donderdag 29 april 2010

Ik wil je beschermen

Is dit niet het idee van de meeste ouders. Bij de geboorte van hun kind zien ze de kwetsbaarheid van het leven en voelen ze de sterke behoefte om het te beschermen. De volgende stap die ze nemen kan echter twee kanten op gaan. De ene kant is pijnlijk en vraagt om kwetsbaarheid. De andere kant realiseert juist dat wat je als ouder wilt voorkomen.

Verder lezen …

woensdag 28 april 2010

Voorouderlijke waanvoorstellingen

Onze voorouders hadden nogal wat vreemde ideeën over hoe het leven in elkaar steekt. Hoewel je je af kunt vragen of hun ideeën vreemder zijn dan de onze. Zo dachten ze bijvoorbeeld dat werkgevers, edelen en hoogwaardigheidsbekleders het goed met ons voor zouden hebben. We hebben ondertussen moeten ontdekken dat ze het vooral goed met zichzelf voor hadden. Zo zijn er nog wel meer vreemde ideeën.

Verder lezen …

Op zoek naar zekerheid

Ik begrijp best dat de mens op zoek is naar zekerheid. We voelen ons tenslotte verantwoordelijk tegenover onze medemens. Maar waarom zoeken we dan zekerheid in alles behalve onszelf. We zoeken zekerheid in ons geloof of de regels van onze religie. We zoeken zekerheid in ons verleden en onze ervaringen. We zoeken zekerheid in normen en wetgeving. We zoeken zekerheid in opvoeden en opleiden.

Verder lezen …

Wel of geen leuk werk

Waarom vinden sommige mensen dat je je werk niet leuk mag vinden? Het is toch geen misdrijf om geld te verdienen met werk. Je doet er toch geen andere mensen leed mee als je plezier hebt in je werk. Maar toch zijn er mensen die vinden dat je niet werkt om plezier er aan te beleven. Alsof leven een straf is die niet onderbroken mag worden door het beleven van plezier.

Verder lezen …

dinsdag 27 april 2010

Egocentrische hulpverlening

Als we anderen helpen dan voelt dat vaak goed aan. Maar als anderen voortdurend onze hulp nodig hebben dan moeten we ons eigenlijk gaan afvragen of we wel helpen om het helpen of omdat we er zelf een goed gevoel aan overhouden. Overigens moeten we dan ook niet vergeten dat helpen met het idee dat we het beter weten de perverse vorm van egocentrisme is. Het idee dat het zonder jouw hulp allemaal zal mislukken is toch wel heel egocentrisch.

Verder lezen …

Dertig jaar Koninginneschap

Dit jaar is het dertig jaar geleden dat hare majesteit koningin Beatrix haar taken als koningin heeft aanvaard. Het belangrijkste dat je daarbij als Nederlander eigenlijk kunt stellen is dat ze haar best heeft gedaan om in het openbaar te voldoen aan onze wens om een kopie van haar moeder te spelen. Maar ook om met enige beschaving glamoureus te zijn. Maar in al haar gedrag zie je dat ze niet haar moeder is en niets opheeft met glamour.

Verder lezen …

Gelijkwaardig of meerderwaardig

De mens heeft het er vaak over dat hij vindt dat mensen gelijk zijn. Nu is geen mens gelijk, dus waarschijnlijk bedoelen we collectief gelijkwaardig. Maar als je kijkt naar het gedrag van mensen, dan blijkt noch gelijkheid, noch gelijkwaardigheid gerealiseerd te worden. Hoeveel mensen voelen zich niet beter omdat ze een goede opleiding hebben genoten en een goede baan hebben?

Verder lezen …

maandag 26 april 2010

Gemakzucht

We hebben het te goed in Nederland. We hoeven ons bijna nergens druk over te maken. Maar het gevolg van ons gemak is niet dat we beter werk gaan leveren. In plaats daarvan worden we gemakzuchtig. We leveren eigenlijk nog maar half werk. Of eigenlijk zou je moeten zeggen, we leveren alleen nog werk als we denken dat de vergoeding in verhouding is tot wat wij verwachten.

Verder lezen ...

