vrijdag 31 december 2010

De waarnemer bepaalt

Wij willen graag geloven dat de wereld buiten ons los van ons staat. Wij hebben geen invloed op wat die wereld ons laat zien, is wat we graag geloven. Maar in essentie is er buiten ons geen wereld zoals wij denken dat hij bestaat. Wij zien namelijk maar een klein deel van die wereld en wat we zien is dan ook nog eens een interpretatie die ons brein ons geeft. Want we zien de infrarode elektromagnetische straling niet. We nemen de Ultraviolette elektromagnetische straling die er is niet waar. Heel veel informatie die er wel is, zien of horen wij niet omdat onze waarnemingsmiddelen dat niet kunnen. Het is dus de waarnemer die bepaalt wat hij ziet en hoort, niet de zender. Zelfs niet als die zender een hele planeet is.

Verder lezen …

Megamind the movie

Megamind is een film gebaseerd op het verhaal van Superman, maar nu dan eens vertelt vanuit het oogpunt van de succesvolle superschurk. Aangezien de naam Superman, Lex Luthor, Brainiac en Metropolis al eigendom zijn van DC Comics moesten ze bij Dreamworks wel een andere titel bedenken. Het werd dus Megamind een vriendelijke persiflage op Superman en zijn eeuwige super-tegenstanders. De kern gedachte achter het verhaal is echter niet hoe versla je succesvol een superheld, maar wat gebeurt er als je zonder het te verwachten je doel realiseert. Dus wat doe als je plots miljonair wordt, omdat je de hoofdprijs in de staatsloterij wint.

Verder lezen …

donderdag 30 december 2010

Formatieve en summatieve evaluatie

Mensen houden er wel van om zaken, gedrag, activiteiten, processen te evalueren. Nu kun je op twee manieren evalueren. In het werkende leven kennen we die twee vormen als functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het onderwijs heten die twee vormen van evalueren formatief en summatief. In het gewone leven noemen we dat ook wel kritiek en veroordelen. Waarmee we bedoelen dat in het ene geval we een waardering geven, die bedoeld is als om de ander te helpen. Terwijl we bij veroordelen een uitspraak doen die definitief is.

Verder lezen …

Bang voor onszelf

Nu weten we allang dat angst een slechte raadgever is. Eigenlijk is er nog nooit iets goeds voortgekomen uit gedrag dat gebaseerd is op angst, tenminste als het gaat om iets doen wat mogelijk voordelen voor jezelf kan opleveren. Uit angst een verzekering afsluiten kan geen kwaad. Uit angst aangifte doen bij de politie zal ook geen gevolgen hebben. Maar uit angst geen aangifte doen bij de politie levert vaak wel negatieve gevolgen op. Ook uit angst voor je slechte kanten niet naar jezelf kijken is niet de beste aanpak om ze kwijt te raken. De kans dat je iets kwijt raakt door er niet naar te kijken is namelijk niet erg groot.

Verder lezen …

woensdag 29 december 2010

Weerstand sociaal fysiek psychisch

We kennen het begrip allemaal “Weerstand”. Letterlijk staat er een ‘houding van afweer’, figuurlijk betekent het tegenstand bieden aan een externe kracht. Vandaar dat het begrip zowel in de psychologie, de fysica en in de dagelijkse omgang gebruikt wordt. In de psychologie gaat het om een persoonlijk gevoel ten aanzien van een bepaalde situatie, ervaring of opmerking. In de fysica gaat het om een kracht die tegengesteld is aan een andere kracht. In de dagelijkse omgang gaat het om de tegenwerking die we ervaren van anderen mensen.

Verder lezen …

dinsdag 28 december 2010

Hanlons razor, wat kun je ermee

Het is niet duidelijk waar de volgende zin vandaan komt: “Gebruik kwade opzet niet als verklaring, als domheid een voldoende verklaring geeft.” Overigens kent deze uitspraak heel veel verschillende versies: “Schrijf nooit aan boze opzet toe, wat afdoende wordt verklaard door domheid.” In het Engels is dat dan: “Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.” Meestal wordt dit gezegd Hanlons razor of in het Nederlands Hanlons scheermes genoemd.

Verder lezen …

Het saaie leven

Als wij alle adviezen van andere mensen zouden aannemen met betrekking tot hoe we ons leven moeten leiden, dan zou ons leven saai worden. Journalisten zouden niets meer te schrijven hebben, want iedereen gedraagt zich volgens de regels. We zouden niets meer te roddelen hebben, want iedereen gedraagt zich zoals het hoort. We zouden niets nieuws, uitdagends of leuks meer ontdekken, want al die adviezen raden ons af af te wijken van wat mensen denken dat hoort. Op een bepaald moment zou het zelfs onmogelijk zijn om adviezen te geven, want iedereen gedraagt zich zoals het hoort, dus niemand heeft nog advies nodig.

Verder lezen …

maandag 27 december 2010

Ik kan het niet uitleggen

Hoe vaak overkomt ons dit niet. We zien iets of lezen iets en weten dat het verkeerd is of fout, maar waarom weten we niet precies. Ergens in een ver verleden hebben we geleerd dat het fout of verkeerd was, maar nu weten we alleen maar dat het fout of verkeerd is. Wat we vervolgens doen is alleen maar roepen dat het fout is, maar dat is helaas zinloos, want van het aanwijzen van een fout verdwijnt de fout niet. Het probleem is echter ook dat we geen enkele bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de fout. Want als iemand een fout maakt en wij kunnen alleen maar zeggen dat het fout is, dan betekent dat dat de foutenmaker nog even ver is als eerst. Hij weet nu alleen dat het volgens ons fout is.

Verder lezen …

zondag 26 december 2010

De biologie van psychologische eigenschappen

Xiotin heeft een mooi overzichtsartikel geschreven over zeven persoonlijkheidsstoornissen (Persoonlijkheidsstoornissen, Hoe en Wat). Wat aan die stoornissen opvalt is dat iedereen wel bepaalde kenmerken ervan met zich meedraagt. Dus we hebben allemaal in meerdere of mindere mate eigenschappen die onder een persoonlijkheidsstoornis vallen. Hoewel een Narcist nu zal beweren dat hij perfect is en dus geen negatieve eigenschappen heeft. Maar als je nog een keer kijkt naar die zeven stoornissen dan valt op dat ze gebaseerd zijn op biologische overlevingsmechanismen. Die biologische overlevingsdrang komt overigens ook terug in de Big five persoonlijkheidsdimensies.

Verder lezen …

Bezig zijn met de toekomst

Hoewel het voor de mens beter zou zijn om zich op het hier en nu te richten, zijn we of bezig met het verleden: Wat hebben we verkeerd gedaan? Of we zijn bezig met de toekomst: Hoe kunnen we onze doelen realiseren? Maar als je je dan ergens op zou moeten richten, zou je beter voor de toekomst kunnen kiezen dan het verleden. Toch zijn we ondanks dat idee meer bezig met voorkomen dat de toekomst net zo wordt als het verleden, dan dat we echt met de toekomst bezig zijn. Wat dus eigenlijk betekent dat we met het verleden bezig zijn en niet de toekomst.

Verder lezen …

Bezig zijn met het verleden

Als soort heeft de mensheid heel veel verleden, terwijl onze toekomst nog volledig open is. Als soort weten we bijvoorbeeld niet hoelang we nog te leven hebben. Zeker als je af en toe informatie langs ziet komen over hoe gevaarlijk het zonnestelsel voor planeten is. Maar dat zegt niets over onze persoonlijke toekomst, want die ligt nog volledig open. Het individu is tenslotte de soort niet. Toch zijn we als individu en soort voortdurend bezig met ons verleden en helaas niet in een positieve zin. We vragen ons eigenlijk voortduren af hoe we kunnen voorkomen dat we het verleden nog een keer meemaken.

Verder lezen …

vrijdag 24 december 2010

Markt en Staat

In een ander artikel ‘Markt versus staat’ heb ik al opgemerkt dat staat en markt niet elkaar tegenstanders zijn. In sommige gevallen is de staat zelfs een markt op zichzelf. In andere gevallen is de staat een invloedrijk deel van de sector. In weer andere sectoren is de staat niet meer dan scheidsrechter. In de ideeën van Adam Smith is dit voor de goede ontwikkeling van een economie absoluut belangrijk. Een economie die namelijk vrij van controle zich mag ontwikkelen neigt vaak naar een jungle-achtige toestand waarin het recht van de sterkste, slimste en gemeenste geldt.

Verder lezen …

Markt versus staat

In de economische wetenschappen zijn er heel veel modellen te vinden. Er is echter een model dat ze gemeen hebben met de sociale wetenschappen, namelijk het soort economie dat in een land heerst. De twee uitersten waarop je de economie van een land kunt indelen is de staatseconomie en de markteconomie. Zoals de naam al aangeeft is een staatseconomie volledig gestuurd en een markteconomie wordt gezien als volledig vrij van staatsinvloed.

Verder lezen …

donderdag 23 december 2010

Wat een administratie

In een artikel van Stoffel over digitale erfenissen, stipt hij een belangrijk punt aan. We hebben tegenwoordig zoveel op internet staan, dat we een plan moeten hebben voor al die informatie als we het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Maar een nog groter punt dat hij aanstipt is dat we ons overlijden tot een taboe hebben verklaard. We denken dus liever niet na over wat ons overlijden tot gevolg heeft. Maar wat het artikel van Stoffel eigenlijk duidelijk maakt is dat we zowel in de virtuele als materiële wereld een administratieve belasting voor onze nabestaanden creëren. Iets wat eigenlijk in tegenspraak is met wat we zeggen als we zeggen dat we onze kinderen niet met onze problemen en schulden willen opzadelen.

Verder lezen …

woensdag 22 december 2010

Rapunzel de movie in 3D

Als animatiefilm is Rapunzel heel erg leuk en niet te spannend, waarschijnlijk een gevolg van de schattigheid van Rapunzel. Hoewel het bijna niets meer met het verhaal van de gebroeders Grimm te maken heeft is het een leuk verhaal geworden. Maar met enige zoekwerk op Internet moet je er ook achterkomen dat het verhaal van de gebroeders Grimm niet van de gebroeders Grimm is. Rapunzel lijkt namelijk deels gebaseerd op een Iraans sprookje over Rudabeh en Zal. In dat sprookje herken je echter ook het verhaal van Romeo en Julliette van Shakespear. Verder zijn er nog een heleboel andere sprookjes met dezelfde verhaal lijn die verteld werden in Italië en Frankrijk.

