maandag 29 november 2010

De rare lezer

Volgens schrijvers dan
Als lezer ben je voor een groot deel overgeleverd aan de grillen van de schrijver. Heeft een auteur een stijl van schrijven die je aanstaat. Gebruikt hij taal die je begrijpt. Bouwt hij zijn artikel op een manier op die logisch is en begrijpelijk. Past hij koppen, alinea’s, paragrafen, hoofdletters en leestekens toe waar dat zinvol is. Dat zijn nogal wat zaken die je als lezer niet in de hand hebt en waar je afhankelijk bent van de schrijver. Dat legt natuurlijk heel veel verantwoordelijkheid bij de schrijver.

Verder lezen …

zaterdag 27 november 2010

Alles kost tijd

In dit leven kost alles ons tijd. Alles wat we doen daar hebben we tijd voor nodig. Het gaat zelfs zover dat we tijd gelijk stellen aan geld, zoals dat in het Engels mooi klinkt: Time is money. Maar op sommige momenten gedragen we ons alsof we alle tijd van de wereld hebben. Terwijl we op andere momenten doen alsof tijd schaars is. Terwijl als we in flow zijn, dan blijkt tijd helemaal niet te bestaan. Tijd is dus vooral een vreemd iets. Want tijd is zelden constant.

Verder lezen …

vrijdag 26 november 2010

Wat te doen met communicatiemodellen

Wat ik hier bedoel met communicatiemodellen zijn niet de modellen zoals: Zender, Medium, Ruis, Ontvanger. Ik bedoel met communicatiemodellen de modellen die stellen dat mensen in hun boodschappen meer zeggen dan alleen maar iets inhoudelijks. Maar ook bijvoorbeeld het feit dat mensen de inhoud van hun gesprek kunnen veranderen is een model voor communiceren. Verder is het feit dat communicatie verbaal, non-verbaal en fysiek plaatsvindt ook een model. Een model is tenslotte een beschrijving van de werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf.

Verder lezen …

Communiceren op vier niveau’s

Het is bijna niet voor te stellen op wat voor ingewikkelde manieren mensen eigenlijk met elkaar praten. Van de meerlagige boodschap binnen een boodschap tot de vier boodschappen niveau’s waarover we kunnen praten. Want waar je in een boodschap het kunt hebben over de inhoud, jezelf, de ander, een verzoek, de relatie. Kun je binnen je boodschap het ook nog eens hebben over de inhoud, de manier waarop, de relatie en emoties. Welke dwaas heeft communiceren eigenlijk uitgevonden?

Verder lezen …

donderdag 25 november 2010

Ik ben onschuldig

Eigenlijk is het verbazingwekkend hoe graag wij mensen onschuldig zijn. We willen zelfs niet schuldig zijn aan ons eigen leven en hebben dus maar een god bedacht die schuldig is. We zijn daarin zelfs zover gegaan dat we een god hebben bedacht die onze schuld opzich heeft genomen. Tja, dat is wel heel handig, want wanneer moet je dan nog nadenken over je schuld en er is nogal wat waar we ons schuldig aan maken. Maar: Ik ben onschuldig.

Verder lezen …

maandag 22 november 2010

Hoe zit dat met helpen

Het hoogste goed in de meeste religies is het helpen van anderen. Dat betekent dat iemand die problemen heeft die eigenlijk heeft zodat wij kunnen oefenen met helpen, tenminste als je het christelijke idee volgt dat god alles heeft gepland. Maar zelfs als je zegt dat er geen god is, kun je stellen dat helpen van mensen die zichzelf niet kunnen helpen een dankbare activiteit is. Waarbij je moet vaststellen dat je alleen kunt helpen als iemand in de problemen zit. Want waarom zou ik een rijk mens helpen om rijker te worden?

Verder lezen …

zaterdag 20 november 2010

Foto’s zoeken voor bij je artikel

Iedereen weet dat afbeeldingen een artikel interessanter en uitnodigender om te lezen maken. Maar ga je daar veel geld aan uitgeven door een fotograaf in de arm te nemen of ga je opzoek naar gratis te gebruiken fotos. Gratis is natuurlijk leuker, omdat het je geen geld kost, zeker als je zelf amper geld verdient met je artikelen. Maar hoe vind je die gratis fotos of afbeeldingen. In dit artikel van Jessi vindt je een overzicht van sites. Ook Josee heeft er een artikel aan besteedt.

Verder lezen …

donderdag 18 november 2010

Teleurgesteld door god of het leven

In zekere zin is al dat geklaag over god die ons niet geeft wat we willen een uiting van onze teleurstelling over het feit dat ons leven niet loopt zoals we geleerd hebben dat het moet lopen. Want zouden we net zo tegen onszelf klagen als we geleerd hadden dat hoe ons leven loopt onze eigen schuld is. Waarschijnlijk niet, want tegen onszelf klagen daarvan weten we dat het geen zin heeft. Tegen onszelf klagen verandert de situatie niet. Behalve dan dat we ons nog rotter gaan voelen van het geklaag.

