woensdag 28 juli 2010

Hoe kan ik opsommingen mooi uitlijnen!

Een opsomming is een mooie manier om een reeks gegevens leesbaar achter elkaar te plaatsen. Dus inplaats van een reeks woorden die met komma's worden gescheiden, zet je de woorden onder elkaar. Een belangrijk punt bij het maken van opsommingen is de inhoud van de opsomming. Je zou het ook de interne relatie tussen de elementen van de opsomming kunnen noemen. Zo heeft het weinig zin om een reeks dieren die uit dezelfde familie stammen met een genummerde opsomming op te schrijven. Terwijl het juist heel zinvol kan zijn om een reeks stappen die je moet uitvoeren genummerd op te sommen, zodat duidelijk is welke stap eerst en welke laatst. Een opsomming maken kan dus genummerd en ongenummerd. Of zoals dat in html heet ordered list (ol) of unsorted list (ul).

Verder lezen …