Verder lezen …

maandag 20 december 2010

Onze Intelligentie

Als maat is intelligentie eigenlijk niet erg handig. Intelligentie is namelijk zo’n flexibel begrip dat het eigenlijk onmogelijk is om het echt te meten. Vandaar ook dat de Binet intelligentie schaal niet bedoeld was om intelligentie te meten maar als doel had het verschil tussen mensen in het omgaan met de dagelijkse gang van zaken te bepalen. Het meetinstrument dat Binet creërde stelde dan ook vast of iemand in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten meer of minder moeite had met het dagelijkse leven. Op basis daarvan kon dan besloten worden of iemand speciale ondersteuning nodig had.

Verder lezen …

Ons irritante ego

Als je stelt dat alles wat we van onze omgeving leren en wat we zelf bedenken en ontwikkelen deel uitmaakt van ons ego, dan is het ego ons grootste probleem als het gaat om veranderen. Want ons ego is een onderdeel van ons brein en ons brein als biologische machine is nogal vreemd in zijn gedrag. Zaken die emotioneel belangrijk zijn, krijgen een stevige verankering in ons brein. Terwijl zaken die emotioneel geen lading hebben of ongebruikt zijn heel snel verdwijnen. Erg irritant als je wilt veranderen. Want sommige zaken veranderen zonder dat je er over hoeft na te denken terwijl andere wel in graniet gebijteld lijken.

Verder lezen …

Je op jezelf richten

Als er iets is wat niet mag in de meeste culturen, dan is dat je op jezelf richten. Nee, dat is egoïstisch en egoïstisch is slecht. Wat wel mag is egocentrisch zijn, want dat leidt vaak tot financieel succes en financieel succes is goed. Maar je op jezelf richten en doen wat jij belangrijk vindt en wat goed voor jou is, dat is slecht, tenminste volgens sommige mensen. Want dan houd je geen rekening met anderen. Waarbij het helemaal niet belangrijk is of anderen wel of geen rekening houden met jou.

Verder lezen …

zondag 19 december 2010

Glinsterende ogen

Veel mensen hebben het over het idee van anderen inspireren. Van Antoine de Saint Exupéry die schreef: Als je een boot wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om hout te zoeken, planken te zagen het werk te verdelen, maar wek in het hart van de mensen het verlangen naar de uitgestrekte en grote zee. Of korter zoals Benjamin Zander in zijn TED voordracht zei: Wat doe JIJ om de ogen van mensen te laten glinsteren.

Verder lezen …

donderdag 16 december 2010

De kunst van het helpen

Als iets speciaal is aan deze wereld dan is dat wel dat we op de meest vreemde momenten hulp krijgen van de meest vreemde wezens. Wie kent niet de verhalen van de dolfijnen die een mens beschermen tegen haaien? Wat zou je zelfs zeggen van het verhaal van de Orka die zijn potentiële prooi helpt om aan land te komen. Maar ook bijvoorbeeld het verhaal van moeder Teresa, geboren in 1910 in Albanië, die in Kolkata India de armen hielp. Hulp blijkt dus overal vandaan te komen, vaak zelfs zonder dat we er om hoeven te vragen.

Verder lezen …

woensdag 15 december 2010

Een paard naar water voeren

Het is natuurlijk wat vreemd om te praten over een paard naar water voeren, maar het niet kunnen dwingen te drinken. Of zoals dat zo mooi in het Engels gezegd wordt: You can lead a horse to water, but you can not make it drink. Zeker als dit gezegde eigenlijk slaat op mensen. Namelijk het feit dat je alles voor een mens kunt regelen, maar niet ervoor kunt zorgen dat een mens ook werkelijk gebruik maakt van je aanbod.

Verder lezen …

dinsdag 14 december 2010

Subjectief is niet informatief

Voor ons gevoel bestaat subjectief niet. Want onze eigen gevoelens en oordelen zijn zo echt voor ons, dat we ze niet als subjectief kunnen ervaren. Voor anderen met dezelfde gevoelens bij een bepaalde situatie zijn onze opmerkingen in zulke gevallen ook niet subjectief, want ze worden bevestigd door hun eigen gevoel. Voor mensen met ervaring is subjectieve informatie dus heel informatief.

Verder lezen …

maandag 13 december 2010

Mijn computer maakt geen fouten

We kennen allemaal het voorbeeld wel van de caissière die ondanks uw tegenwerpingen blijft beweren dat het bedrag op haar kassa klopt, want de computer maakt geen fouten. Waarna u alsnog naar de klantenservice moet om uw geld terug te krijgen. Of wat zou u zeggen van de medewerker die u zegt zijn artikel door de spellingscontrole gevoerd te hebben, terwijl er overal in het artikel werkwoorden ontbreken. Tja, de computer maakt tenslotte geen fouten, helaas niet nee.

Verder lezen …

Wat voor mij geldt

Het lijkt wat vreemd om te vinden dat wat voor jezelf geldt, niet geldt voor anderen. Maar als er iets is wat vaak gebeurd, dan is het wel dat. Hoeveel mensen vinden niet dat zij het recht hebben om bepaald gedrag te vertonen, waarna zij dat gedrag verbieden aan anderen. Nu heb ik het hier niet over de brandweermannen die in hun brandweerwagen met negentig door de stad rijdt, waar je eigenlijk maar vijftig mag. Ik heb het hier over de man die zelf tweehonderd rijdt in zijn Porsche 911, maar zich vervolgens irriteert aan die vrachtwagen chauffeur die met 95 kilometer per uur zijn collega inhaalt die 90 rijdt.

Verder lezen …

zondag 12 december 2010

Succes veroorzaakt zijn eigen mislukking

Het is niet goed voor te stellen dat succes kan leiden tot mislukking. Maar toch zie je het effect veelvuldig terugkeren in de geschiedenis. De Romeinen waren een succes met hun Pax Romana en hun Romeinse rijk. Toch viel hun rijk na een paar honderd jaar ten prooi aan de volken en stammen aan haar grenzen die zij jarenlang buiten de deur hadden proberen te houden. Ook in onze huidige tijd zien we het effect van succes dat mislukking veroorzaakt.

Verder lezen …

zaterdag 11 december 2010

De weg kwijt

Als we het zinnetje “de weg kwijt” gebruiken, dan is dat vaak in combinatie met iemands anders naam of in combinatie met de persoonsvormen jij of hij. Wat de meeste mensen vervolgens geloven, is dat de gebruiker van het zinnetje weet waar hij het over heeft en een goede inschatting kan maken van andere mensen. Er is dus niemand die zich afvraagt of de waarnemer niet de weg kwijt is. Dat zou wel heel vreemd zijn natuurlijk als je de weg kwijt bent om dan een ander te beschuldigen van dat wat jij kwijt bent.

Verder lezen …

vrijdag 10 december 2010

Omdat het kan

Er zijn veel zaken die kunnen. Hoeveel er kan heeft de mensheid in zijn lange bestaan op deze planeet aarde ondertussen wel bewezen. Zo kun je bijvoorbeeld vliegen, als je maar genoeg opwaartse druk kunt genereren ten opzichte van het totale gewicht. Zo kun je bijvoorbeeld rond de aarde fietsen. Het kan allemaal en nog veel meer. We kunnen zelfs al atomen laten fuseren, ook al kost het nog steeds meer energie en geld dan het oplevert.

Verder lezen …

donderdag 9 december 2010

Hoe voorkom ik arrogantie

Arrogantie, verwaandheid, zelfoverschatting het zijn allemaal vormen van zelfvertrouwen in een overdreven vorm. Maar hoe kun je nu voorkomen dat je arrogant of verwaand wordt of gaat leiden aan zelfoverschatting. Of bestaan deze overdreve vormen van zelfvertrouwen niet en is het gewoon de buitenwereld die er zo tegenaan kijkt.

Verder lezen …

woensdag 8 december 2010

Waardeer je me wel

We hebben er allemaal behoefte aan, dat anderen ons waarderen. Hoewel het beter zou zijn als we begonnen met onszelf te waarderen. Dan zouden we ons waarschijnlijk veel minder afhankelijk voelen van de waardering van anderen. Maar we zouden ook veel beter het onderscheidt kunnen maken tussen echte waardering en geveinsde waardering. Daarnaast zou onze wereld niet instorten als we een keertje geen waardering kregen.

Verder lezen …

dinsdag 7 december 2010

God is een denkbeeld

Altijd weer apart om zoiets tegen te komen. Een hele site die zich richt op het bewijzen dat god niet bestaat. Nu is het aparte aan de beweringen op de site dat ze wel kloppen als je uitgaat van de bijbel. De bijbel of welk ander door de mens gemaakt document is nooit het bewijs en zal nooit het bewijs kunnen leveren voor het bestaan van een hogere macht. Dat is net zoiets als dat ik probeer te bewijzen dat er aan de andere kant van de wereld iets bestaat, door het op te schrijven. U kunt me geloven of niet geloven, maar bewijs is mijn papieren verhaal niet.

Verder lezen …

maandag 6 december 2010

Welk belang heb ik

Bij alles wat mensen doen hebben ze een belang. Soms is dat belang overduidelijk, soms is het volledig obscuur. Dat belang kun je op twee niveaus terugvinden. Het eerste niveau is dat van de buitenwereld. Het tweede niveau is het persoonlijke belang. Hoewel misschien moet ik het niet persoonlijk belang noemen. Want veel persoonlijk belang blijkt vaak meer op het niveau van de buitenwereld te liggen dan op het niveau van het innerlijk, tenminste als je mensen er naar vraagt.

Verder lezen …

zondag 5 december 2010

Gratis bestaat niet

Hoewel deze LeerWiki zoekopdracht anders doet vermoeden: Gratis, bestaat gratis niet. Het lijkt allemaal gratis, omdat ik er zelf geen geld voor uit mijn portemonnee hoef te halen. Maar voor gratis zaken heb je al betaald, nog voordat je ze heb gekregen. Dat is natuurlijk ook de reden dat je dingen gratis kunt krijgen. Nu zijn er wel twee soorten gratis.