Goed bedoeld

Sommige mensen die het goed getroffen hebben in dit leven wil dit geluk graag delen met anderen. Helaas is hun keuze daarvoor het recreëren van een situatie die volgens hun idee de oorzaak is van hun geluk. Waarbij ze echter vergeten dat hun situatie volkomen anders is dan de situatie die ze proberen te creëren. Maar ze vergeten ook dat het feit dat ze het goed bedoelen niet automatisch leidt tot een goed resultaat.

Verder lezen ...

Hoe maak ik dit niet mijn schuld

Ergens de schuld van krijgen is natuurlijk niet leuk, zeker niet als je zelf helemaal geen schuld ergens aan hebt. Maar zelfs als mensen wel schuld hebben of medeschuldig zijn zoeken ze naar manieren om niet verantwoordelijk te hoeven zijn of verantwoordelijkheid te hoeven dragen. Dat we dat doen is overigens niet zo vreemd. We krijgen het van jongs af aan mee.

Verder lezen ...

De vraag achter de vraag

Als je naar situaties kijkt waarin mensen elkaar vragenstellen, dan zie je eigenlijk dat er zelden mensen zijn die weten waarom ze de vraag stellen. Ik bedoel dan niet de vraag achter de vraag die je kunt beantwoorden met redenen die we politiek correct vinden. Redenen als het is mijn werk of ik wil een beroemde interviewer worden. Ik bedoel de persoonlijke vraag die de vraag die gesteld wordt heeft gecreëerd.

Verder lezen ...

Verloren geduld

Mensen hebben als het om hun eigen geluk gaat weinig geduld. We hebben zelfs zo weinig geduld dat we probleemloos anderen dwingen om zich aan ons tempo aan te passen. Kijk naar ouders die hun kinderen vertellen op te schieten, omdat ze op school verwacht worden. Kijk naar werkgevers die hun beste werknemers willen dwingen zich nog sneller te ontwikkelen, zonder rekening te houden met de wensen van die werknemers.

Verder lezen ...

Hoe wil je zelf behandeld worden

Veel bedrijven zijn opzoek naar de perfecte klantenservice. Klantenservice is tenslotte een belangrijk onderdeel van het product van een bedrijf. Het is dan wel vreemd om te zien hoe moeilijk ze het ermee hebben om de klant service te leveren. Terwijl ze zelf vaak ook klant zijn en genoeg te klagen hebben over de service die ze zelf krijgen.

Verder lezen …

Een oordeel hebben

Voor mensen is het niet zo moeilijke om een oordeel te hebben over wat ze zoal horen en meemaken. We hebben niet zoveel informatie nodig om tot een oordeel te komen. We zijn er zelfs zo goed in dat je je eigenlijk nog afvraagt waarom er zoiets als wetenschap bestaat. In veel gevallen laten we namelijk ons eerste oordeel bepalen hoe we ons tegenover iemand zullen gedragen.

Verder lezen …

vrijdag 23 april 2010

Objectief beoordelen

De meeste mensen vinden dat ze hun omgeving objectief waarnemen en beoordelen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ondertussen allang aangetoond dat onze waarneming beïnvloed wordt door de houding die wij aannemen tegenover een situatie. Zo beoordelen wij het gedrag van mensen die we leuk vinden, positiever dan wanneer we iemand onaardig vinden. Zelfs als ze hetzelfde gedrag vertonen.

Verder lezen …

Ik ben beter

Is dit voor sommige mensen niet het parool: Ik ben beter. Vervolgens kunnen die mensen die zichzelf beter vinden dan anderen allerlei redenen bedenken waarom ze beter zijn. Ze hebben meer geld. Ze zijn slimmer. Ze hebben meer vrienden. Er hebben meer mensen op ze gestemd. Ze hebben een belangrijkere positie. Ze worden vaker geciteerd. Ze kennen meer mensen. Ze hebben het juiste geloof. Ze durven meer.

