens vindt dat iedereen eerlijk moet zijn tegenover jou.

Verder lezen …

Kwaliteitsartikelen

Iedere redacteur, uitgever, journalist, publicist heeft het over kwaliteitsartikelen. Ze weten niet precies wat een kwalitatief goed artikel of boek is, maar ze zijn er altijd naar opzoek. Kwaliteit verschilt namelijk per lezer, maar ook per onderwerp. Zo zit ik bijvoorbeeld niet te wachten op een romanstructuur voor het de uitleg van de werking van mijn televisie. Terwijl ik voor het verhaal over het menselijk bestaan, misschien maar beter een verhalende structuur kan opzetten. Het succes van de bijbel is daar een voorbeeld van. Maar wat zeker belangrijk is, is dat het begrijpelijke taal is, daar begint alle kwaliteit mee.

Verder lezen …

donderdag 29 juli 2010

Ik ben niet waardig

Is dit niet een beetje de houding die veel bedrijven aannemen als ze ons post sturen. “Ik ben niet waardig dat u aandacht aan mij besteedt.” “Ik mag u niet lastig vallen met mijn informatie.” “U bent geweldig en ik ben maar ondergeschikt en val u lastig.” Het lijken wel van de fans van filmsterren of beroemde muzikanten die bijna in katzwijm vallen als hun ster naar ze kijkt of aandacht aan ze besteedt. Alsof de ander geen mens is maar een koning of nog erger een godheid, die met één goedkeurende blik al je ellende kan doen verdwijnen.

Verder lezen …

Hoeveel kost een auto

Een auto kost zoveel als je er aan uit wilt geven. Nu we dat gezegd hebben, kunnen we een ander vreemd fenomeen rond kosten bespreken, die niet alleen voor autos gelden, maar voor de meeste spullen. Want meestal als je iemand vraagt: "Wat kost dat?" Dan krijg je als antwoord een bepaalde prijs. Zo kosten auto's tegenwoordig tussen 100 en 1,5 miljoen Euro, tenminste dat is wat je te horen krijgt als je naar de prijs vraagt. Maar dat is net zoiets als vragen hoeveel een brood kost en vergeten dat je naar de winkel moet lopen om het te kopen, dat brood kopen kost ook tijd. In dit leven kost alles dus meer dan de prijs die je ervoor betaald.

Verder lezen …

woensdag 28 juli 2010

Hoe kan ik opsommingen mooi uitlijnen!

Een opsomming is een mooie manier om een reeks gegevens leesbaar achter elkaar te plaatsen. Dus inplaats van een reeks woorden die met komma's worden gescheiden, zet je de woorden onder elkaar. Een belangrijk punt bij het maken van opsommingen is de inhoud van de opsomming. Je zou het ook de interne relatie tussen de elementen van de opsomming kunnen noemen. Zo heeft het weinig zin om een reeks dieren die uit dezelfde familie stammen met een genummerde opsomming op te schrijven. Terwijl het juist heel zinvol kan zijn om een reeks stappen die je moet uitvoeren genummerd op te sommen, zodat duidelijk is welke stap eerst en welke laatst. Een opsomming maken kan dus genummerd en ongenummerd. Of zoals dat in html heet ordered list (ol) of unsorted list (ul).

Verder lezen …

De waarheid is hard

Hoewel je kunt je afvragen of het de waarheid is als het pijn doet. Het is wel waar dat de waarheid niet leuk kan zijn. Helemaal als je daardoor een kant van jezelf te zien krijgt die je niet leuk vindt. Maar dan is natuurlijk altijd weer de vraag: Moet alles aan een mens leuk zijn. Je kunt ook nog de vraag stellen: Hoe komt het dat je iets aan jezelf niet leuk vindt? Of de vraag: Welk criterium gebruik je om te bepalen of iets niet leuk is? Maar je kunt ook de vragen stellen: Wat is waarheid? en Hoe weet je of het de waarheid is?