Verder lezen …

Wie ben ik

Meestal wordt de vraag: “Wie ben ik?” Niet door onszelf aan onszelf gesteld, maar door anderen in de vorm van: “Wie bent u?” Maar kunnen wij die vraag wel echt beantwoorden. Want in de meeste gevallen komen we niet verder dan onze naam. Misschien vertellen we nog iets over wat we doen, maar daar houdt het dan vaak mee op. “Wie ben ik?” is dan ook eigenlijk een bijna onbeantwoordbare vraag en misschien wel een vraag die we helemaal niet moeten stellen.

Verder lezen …

vrijdag 3 december 2010

De onzin van visualiseer wat je wilt krijgen

Gaat het bij visualiseren er om dat je je voorstelt om iets te krijgen of visualiseren wij omdat we ons er bewust van worden dat we het gaan krijgen. Het is waarschijnlijk het laatste, want als visualiseren zou werken, dan zou er iets misgaan als we allemaal visualiseren. Want stel je voor dat we allemaal even goed visualiseren, wie krijgt dan de hoofdprijs in bijvoorbeeld de staatsloterij, degene die net iets beter visualiseerde. Maar wie bepaalt dat dan.

Verder lezen …

Leven om te werken

Hoe zit dat toch met mensen die ons allerlei adviezen geven over hoe we ons moeten gedragen als we gaan solliciteren en werken. Nu is het waar dat de meeste mensen in hun leven meer tijd doorbrengen met hun collega’s en klanten dan met hun vrienden en familie. Vanuit dat standpunt gekeken is werk een belangrijk tijdverdrijf en logisch dat we er ons goed op voorbereiden. Maar waarom zijn er mensen die van adviseren over werk hun werk hebben gemaakt. Zo belangrijk vinden de meeste mensen hun werk niet. Want laten we maar eerlijk toegeven, de meeste mensen werken om te leven. Ze leven niet om te werken.

Verder lezen …

donderdag 2 december 2010

Als ik jouw waarde bepaal

De mens heeft er een handje van om elkaar de maat te nemen. Voldoe jij wel aan de normen van mijn groep. Ben jij wel een echte schrijver. Ben jij wel een echte accountant. Ben jij wel een echte kunstenaar. Ben jij wel een echte Nederlander. We gaan daarin zelfs zover dat we definities formuleren voor wat dan een echte kunstenaar is. We gaan daarin zelfs zover dat je als accountant alleen een accountant kunt zijn als je een diploma hebt en geregistreerd bent en voldoet aan de wettelijke eisen. Ja, je zou bijna denken dat de mens een meetlint is en niet een mens. Want hij is voortdurend bezig om de waarde van anderen te bepalen.

Verder lezen …

woensdag 1 december 2010

Het egocentrische effect van Goden

Voor de meeste mensen is god een onzelfzuchtig wezen dat ons de mogelijkheid heeft gegeven om te bestaan. Maar als je kijkt naar de regels die de meeste goden mensen opleggen, dan zijn de meeste goden zelfzuchtige wezens. Zo dien je ze te aanbidden. Je dient hun regels te volgen als je je beloning wilt krijgen. Je moet je leven door hun laten beoordelen. Dat is egocentrisch gedrag zou ik zeggen, je zou het zelfs narcistisch gedrag kunnen noemen.

Verder lezen …

maandag 29 november 2010

De rare lezer

Volgens schrijvers dan
Als lezer ben je voor een groot deel overgeleverd aan de grillen van de schrijver. Heeft een auteur een stijl van schrijven die je aanstaat. Gebruikt hij taal die je begrijpt. Bouwt hij zijn artikel op een manier op die logisch is en begrijpelijk. Past hij koppen, alinea’s, paragrafen, hoofdletters en leestekens toe waar dat zinvol is. Dat zijn nogal wat zaken die je als lezer niet in de hand hebt en waar je afhankelijk bent van de schrijver. Dat legt natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid bij de schrijver.

Verder lezen …

zaterdag 27 november 2010

Alles kost tijd

In dit leven kost alles ons tijd. Alles wat we doen daar hebben we tijd voor nodig. Het gaat zelfs zover dat we tijd gelijk stellen aan geld, zoals dat in het Engels mooi klinkt: Time is money. Maar op sommige momenten gedragen we ons alsof we alle tijd van de wereld hebben. Terwijl we op andere momenten doen alsof tijd schaars is. Terwijl als we in flow zijn, dan blijkt tijd helemaal niet te bestaan. Tijd is dus vooral een vreemd iets. Want tijd is zelden constant.

Verder lezen …

vrijdag 26 november 2010

Wat te doen met communicatiemodellen

Wat ik hier bedoel met communicatiemodellen zijn niet de modellen zoals: Zender, Medium, Ruis, Ontvanger. Ik bedoel met communicatiemodellen de modellen die stellen dat mensen in hun boodschappen meer zeggen dan alleen maar iets inhoudelijks. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat mensen de inhoud van hun gesprek kunnen veranderen is een model voor communiceren. Verder is het feit dat communicatie verbaal, non-verbaal en fysiek plaatsvindt ook een model. Een model is tenslotte een beschrijving van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf.

Verder lezen …

Communiceren op vier niveau’s

Het is bijna niet voor te stellen op wat voor ingewikkelde manieren mensen eigenlijk met elkaar praten. Van de meerlagige boodschap binnen een boodschap tot de vier boodschappen niveau’s waarover we kunnen praten. Want waar je in een boodschap het kunt hebben over de inhoud, jezelf, de ander, een verzoek, de relatie. Kun je binnen je boodschap het ook nog eens hebben over de inhoud, de manier waarop, de relatie en emoties. Welke dwaas heeft communiceren eigenlijk uitgevonden?

Verder lezen …

donderdag 25 november 2010

Ik ben onschuldig

Eigenlijk is het verbazingwekkend hoe graag wij mensen onschuldig zijn. We willen zelfs niet schuldig zijn aan ons eigen leven en hebben dus maar een god bedacht die schuldig is. We zijn daarin zelfs zover gegaan dat we een god hebben bedacht die onze schuld opzich heeft genomen. Tja, dat is wel heel handig, want wanneer moet je dan nog nadenken over je schuld en er is nogal wat waar we ons schuldig aan maken. Maar: Ik ben onschuldig.

Verder lezen …

maandag 22 november 2010

Hoe zit dat met helpen

Het hoogste goed in de meeste religies is het helpen van anderen. Dat betekent dat iemand die problemen heeft die eigenlijk heeft zodat wij kunnen oefenen met helpen, tenminste als je het christelijke idee volgt dat god alles heeft gepland. Maar zelfs als je zegt dat er geen god is, kun je stellen dat helpen van mensen die zichzelf niet kunnen helpen een dankbare activiteit is. Waarbij je moet vaststellen dat je alleen kunt helpen als iemand in de problemen zit. Want waarom zou ik een rijk mens helpen om rijker te worden?

Verder lezen …

zaterdag 20 november 2010

Foto’s zoeken voor bij je artikel

Iedereen weet dat afbeeldingen een artikel interessanter en uitnodigender om te lezen maken. Maar ga je daar veel geld aan uitgeven door een fotograaf in de arm te nemen of ga je opzoek naar gratis te gebruiken fotos. Gratis is natuurlijk leuker, omdat het je geen geld kost, zeker als je zelf amper geld verdient met je artikelen. Maar hoe vind je die gratis fotos of afbeeldingen. In dit artikel van Jessi vindt je een overzicht van sites. Ook Josee heeft er een artikel aan besteedt.

Verder lezen …

donderdag 18 november 2010

Teleurgesteld door god of het leven

In zekere zin is al dat geklaag over god die ons niet geeft wat we willen een uiting van onze teleurstelling over het feit dat ons leven niet loopt zoals we geleerd hebben dat het moet lopen. Want zouden we net zo tegen onszelf klagen als we geleerd hadden dat hoe ons leven loopt onze eigen schuld is. Waarschijnlijk niet, want tegen onszelf klagen daarvan weten we dat het geen zin heeft. Tegen onszelf klagen verandert de situatie niet. Behalve dan dat we ons nog rotter gaan voelen van het geklaag.

Verder lezen …

Het belang van kerst en sinterklaas

Soms geeft zelfs reclame je inspiratie voor een artikel. Zo kreeg ik een mailtje van Apple met de titel: “Dit jaar zullen ze nog meer van de kerstman houden.” De inhoud van het mailtje werd eigenlijk al duidelijk uit de titel. Want we weten allemaal wat de kerstman doet, namelijk cadeaus geven als je braaf bent geweest het afgelopen jaar. De kerstman is dus ook iemand die vindt dat je niet jezelf moet zijn, maar moet doen wat hoort volgens anderen.

Verder lezen …

woensdag 17 november 2010

Het nut van tekstkoppen

Waarom is het zinvol om koppen toe te voegen aan je tekst? Wat bereik je daar mee? Hoe beïnvloeden koppen de lezer? Als schrijver kun je het gevoel hebben dat koppen een leuk extraatje zijn dat je de lezer biedt bovenop de informatie in je tekst. Maar voor de meeste lezers zijn koppen een handige manier om houvast te krijgen in het woud van informatie dat ze tegenkomen als ze een tekst lezen. Wat dat betreft horen koppen en lege regels samen met leestekens tot de belangrijke ordeningsinstrumenten in een tekst. Een simpele kop kan een lezer de mogelijkheid geven om na het lezen van een tekst snel dat stuk informatie terug te vinden dat hij nog eens na wil lezen. Zo zijn er wel meer redenen te bedenken waarom koppen in je teksten gebruiken handig en slim is. Het is in ieder geval zeker een kenmerk van een kwaliteitsartikel.

Verder lezen …

Hoe geef ik zinvolle kritiek

De meeste kritiek in deze wereld, ook die van professionel recensenten, is niet erg bruikbaar. Kritiek als: De PVV is een partij voor domme mensen. Of kritiek als: Wat ben jij stom! Of: Weet jij wel waar je het over hebt??? Dat is allemaal zinloze kritiek. Maar dan is zinloze kritiek in deze wereld eigenlijk de norm want het gaat om niets anders dan het op een ingewikkelde manier uiten van onze gevoelens. Terwijl je van kritiek eigenlijk zou zeggen dat ze bruikbaar moet zijn en ons verder moet helpen.

Verder lezen …

zondag 14 november 2010

Kritiek hebben is makkelijk

Waarom is het toch zoveel makkelijker om kritiek te hebben dan het zelf te doen? De eerste reden is dat ons brein het nu eenmaal makkelijker vindt om te beoordelen dan te creëren. Om te beoordelen heb je namelijk alleen maar normen nodig. Om te creëren moet je de creativiteit van je brein de vrijheid durven geven. De tweede reden dat we het makkelijker vinden om kritiek te hebben is dat we het van jongsaf aan leren. Onze ouders hebben kritiek op ons en de mensen om ons heen. We leren dus al heel vroeg wat kritiek hebben betekent en hoe je dat doet.