Verder lezen …

donderdag 22 april 2010

Waarom of hoe

Hoewel de belangrijkste vraag die mensen zichzelf kunnen stellen de waarom vraag is, hebben we het vaker over de hoe vraag. We willen liever weten hoe we iets doen, dan dat we weten waarom we iets doen. Nu is het antwoord op de hoe vraag veel eenvoudiger dan de waarom vraag, want ieder antwoord op de waarom vraag kun je herbevragen met waarom.

Verder lezen …

woensdag 21 april 2010

Wat komt eerst

Mensen vragen zich altijd af wat eerst komt: De kip of het ei. Maar in het geval van de kip en het ei is het natuurlijk altijd de kip en dan het ei. Want zonder kip geen ei. Maar in veel andere situaties denken we vaak andersom. Zo denken we vaak dat we om kwaliteit te leveren, bezig moeten zijn met kwaliteit. Terwijl we eigenlijk bezig moet zijn met kwalitatief goed werken, waardoor je vanzelf kwaliteit krijgt.

Verder lezen …

Wie ben je

Hoeveel mensen zijn niet bezig met zichzelf ontdekken, maar waarom ze met zichzelf ontdekken bezig zijn is eigenlijk heel banaal. Het gaat namelijk niet over hunzelf, maar over hoe ze in de ogen van anderen succesvol kunnen worden. Het gaat dus niet over wat motiveert mij om te doen wat ik doe. Maar het gaat over: Wat doe ik goed en wat moet ik veranderen om succesvol te zijn in de ogen van anderen?

Verder lezen …

Onszelf ongelukkig maken

Hoeveel mensen hebben niet het gevoel dat ze ongelukkig zijn? Het zijn er waarschijnlijk te veel. Zeker als je kijkt naar hoe wij mensen opzoek zijn naar geluk en gelukkig zijn. We doen mee aan gokspelletjes in de hoop de hoofdprijs te winnen, zodat we gelukkig zullen worden. We gebruiken drugs om ons gelukkig te voelen. We willen veel geld verdienen, zodat we in een mooi huis kunnen wonen en gelukkig zijn.

Verder lezen …

dinsdag 20 april 2010

Hoe kun je gelukkig zijn

Sommige mensen lijken de gedachte te volgen dat je alleen gelukkig kunt zijn als zij begrijpen wat je gelukkig maakt. Dus als jij beweert gelukkig te worden van rondwroeten in de modder, terwijl zij dat afschuwelijk vinden, dan hou je jezelf voor de gek. Dan ben je niet goed bij je hoofd en moet je je laten nakijken. Maar dat ieder mens van iets anders gelukkig wordt dat weten we toch al duizenden jaren.

Verder lezen …

Geld moeten hebben

Volgens sommige mensen is de wens van de mensheid om geld te verdienen en dan het liefst veel een natuurlijke eigenschap van mensen. Nu kan ik me wel iets voorstellen bij deze gedachte. Als je naar de mens kijkt in zijn dagelijkse gedrag dan lijkt het er sterk op dat het alleen maar gaat over geld verdienen. Maar aangezien natuurlijk gedrag van mensen niet hetzelfde is als cultureel gedrag, en geld een cultuur element is, kan geld verdienen nooit natuurlijk gedrag zijn. Dat zou namelijk betekenen dat we met een ingebouwde portemonnee geboren worden.

Verder lezen …

maandag 19 april 2010

Wegen naar Rome

Zegt het spreekwoord niet dat er vele wegen naar Rome leiden. Waarmee we willen zeggen dat je op veel manieren hetzelfde doel kunt bereiken. Dat dit wel klopt kunnen we zelf iedere dag zien. Er zijn vele manieren om informatie tot je te nemen. Je kunt praten met collega's. Je kunt een boek over het onderwerp lezen. Je kunt tijdschriften lezen. Je kunt informatie over het onderwerp zoeken op internet. Waarbij je op internet ook weer vele manieren hebt om aan je informatie te komen.

Verder lezen …

Liever de waanvoorstelling

Waarom hebben we liever de waanvoorstelling dat we perfect zijn, dan dat we streven naar perfectie? Daarbij zijn we mensen, dan weet je dat je niet perfect kunt zijn, want fouten maken is menselijk. Maar toch proberen we onszelf op allerlei manieren voor de gek te houden dat we perfect zijn.

