dinsdag 6 juli 2010

Financiële belangen

In de discussie rond voeding en voedselproductie worden de argumenten van boeren vaak van tafel geveegd met het repliek dat ze financiële belangen hebben bij hun inbreng in de discussie. Maar waarom mogen boeren niet opkomen voor hun financiële belangen en supermarkten of fabrikanten van voedingsmiddelen wel. Waarom moeten boeren hun mond houden terwijl chemiereuzen en milieuverenigingen de deur plat mogen lopen bij politici en ministers?

Verder lezen …