Verder lezen …

dinsdag 27 juli 2010

Mijn slechte kanten

Volgens anderen hebben we altijd slechte kanten. Vaak gaat het daarbij niet om onze echte slechte kanten, bijvoorbeeld het feit dat we onze hond de hele dag alleen laten. Maar vinden anderen vaak dat onze slechte kanten gedrag is waar zij last van hebben. Waarna dit slechte gedrag direct gekoppeld wordt aan een slechte eigenschap. U maakt lawaai, dus bent u een egoïst. U ruimt niet op, dus bent u een sloddervos. Wat dat betreft hebben we vaak niet zoveel aan de kritiek van anderen, het is gebaseerd op zichtbaar gedrag niet de innerlijke oorzaak.

Verder lezen …

Auw dat doet pijn

Toen we jong waren riepen we ondanks de pijn die we voelden: Schelden doet geen zeer, maar slaan veel meer. In het Engels heet dat: Sticks and stones will break my bones, but words can never hurt me. Toch blijkt nu uit onderzoek dat hetzelfde gebied dat fysieke pijn registreert in onze hersenen gestimuleerd wordt als we afgewezen worden en dat is toch wat schelden en kritiek voor ons gevoel inhoud.

Verder lezen …

maandag 26 juli 2010

Verschillende uitgangspunten

Problemen en situaties kun je vanuit verschillende uitgangspunten bekijken. In de wetenschap zie je dit terug in de opdeling van een universiteit in veel verschillende faculteiten en binnen de faculteiten vakgroepen of opleidingen. Zo kun je op een filosofische manier naar een situatie of probleem kijken. Je kunt ook puur inhoudelijk naar het probleem kijken. Je kunt vanuit een sociologisch oogpunt kijken. Maar je kunt ook vanuit een biologisch standpunt kijken. Je kunt ook kiezen voor een politieke kijk. Al die standpunten of bschouwingswijzen zijn niet het probleem. Ons probleem is dat de uitkomsten van die beschouwingen niet bij elkaar gebracht worden.

Verder lezen …

De olifant in de kamer

Amerikanen en Engelsen gebruiken tegenwoordig het gezegde: “The elephant in the room” om een situatie aan te geven die overduidelijk aanwezig is, maar waar niemand over wil praten. De meeste mensen kennen deze situatie wel. Bijvoorbeeld de abominabele manier van mensen aansturen van een leidinggevende. Of het niet nakomen van een toezegging dat er voor 1 juli een kabinet is. Maar ook bijvoorbeeld de wereldwijde armoede en kindersterfte zijn olifanten in onze kamer.

Verder lezen …

zondag 25 juli 2010

Onderwijsrendement

Onderwijs heeft als doel om zoveel mogelijk mensen een gelijke start te bieden in de maatschappij. Dit is natuurlijk een onmogelijkheid, omdat mensen nu eenmaal uniek zijn. Die gelijke start lukt dan ook niet. Maar wat wel kan is iedereen tenminste een aantal vaardigheden te leren die hij of zij kan gebruiken in zijn leven als burger in een kennismaatschappij. De basis vaardigheden die wij nodig achten voor en kennismaatschappij zijn dan lezen, rekenen en schrijven. Maar hoe realiseer je dat nu met een beetje rendement. Hoe zorg je ervoor dat onderwijsdeelnemers het doel bereiken binnen de gewenste tijd?

Verder lezen …

Verbanden leggen

Als je over onderwerpen als ethiek en morele ontwikkeling aan het schrijven bent of over een filosoof als Socrates, dan kan het je wel eens gebeuren dat je verbanden gaat zien. Zo is Socrates bijvoorbeeld duidelijk een deontoloog, het is namelijk de plicht van een mens om zijn leven te leiden volgens algemeen geldende regels. Maar morele ontwikkeling verloopt bijvoorbeeld van een teleologische begin in hedonisme via utilistische ideeën naar deontologische principes.

Verder lezen …

zaterdag 24 juli 2010

Morele ontwikkeling

Veel mensen geloven niet echt dat het mogelijk is dat iemand zich op moreel vlak kan ontwikkelen. Niet voor niets het spreekwoord: “Eens een dief altijd een dief.” Of wat zou je zeggen van: “Een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken.” Nu niet bepaald hoopvolle uitspraken over het vermogen van mensen om zich ethisch te ontwikkelen. Maar uit onderzoek van Kolhberg blijkt dat het wel mogelijk is om zelfs criminelen zich moreel te laten ontwikkelen.

