zaterdag 31 augustus 2013

The learning organization exists

When Peter Senge described the learning organization as an organization that combines five disciplines: systems thinking, personal mastery, team learning, shared vision and mental models, he never talked about the fact that what is important is how you use those disciplines. Because when you combine the five disciplines with the principle behind organizational silence described by Frances Milleken and Elizabeth Wolfe Morrison, you see that learning in organizations has always existed. Because organizational silence exist by the virtue of the learning organization and the fact that humans are afraid to be banned from a group.
Verder lezen …

dinsdag 27 augustus 2013

De stressbestendige medewerker oplossing

In bepaalde vacatureteksten kom je het begrip stressbestendig tegen. Dat soort functie eisen zijn natuurlijk niet bijzonder positief te noemen. Want dat betekent eigenlijk dat de werksituatie een constante vecht- en/of vluchttoestand creëert. Iets wat bijvoorbeeld in het geval van geluidsoverlast verboden is. In situaties waar de geluidsbelasting tijdens het werk boven de 85 dB komt, is een werkgever verplicht om gehoorbescherming te leveren die tenminste 5 dB vermindering veroorzaakt. Maar je zou als werkgever natuurlijk ook dove mensen kunnen aannemen om in zo’n lawaaierige omgeving te werken.

Verder lezen …

maandag 26 augustus 2013

Zelfsturing doel of middel

In de jaren negentig kreeg het begrip zelfsturende teams heel veel aandacht. Iets wat het volledig kwijtraakte toen bleek dat zelfsturende teams als doel voor veel organisaties bijna onmogelijk bleek. De man die het idee van zelfsturende teams onderbouwde was de Amerikaanse wetenschapper Peter Senge. Volgens Peter Senge bezat een zelfsturend team of zelfsturende organisatie vijf eigenschappen.
Verder lezen …

dinsdag 20 augustus 2013

Insluiten Uitsluiten en zelf een groep beginnen

Pompoen naast fruitschaal
In de sociologie wordt het begrip discriminatie uitgesplitst naar insluiting en uitsluiting. Waarbij insluiting het principe is dat je door groepsleden en jezelf tot een bepaalde groep wordt gerekend. Terwijl uitsluiting betekent dat je door jezelf en anderen tot een andere groep wordt gerekend. Daarnaast is bij insluiting en uitsluiting eigenlijk nog wel een ander aspect belangrijk, namelijk dat de groep die zichzelf als groep ziet, zichzelf belangrijk vindt en iedereen die niet tot de groep behoort als ondergeschikt of onbelangrijk. Maar er is nog een derde factor die vaak niet gezien wordt in de sociologie, namelijk “de vindt jezelf belangrijk en begin je eigen groep” mensen.
Verder lezen …

woensdag 14 augustus 2013

Libertarisch wat is dat

Zeepbellen in zonlicht
In het begrip libertarisch gaat het om het Latijnse liber wat vrij betekent. Dit Latijnse woordje liber komen we in verschillende talen tegen in de vorm van een zelfstandignaamwoord dat overeenkomt met het Latijnse libertas oftewel vrijheid. Zo kent het Frans het woord liberté. Het Engels schrijft het woord liberty. Het Spaans spreekt van libertad. Het Italiaans zegt libertà. In al die talen betekent het woord vrijheid. Verder komen we het woord liber ook tegen in de naam van het land Liberia en in woorden als liberaal, liberalisme en libertarisch. Maar wat is nu eigenlijk libertarisch?
Verder lezen …

zaterdag 10 augustus 2013

Het nadeel van goede bedoelingen

De mensheid doet veel zaken met de beste bedoelingen. Zo leert de bijbel ons dat we goed moeten zijn voor anderen. De koran vertelt ons dat we aalmoezen moeten geven aan de armen. De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat zij 0,7% van het BNP uitgeeft aan ontwikkelingshulp. Als er ergens een ramp plaatsvindt in de wereld dan zijn we er als de kippen bij om geld te doneren. Maar daarbij vergeten we echt onszelf niet, want import uit bepaalde landen wordt met een paar ingewikkelde regels moeilijk gemaakt. Maar waar het allemaal op neerkomt is dat we anderen en onszelf een vis geven, maar zelden leren vissen om het Chinese spreekwoord aan te halen.
Verder lezen …

zondag 4 augustus 2013

How interconnected are we

It is hard to understand but most people assume that the world is a simple place, where everything has his place. But in reality the world is this complex place where everything has his place, because everything is connected and interconnected. Which means that everything keeps each other in place. Why do I say connected and interconnected? Because we often think that things are only connected in a direct way like two cities connected through a road or two countries by a border. But most things in this world are also connected through a second connection. Like the states of California and Washington that interconnected by the state of Oregon. However I do not want to talk about the physical connection and interconnection of US states. I want to talk about the connection between our thoughts, our expectations and their results.
Verder lezen …

zaterdag 3 augustus 2013

Eerlijkheid bestaat dat wel

Hoewel de meeste culturen eerlijkheid als een belangrijke waarde uitspreken vinden de meeste culturen het tegelijkertijd een afschuwelijk gedrag. Je moet dus wel voortdurend praten over eerlijkheid en eerlijk zijn, maar je moet het niet uitvoeren. Kijk maar naar alle werkgevers die sollicitanten die eerlijk zijn niet aannemen. Of kijk naar politici die roepen dat eerlijkheid belangrijk is, maar vervolgens stemmen op basis van wat de fractie zichzelf tot doel heeft gesteld. Maar dit buiten de politiek niet toegeven.
Verder lezen …