maandag 29 maart 2010

Je eigen gelijk

Is je eigen overtuiging meer waar als je er echt van overtuigt bent. Of is overtuigt zijn van je eigen gelijk alleen maar een teken van het feit dat je niet instaat bent om naar anderen te luisteren. Voor de persoon die te maken krijgt met iemand die overtuigt is van zijn eigen gelijk komt het vaak over als starheid, maar ben je dan zelf niet teveel overtuigt van je eigen gelijk.

Verder lezen …

Een eerlijke arbeidsmarkt

Misschien is dit wel het moeilijkste wat er is om te realiseren. Dat vraagt namelijk om werkgevers die verder kijken dan hun eigen voordeel. Het vraagt om een overheid die haar eigen financiën niet ziet als het doel van haar werkzaamheden. Het vraagt om werknemers die voor zichzelf durven opkomen. Het vraagt eigenlijk om een hele andere insteek ten aanzien van arbeid.

Verder lezen …

Macht en machteloosheid

Een grote groep kiezers moet zich op dit moment heel machteloos voelen. Ze hebben op een partij gestemd die veel raadszetels heeft gewonnen, maar die geen invloed zal hebben op het beleid van de gemeentes. Je kunt je dan afvragen wat voor nut het heeft om op de winnaar of bijna winnaar te stemmen, als dat geen macht oplevert.

Verder lezen …

Ambitie en geduld

Als er tegenwoordig twee begrippen elkaars tegenstelling lijken te zijn, dan is het wel ambitie en geduld. Al die talentvolle ambitieuze werknemers moeten zo snel mogelijk manager zijn. Maar niet alleen die werknemers vinden dat, maar ook hun werkgevers proberen zo snel mogelijk voordeel te hebben. Geduld schijnt geen schone zaak meer te zijn.

Verder lezen …

De Nederlandse arbeidsmarkt

Je zou kunnen stellen dat er twee partijen aan het werven zijn op de Nederlandse markt van werknemers. De ene partij is de overheid de andere partij is de rest van de Nederlandse organisaties. Wat daarbij eigenlijk het belangrijkste onderscheid is, is dat de rest van de Nederlandse organisaties het wervingsbeleid bekostigd van de overheid. Alsof je je concurrent betaald om werknemers aan te nemen.

Verder lezen …

Het goede voorbeeld

De Nederlandse overheid wil graag dat iedereen die een uitkering heeft of dat nu WW, WIA of WWB of iets anders is voor zichzelf kan zorgen. Daarvoor maakt zij allerlei wetgeving en subsidieregelingen waardoor zij hoopt dat het bedrijfsleven en andere organisaties die uitkeringstrekkers in dienst nemen. Maar geeft ze zelf het goede voorbeeld.

Verder lezen …

Twee modi voor het universum

Het universum kent twee mogelijke oorzaken. Je zou het ook toestanden of modi kunnen noemen. De eerste toestand van het universum is dat alles toeval is. De tweede modus is dat alles gestuurd wordt.

Verder lezen …

Aandacht vragen

Volgens sommige commentatoren zijn mensen die actief zijn op sociale media op internet mensen die opzoek zijn naar aandacht. Hoe ze aan die wetenschap komen is niet helemaal duidelijk, want er zijn een heleboel redenen mogelijk waarom mensen actief zijn op sociale netwerken op internet, niet alleen het vragen om aandacht.

Verder lezen …

Om anderen te begrijpen

Als je anderen wilt begrijpen dan moet je luisteren. Maar de meeste mensen proberen niet te begrijpen maar te ontdekken of de andere hetzelfde zegt en denkt als zij. Dat maakt het leven natuurlijk wel stukken eenvoudiger, want dan kun je stoppen met luisteren zodra je gelooft dat de ander hetzelfde denkt. Het nadeel is wel dat iemand die hetzelfde denkt, maar het anders verwoord vaak gezien wordt als afwijkend.

Verder lezen …

vrijdag 26 maart 2010

Een andere aanpak

Een uitspraak van Einstein stelt: If you always do what you did, you will get what you always got. In het Nederlands vertaalt zou je kunnen zeggen: Als je iets anders wilt krijgen, dan moet je iets anders doen. Maar anders doen ten opzichte van wat je altijd deed is zo'n beetje het moeilijkste wat er is.

