vrijdag 30 september 2011

Heb uw naaste lief

Als je dit gezegde hoort, dan denken we allemaal aan liefde. Het is dan ook een hoopvolle uitspraak vol van liefde voor onszelf en anderen. Maar als je ziet hoe de meeste mensen zich gedragen, dan staat er eerder: Heb uw gelijke lief als hij naast u is. Of er lijkt iets te staan als: Heb uw naaste lief als hij uw gelijke is. Maar zeker niet ‘heb uw naast lief gelijk uzelf’. Waarbij je de zin ook nog op twee manieren kunt uitleggen.

Verder lezen …

zondag 25 september 2011

Macht corrumpeert

De Engelse Lord Acton, een historicus uit de negentiende eeuw, schreef ooit eens: Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Waarmee hij zoveel wilde zeggen als hoe sterk iemand ethisch ook mag zijn, hoe goed ook zijn morele besef, zodra hij de absolute macht krijgt gaan ethiek en moraal het raam uit. Dat wij Nederlanders dat enigzins beamen kun je zien aan ons gezegde: Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Waarmee we willen zeggen dat overvloed te vaak en bij te veel mensen leidt tot wangedrag. Want we weten allemaal hoeveel moeite we hebben om ons te gedragen als we winnen of als we ons rijker of beter voelen dan anderen.

Verder lezen …

donderdag 22 september 2011

Iemand anders zijn

Het lijkt er tegenwoordig op dat we niemand zijn tot we iemand anders zijn. Hoe vaak vragen we anderen niet wie hun held is. Hoe vaak vragen we anderen niet wie hun inspireert. Hoe vaak zeggen we niet tegen anderen, dat we hun niet zouden willen zijn. Hoe vaak vertellen we niet aan anderen dat we opkijken tegen een bekende persoon of historisch figuur. Hoeveel mensen vertellen niet hoe iemand hun inspireert. Veel te vaak eigenlijk. Maar wat het vooral aangeeft is dat we niet willen zijn wie we zijn. Want anders zouden we wel zeggen dat we onszelf geweldig vinden. Het probleem is echter dat we niemand anders kunnen zijn dan onszelf.

Verder lezen …

woensdag 21 september 2011

Inhoud en procedure versus relatie en emotie

In de wereld van het interveniëren is het model inhoud, procedure, relatie en emotie bedoeld om te voorkomen dat je in een gesprek of relatie uitkomt in de situatie dat je niet meer met elkaar kunt praten. Het is dus bedoeld om de communicatielijnen open te houden. Maar je kunt dit model ook anders gebruiken. Zo valt bijvoorbeeld op dat inhoud en procedure sterker bij elkaar passen dan bij relatie en emotie. Terwijl relatie en emotie ook een paar vormen. Verder kun je het model ook bekijken vanuit waar mensen behoefte aan hebben en dan blijkt dat mensen behoefte hebben aan alle vier de factoren.

Verder lezen …

dinsdag 20 september 2011

Inhoud Procedure Relatie Emotie

In de wereld van het interveniëren kennen ze het model inhoud, procedure, relatie en emotie. Waarbij het de bedoeling is om zo vroeg mogelijk in een situatie op basis van het model in te grijpen. Dus niet wachten tot iemand emotioneel wordt en dan reageren, maar ingrijpen als er iets misgaat in de procedure of relatie. Dat is nu eenmaal makkelijker om aan te pakken dan de emoties. Omdat je daardoor vaak het gehele proces opnieuw moet doorlopen tot het moment waarop iemand emotioneel werd. Toch laten we in het gewone leven vaak onze relaties in het honderd lopen door pas in te grijpen als iemand emotioneel wordt. Kijk maar eens naar de Nederlandse overheid. Ze gaat door met geld uitgeven tot het niet meer kan en is dan verbaasd als iedereen boos wordt dat ze wil bezuinigen.

Verder lezen ...

zondag 18 september 2011

Behandel me als volwassene

Nu is het woord volwassen op zichzelf een vreemd begrip als je het hanteert voor mensen. De meeste mensen blijven zich namelijk hun hele leven ontwikkelen of dat nu is op het vlak van hun omgang met anderen of hun werk of hun persoonlijke ontwikkeling. Een mens is dus nooit vol wassen zoals een plant dat kan zijn. Hoewel dat in de letterlijke uitleg van het woord volwassen natuurlijk wel zit, want vol betekende tot het einde en wassen is een ander woord voor groeien. Dus volwassen betekent eigenlijk volgroeid, wat voor een mens natuurlijk een vreemd idee is, omdat een mens niet zijn lichaam is. Ons lichaam is niet meer dan ons vervoermiddel op deze planeet.