Verder lezen …

Ik wil bewijs

Veel mensen vinden het geweldig als iemand een idee heeft over hoe iets gewerkt zou kunnen hebben. Maar vervolgens roepen ze om bewijs. Het verbazingwekkende is echter dat zodra twee of meer mensen hetzelfde idee naar voren brengen over hoe iets gewerkt zou kunnen hebben, dan geloven we het opeens. Als het geschreven is dan geloven we het zelfs nog sneller, zonder zelf na te denken.

Verder lezen …

Waarom vinden we het makkelijker

Waarom vinden we het makkelijker om een concurrent het verkopen onmogelijk te maken dan om ons eigen product zo te verbeteren dat de klant het liever wil hebben dan dat van onze concurrent? Waarom vinden we het makkelijker om onze concurrent na te apen dan zelf een product te bedenken dat de klant geeft waar hij om vraagt?

Verder lezen …

woensdag 14 april 2010

All chiefs no indians

Dit Engelstalige gezegde wil zoveel zeggen als iedereen wil de baas zijn, maar niemand wil iets uitvoeren. Nu is dat natuurlijk een probleem als je iets wilt realiseren. Je hebt er tenslotte niets aan om met alleen maar opperhoofden te zitten, als je iets voor elkaar wilt krijgen. Het vreemde is echter dat de meeste mensen als ambitie hebben opperhoofd worden.

Verder lezen …

Gegarandeerde prijzen

In Duitsland worden gegarandeerde prijzen voor het leveren van stroom aan het elektriciteitsnet gebruikt om het opwekken van stroom met photovoltaïsche cellen en andere alternatieven voor energieopwekking te promoten. Of te wel als je tijdens het opwekken van stroom met je zonnecellen overhoud na eigen gebruik, krijg je een vast bedrag per KiloWatt Uur dat je levert. Je kunt dus sneller je investering terugverdienen dan met alleen besparen.

Verder lezen …

Verdien ik mijn gezondheid

Als je een programma bekijkt als Zembla, waarin duidelijk wordt dat geld verdienen belangrijker is dan gezondheid dan kun je je afvragen of de Nederlander zijn gezondheid wel waard is. Wat je wel kunt zien is dat de Nederlander nog steeds een VOC mentaliteit heeft, als is geoorloofd als je maar genoeg geld ermee verdient.

Verder lezen …

dinsdag 13 april 2010

Afwijkende ideeën

Nederlanders laten zich er graag op voorstaan dat ze tolerant zijn. Helaas gaat die tolerantie maar tot een bepaald punt. Zo vinden we het verschrikkelijk moeilijk om afwijkende ideeën te accepteren. Kijk op een andere manier tegen de wereld aan en we zullen je wel even leren hoe je moet kijken. Helaas gaat dat niet op een vriendelijke manier.

Verder lezen ...

Wiens brood men eet

De mens heeft in veel gevallen het idee dat halve waarheden beter zijn hele. Maar als iemand ze er voor betaald dan zijn we zelfs bereid te liegen. Niet voor niets het spreekwoord: Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Terwijl we aan de andere kant vinden dat de waarheid het belangrijkste is wat er is.

Verder lezen …

Ik vertel je wel hoe het moet

De mens heeft er een handje van anderen te vertellen hoe het allemaal moet. Het nieuws laat ons zien hoe het niet moet. Allerlei andere televisieprogramma's vertellen ons hoe het wel moet. We hebben tijdschriften vol die ons vertellen hoe we ons moeten kleden en gedragen, hoe we moeten leven en ons huis inrichten. Maar boven alles we kijken en lezen al die televisie en tijdschriften ook nog eens.

Verder lezen …

Werk en leren

Sommige mensen lijken vooral vanuit hun eigen werk- en levenservaring naar het leven te kijken. Een mooi voorbeeld zijn Heleen Mees en Arend Jan Boekestijn die tijdens de uitzending van Rondom 10 op 10 april 2010 maar bleven roepen hoe belangrijk werk is voor mensen en hun geluk. Heleen Mees gooide daar nog even lekker bovenop dat mensen zich kunnen ontwikkelen door hun werk.