Verder lezen …

vrijdag 23 juli 2010

Wie was Sokrates

Volgens de leerling Plato was Sokrates of Socrates een filosoof. Eigenlijk weten we niet zoveel van de Athener Sokrates, behalve wat zijn leerling Plato over hem geschreven heeft en wat Aristophanes en Xenophon schrijven. We hebben dus alleen indirecte bronnen en dat maakt natuurlijk alles wat we weten over Sokrates zeer twijfelachtig. Voor hetzelfde geld is Socrates een bedenksel van Plato om zijn eigen filosofische ideeën, waarvan hij wist dat ze ongewenst waren, openbaar te kunnen maken.

Verder lezen …

Was de kip of het ei eerder?

Letterlijk genomen was het ei er eerder dan de kip. De kip komt namelijk uit het ei en het principe van het ei is al veel ouder dan het principe van de kip. Daarnaast zijn er veel meer soorten die eieren leggen dan alleen de kip, terwijl die soorten ouder zijn dan de kip als soort. Het ei was dus eerder dan de kip. Zo dan hebben we die vraag eindelijk de wereld uit geholpen.

Verder lezen …

donderdag 22 juli 2010

Faillissement we betalen er allemaal aan mee

Failliet gaan is niet leuk. Het is gewoon een vorm van verliezen en dat mag nu eenmaal niet in Westerse culturen. Vandaar ook dat je jarenlang een smet op je blazoen hebt als je failliet gaat, of dat nu als ondernemer is of als particulier. Verder is het natuurlijk ook niet leuk om failliet te gaan, omdat je een tijdlang alle rechten om zelf te beslissen over je geld verliest. Maar dat is niet het enige wat niet leuk is aan faillissementen. Het vervelende is dat we er allemaal aan mee betalen, ook al denken we nog wat voordeeltjes op de kop te kunnen tikken door goedkoop iets te kopen in een faillissementsverkoop.

Verder lezen …

Inhoudelijk en innerlijk ervaren

Goed bezien heeft ieder artikel en iedere ervaring in deze wereld een inhoudelijk element en een innerlijk. Het inhoudelijke element is dat wat door iedereen is waar te nemen. Het innerlijke element is dat wat de ervaring voor jou betekent. Maar op innerlijk vlak kun je de ervaring op twee niveaus ervaren. Je kunt het vanuit je ego ervaren of vanuit je echte ik. Dat vraagt natuurlijk wel om enige uitleg.

Verder lezen …

Wat nou communicatie

Ik zat er over te denken om een artikel te schrijven over communicatie. Maar als ik zie wat er al over geschreven is op LeerWiki en wat ik zelf ooit al eens geschreven heb, dan zie ik het nut er niet echt van. Of het zou moeten zijn om het allemaal nog eens samen te vatten. Of om er wat historische informatie aan toe te voegen. Zoals bijvoorbeeld dat de eerste persoon die iets over communicatie op papier zette in de vorm van zender medium ontvanger en ruis, oftewel metacommunicatie, Marshal McLuhan was in 1960. Hij was ook de eerste die het had over ‘’het medium is de boodschap’’ en ‘’the global village’’.

Verder lezen …

woensdag 21 juli 2010

Hoe doe ik dat dan?

Al die filosofen vertellen ons hoe we ons leven moeten leiden. Ze vertellen ons dat we onze plicht moeten doen. Of ze vertellen ons dat we ons doelen moeten stellen. Maar hoe dat in de praktijk gaat vertellen ze ons niet. Hoe voer je je plicht uit als je iedere dag geconfronteerd wordt met het doel te overleven? Hoe realiseer je een doel, als je iedere dag verplicht bent om hard te werken om te overleven?

Verder lezen …

Technorati

Een van de eerste sites die probeerde om een overzicht te creëren in het wirwar aan weblogs dat ontstond aan het begin van de 21ste eeuw was Technorati. Op Technorati kon je je aanmelden als eigenaar van een blog, waarna Technorati bij goedkeuring je blog toevoegde aan haar overzicht. Het doel was natuurlijk het creëren van links vanuit een overzichtssite naar weblogs. Wat vooral interessant was vanuit het oogpunt van Google pagerank.