Verder lezen …

Twee oplossingen

Voor de meeste problemen hebben mensen eigenlijk maar twee oplossingen. De eerste is hoe zorg ik ervoor dat ik geen last van het probleem heb. De tweede is hoe los ik het probleem op, zodat het probleem is opgelost. Voor de eerste oplossing hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Het is gewoon een kwestie van de juiste keuze maken. Voor de twee oplossing moet je moeite doen en onderzoek.

Verder lezen …

zaterdag 10 september 2011

We zeggen meer dan

Hoewel we allemaal weten hoe we iets moeten zeggen, komt het er vaak op neer dat we meer zeggen dan we willen zeggen. Zo zeggen we vaak niet alleen iets met de woorden die we kiezen. Bijvoorbeeld dat wij gestudeerd hebben of uit de omgeving van Nijmegen komen. Maar we zeggen ook iets met de toon die we gebruiken. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat mensen scheldwoorden liefkozend gebruiken door ze op een vriendelijke manier te uiten. Of we zijn juist sarcastisch door het ritme waarmee we een woord uitspreken. Zo weten we allemaal dat iemand die het woord schat verlengd uitspreekt dat niet vriendelijk bedoeld. We zeggen dus vaak meer door de manier waarop we iets zeggen, dan door wat we zeggen.

Verder lezen …

vrijdag 9 september 2011

Dat is jouw perceptie

Als we met anderen praten en we vertellen hun iets wat ze niet helemaal begrijpen of waarbij ze het gevoel krijgen dat ze het moeten aanvaarden als een natuurwet, dan willen ze nog wel eens zeggen: “Dat is jouw perceptie.” Wat ze eigenlijk bedoelen is dat ze vinden dat jij niet jouw manier van ervaren naar voren mag brengen. Het gevolg van deze afwijzing is echter dat ze zichzelf afsluiten voor een deel van alle mogelijke ervaringen in dit universum. In zekere zin is de uitspraak dan ook vergelijkbaar met de opmerking die mannen nog wel eens willen maken over vrouwen: “Het is zeker weer die tijd van de maand.”

Verder lezen …

woensdag 7 september 2011

SMART als motivator


In zijn boek “The one minute manager” probeert Ken Blanchard een model voor een manager neer te zetten die motiverend is voor zijn medewerkers. Daartoe maakte Ken Blanchard onderscheid tussen verschillende soorten managers, waarbij de situatie bepaald wat voor soort manager iemand moet zijn. Dit model van Ken Blanchard leidde tot het idee van de situationele manager. Een belangrijk punt voor de situationele manager is het SMART model, om zo motiverende doelen te helpen formuleren.

Verder lezen …

maandag 5 september 2011

Onze overtuigingen

Afhankelijk van welke positie je inneemt zijn overtuigingen goed of slecht. Binnen het standpunt van de slechte overtuigingen heb je vervolgens nog een indeling. Namelijk de indeling naar overtuigingen die behulpzaam zijn om je doelen te realiseren en overtuigingen die je tegenwerken om je doelen te realiseren. Laten we eerst eens kijken naar dat tweede standpunt dat overtuigingen slecht zijn als ze je niet helpen om je doelen te realiseren.

Verder lezen …

zaterdag 3 september 2011

Zoals de waard is

Het spreekwoord “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” wil ons eigenlijk op twee manieren waarschuwen. De eerste waarschuwing is dat je jezelf kunt herkennen in hoe je anderen behandelt. Dus als jij anderen niet vertrouwt, dan ben je waarschijnlijk zelf niet erg betrouwbaar. De andere waarschuwing is dat je moet uitkijken dat je het gedrag van anderen niet op jezelf moet projecteren. Dus niet omdat de waard je niet vertrouwt, ben je onbetrouwbaar. Een variant op dit spreekwoord in het Engels is: It takes one, to know one.

Verder lezen ...

donderdag 1 september 2011

Respect hebben of tonen

De meeste mensen weten perfect wat bedoeld wordt met respect. Maar het grootste probleem met respect is niet het tonen ervan, maar het hebben ervan. Het is tenslotte makkelijker om respect te tonen, dan respect te hebben. Dat we vaker respect tonen dan hebben blijkt alleen al uit het feit dat we stoppen met respect te tonen zodra we het idee hebben dat anderen ons niet kunnen zien. Respect is als het Arabische spreekwoord: Als u alleen in de woestijn bent, gedraag u, ook dan, alsof tien man u kunnen zien. Blijkbaar hebben we dus het idee dat respect iets is wat we laten zien, niet iets wat we hebben.

Verder lezen ...