Verder lezen …

Het belang van kerst en sinterklaas

Soms geeft zelfs reclame je inspiratie voor een artikel. Zo kreeg ik een mailtje van Apple met de titel: “Dit jaar zullen ze nog meer van de kerstman houden.” De inhoud van het mailtje werd eigenlijk al duidelijk uit de titel. Want we weten allemaal wat de kerstman doet, namelijk cadeaus geven als je braaf bent geweest het afgelopen jaar. De kerstman is dus ook iemand die vindt dat je niet jezelf moet zijn, maar moet doen wat hoort volgens anderen.

Verder lezen …

woensdag 17 november 2010

Het nut van tekstkoppen

Waarom is het zinvol om koppen toe te voegen aan je tekst? Wat bereik je daar mee? Hoe beïnvloeden koppen de lezer? Als schrijver kun je het gevoel hebben dat koppen een leuk extraatje zijn dat je de lezer biedt bovenop de informatie in je tekst. Maar voor de meeste lezers zijn koppen een handige manier om houvast te krijgen in het woud van informatie dat ze tegenkomen als ze een tekst lezen. Wat dat betreft horen koppen en lege regels samen met leestekens tot de belangrijke ordeningsinstrumenten in een tekst. Een simpele kop kan een lezer de mogelijkheid geven om na het lezen van een tekst snel dat stuk informatie terug te vinden dat hij nog eens na wil lezen. Zo zijn er wel meer redenen te bedenken waarom koppen in je teksten gebruiken handig en slim is. Het is in ieder geval zeker een kenmerk van een kwaliteitsartikel.

Verder lezen …

Hoe geef ik zinvolle kritiek

De meeste kritiek in deze wereld, ook die van professionel recensenten, is niet erg bruikbaar. Kritiek als: De PVV is een partij voor domme mensen. Of kritiek als: Wat ben jij stom! Of: Weet jij wel waar je het over hebt??? Dat is allemaal zinloze kritiek. Maar dan is zinloze kritiek in deze wereld eigenlijk de norm want het gaat om niets anders dan het op een ingewikkelde manier uiten van onze gevoelens. Terwijl je van kritiek eigenlijk zou zeggen dat ze bruikbaar moet zijn en ons verder moet helpen.

Verder lezen …

zondag 14 november 2010

Kritiek hebben is makkelijk

Waarom is het toch zoveel makkelijker om kritiek te hebben dan het zelf te doen? De eerste reden is dat ons brein het nu eenmaal makkelijker vindt om te beoordelen dan te creëren. Om te beoordelen heb je namelijk alleen maar normen nodig. Om te creëren moet je de creativiteit van je brein de vrijheid durven geven. De tweede reden dat we het makkelijker vinden om kritiek te hebben is dat we het van jongsaf aan leren. Onze ouders hebben kritiek op ons en de mensen om ons heen. We leren dus al heel vroeg wat kritiek hebben betekent en hoe je dat doet.

Verder lezen …

De banaan een menselijk ontwerp

Er zijn nogal wat menselijke ontwerpen in deze wereld waarin we nu leven. Dan heb ik het echter niet over de producten die mensen zelf hebben gemaakt, zoals computers of huizen. Ik heb het over de banaan, de pitloze druif, de Visla, de Sphinx, de melkkoe. Het zijn allemaal menselijke ontwerpen, die niet zouden bestaan als de mens niet al eeuwenlang aan kruisen en veredeling deed. Je zou het gerust een groffe manier van genetische modificatie kunnen noemen. Want er worden eigenschappen die in de genen opgeslagen liggen bij elkaar gebracht die de mens als waardevol beoordeeld. Het gebeurt alleen niet op het niveau van het DNA, maar op het niveau van dieren of planten.

Verder lezen …

vrijdag 12 november 2010

Ik wil niet leren

Voor hoeveel mensen geldt deze uitspraak niet: Ik wil niet leren. Nu is het vervelende aan de huidige tijd dat niet leren betekent dat je steeds verder achter komt op de rest van de wereld. Want de wereld verandert voortdurend en steeds sneller en niet leren betekent dat je niet weet hoe het er aan toegaat in de rest van de wereld. Maar waar is niet willen leren eigenlijk een signaal voor.

Verder lezen …

Betalen doe je met geld

Hoe belangrijk iemand persoonlijke wereld is, kun je zien als je woorden gebruikt die in het algemeen een veel bredere betekenis hebben, dan iemand ze persoonlijk uitlegt. Zo zijn er mensen die menen dat betalen alleen te maken heeft met geld. Als je ergens voor betaalt dan doe je dat met geld of kun je er geld tegenover zetten.

Verder lezen …

donderdag 11 november 2010

Zijn zoals je bent

Het is zo makkelijk om te zeggen: Zijn zoals je bent. Maar hoeveel mensen zijn authentiek. Hoeveel doen/zijn echt zoals ze zijn? Helaas zijn dat er te weinig, het punt is namelijk dat de meeste mensen niet mogen zijn zoals ze zijn. Er zijn namelijk teveel mensen die vinden dat anderen niet mogen zijn zoals ze zijn. Maar waar komt dat idee vandaan dat mensen niet mogen zijn zoals ze zijn.

