maandag 26 juli 2010

De olifant in de kamer

Amerikanen en Engelsen gebruiken tegenwoordig het gezegde: “The elephant in the room” om een situatie aan te geven die overduidelijk aanwezig is, maar waar niemand over wil praten. De meeste mensen kennen deze situatie wel. Bijvoorbeeld de abominabele manier van mensen aansturen van een leidinggevende. Of het niet nakomen van een toezegging dat er voor 1 juli een kabinet is. Maar ook bijvoorbeeld de wereldwijde armoede en kindersterfte zijn olifanten in onze kamer.

Verder lezen …