maandag 28 februari 2011

Mensen maken fouten

Fouten maken is niet zo moeilijk. Kijk maar naar het feit dat in de gewone cultuur het als fout gezien wordt als je een misdrijf verborgen houdt voor de politie. Terwijl in het criminele circuit het als een fout gezien wordt als je een misdrijf gaat melden bij de politie. Fouten maken is dus iets wat mensen altijd zullen doen. Soms omdat anderen vinden dat we iets fout doen, soms omdat we zelf vinden dat we iets fout doen.

Verder lezen …

zaterdag 26 februari 2011

De liegende mens

Het is soms apart wat voor reacties je ontvangt op artikelen die je schrijft. Soms zijn het inhoudsloze uitingen van emoties. Soms zijn het inzichtelijke verdiepende reacties, die een mooie aanvulling zijn op het artikel. Zo mocht ik op een artikel van mij op Infoyo over het feit dat liegen mag een mooie uitgebreide inhoudelijke reactie ontvangen.

Verder lezen …

woensdag 23 februari 2011

Waarom modereren

Er zijn nogal wat sites die de reacties van deelnemers of de artikelen van hun gebruikers modereren. LeerWiki is het eerste voorbeeld dat gegeven kan worden. Maar zo zijn er nog heel veel sites die modereren. Sommige doen dat bijna automatisch op basis van het controleren op bepaalde woorden. Andere websites doen dat met moderatoren. Maar waar let zo’n moderator nu eigenlijk op. Maar vooral: Waarom let hij of zij daar op?

Verder lezen …

De wijsheid van anderen

In het artikel Wijze teksten over het leven van Stijn staat een mooie uitspraak van Sue Patton Thoele over wijsheid van anderen. Wij geloven dat anderen wijzer of slimmer zijn dan wijzelf, zelfs als het gaat om wat goed is voor onszelf. Het is echter geen magische gebeurtenis, waardoor wij denken dat anderen wijzer zijn dan wijzelf. Dat heet simpelweg cultuur en opvoeding, waardoor wij denken dat anderen het beter weten.

Verder lezen …

dinsdag 15 februari 2011

Samenwerken aan succes

Als iets een soort tot succes brengt dan is dat samenwerken. Eigenlijk blijkt steeds weer als je naar de natuur kijkt dat samenwerking leidt tot succes. Van de eerste eencelligen die samen gingen werken door DNA uit te wisselen en zo van elkaar leerden om te gaan met nieuwe bedreigingen in hun omgeving tot de menselijke maatschappij, het was en is allemaal samenwerking. Samenwerking door levensvormen is dus de manier om als soort succesvol te worden.

Verder lezen …

maandag 14 februari 2011

Gemiddelden en standaard deviaties

Er zijn nogal wat vreemde statistische zaken waar mensen onbewust mee werken. Zo weten we allemaal wat een gemiddelde is en wat de afwijking van dat gemiddelde is, ook als is het niet bewust. Maar zou iemand ons vragen om het gemiddelde te berekenen, dan zouden we het niet kunnen. Gevoelsmatig gaat het echter perfect. Zo kunnen we op basis van onze ervaringen met een ander aangeven of die persoon gemiddeld een zeurpiet is of een extravert. Van nature is dat ook wel logisch dat we met gemiddelden werken. Het is een handige strategie om te overleven. Op basis van gemiddelden en spreiding kun je namelijk een aardige inschatting maken van een situatie.

Verder lezen …

Waarom is er overvloed

Als je de meeste mensen en vooral economen moet geloven dan bestaat deze wereld bij de gratie van schaarste. De schaarste is zo groot dat we voor alles in overvloed moeten betalen. Blijkbaar is er dus geen schaarste in geld. Maar als je werkelijk naar de wereld gaat kijken zoals zij is, dan valt op dat er overvloed is. Je ziet het bijvoorbeeld bij chemische reacties. De meeste reacties leveren energie op als je twee of meer stoffen laat reageren. Die vrijkomende energie is zelfs gevaarlijk, omdat ze de reactie gaande houdt. Zo zorgt vuur er bijvoorbeeld zelf voor dat het kan blijven branden tot er niets meer is om te reageren.

Verder lezen …

maandag 7 februari 2011

Wat doe jij

De meeste mensen zijn bezig en doen altijd iets, al lijkt het vaak voor het gevoel van de buitenwereld dat iemand niets doet. Het minste wat we tenslotte doen is zijn, ook al is dat niet meer dan ademhalen en zitten of rondhangen. Maar zelf zijn we ons vaak ook niet bewust van het feit dat we bezig zijn met zitten of staan. Vaak omdat we volledig opgaan in onze eigen gedachten. Wat weer betekent dat we bezig zijn ook al kan een ander dat niet zien.

Verder lezen …

dinsdag 1 februari 2011

Wat is je doel?

Veel mensen roepen voortdurend dat je doelen moet stellen. Vervolgens zeggen ze nog tegen je dat je ze vooral realistisch moet maken, dat je ze tijdslimiet moet meegeven, dat je ze in kleine stapjes moet opdelen. Het lijkt wel alsof het een uitgemaakte zaak is, als je jezelf een doel hebt gesteld, dan moet je er alles aan doen om het te realiseren. Maar als we zien hoeveel moeite we hebben om doelen te realiseren, bijvoorbeeld onze goede voornemens, dan kun je je afvragen of het stellen van doelen voldoende is om te bereiken wat we willen.

Verder lezen …