Verder lezen …

Lager loon creëert nieuwe banen

Veel politici en economen willen ons doen geloven dat het aantal banen rechtevenredig is aan het loon dat betaald wordt. Zeker in de onderkant van de arbeidsmarkt lijkt die relatie er te zijn. Helaas komen ze alleen maar met hun expertise op de proppen om aan te tonen dat die relatie tussen arbeidsmarkt en loon er is.

Verder lezen …

Luister naar mijn woorden

Hoeveel opvoeders hanteren niet het principe van luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden? Ouders die met een sigaret in de hand hun kinderen vertellen dat ze niet mogen roken. Schooldirecteuren die hun leerlingen vertellen op tijd op school te zijn, maar zelf altijd te laat komen. Ouders die hun kinderen naar sporten brengen in de auto, want bewegen is goed voor je. Leerkrachten die hun leerlingen vertellen te luisteren, maar zelf door iedereen heen praten.

Verder lezen …

vrijdag 9 april 2010

Nieuwe dingen leren

Volgens sommige mensen moet je oude kennis eerst ontleren voordat je je nieuwe kennis eigen kunt maken. Vanuit ons brein gezien werkt dat helaas niet. We kunnen namelijk niet ontleren, we kunnen alleen maar vergeten. Maar om te kunnen vergeten moeten we oude kennis vervangen door nieuwe kennis. Daarnaast geldt dat hoe ouder de kennis hoe moeilijker het is om hem te vergeten. Niet voor niets vergeten veel mensen hun moedertaal nooit, maar wel de taal van hun tweede thuisland.

Verder lezen …

Nieuwe kennis

Ieder verhaal kun je vanuit meerdere kanten bekijken. Als het niet is vanuit de standpunten van de deelnemers, dan is het wel vanuit verschillende filosofische ingangen. Maar je kunt ook bijvoorbeeld naar een verhaal kijken vanuit het onderwerp waar je op dit moment mee bezig bent.

Verder lezen …

Veiligheid en veiligheid

De natuur is een gevaarlijke plek voor levende wezens. Als er niet een boomwortel uitsteekt waar je over kunt struikelen, dan kun je je been breken als je op de vlucht voor een roofdier je poot in een molshoop steekt. Veiligheid is nu niet bepaald een erg groot onderdeel van de natuur. Maar ja dan heeft de natuur het ook niet zo op met de veiligheid die mensen zoeken.

Verder lezen …

donderdag 8 april 2010

Idealisme of pragmatisme

De meeste idealisten hebben problemen met pragmatici. De pragmatici hebben te weinig visie. De meeste pragmatici hebben zware problemen met idealisten. De idealisten hebben geen realistisch wereldbeeld. Maar goed bezien hebben ze beiden ongelijk. Een bewijs daarvoor is bijvoorbeeld het beleid van politici als Barack Obama.

Verder lezen …

Wij versus Hun

In deze wereld hebben we er een sport van gemaakt om te denken in groepen. Waarbij de ene groep positief is, omdat wij er deel van uitmaken. Terwijl de andere groep negatief is omdat ze met onze groep concurreren. We hebben onze wereld verdeeld in wij versus hun. Waarbij we vinden dat wij meer recht hebben dan zij.

Verder lezen …

woensdag 7 april 2010

Waarom willen wij straf

Nu zullen de meeste mensen zeggen dat ze helemaal geen straf willen. Het is er nu eenmaal en je kunt het niet ontlopen. Maar als dat zo was, dan zouden we het woord straf allang afgeschaft hebben. Dan zou er allang een partij opgestaan zijn met als enige programma onderdeel: Schaf straf af.

Verder lezen …

De goddelijke straf

Ergens is het niet logisch dat een almachtig wezen zich druk maakt over het gedrag van wezens dat hij zelf heeft gecreëerd. Waarom zou je je druk maken over de rommel die de wezens die je hebt gecreëerd maken, als je met een gedachte alles weer kunt laten zijn zoals het was voordat er een zooitje van gemaakt werd? Wat is dan de zin van het dreigen met straf als je als geschapene over de schreef gaat?