Verder lezen …

De banaan een menselijk ontwerp

Er zijn nogal wat menselijke ontwerpen in deze wereld waarin we nu leven. Dan heb ik het echter niet over de producten die mensen zelf hebben gemaakt, zoals computers of huizen. Ik heb het over de banaan, de pitloze druif, de Visla, de Sphinx, de melkkoe. Het zijn allemaal menselijke ontwerpen, die niet zouden bestaan als de mens niet al eeuwenlang aan kruisen en veredeling deed. Je zou het gerust een groffe manier van genetische modificatie kunnen noemen. Want er worden eigenschappen die in de genen opgeslagen liggen bij elkaar gebracht die de mens als waardevol beoordeeld. Het gebeurt alleen niet op het niveau van het DNA, maar op het niveau van dieren of planten.

Verder lezen …

vrijdag 12 november 2010

Ik wil niet leren

Voor hoeveel mensen geldt deze uitspraak niet: Ik wil niet leren. Nu is het vervelende aan de huidige tijd dat niet leren betekent dat je steeds verder achter komt op de rest van de wereld. Want de wereld verandert voortdurend en steeds sneller en niet leren betekent dat je niet weet hoe het er aan toegaat in de rest van de wereld. Maar waar is niet willen leren eigenlijk een signaal voor.

Verder lezen …

Betalen doe je met geld

Hoe belangrijk iemand persoonlijke wereld is, kun je zien als je woorden gebruikt die in het algemeen een veel bredere betekenis hebben, dan iemand ze persoonlijk uitlegt. Zo zijn er mensen die menen dat betalen alleen te maken heeft met geld. Als je ergens voor betaalt dan doe je dat met geld of kun je er geld tegenover zetten.

Verder lezen …

donderdag 11 november 2010

Zijn zoals je bent

Het is zo makkelijk om te zeggen: Zijn zoals je bent. Maar hoeveel mensen zijn authentiek. Hoeveel doen/zijn echt zoals ze zijn? Helaas zijn dat er te weinig, het punt is namelijk dat de meeste mensen niet mogen zijn zoals ze zijn. Er zijn namelijk teveel mensen die vinden dat anderen niet mogen zijn zoals ze zijn. Maar waar komt dat idee vandaan dat mensen niet mogen zijn zoals ze zijn.

Verder lezen …

dinsdag 9 november 2010

Elkaar bezighouden

Als wij mensen ergens goed in zijn, dan is dat elkaar bezighouden. Het begint natuurlijk met het feit dat we regelmatig moeten eten. Dus gaan we naar de bakker en kopen zijn brood, waardoor hij morgen weer nieuw brood moet bakken. Maar dat is nog logisch. Wat veel vreemder is, is al die regels die we maken, terwijl we al zoveel regels hebben. Wat te zeggen van het feit dat je het ene jaar kosten die je maakt wegens ziekte wel mag aftrekken van je inkomstenbelasting, maar het volgende jaar niet. De enige die daar blij mee is, is je accountant.

Verder lezen …

maandag 8 november 2010

Eerste indruk obsessie

Mensen zijn zo bang geworden om een slechte eerste indruk te maken, dat het wel lijkt alsof dat waar het omgaat het daarop volgende contact niet meer belangrijk is. Alsof de eerste indruk er voor zal zorgen dat iedere navolgende slechte ervaring met de mantel der liefde bedekt zal worden. Terwijl we allemaal weten dat we juist extra teleurgesteld zijn als de eerste indruk niet overeenkomst met wat we vervolgens ervaren.

Verder lezen …

Ieder mens heeft recht op respect

Door het feit dat we mens zijn hebben we recht op respect van andere mensen. Maar wat we niet mogen verwachten is dat anderen ons respecteren als wij geen respect tonen tegenover anderen. Respect hoef je dus niet te verdienen, maar je kunt het wel verliezen. Dat betekent overigens niet dat je vervolgens het recht op een respectvolle behandeling verloren hebt. Het betekent wel dat je niet kunt eisen dat anderen je behandelen zoals jij dat wilt. Je hebt namelijk laten blijken dat je helemaal geen respect hebt, noch voor jezelf noch voor anderen.

Verder lezen …

zondag 7 november 2010

Mijn manier van leven is beter

Hoeveel mensen hebben ergens in hun achterhoofd het idee dat hun manier van leven beter is dan dat van anderen? Van de persoon die een georganiseerd leven leidt tot de persoon die een heel actief leven leidt, ze hebben allemaal het idee dat hun leven beter is dan het leven van anderen. Nu heb je wel zoiets als het advies dat je niet kunt weten hoe iemand anders zijn leven ervaart en dus niet kunt weten of jouw leven beter of slechter is. Maar ondanks dat advies hebben al die betweters zoiets van: Maar mijn leven is toch beter.

Verder lezen …

zaterdag 6 november 2010

Rechtlijnig denken

Als mensen ergens een hekel aan hebben dan is dat rechtlijnig denken, zeker als daardoor hun wensen ondermijnd, ondergraven, getorpodeerd, niet gerealiseerd kunnen worden. Het vreemde is echter dat zodra het ons zelf uitkomt zullen wij zelf ook rechtlijnig denken toepassen. Bijvoorbeeld als we geen zin hebben om extra werk te doen, dan komt opeens de CAO op tafel. Het is natuurlijk zo hypocriet als ik weet niet wat, vinden dat anderen niet rechtlijnig mogen denken als het jou niet uitkomt, maar je dat recht wel toekennen als het jou uitkomt.

Verder lezen …

vrijdag 5 november 2010

Lezen en schrijven

Als het om lezen en schrijven gaat, dan denken we te vaak dat het twee zijden van dezelfde medaille zijn. Maar in ons brein zijn het twee volkomen verschillende medailles. Dat kun je zien aan het feit dat het veel eenvoudiger is om te leren lezen, dan om te leren schrijven. Dat verschil tussen lezen en schrijven zit in het feit dat lezen een passieve activiteit is tot op zekere hoogte, waar schrijven om een actieve inzet vraagt van de auteur.

Verder lezen …

Hoe doe je dat zelf denken

Het is nog niet zo eenvoudig om zelf te denken. Om zelf te denken moet je namelijk over kennis en informatie beschikken. Maar je moet ook over de moed beschikken om je eigen gedachtes ter discussie te durven stellen. Je eigen ideeën dat je beter weet wat hoort dan anderen. Je eigen gedachten dat ouders altijd gelijk hebben. Je eigen vooringenomenheid dat buitenlanders niet weten wat de juiste manier van leven is.

Verder lezen …

dinsdag 2 november 2010

De belangrijkste ontdekking door het Christendom

Ergens is het wel begrijpelijk dat het Christendom één van de drie grote religies op deze planeet is. Het is namelijk één van de weinige religies die vergeven, een belangrijk onderdeel van naastenliefde, als centrale punt heeft opgenomen in haar regels. Het jammerlijke is alleen dat het nooit geprobeerd heeft om mensen te leren vergeven. Er wordt alleen maar gedaan alsof vergeven de natuurlijke staat is van de mens.

Verder lezen …

zondag 31 oktober 2010

De onbeantwoordbare vragen

Er zijn nogal wat onbeantwoordbare vragen in dit universum. Sommige vragen zijn onbeantwoordbaar omdat we de middelen er niet toe hebben om ze te beantwoorden. Bijvoorbeeld de vraag of er leven op andere planeten is. Andere vragen zullen nooit beantwoordbaar zijn, zoals: Bestaat god? Maar toch zullen we het wel blijven proberen om antwoord te vinden op die vragen.

Verder lezen …

vrijdag 29 oktober 2010

Ik moet het begrijpen

Hoe vaak komen we deze houding niet tegen bij anderen? Te vaak eigenlijk komen we deze houding van “ik moet het kunnen begrijpen” tegen in het dagelijkse leven. Nu is dat in veel situaties wel te begrijpen. Als ik iets ga kopen dan wil ik wel begrijpen wat me verkocht wordt. Hoewel hoeveel mensen willen precies weten hoe hun auto werkt, van de manier waarop de banden gemaakt worden tot hoe de motor de auto aandrijft voordat ze hem kopen. Het ligt dus ook een beetje aan de situatie.

Verder lezen …

donderdag 28 oktober 2010

Ik mag niet slecht zijn

In onze huidige maatschappij kennen we verschillende soorten slecht. Zo ben je natuurlijk slecht als je de Nederlandse wet overtreedt. Je bent slecht als je egoïstisch of egocentrisch bent. Maar je bent ook slecht als je werkloos bent. Of je bent slecht als je niet werkt aan het verbeteren van jezelf.

Verder lezen …

woensdag 27 oktober 2010

Hoe arrogant ben je

Zoals ieder mens bezit ik de juiste hoeveelheid arrogantie om te kunnen leven. Als dat niet zo was dan zou ik waarschijnlijk niet de deur uitdurven, laat staan mijn bed uitkomen. Want zonder de arrogantie dat mij niets zal overkomen, zou mijn angst me er van weerhouden het leven met al haar gevaren tegemoet te treden. Nu vinden we het helemaal niet arrogant om te vinden dat ons niets zal overkomen, terwijl de bewijzen er zijn dat we iedere dag de kans lopen op een ongeluk en dat is maar goed ook.

Verder lezen …

dinsdag 26 oktober 2010

Kolb’s theorie voor schrijvers

De leertheorie van David Kolb en Roger Fry stelt dat mensen een proces dat uit vier stappen bestaat doorlopen tijdens het leren. Daarbij maakt het niet uit op welke punt in het proces iemand begint. De vier stappen zijn ervaring opdoen, reflecteren op je ervaring, een conclusie trekken en je conclusie uit proberen, waardoor je weer een ervaring opdoet. Dit proces is overigens vaak zeer onbewust en afhankelijk van hoe belangrijk iets voor iemand is en welke externe invloeden er zijn.

