maandag 20 december 2010

Onze Intelligentie

Als maat is intelligentie eigenlijk niet erg handig. Intelligentie is namelijk zo’n flexibel begrip dat het eigenlijk onmogelijk is om het echt te meten. Vandaar ook dat de Binet intelligentie schaal niet bedoeld was om intelligentie te meten maar als doel had het verschil tussen mensen in het omgaan met de dagelijkse gang van zaken te bepalen. Het meetinstrument dat Binet creërde stelde dan ook vast of iemand in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten meer of minder moeite had met het dagelijkse leven. Op basis daarvan kon dan besloten worden of iemand speciale ondersteuning nodig had.

Verder lezen …