Verder lezen …

Adsense kan gedachten lezen

Soms krijg je de melding dat Google Adsense mensen zonder opgaaf van reden heeft afgesloten en hun account heeft opgeheven. Nu geldt voor de meeste van die mensen dat dat waarschijnlijk ook waar is. Hoewel er vast een paar tussen zitten die zo stout waren om de regels van Adsense te overtreden. Zo vindt Adsense het bijvoorbeeld niet goed dat je als auteur op advertenties bij je eigen artikelen gaat klikken of dat je mensen vraagt om op de advertenties te klikken.

Verder lezen ...

dinsdag 20 juli 2010

Gezochte verbanden

Als mensen ergens goed in zijn, dan is het vinden van verbanden. Voor een deel is dat heel handig. Zo kun je maar beter leren om een verband te leggen tussen geritsel in de bosjes en een roofdier en je verstoppen, dan dat je afwacht of dat geritsel ook echt een roofdier is. Het is dus wel logisch dat ons brein razendsnel is in het leggen van verbanden, want alleen onze voorouders die zo’n brein hadden overleefden om zich voort te planten. Het vervelende is alleen dat wij nu allerlei verbanden weten te bedenken die niet bestaan.

Verder lezen …

maandag 19 juli 2010

Mijn oplossing is de beste

Hoe vaak denken we niet dat onze oplossing de beste is? Zeker als we meer ervaring op een bepaald gebied hebben, dan denken we al snel dat onze oplossing de beste is. We kennen het probleemgebied tenslotte veel beter dan iemand anders. We weten uit ervaring wat wel en niet kan. Dus moet ook onze oplossing beter zijn.
Soms denken we dat onze oplossing beter is, omdat we hoger in de hiërarchie staan. Maar dat is vooral een vorm van eigendunk die je eigenlijk los zou moeten laten als leidinggevende. Je bent er tenslotte niet voor de oplossingen, maar voor het leidinggeven.

Verder lezen …

We zijn egocentrisch

Van af het moment dat we er oud genoeg voor zijn leren we dat we niet egocentrisch mogen zijn. We mogen niet denken dat de wereld om ons draait. Hoewel we de eerste jaren van ons leven wel zo behandeld worden. Zodra we huilen reageert iedereen als een gebeten hond en rent om ons ten dienste te zijn. Het is dus niet zo vreemd dat we het idee ontwikkelen dat we het centrum van de wereld zijn.

Verder lezen …

zondag 18 juli 2010

Onszelf respecteren

Hoevaak doen we dat nu eigenlijk: ‘Onszelf respecteren’? We doen het waarschijnlijk te weinig, want we hebben allerlei redenen waarom we vinden dat we geen respect voor onszelf hoeven te hebben. Nu zijn een aantal van die redenen natuurlijk volkomen onterecht en sommige volkomen terecht. Maar van veel van de redenen die we hebben om onszelf niet te respecteren weten we niet eens warom we ze hebben of toepassen. Want waarom komen we bijvoorbeeld niet voor onze mening op, als onze baas er om vraagt? Of waarom protesteren we niet tegen overdreven politiegeweld, als iemand gearresteerd wordt. We hebben vaak wel een verklaring waarom we het doen, maar daaruit blijkt alleen maar hoeveel moeite we hebben met respect opeisen voor onszelf.

Verder lezen …

Doelenleer of plichtenleer

Binnen de filosofie is er een tweestrijd gaande tussen de aanhangers van de deontologie (plichtenleer) en de teleologie (doelenleer). Beide filosofische stromingen menen dat zij de manier beschrijven waarop mensen moeten leven. Maar beide laten daarbij een belangrijk criterium buiten beschouwing. Een criterium dat misschien wel te rechtvaardigen is als je te maken hebt met materie, maar niet past bij zoiets als filosofische stromingen.

Verder lezen …

zaterdag 17 juli 2010

Het ongelijk van twee filosofische stromingen

Sinds de eerste Griekse filosofen is er eigenlijk een tweestrijd gaande tussen de doelen- en plichtenleer. Of om het met Griekse termen te zeggen deontologie (plichten) en teleologie (doelen). Waarbij tele niet komt van de aanduiding ver, zoals in telefoon of televisie, maar van telos het Griekse woord voor doel. Terwijl deon dus letterlijk uit het Grieks komt en plicht betekent. Je zou de teleologie ook kunnen samenvatten tot:

  • Het doel heiligt de middelen.