Verder lezen …

maandag 25 oktober 2010

Feitelijk of Informatief

Zelfs in de wetenschap die zich bezighoudt met feiten en informatie is er nog steeds geen duidelijkheid over wat nu precies feiten zijn en wat nu precies informatie is. Van informatie is wel duidelijk wat het probleem is. Informatie heeft namelijk meerdere betekenissen in het dagelijkse leven. Feiten liggen wat anders, maar ook daarvoor geldt dat er in het dagelijks leven vaker algemeen aanvaarde meningen mee bedoeld worden dan echt feiten.

Verder lezen …

zondag 24 oktober 2010

Oppervlakkige artikelen

Op zich is het natuurlijk een kunst een artikel schrijven waarin je als lezer op het eerste oog geen of weinig informatie aantreft. Zelf zal ik me daar ook wel eens aan bezondigen. Vaak is dat echter geen opzet, maar een gevolg van de ingewikkeldheid van het onderwerp. Zeker als je niet meer dan vijf tot zevenhonderd woorden wilt gebruiken loop je het gevaar oppervlakkig te worden. Het wordt natuurlijk nog belachelijker als het artikel oppervlakkig is, omdat de schrijver niet meer wil vertellen.

Verder lezen …

Verzuiling in Nederland

In de geschiedenisboekjes wordt gedaan alsof Nederland eeuwenlang een verzuilde maatschappij was en anders alleen de laatste tweehonderd jaar. De ultieme uiting van verzuiling zou je terugvinden in de politiek met haar partijen die links, recht, midden, christelijk, liberaal of sociaal zouden zijn. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen rond politieke partijen in Nederland dan zie je een landschap van oprichting, samenvoeging, scheiding, samengaan van verschillende zuilen en opheffing. Maar verzuiling mag je het eigenlijk niet noemen.

Verder lezen …

zaterdag 23 oktober 2010

Statistiek is voor iedereen

Nu zullen veel mensen de haren te bergen reizen, dat je durft te schrijven dat statistiek voor iedereen is. Het vreemde is echter dat ons brein in veel gevallen op basis van statistische technieken beslissingen neemt. Zo is onze opportunistische aard als mens alleen mogelijk in een systeem dat statistiek gebruikt om beslissingen te nemen. Opportunisme is namelijk gebaseerd op de verwachting dat iets winst zal opleveren. Als dat niet zo was, dan zouden we ons baseren op de keiharde cijfers van de verhouding tussen succes en mislukking en bij een groter aantal mislukkingen ervoor kiezen om iets anders te gaan doen.

Verder lezen …

vrijdag 22 oktober 2010

Redundant informeren

Als je communiceert via een slecht hoorbaar of werkend medium, dan begrijpen we allemaal dat we onze informatie dubbel moeten verzenden. Het beste is zelfs om met elkaar af te spreken dat beide partijen elkaars uitspraken herhalen. Dus ik zeg iets, jij herhaald het voordat je zegt wat je wilt zeggen. Met een mooi woord noemen we dat redundante informatie. Je stuurt overbodige informatie mee, want dat is de letterlijke betekenis van redundant.

Verder lezen …

woensdag 20 oktober 2010

Regel regelaars

Hoeveel regels kent deze wereld? Laten we zelfs maar geen schatting doen, want naast het feit dat ieder mens zijn eigen regels heeft, heeft ieder gezin regels, heeft iedere groep regels, enzovoort. Zet een bepaalde begrip dat een mens of een groep mensen aanduid op de puntjes tussen: De/Het .... heeft zijn eigen regels, en je kunt aanvoelen hoeveel regels er in deze wereld bestaan. Van de individuele mens tot de Verenigde Naties ze hebben allemaal hun regels. Wat echter zo vreemd is aan al die regels is dat ze ons niet dichter bij ons doel brengen.

Verder lezen …

Wetenschappelijke verspilling

Als je ziet hoeveel wetenschappers er tegenwoordig zijn en hoe weinig er met hun werk gedaan wordt, dan kun je je afvragen of wetenschap zo langzamerhand niet een bron van verspilling is. Er wordt veel kennis ingezet en veel onderzoek gedaan, maar veel uitkomsten worden uiteindelijk niet gebruikt.


Verder lezen …

dinsdag 19 oktober 2010

Hoog van de toren blazen

Wat een schitterend Nederlands spreekwoord voor mensen die zichzelf duidelijk in het beeld zetten met hun uitspraken, terwijl ze eigenlijk helemaal niets in te brengen hebben. Je ziet dit gedrag vaak bij politici als ze weer iets geweldigs te melden hebben of nieuw beleid aankondigen. Maar je ziet ook vaak bij andere makers van regels, met veel bombarie de regel aankondigen, terwijl je eigenlijk hoopt dat de mensen zich uit zichzelf aan die regel gaan houden.

Verder lezen …

maandag 18 oktober 2010

Wetenschappelijke feiten of meningen

De wetenschap geeft ons vaak het idee dat zij met feiten werkt. Zo is de zwaartekracht op aarde gelijk aan 9,8 m/s2. Je krijgt verkoudheid van het rhinovirus. Euclidische wiskunde is handig als je oppervlaktes wilt berekenen. Vrouwen zijn slimmer dan mannen. Mensen zijn rationele kopers. Evolutie leidt tot verscheidenheid in soorten. Het vreemde is echter dat honderd tot tweehonderd jaar geleden de wetenschap hele andere ideeën had over sommige van deze feiten.

Verder lezen …

zondag 17 oktober 2010

De internet consument

Als marketing praat over de consument dan gebeurt dat altijd in de vorm van wat de consument wil. Uit jarenlang onderzoek is gebleken dat de klant vooral kijkt naar relatie, reputatie, ruil, communicatie, inspanning, behoefte, gemak, prijs, plaats, product en personeel. Als je op internet rondkijkt krijg je langzaam maar zeker het idee dat het niet om de klant gaat, maar om de beurs van de klant en de eigenaar van de website.

Verder lezen …

Luisteren naar anderen

Mensen denken vaak omdat ze een ander horen praten, dat ze luisteren. Maar het punt met luisteren is niet dat je de ander hoort, maar dat je probeert te begrijpen wat de ander zegt. Luisteren is dus een actief en niet een passief gedrag. Om te kunnen luisteren moet je namelijk je eigen gedachten loslaten en zoeken naar wat de ander bedoeld. Nu hoeven wij in de meeste gevallen niet echt die inspanning te leveren die bij luisteren hoort. Want veel van wat er gezegd wordt is niet erg ingewikkeld. “Mag ik de jus” betekent niet veel meer dan wat het zegt.

Verder lezen …

Verantwoordelijkheid afschuiven

Het bekende zwarte pieten zoals verantwoordelijkheid afschuiven ook wel heet kent meerdere vormen. Zo hebben we het simpele: Ik was niet verantwoordelijk, want ik wist het niet. Dan heb je het: Ik heb alleen maar gedaan wat me werd opgedragen. Je hebt ook nog de variant: Ik kon mijn verantwoordelijkheid niet nemen, want die macht had ik niet. Verder kennen we ook: Ik ben niet verantwoordelijk, want niemand heeft mij verantwoordelijk gemaakt. Een zoveelste variant is: Je moet niet bij mij zijn want ik ben niet verantwoordelijk. Of wat zou u zeggen van: Jij bent verantwoordelijk, want je hebt het mogelijk gemaakt.

Verder lezen …

vrijdag 15 oktober 2010

Solidariteit verwachten

Als het gaat om solidariteit dan is er iets vreemds aan de gang. De mensen verwachten vooral dat anderen solidair zijn met hun, maar verwachten vervolgens dat anderen niet verwachten dat zij solidair zijn. Zo zie je bepaalde verworvenheden van de sociaal democratie verdwijnen, de vakbonden, de ziektekostenverzekering, werkloosheidsuitkeringen. Waarschijnlijk is het idee van Tony Judt, dat de sociaal democratie zijn eigen graf heeft gegraven een eerste oorzaak.

Verder lezen …

donderdag 14 oktober 2010

Het leven flitst aan mij voorbij

Het is bijna niet te begrijpen hoe het kan dat mensen bijna altijd als ze onderweg zijn haast lijken te hebben. Vertrekken we nu allemaal collectief te laat van huis, omdat we eigenlijk geen zin hebben om te gaan werken of kunnen we gewoon niet inschatten hoe laat we moeten vertrekken om op tijd aan te komen. Of zijn we misschien bang thuis iets bijzonders te zullen missen als we op tijd vertrekken.

Verder lezen …

woensdag 13 oktober 2010

De Nederlander wordt geacht

De Nederlander wordt geacht de wet te kennen, is een veel gehoorde uitspraak van vooral politici en hoge ambtenaren. Nu blijkt dat veel Nederlanders de wet alleen maar kennen, zeker als je ziet hoeveel verkeersboetes er uitgeschreven worden voor snelheidsovertredingen. Maar het blijkt nog veel erger te zijn. Veel Nederlanders waarvan je verwacht dat ze de wet ook kunnen toepassen blijken hem alleen maar te kennen.

Verder lezen …

dinsdag 12 oktober 2010

Belangrijke internet adviezen

Internet, ooit begonnen als ARPAnet, is een geweldige uitvinding geworden met de toevoeging van de uitvinding HyperText Markup Language (HTML). Maar HTML was niet het enige waardoor internet zo’n succes is. De hele structuur achter internet maakt het mogelijk om op afstand te werken. Dat was ook het doel van de bedenkers van ARPAnet. De gebruikers moesten op verschillende locaties samen kunnen werken, zonder dat ze onderbroken werden door fouten in het netwerk.

Verder lezen …

Innovatie en marketing

Innovatie betekent eigenlijk niet veel meer dan vernieuwen of veranderen, tenminste dat is wat het in het Latijn betekent. Dus een nieuwe tandenborstel kopen is al innoveren. Tegenwoordig wordt innoveren vaak gezien als het antwoord op het realiseren van een constante groei. Iets wat volgens de economische wetenschappen noodzakelijk is om te kunnen overleven. Overigens iets wat volkomen tegenstrijdig is aan wat de natuur laat zien. Maar ook iets wat in strijd is met de kern ideeën van marketing.

Verder lezen ...

Wat komt er kijken bij opleiden

In een wereld waarin opleiden een belangrijke invloed heeft op de winstgevendheid van bedrijven en kansen van werknemers, wordt er maar bitter weinig informatie gegeven over de achtergrond van opleiden. Wat probeer je nu eigenlijk te bereiken met een opleiding, behalve die grotere winstmarge en breder inzetbare werknemer?