Verder lezen …

dinsdag 6 april 2010

Hoe saai is ons leven

Wat hebben wij mensen toch eigenlijk een saai leven. We moeten iedere dag eten, drinken, slapen. We moeten iedere seconde ademhalen. We staan iedere dag op bijna hetzelfde tijdstip op. We doen jaar in jaar uit hetzelfde werk. We hebben jarenlang dezelfde vrienden. We gaan jarenlang naar dezelfde plek op vakantie. Wat zijn wij mensen toch saai.

Verder lezen …

Met anderen vergelijken

We doen het allemaal, onszelf vergelijken met anderen. Maar doen we dat nu omdat we willen weten wat we ook nog zouden kunnen of beter kunnen. Of vergelijken we onszelf met anderen, omdat we onszelf niet goed genoeg vinden. Kijken we vanuit een minderwaardigheidscomplex naar anderen.

Verder lezen …

Herinneren of ervaren

Tijdens zijn TED (Technology, Entertainment, Design) toespraak brengt Daniel Kahneman, de bedenker van de gedragseconomie, een mooi inzicht naar voren over hoe wij mensen omgaan met leven en gelukkig zijn. Wij maken onze herinneringen belangrijker dan onze ervaringen. Met als gevolg dat we hele mooie ervaringen afdoen als waardeloos omdat we slechte herinneringen van ze hebben.

Verder lezen …

Wist je dat (Did you know)

Als je op YouTube zoekt op het zinnetje Did you know?, dan kom je uit bij een serie filmpjes dat feiten op een rijtje zet. Feiten als hoeveel kinderen er geboren worden in de VS, China en India gedurende het bekijken van het filmpje. Of je leest dat het steeds minder tijd kost om een product een bepaald aantal kopers te laten bereiken. Bijvoorbeeld het feit dat de iPod in drie jaar tijd 50 miljoen kopers bereikte.

Verder lezen …

Politici en buitenland

Waarom hebben politici het idee dat het buitenland een terechte vergelijking is voor iedere situatie in Nederland. Als ik in een land had willen wonen met de mogelijkheden waarmee de politici Nederland vergelijken, dan was ik daar wel gaan wonen. Maar blijkbaar vinden politici het een goede vergelijking.

Verder lezen …

Politiek en geluk

Volgens de meeste mensen is het belang van het leven het vinden van geluk of jezelf gelukkig maken. Volgens politici is dat gelukkig zijn alleen mogelijk als je geld verdient. Maar als je kijkt naar het wetenschappelijk onderzoek op dit vlak, dan blijkt dat een deel van de mensheid helemaal niet gelukkig wordt van geld verdienen. Hoe komen vrijwilligersorganisaties anders aan hun vrijwilligers?

Verder lezen …

Alleen maar geld verdienen

Wat is de reden dat de meeste bedrijven alleen maar bezig zijn met hun angst, dat ze morgen geen geld meer zullen verdienen? Want die angst leidt er juist toe dat ze vandaag zo veel mogelijk geld willen verdienen op welke manier ze ook maar kunnen bedenken. Want misschien verdienen ze mogen geen geld meer met hun product.

Verder lezen …

donderdag 1 april 2010

De vrijheid van anderen

Als het om vrijheid gaat dan genieten mensen graag van hun eigen vrijheid. Veel mensen denken echter dat er niet genoeg ruimte is voor iedereen om hun eigen vrijheid te genieten. Het punt bij die gedachte is echter niet, dat zij op kennis gebaseerd is. Onze gedachte dat vrijheid een beperkt goed is, is gebaseerd op de onzinnige onbewezen filosofieën van reeds lang overleden machthebbers.

Verder lezen ...

Is je werk wel leuk

Als iedereen zo hard bezig is om van zijn werkomgeving een leuke plek te maken om aanwezig te zijn, is het werk dat je doet dan nog wel leuk. We weten ondertussen wel dat de meeste werknemers werken omdat ze vinden dat ze geld nodig hebben om te overleven. Hoewel je eigenlijk moet zeggen: Ze hebben geld nodig om de dingen te doen die ze leuk vinden, waarvan ze denken dat ze er geen geld mee kunnen verdienen.

Verder lezen …