Terwijl de deontologie samengevat uitkomt op:

  • Behandel anderen zoals jij behandeld wilt worden.

Verder lezen …

vrijdag 16 juli 2010

Leugens geloven

Waarom durven gelovigen te beweren dat hun god zichzelf mag tegenspreken om hun geloof te testen. Hoe geloofwaardig is dat van die god? Bijvoorbeeld eerst zeggen dat je niet mag doden en dan vragen om een mensenoffer. Dat lijkt eerder het testen van onze goedgelovigheid en het gemak waarmee we voor de gek te houden zijn, dan het testen van ons geloof. Maar waarom zou een god ons geloof moeten testen, hij kan toch in ons hart zien of we geloven. Hij kan toch beter zien of we het menen, dan wijzelf.

Verder lezen …

donderdag 15 juli 2010

Mensen zeggen dat ik besta

Bij sommige mensen lijkt het er wel op alsof ze alleen mogen bestaan in hun eigen ogen als iemand anders hun daarin bevestigd. Je moet mijn naam kennen anders besta ik niet. Dus stel ik me aan iedereen voor en ben boos als iemand mijn naam vergeet. Mijn blijdschap is pas echt als iemand anders blij is om hetzelfde of als ik iemand anders over mijn blijdschap heb verteld. Ik besta alleen in relatie met anderen.

Verder lezen …

dinsdag 13 juli 2010

Gebruiksvriendelijkheid

Hoewel niemand een precieze omschrijving zal kunnen geven van wat hij bedoelt met gebruiksvriendelijkheid, weten we altijd wel wat het is als we het tegenkomen. Zo was de strippenkaart een redelijk gebruiksvriendelijk systeem. Zo is de OV-chipkaart dat helemaal niet. Zo is een televisie in het gebruik eenvoudig. Maar als je de zenders wilt programmeren in de volgorde die jij wilt dan lijkt het wel alsof je gepromoveerd moet zijn in het door de fabrikant bedachte systeem om het te kunnen gebruiken.

Verder lezen …

maandag 12 juli 2010

Sociale bladwijzer sites

Soms maak je gebruik van zaken, zonder echt te weten hoe het heet. Zoiets als iedere dag de waterkraan gebruiken, zonder je bewust te zijn van het feit dat dat ding een kraan heet. Hoewel als je gaat kijken naar hoe alle onderdelen van een kraan heten, dan klopt het eigenlijk wel dat ik niet weet wat een kraan is, tenminste als je van mening bent dat weten hoe iets heet betekent dat je het door en door kent. Zo zijn er eigenlijk een heleboel zaken in onze wereld die we zonder ze te kennen kunnen gebruiken. Zo maak ik probleemloos gebruik van mijn maag en darmen zonder te weten hoe ze precies werken. Maar zo maak ik ook gebruik van sociale bladwijzer websites zonder eigenlijk te weten hoe ze precies werken en dat het social bookmarking sites zijn.

Verder lezen …

Hypocrisie van de vacaturemarkt

De vacaturemarkt is een bijzondere markt als je ziet hoe scheef hij eigenlijk in elkaar zit. De vacatures die in advertenties gepubliceerd worden, lijken wel dertien in het dozijn functies. Terwijl de sollicitant een dusdanig opmerkelijke brief moet creëren dat de eigenaar van de vacature verliefd op hem wordt.

Verder lezen …

zondag 11 juli 2010

Waarom groeit haar op bepaalde plekken maar tot een bepaalde lengte?

Dit is echt een schitterende vraag die je kunt stellen. Goed bezien is hij vanuit ons standpunt van leven volkomen onbelangrijk. Hoelang of kort ons haar op bepaalde plekken is doet namelijk niets af aan ons leven. We worden ook geen “betere” mensen van de kennis van deze vraag. Je kunt je dus afvragen of het belangrijk is om te weten waarom ons lichaamshaar niet overal even lang wordt. Aan de andere kant is dit wel een zeer wetenschappelijke vraag. Daarbij kun je nooit weten of het toch een belangrijke vraag is.