Verder lezen …

maandag 11 oktober 2010

Mijn behulpzame ego

Hoewel we maatschappij breed het ego iets negatiefs vinden, kijk naar begrippen als egoïstisch en egocentrisch, kun je er ook anders tegenaan kijken. Zo zou je het ego ook kunnen zien als een ietwat simpel vriendje dat het beste met je voor heeft. Helaas kijkt dat vriendje daarbij voortdurend naar buiten en probeert in te schatten wat de rest van de wereld van ons verwacht. Hoewel het ons wel het idee geeft dat het daarbij onze doelen nastreeft. Wie zou zo’n vriendje niet willen hebben?

Verder lezen …

zaterdag 9 oktober 2010

Het taboe taboe

Het woord taboe komt uit het Polinesisch en betekent zoveel als een onderwerp waar niet over gepraat mag worden. Waarom er over het onderwerp niet gepraat mag worden kan overigens zeer verschillen per cultuur. Zo zijn er culturen waar een onderwerp taboe is omdat er een bepaalde heiligheid aan toegekend mag worden. Er zijn bijvoorbeeld culturen waarin je niet in het openbaar de naam van de goden mag gebruiken en dus eufemistische namen hebt. Terwijl andere culteren niet over onderwerpen praten omdat ze zich ervoor schamen.

Verder lezen …

vrijdag 8 oktober 2010

Waarom wil god ons niet helpen

Hoewel de meeste mensen niet in een god geloven in de vorm van een zelfstandige entiteit die beschikt over ons leven, geloven veel mensen wel in een aanwezigheid van iets wat groter is dan zijzelf. Toch willen we in tijden van moeilijkheden nog wel eens terugvallen in het geloof dat er iets is wat ons leven bestiert of tenminste zou kunnen beïnvloeden. Iets wat je terug ziet in onze vraag: Waarom overkomt mij dit? Want waarom zou je die vraag stellen als je niet denkt dat er iets is om die vraag aan te stellen?

Verder lezen …

donderdag 7 oktober 2010

Waarom wil ik anderen overtuigen

Veel mensen proberen voortdurend anderen te overtuigen van het gelijk van hun mening. Tegenwoordig is dat nog sterker dan vroeger. Voor een deel komt die behoefte natuurlijk voort uit onze angst voor de gevaarlijke wereld. Voor een ander deel zal die behoefte voortkomen uit onze eigen onzekerheid over wat we denken of geloven. We leren tenslotte ook dat naarmate er meer mensen zijn die dezelfde mening zijn toegedaan dan is die mening meer waar.

Verder lezen …

woensdag 6 oktober 2010

Ik wil niet hetzelfde doen

Op een bepaald moment in ons leven worden we ons er bewust van dat we eigenlijk niet veel meer doen dan wat anderen ook doen. We worden ons er opeens bewust van dat we helemaal niet uniek zijn. We doen vaak eerder hetzelfde als anderen, dan juist anders. De conclusie die we vervolgens trekken is dat we niet hetzelfde willen zijn maar anders.

Verder lezen …

dinsdag 5 oktober 2010

Ik doe hetzelfde

Hoe vaak zeggen we dit tegen onszelf: “Ik doe hetzelfde als waar ik de ander van beschuldig.” Waarschijnlijk zelden en als we het doen dan niet in het openbaar, we willen tenslotte niet ook in het beklaagden bankje terechtkomen. Maar is dit niet eigenlijk precies wat we iedere dag weer tegen onszelf zouden kunnen zeggen: “Ik gedraag me niet anders dan die ander die ik beschuldig.”

Verder lezen …

zondag 3 oktober 2010

Plots heb je verplichtingen

Vanaf de dag dat we geboren worden hebben we verplichtingen. Het begint met onze verplichting om onszelf in leven te houden. Dus moeten we iedere dag eten, drinken, slapen en naar het toilet. Maar als we daar eenmaal aan gewend zijn dan nemen onze verplichtingen alleen maar toe. Eerst zijn het opgelegde verplichtingen, maar langzaam maar zeker worden het verplichtingen die we zelf aangaan.

Verder lezen …

Het saaie dagelijkse leven

Hoeveel mensen hebben van tijd tot tijd niet het idee dat het leven saai is. Vooral de dagelijkse gang van zaken is zo saai, dat zij op allerlei manieren leuker gemaakt moet worden. Maar is het dagelijkse leven saai of zijn wij als soort erg onoplettend geworden en zien we de kleine variaties niet meer. Of komt het er eigenlijk op neer dat we elkaar alleen maar napraten. Omdat iemand anders zegt dat het dagelijkse leven saai is, vinden wij dat ook.

Verder lezen …

zaterdag 2 oktober 2010

Postitief zijn of negatief

Positief zijn is tegenwoordig wel de eis die zo’n beetje overal wordt gesteld. Je moet positieve verwachtingen hebben van het nieuwe kabinet. Je moet positief zijn over de ideeën van je baas. Je moet positief zijn over de plannen van je vriend. Je moet positief zijn over de uitkomsten van het wereldkampioenschap. Het moet allemaal maar positief, terwijl er ook heel veel zaken beter kunnen in deze wereld.

Verder lezen …

vrijdag 1 oktober 2010

Wat is systeemtheorie

Het idee achter de systeemtheorie is dat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar uitoefent. Dus het feit dat ik hier een artikel schrijf is mogelijk omdat een computerfabrikant een computer heeft gemaakt die kan werken met Internet Protocol. Omdat iemand of een groep mensen het IP hebben bedacht kan ik contact maken met de server van LeerWiki. Zo hangt alles aan elkaar en wordt tot een systeem waardoor ik mijn gedachten toe kan vertrouwen aan een veel grotere groep mensen dan alleen maar de mensen die ik ken.

Verder lezen …

woensdag 29 september 2010

Andermans fouten

Met onze eigen fouten hebben we vaak geen enkel probleem. Vaak zien we onze eigen fouten niet eens. Ons grootste probleem zijn vaak de fouten van anderen. Waarom zien ze hun fouten niet? Waarom willen ze niet naar ons luisteren als we hun wijzen op hun fouten? Waarom worden ze zo opstandig als we hun op hun fouten wijzen? Waarom luisteren ze wel als er geld tegenover staat of als hun baas hun aanspreekt? Wat is dat toch?

Verder lezen …

dinsdag 28 september 2010

Doen wat anderen zeggen

Is dat waar we voor gemaakt zijn als mensen: Doen wat anderen zeggen dat we moeten doen. Ik denk het niet. Als dat namelijk wel zo was, dan hadden we niet het vermogen om na te denken als iemand ons iets vertelt of zegt. In plaats daarvan moeten we leren om zonder nadenken te doen wat anderen zeggen. We moeten leren anderen te vertrouwen.

Verder lezen …

Digg feed link verificatieDit stukje is alleen maar bedoeld om de RSS feed van dit blog in Digg te kunnen gebruiken.maandag 27 september 2010

Leven met taal

De mens is de hele dag bezig met taal. We gebruiken het om te communiceren. We gebruiken het om onze emoties te verwoorden. We praten er mee en luisteren er naar. Sommige van ons denken er zelfs in. Maar als instrument om te communiceren is taal helemaal niet zo handig. Het is een beperkt instrument en eigenlijk vooral geschikt voor waarschuwen en commanderen. Taal is het effectiefst als het weinig informatie moet overbrengen.

Verder lezen …

zondag 26 september 2010

Invloeden op bezoekersaantallen

Hoewel we natuurlijk liever niet toegeven dat we schrijven om gelezen te worden, dat is in Nederland toch wel een klein beetje een taboe, doen we het natuurlijk wel. Want hoevaak kijken we niet naar de bezoekersaantallen van onze artikelen, weblogs en websites? Maar wat zeggen bezoekersaantallen nu eigenlijk.

Verder lezen …

zaterdag 25 september 2010

God en de mens

De meeste grote religies definiëren het bestaan van de mens als een strijd tussen het ik en god. Waarbij de mens of kiest voor zichzelf en zich daarmee afkeert van god of kiest voor god vanuit de vrije wil die hij gekregen heeft van god. Nu kan ik me best voorstellen dat je gelooft dat er een god is die alles heeft geschapen, zeker gezien de complexiteit van het universum. Maar dat die god er dan voor kiest om mensen de moeilijke weg van het leven te laten belopen, zodat ze voor hem zullen kiezen dat lijkt me iets te gecompliceerd voor een wezen dat van tevoren al weet hoe het afloopt.

Verder lezen …

Onze motivatie

Volgens sommige mensen is het belangrijkste aan ons gedrag niet ons gedrag, maar onze motivatie. Wat is de houding achter ons gedrag en welke reden hebben we om iets te doen? Doen we iets om er zelf beter van te worden op fysiek niveau. Of doen we iets om de gelijkwaardigheid in onze relatie met de wereld om ons heen te veranderen.

Verder lezen …

vrijdag 24 september 2010

Leef je wel

Mensen willen nog wel eens vinden dat anderen niet echt leven. Ze vinden dan dat anderen te veel met andere zaken bezig zijn, dan waarvan zij vinden dat ze betekenen dat je leeft. Je laat het leven aan je voorbij gaan, is dan de uitspraak. Of er wordt gezegd dat je maar eens moet gaan leven. Maar wat is leven dan als je van mening kunt zijn dat anderen niet leven. Ben je dan eigenlijk zelf niet te veel bezig met het leven van anderen als je kritiek hebt op hun manier van leven. Leef je dan zelf eigenlijk wel.

Verder lezen …

donderdag 23 september 2010

Ik wil zekerheid

Als mensen ergens naar opzoek zijn dan is het zekerheid. Is er een leven na de dood. Heb je maar één leven en daarna niets meer. Heb ik wel de juiste motivatie. Doe ik hier wel goed aan. Heb ik hem wel goed begrepen. We gaan zelfs zover dat we dan maar concluderen dat de enige zekerheid de dood is en de zekerheid dat we niets zeker weten. Cogito ergo sum, omdat ik twijfel weet ik dat ik besta.

Verder lezen …

woensdag 22 september 2010

Ik wil niet dom zijn

Als mensen ergens moeite mee hebben dan is dat met dom gevonden worden. Het gevolg is dat we op sommige momenten geen vragen stellen, zelfs als we niets afweten van een onderwerp. Dat niet vragen stellen kan weer tot fouten maken leiden. Terwijl de reden dat we geen vragen stellen er in ligt dat we denken dat we voor dom gehouden worden als we vragen stellen.