Verder lezen …

dinsdag 9 november 2010

Elkaar bezighouden

Als wij mensen ergens goed in zijn, dan is dat elkaar bezighouden. Het begint natuurlijk met het feit dat we regelmatig moeten eten. Dus gaan we naar de bakker en kopen zijn brood, waardoor hij morgen weer nieuw brood moet bakken. Maar dat is nog logisch. Wat veel vreemder is, is al die regels die we maken, terwijl we al zoveel regels hebben. Wat te zeggen van het feit dat je het ene jaar kosten die je maakt wegens ziekte wel mag aftrekken van je inkomstenbelasting, maar het volgende jaar niet. De enige die daar blij mee is, is je accountant.

Verder lezen …

maandag 8 november 2010

Eerste indruk obsessie

Mensen zijn zo bang geworden om een slechte eerste indruk te maken, dat het wel lijkt alsof dat waar het omgaat het daarop volgende contact niet meer belangrijk is. Alsof de eerste indruk er voor zal zorgen dat iedere navolgende slechte ervaring met de mantel der liefde bedekt zal worden. Terwijl we allemaal weten dat we juist extra teleurgesteld zijn als de eerste indruk niet overeenkomst met wat we vervolgens ervaren.

Verder lezen …

Ieder mens heeft recht op respect

Door het feit dat we mens zijn hebben we recht op respect van andere mensen. Maar wat we niet mogen verwachten is dat anderen ons respecteren als wij geen respect tonen tegenover anderen. Respect hoef je dus niet te verdienen, maar je kunt het wel verliezen. Dat betekent overigens niet dat je vervolgens het recht op een respectvolle behandeling verloren hebt. Het betekent wel dat je niet kunt eisen dat anderen je behandelen zoals jij dat wilt. Je hebt namelijk laten blijken dat je helemaal geen respect hebt, noch voor jezelf noch voor anderen.

Verder lezen …

zondag 7 november 2010

Mijn manier van leven is beter

Hoeveel mensen hebben ergens in hun achterhoofd het idee dat hun manier van leven beter is dan dat van anderen? Van de persoon die een georganiseerd leven leidt tot de persoon die een heel actief leven leidt, ze hebben allemaal het idee dat hun leven beter is dan het leven van anderen. Nu heb je wel zoiets als het advies dat je niet kunt weten hoe iemand anders zijn leven ervaart en dus niet kunt weten of jouw leven beter of slechter is. Maar ondanks dat advies hebben al die betweters zoiets van: Maar mijn leven is toch beter.

Verder lezen …

zaterdag 6 november 2010

Rechtlijnig denken

Als mensen ergens een hekel aan hebben dan is dat rechtlijnig denken, zeker als daardoor hun wensen ondermijnd, ondergraven, getorpodeerd, niet gerealiseerd kunnen worden. Het vreemde is echter dat zodra het ons zelf uitkomt zullen wij zelf ook rechtlijnig denken toepassen. Bijvoorbeeld als we geen zin hebben om extra werk te doen, dan komt opeens de CAO op tafel. Het is natuurlijk zo hypocriet als ik weet niet wat, vinden dat anderen niet rechtlijnig mogen denken als het jou niet uitkomt, maar je dat recht wel toekennen als het jou uitkomt.

Verder lezen …

vrijdag 5 november 2010

Lezen en schrijven

Als het om lezen en schrijven gaat, dan denken we te vaak dat het twee zijden van dezelfde medaille zijn. Maar in ons brein zijn het twee volkomen verschillende medailles. Dat kun je zien aan het feit dat het veel eenvoudiger is om te leren lezen, dan om te leren schrijven. Dat verschil tussen lezen en schrijven zit in het feit dat lezen een passieve activiteit is tot op zekere hoogte, waar schrijven om een actieve inzet vraagt van de auteur.

Verder lezen …

Hoe doe je dat zelf denken

Het is nog niet zo eenvoudig om zelf te denken. Om zelf te denken moet je namelijk over kennis en informatie beschikken. Maar je moet ook over de moed beschikken om je eigen gedachtes ter discussie te durven stellen. Je eigen ideeën dat je beter weet wat hoort dan anderen. Je eigen gedachten dat ouders altijd gelijk hebben. Je eigen vooringenomenheid dat buitenlanders niet weten wat de juiste manier van leven is.

Verder lezen …

dinsdag 2 november 2010

De belangrijkste ontdekking door het Christendom

Ergens is het wel begrijpelijk dat het Christendom één van de drie grote religies op deze planeet is. Het is namelijk één van de weinige religies die vergeven, een belangrijk onderdeel van naastenliefde, als centrale punt heeft opgenomen in haar regels. Het jammerlijke is alleen dat het nooit geprobeerd heeft om mensen te leren vergeven. Er wordt alleen maar gedaan alsof vergeven de natuurlijke staat is van de mens.

Verder lezen …