Verder lezen …

Welke planeet is het verst weg?

Het meest eenvoudige antwoord op de vraag:
- Welke planeet is het verst weg?
is natuurlijk:
- De planeet die het verst weg is, maar nog niet is ondekt.
In het geval van de mensheid zijn dat zo'n beetje alle planeten die aan de rand van het uitdijende universum liggen. Dat die planeten er moeten zijn blijkt wel uit het feit dat astronomen steeds meer planeten rond andere sterren beginnen te ontdekken. Maar ik neem aan dat deze vraag gaat over de planeten in het zonnestelsel, waar de aarde deel van uitmaakt. Nu is het punt met het meten van afstand in een bewegend systeem dat de afstanden voortdurend wijzigen. Daarnaast ben je ook een beetje afhankelijk van de definitie van een planeet.

Verder lezen …

vrijdag 9 juli 2010

Hoe reken je lichtjaren om in gewone jaren?

Dit is een hele aparte vraag, die vanuit het principe van tijd niet correct is. Lichtjaren en jaren zijn namelijk hetzelfde. Een lichtjaar is gewoon 365 lichtdagen. Een lichtjaar bevat gewoon 365 lichtdagen maal 24 uren is 8760 lichturen. Een lichtjaar bevat gewoon 8760 lichturen maal 60 minuten is 525.600 lichtminuten. Een lichtjaar bevat gewoon 525.600 lichtminuten maal 60 seconden is 31.536.000 lichtseconden. Maar ik kan me de verwarring wel voorstellen die het denken in lichtjaren oproept.

Verder lezen …

Waarom verbrand je in de schaduw?

Voor de meeste mensen is schaduw een plek waar minder zonlicht is en dus moet de kans dat je verbrand ook kleiner zijn. Helaas is schaduw zoals wij mensen dat ervaren niet hetzelfde als de hoeveelheid zonlicht die er op dat moment valt. Om dat te begrijpen moet je bijvoorbeeld de volgende truc uithalen. Ga in een volkomen donkere kamer zitten en zet je computer aan. Als je nu naar het beeldscherm kijkt lijkt het beeldscherm heel erg vel. Zet je vervolgens het licht aan, dan lijkt het wel alsof het beeldscherm minder vel schijnt, zonder dat je de lichtsterkte van het scherm hebt aangepast. Dit effect is een gevolg van de werking van onze ogen in combinatie met ons brein.

Verder lezen …

donderdag 8 juli 2010

Appels uitwisselen

George Bernard Shaw de Ierse schrijver zei ooit eens: Als jij een appel hebt en ik heb een appel en we wisselen appels uit, dan hebben we allebei nog steeds maar een appel. Als jij een idee hebt en ik heb een idee en we wisselen onze ideeën uit, dan hebben we allebei twee ideeën.
Ik zou dit een mooi voorbeeld willen noemen van wat er misgaat in deze wereld. We denken dat het belangrijkste wat we kunnen doen het delen van fysieke zaken is. Maar in werkelijkheid is het belangrijkste wat we kunnen doen het uitwisselen van ideeën. Want met ieder uitgewisseld idee kunnen we de kwaliteit van ons leven verbeteren. Terwijl het delen van fysieke zaken vaakt leidt tot een afname van kwaliteit.

Verder lezen …

Apple Macintosh

De eerste Apple Macintosh heette Lisa en werd uitgebracht in 1983. De echte Macintosh werd in 1985 uitgebracht na een schitterende 1984 reclame tijdens de pauze van de Superbowl. Het bijzondere aan de Lisa was dat het de eerste commerciële computer was met een grafische gebruikers interface oftewel een Graphical User Interface (GUI). Dit in de tijd dat iedere andere computer nog werkte met een Tekst gestuurde gebruikers interface.