Verder lezen …

dinsdag 21 september 2010

Iedereen zijn eigen mening

We hebben allemaal onze eigen mening en ons eigen wereldbeeld. Het gevolg is vaak dat we veel moeite hebben om het wereldbeeld van anderen te begrijpen die een compleet ander wereldbeeld lijken te hebben. Maar wat we vaak vergeten is dat we allemaal mensen zijn en dat het niet om ons wereldbeeld gaat, maar om ons menszijn.

Verder lezen …

zondag 19 september 2010

Zien we wel wat we doen

Hoe vaak doen we iets niet waarvan we naderhand eigenlijk niet weten dat het iets bijzonders is? Hoe vaak helpen we niet iemand even door een deur open te houden, waarna we niet zien dat we behulpzaam zijn? Dus als iemand ons vraagt wat we zijn, dan noemen we onszelf egocentrisch of egoïstisch. Hoe vaak helpen we anderen juist niet als ze even hulp nodig hebben, waar we dat anders normaal wel doen? Waarna we als iemand dat vraagt onszelf behulpzaam en sociaal noemen.


Verder lezen …

Ouders als onderwijsprobleem

De problemen in het onderwijs zijn niet zozeer complex als wel uitgebreidt. Het lukt ons niet om creatieve afstudeerders te creëren. Het management heeft zoveel verantwoordelijkheden gekregen dat het zich volledig op managementtechnieken heeft geworpen om haar verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. Het meten van prestaties is belangrijker geworden, dan het vergroten van het rendement. We vinden het moeilijk om van theorie en praktijk gelijkwaardige partners te maken in het onderwijs. Waarna we ook nog te maken hebben met het feit dat leerkrachten vaak met een te rooskleurig beeld beginnen aan hun vak. Maar dat is niet alles.

Verder lezen …

zaterdag 18 september 2010

Waarheid of leugen

De wereld zit vreemd in elkaar. Als iemand van mening is dat zijn mening de waarheid is, dan kan de mening van een ander niet ook waar zijn. Zo kan het niet zijn dat kapitalisten net zo gelijk hebben als communisten. Het kan ook niet dat Christenen een waarheid bezitten en de Islamieten een andere. Er is maar één waarheid en de persoon of groep die de waarheid bezit mag de waarheid van een andere groep een leugen noemen.

Verder lezen …

donderdag 16 september 2010

Marketing is meer dan marketing

Als het om marketing gaat dan kun je als ondernemer en/of marketeer naar hartelust kiezen uit meerdere modellen. Het oudste en bekendste model is de marketing mix met de vier P’s (prijs, product, plaats, promotie). Een variant op deze mix is de vier C’s (communication, convience, consumer needs, cost). Een aanvulling op beide zijn de drie R’s (Relatie, Reputatie, Ruil). Het doel van al deze modellen is echter nog steeds de klant centraal stellen.

Verder lezen …

Angst als adviseur

Mensen denken dat ze hun angst altijd onder controle hebben. Maar de meeste mensen hebben helemaal niet geleerd om om te gaan met angst. Angst wordt namelijk gezien als een taboe emotie. Angst is dus een emotie met een negatieve connotatie en moet het liefst vermeden of onderdrukt worden. Want van angst wordt je slachtoffer en in onze huidige maatschappij mag je geen slachtoffer zijn. Maar je wordt pas slachtoffer van angst als je niet weet hoe je er mee om moet gaan.

Verder lezen …

woensdag 15 september 2010

Anderen vernederen

Waar komt de menselijke behoefte vandaan om anderen te vernederen? Wat is de behoefte van managers om medewerkers die niet zo slim blijken te zijn als zijzelf belachelijk te maken in de ogen van anderen? Hoe komen dronken mensen op het idee dat het belangrijk is dat zij over de ruggen van anderen heen leuk zijn? Waar komt die behoefte bij de mens vandaan? Zelfs religieuze leiders vinden het noodzakelijk om zichzelf en hun religie boven andere religies te plaatsen. Ondanks het feit dat hun geloof vergeving en gelijkheid predikt.

Verder lezen …

dinsdag 14 september 2010

De opportunistische ondernemer

Als je als ondernemer iets moet zijn, dan is dat wel opportunistisch. Eigenlijk moet je iedere kans die je ziet om iets te verkopen of om te verkopen aangrijpen. Wat dat betreft is de ondernemer de ultieme uiting van het menszijn. Want als de mens als soort iets is, dan is dat wel opportunistisch.

Verder lezen …

Praktijk versus theorie

Mensen willen nog wel eens moeite hebben met het toepassen van theorie in de praktijk. Maar daarmee is de theorie niet onbelangrijk. Het voordeel van theorie is dat de rode draad van de praktijk duidelijk is. Terwijl praktijk vaak betekent dat je niet verder komt dan de situatie waarin je je ervaring hebt opgedaan. Er zijn maar weinig mensen die de rode draad uit de praktijk weten te halen op basis van één ervaring.

Verder lezen …

maandag 13 september 2010

In iemands schaduw leven

Vooral mannen schijnen hier mee te leven het idee dat het leven van hun vader een schaduw werpt op hun leven. Alsof er ergens een zon schijnt die licht werpt op het leven van ieder mens. Maar omdat hun vaders leven op de één of andere manier bijzonder is, staat hun leven niet in het volle licht van die zon, maar werpt het leven van hun vader een schaduw.

Verder lezen …

zondag 12 september 2010

Leren Denken

Is dit iets wat wij automatisch kunnen of moeten we dit leren: Leren denken. In beginsel kunnen mensen van zichzelf heel goed denken, als dat niet zo was dan zouden we het eerste jaar van ons leven niet overleven. We zouden waarschijnlijk ergens halverwege stikken in twee vingers die we in onze neus staken, omdat het zo lekker aanvoelde. Maar dat is natuurlijk simpel oorzaak gevolg denken. Je zou het ook actie reactie denken kunnen noemen. Of zoals dat zo mooi in het Engels heet: What goes up must come down.

Verder lezen …

zaterdag 11 september 2010

Leren omgaan met de werkelijkheid

We hebben allerlei manieren bedacht om ons niet te hoeven inspannen. Van de auto die ons eenvoudig van A naar B brengt. Tot en met allerlei taboes waar we ons niet druk over moeten maken. Zo is het politiek incorrect om te zeggen dat Islamieten ons willen overheersen. Of het is politiek incorrect om te beweren dat er verschillen zijn tussen rassen en sekses.

Verder lezen …

vrijdag 10 september 2010

Omdat ik het zeg

Als je als ouder geen tijd en geen zin hebt en het eigenlijk niet weet, dan is “Omdat ik het zeg” natuurlijk altijd het beste antwoord. Daarmee voorkom je dat de vraag als je wel tijd hebt terugkomt en je alsnog tijd moet besteden aan je kind. Maar je voorkomt ook meteen dat je af moet dalen tot het niveau van je kind, stel je voor dat je kind straks iets wel begrijpt wat jij niet begrijpt. Verder help je lekker mee aan het instandhouden van een hiërarchische cultuur waarin gelijk niet samenhangt met wat je inhoudelijk zegt, maar met het feit dat je de baas bent.

Verder lezen …

Ouderlijk schuldgevoel

Hebben veel ouders tegenwoordig het gevoel dat ze hun kinderen tekort doen. Ik denk het wel. Niet zozeer omdat ze hun kinderen tekort doen, maar omdat ze er voortdurend op aangesproken worden dat ze het doen. Het gevolg is echter niet dat ze vervolgens meer tijd vrijmaken voor hun kinderen, dat kan tenslotte niet volgens de meeste werkgevers. Hoewel dat wel aan het veranderen is de laatste jaren. In plaats van meer tijd vrij te maken, kopen ouders hun schuldgevoel af.

Verder lezen …

donderdag 9 september 2010

De kunst van het vragenstellen

De juiste vragen stellen is nog behoorlijk moeilijk. Dat heeft niet te maken met het feit dat het stellen van vragen moeilijk is, dat is namelijk gewoon een kwestie van wat vragende voornaamwoorden gebruiken. Het probleem met het stellen van de juiste vraag is dat de meeste mensen eigenlijk niet goed weten wat ze nu eigenlijk willen zeggen. Dat blijkt ook uit het feit dat de meeste communicatie meer in de toon en non-verbaal gedrag zit, dan in wat er gezegd wordt. Maar zelfs in wat we zeggen zit meer dan alleen de inhoud.

Verder lezen …

dinsdag 7 september 2010

De techniek van het schrijven

Dit is altijd een lekker dubbelzinnige titel, want je kunt hem op twee manieren uitleggen. De eerste manier is de manier waarop je schrijft, hoe werkt dat technisch en mechanisch. Dus hoe hou je je pen vast en maak je de juiste tekens die anderen kunnen lezen. Tegenwoordig gaat het dan over waar zitten de letters op je toetsenbord en hoe werkt je tekstverwerker. De tweede techniek van het schrijven is: Hoe schrijf je een artikel?

Verder lezen …

De tegenstrijdige mens

Is dat eigenlijk niet vreemd. Je beweert aan de ene kant als mens te geloven in een eeuwig leven van de ziel, maar vervolgens probeer je op allerlei manieren in de herinnering van de mensheid te blijven. Je gelooft dat iedereen gelijk is, maar zodra iemand er een beetje anders uitziet verwacht je dat hij zich anders gedraagt dan jezelf. Je zegt dat mensen volwassen zijn en weten wat goed voor ze is, maar vervolgens maak je allemaal regels om die volwassenen in het gareel te houden. Wat is dan nog waar: Dat wat je zegt of dat wat je doet.

Verder lezen …

maandag 6 september 2010

We kunnen niet zonder geld

Als je kapitalisten moet geloven en veel andere gelovigen, dan is het onmogelijk om zonder geld dezelfde luxe te realiseren die we tegenwoordig kennen. Dat zou te ingewikkeld zijn. Zelfs nu we langzaam maar zeker niet meer voor geld werken, maar voor punten op onze bankrekening. Want wat maakt het nu eigenlijk uit of je iets een Euro noemt of een punt.

Verder lezen …

zondag 5 september 2010

De effectieve training

Zelfs het doorkijken van je spam folder kan soms inspiratie opleveren. Zo zag ik dus een bericht met een Franse titel die zoveel betekent als: De effectieve training. Nu komt daar nog behoorlijk wat bij kijken bij een effectieve training. Zeker als je je bedenkt dat een fysieke training twee aspecten kent die effectief moeten zijn om de training effectief te kunnen noemen. Terwijl een theoretische training alleen op een psychisch niveau effectief hoeft te zijn.

Verder lezen …

Je moet altijd vergeven

In een vorig artikel had ik het er over dat je vergeeft voor jezelf. Maar daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is om te vergeven, nog jezelf, nog de ander. Hoe moeilijk dat is merk je als je getuige bent van een onrechtvaardigheid of als je iets overkomt wat een negatieve invloed heeft op je leven. Hoe moet je vergeven als iemand je aanrijdt waardoor je voor de rest van je leven in een rolstoel zit?

Verder lezen …

zaterdag 4 september 2010

Anderen controleren

Goed bezien kennen we twee soorten van controle. De ene is bedoeld om kwaliteit te garanderen. De andere is vooral bedoeld om de macht te kunnen behouden. Beide vormen maken gebruik van kritiek om hun doel te realiseren. In de ene vorm is de kritiek echter bedoeld om de ander te helpen. In de andere vorm is de kritiek bedoeld om de ander klein te houden.

Verder lezen …

vrijdag 3 september 2010

Politieke marketing

Hoewel marketing vaak gezien wordt als iets wat vooral gebruikt wordt door ondernemingen, is het tegenwoordig veel wijdverbreider dan alleen in de economie. Ook niet commerciële organisaties maken tegenwoordig gebruik van marketing. Een voorbeeld van een niet commerciële activiteit die zelfs zeer sterk hangt op marketing is de politiek. Zodra een politieke partij groot genoeg is, zal zij gebruik maken van marketing om zichzelf te profileren.

Verder lezen …

Overtuigen met angst

In een niet zo ver verleden waren het voornamelijk ouders, politici en religieuze leiders die ons met angst probeerden te overtuigen van hun gelijk. We moesten bang zijn voor vreemde mannen. We moesten bang zijn voor communisten en anders wel de kapitalisten. We moesten bang zijn voor de duivel en ons eigen lichaam. Als we nu maar bang genoeg zouden zijn dan zou ons niets overkomen.

Verder lezen …

donderdag 2 september 2010

Wij zijn slimmer dan onze voorouders

Sommige schrijvers geven je het idee dat ze vinden dat wij slimmer zijn dan onze voorouders. Bijvoorbeeld omdat wij rijker zijn dan zij. Of omdat wij in minder tijd een gebouw kunnen bouwen dan zij. Of omdat wij meer weten dan zij, over mensen die verder weg wonen. Of omdat wij niet bang zijn voor de straf van god. Of omdat wij niet geloven in vampieren en reuzen.

Verder lezen …

woensdag 1 september 2010

Wat is een minderheidskabinet?

Letterlijk genomen bestaat het begrip minderheidskabinet niet. Want letterlijk zou je het op twee manieren kunnen uitleggen. Het is een kabinet bemand met minderheden. Dan zou het bijvoorbeeld bestaan uit Islamieten, Limburgers, Friezen, homoseksuelen en linkshandigen. Maar op die manier stellen wij kabinetten niet samen. Of het minderheidskabinet wordt gevormd met minder ministers en staatssecretarissen. Maar de grootte van een kabinet wordt niet bepaald door het aantal ministers en staatssecretarissen.

Verder lezen …

dinsdag 31 augustus 2010

Islam versus kapitalisme

Dat wij tegenwoordig op de Islam neerkijken zegt eigenlijk meer over ons dan over de Islam. Wat dat betreft zijn sprekers als Geert Wilders, Thilo Sarrazin, Filip Dewinter en andere uitgesproken Islam “haters” niet meer dan de hoorbare en uitgesproken kenmerken van onze houding tegenover de Islam. Maar als je echt een vergelijking moet maken tussen ons en de Islam, komen we geen van tweeën goed weg.

Verder lezen ...

Je moet wel lezen

Er wordt op internet nogal wat afgespamd. Dat gaat zelfs zover dat tegenwoordig er vanuit gegaan wordt dat als iemand niet meer in een reactie zegt dan: Leuk artikel, dat het een spam reactie is om een backlink te realiseren. Voor een boel reacties kan dat best waar zijn, zeker als de site waar de reactie naar verwijst niets van doen heeft met het onderwerp waar je over schrijft. Er zit echter wel een gevaar aan deze gedachtengang.

Verder lezen …

maandag 30 augustus 2010

Innovatie

In algemene termen betekent innovatie vernieuwing en of verbetering van producten of kennis. Het belangrijkste doel van innovatie is echter niet het verbeteren of vernieuwen van producten of kennis, maar het op peil houden van de eigen marktpositie. Dat op peil houden doen we dan door het aanpassen van een product zodat het een andere meer aantrekkelijke vorm krijgt en blijft verkopen of beter verkoopt. Of het gaat er om je positie als kenniseigenaar te behouden, waardoor klanten bij jou komen om gebruik te maken van je kennis.

Verder lezen …

Als je niet weet waarom

In een vorig artikel had ik het er over dat we onszelf vaker de waarom vraag moesten stellen. Het doel daarvan is niet om onszelf ter discussie te stellen, dat is nergens voor nodig. Het stellen van de waarom vraag is vooral bedoeld om jezelf beter te leren kennen. Het waarom ontdekken achter de dingen die je doet. Maar soms geeft de waarom vraag geen antwoord.

Verder lezen ...

zondag 29 augustus 2010

De klant is koning

De klant is koning, zelfs als hij wil dat je een brug bouwt waar hij vanaf kan springen om zelfmoord te plegen. Maar is dat wel waar dat de klant koning is. Als verkoper zit je altijd in het dilemma dat de klant een wens heeft die je zo goed mogelijk wilt helpen realiseren, terwijl hij soms of vaak eigenlijk niet echt weet wat zijn wens nu precies betekent en dus advies nodig heeft. Moet je dan als verkoper maar klakkeloos doen wat de klant wil: Hij is tenslotte koning. Of moet je de klant tegen zichzelf in bescherming nemen: Hij is tenslotte ook maar een mens.

Verder lezen …

zaterdag 28 augustus 2010

Onbewust gestresst

Mensen geloven dat de zaken waar ze zich niet bewust van zijn geen invloed op ze hebben. Maar het feit dat werknemers last hebben van burn-out en dat we vaak vreemd reageren op gebeurtenissen, maakt duidelijk dat het juist de onbewuste zaken zijn die invloed hebben. Dat is ook hoe ons brein werkt. Het grootste deel van de tijd is het onbewust actief en als er iets in beeld verschijnt dat bewust behandeld moet worden wordt het overgegeven aan ons bewustzijn.

Verder lezen …

Je moet bang zijn

Hoewel angst als je het goed gebruikt een goede emotie is, worden we tegenwoordig eigenlijk alleen maar bang gemaakt. Onze angst wordt dan niet onze partner, maar onze meester. We zijn namelijk voor alles bang en we moeten voor alles bang zijn. We zijn zelfs zo bang, dat we eigenlijk niet meer zien dat we eigenlijk alleen nog maar bang zijn.

Verder lezen …

vrijdag 27 augustus 2010

Ik heb er recht op

In een ver verleden hebben mensen regels bedacht op basis waarvan het mogelijk is om een hemel op aarde te creëeren. In de tijd aansluitend daarop hebben we moeten ontdekken dat het behoorlijk moeilijk is om je aan die regels te houden. Waarom is niet helemaal duidelijk. Hoewel het vast te maken heeft met ons menszijn. Maar wat vervolgens vreemd is, is dat we nu denken recht te hebben op die hemel, zelfs als we de regels niet volgen.

Verder lezen …

Als de waarheid negatief is

Is dat niet een beetje de cultuur waar we nu in leven. De waarheid is niet iets positiefs, omdat het ons een compleet beeld geeft van de werkelijkheid. De waarheid is iets negatiefs, want het geeft ons een compleet beeld van de werkelijkheid en dat bevat zowel positieve als negatieve elementen. Het lijkt wel alsof iets alleen nog positief kan zijn, als het niets negatiefs kent of als de negatieve elementen verborgen gehouden kunnen worden.

Verder lezen …

donderdag 26 augustus 2010

Inspiratie vinden

Iemand vroeg mij laatst waar ik mijn inspiratie vandaan haal. Nu is dat voor veel schrijvers een redelijke normale vraag, vooral van mensen die wat minder vaak schrijven en moeite hebben om inspiratie te vinden. In mijn geval zijn het vaak kleine zaken die me vervolgens inzicht geven in mijn ego.

Verder lezen …

woensdag 25 augustus 2010

Vrouwelijke ambitie

Er wordt vaak beweerd door mannen dat vrouwen niet zo ambitieus zijn als mannen of zelfs helemaal niet ambitieus. Ja, als het om de hoogste positie in de hiërarchie gaat, dan zijn vrouwen niet zo ambitieus als mannen. Maar als je eerlijk kijkt naar ambitie en het uitlegt als de wens om iets te realiseren, dan zijn vrouwen vaak ambitieuzer dan mannen.

Verder lezen …

dinsdag 24 augustus 2010

Controleren of opleiden

Waarom willen we zo graag dat anderen consequent zijn en in vergelijkbare situaties vergelijkbaar gedrag vertonen? Wat hopen we daarmee te bereiken? Het enige wat je bereikt met mensen die controleerbaar zijn als het gaat om hun gedrag is toch eenheidsworst. Wat is er zo leuk aan eenheidsworst? Op ons bord willen we het allang niet meer. Tenminste als je kijkt naar het aantal traitteurs en kookprogramma’s op televisie. Maar als het om andere mensen gaat, dan zien we het liefst een grote grijze massa van eensluidendheid.

Verder lezen …

Vergeven doe je voor jezelf

Hoewel je van veel religieuzen en andere professionals het idee krijgt dat je vergeeft om de relatie met de ander, vergeef je eigenlijk alleen maar omdat het goed is voor jezelf. Om te beginnen verminderd vergeven de stress van het bezig zijn met wat een ander je heeft aangedaan. Maar vergeven maakt het ook mogelijk om door te gaan met je eigen leven, in plaats van bezig te zijn met wat je is overkomen. Vergeven is in zekere zin bevrijdend en daarmee opent het nieuwe mogelijkheden voor jezelf. Vergeven is dus heel erg egoïstisch en de dader heeft er ook nog voordeel van.

Verder lezen …