Verder lezen …

dinsdag 6 juli 2010

Financiële belangen

In de discussie rond voeding en voedselproductie worden de argumenten van boeren vaak van tafel geveegd met het repliek dat ze financiële belangen hebben bij hun inbreng in de discussie. Maar waarom mogen boeren niet opkomen voor hun financiële belangen en supermarkten of fabrikanten van voedingsmiddelen wel. Waarom moeten boeren hun mond houden terwijl chemiereuzen en milieuverenigingen de deur plat mogen lopen bij politici en ministers?

Verder lezen …

Verschil in definitie

Op het eerste oog denken wij mensen vaak dat we met hetzelfde begrip hetzelfde bedoelen. Hoe fout die gedachte is kun je al zien aan het feit dat verschillende vakgebieden hetzelfde begrip voor volkomen verschillende handelingen of zaken kunnen gebruiken. Zo is een plas water voor een gewoon mens toch echt iets anders dan voor een zeiler. Of wat zou je zeggen van een Groninger die het heeft over “het gaat” en een Amsterdammer.

Verder lezen …

maandag 5 juli 2010

Het is gratis

De meeste mensen denken dat als iets gratis is, dat het ze niets kost. Maar een mooi voorbeeld van gratis maar niet heus is de hotelbon die de afgelopen jaren door verschillende bedrijven wordt weggegeven. De bon geeft pas recht op gratis overnachtingen als je drie keer ontbijt en dineert in het hotel waar je verblijft. Wat dus betekent dat je misschien niet betaald in de vorm van geld, maar wel een verplichting. Gratis is dus maar zeer relatief.

Verder lezen …

Klagende winnaars

Hoewel het vaak de verliezers zijn die klagen over allerlei oorzaken, waardoor zij niet op hun best konden zijn, zijn ook winnaars vaak klagers. Maar waar verliezers klagen over oorzaken die bijgedragen hebben tot hun verlies, daar klagen winnaars over de klagende verliezers. Alsof je als verliezer met je geklaag de winnaar niet mag lastig vallen of afdoet aan zijn winst door te wijzen op de oorzaken van je verlies. Maar winnaars klagen niet alleen over slechte verliezers.

Verder lezen …

zondag 4 juli 2010

Om wie gaat het

Wetgeving is voor de meeste mensen een vreemd iets. We hebben het gevoel dat wetgeving er voor ons is, maar als we eenmaal in de rechtbank staan dan blijkt het opeens te gaan over de dader. Voor ons als slachtoffers is dat een vreemde gewaarwording, want hoe kan het nu over de dader gaan, als wij het slachtoffer zijn. Maar eigenlijk zijn er twee redenen waarom het niet over ons als slachtoffer gaat.

Verder lezen …

zaterdag 3 juli 2010

Artikel websites

Er zijn nogal wat sites wereldwijd waarop je kunt publiceren tegenwoordig. Hadden we voor de uitvinding van het internet eigenlijk maar drie manieren om onze informatie te publiceren, tegenwoordig hebben we er een oneindig aantal lijkt het wel. Het verschil met vroeger is ook dat we nu helemaal zelf kunnen beslissen hoe we onze tekst willen opzetten en er eigenlijk nog maar zelden een redacteur bij komt kijken. Terwijl vroeger zat er altijd een redacteur tussen onze tekst en de lezer.

Verder lezen …

vrijdag 2 juli 2010

Publiceren op internet

Er zijn zo langzamerhand meerdere manieren om op internet te publiceren. Je kunt er voor kiezen om zelf een blog te beginnen, waar je over van alles en nog wat schrijft. Van de dagelijkse koetjes en kalfjes tot en met de diepzinnige onderwerpen. Maar je kunt er ook voor kiezen om te gaan schrijven op sites waarvoor je inhoudelijke artikelen schrijft.

Verder lezen …

donderdag 1 juli 2010

Persoonlijkheidskenmerken en leren

Iedereen die lesgeeft zal het beamen, iemands persoonlijkheid is van invloed op zijn leersucces. Daar wordt dan weer wel tegenovergesteld dat iemands leersucces zijn eigen verantwoordelijkheid is, als het onderwijssysteem de mogelijkheid creëert om te leren. Dit geldt natuurlijk alleen voor mensen die geen handicaps kennen bij het leren. Want zodra je leergehandicapt bent kent het onderwijssysteem allerlei mogelijkheden om je te helpen bij het succesvol leren.

Verder lezen …