Verder lezen …

Jezelf begrijpelijk verwoorden

Een hoop praten is niet zo moeilijk. Praten is iets wat we van jongsaf aan leren te doen en we worden er dan ook behoorlijk goed in. Maar jezelf verwoorden zodat anderen begrijpen wat je zegt is heel iets anders. Zeker als je bijvoorbeeld moet uitleggen hoe een machine werkt. Dat is echt een vaardigheid die je moet leren.

Verder lezen …

Auto versus de wereld

Als mensen de wereld net zogoed zouden behandelen als hun auto, dan zouden we nu niet zoveel problemen hebben. Eigenlijk is het opmerkelijk dat de mens het vermogen bezit om het ene voorwerp te behandelen alsof het een kwetsbaar kind en tegelijkertijd een ander voorwerp te behandelen alsof het onkwetsbaar is.

Verder lezen …

woensdag 24 maart 2010

Journalistiek van de angst

Op de één of andere manier is in de media het idee ontstaan dat wij mediaconsumenten alleen nog geïnteresseerd zijn in nieuws dat om onze angsten draait. Het gevolg is dat media vooral onze angsten bevestigen met hun rapporteringen. Nederland vergaat want onze politici kunnen niet samenwerken tijdens een crisis. De Chinezen zijn een wereldmacht die alleen uit is op zijn eigen belang.

Verder lezen …

dinsdag 23 maart 2010

Wat een zooi dat onderwijs

Als je het journalistieke onderzoeksprogramma Zembla moet geloven dan is het een rommeltje in het middelbaar beroepsonderwijs. Scholen hebben hun roosters niet op orde. Leerlingen krijgen geen les. Leraren geven geen les. Directies beweren dat alles goed gaat, terwijl hun leerkrachten iets anders beweren.

Verder lezen …

Voor een dubbeltje

Voor een dubbeltje op de eerste rang zitten is een Nederlands spreekwoord. We willen er mee aangeven dat de koper het beste wil voor de prijs van het slechtste. Een variant hierop is het Amerikaanse gezegde: Pay peanuts, get monkeys. Deze maakt duidelijk dat als je niets wilt betalen, dan moet je ook niets verwachten.

Verder lezen …

maandag 22 maart 2010

Is er wel genoeg

Als je sommige wetenschappers moet geloven, dan kon onze planeet geen zes miljard mensen onderhouden en zeker geen tien miljard. Dan komt bij mij de volgende vraag op: Hoe het kan dat er wel genoeg zuurstof en water is voor zes miljard mensen en alle dieren en planten op deze planeet? Als je vervolgens in ogenschouw neemt dat de totale mensheid net zoveel weet als alle mieren op deze planeet dan onderhoudt deze planeet al twee keer de totale huidige menselijke populatie.

Verder lezen …

Laat me je helpen

Hoeveel mensen vinden niet dat je verplicht bent armlastigen en hongerigen te helpen. Overigens zonder te weten waarom ze dat zelf vinden. Ze kunnen vaak precies aangeven waarom anderen vinden dat we armen en hongerigen moeten helpen, maar wat hun eigen motivatie is om dat te vinden is hun onduidelijk.

Verder lezen …

Voor wie doen we het

Veel bedrijven menen voortdurend hun klant er aan te moeten herinneren dat zij het uitgangspunt zijn voor alles wat het bedrijf doet. Het vreemde is dat veel van wat bedrijven doen uiteindelijk vooral in het voordeel van het bedrijf is. Neem een klantenservice die meer bezig is met de regeltjes dan de klacht van de klant.

Verder lezen …

Kapitaalvernietigers

Er zijn nogal wat kapitaalvernietigers in deze wereld. De Engelsen hebben daar een mooi spreekwoord voor: Penny wise, pound foolish. Maar het kan ook andersom. De belastingdienst is daar een mooi voorbeeld van, die zijn pound wise, penny foolish. Een belangrijk punt daarbij is wel dat je begrijpt wat kapitaal is. Want kapitaal is niet hetzelfde als geld of vermogen.

Verder lezen …

Wanted the movie

Gisteren de film Wanted gekeken op DVD. Had nog heel wat voeten in de aarde omdat de DVD niet bleek te werken op een Ubuntu Linux laptop. Gelukkig bleek mijn desktop geen problemen te geven. Als film behoort Wanted tot het genre action fantasy, gebaseerd op een stripverhaal met dezelfde naam van de hand van Mark Millar.

Verder lezen …

Als je vragenstelt

Als het zo is dat je van het stellen van vragen slimmer wordt, waarom mag je dan niet je eigen vragen stellen. Waarom moet je op school vragen stellen die de leerkracht belangrijk vindt? Waarom moet je bij je baas vragen stellen die volgens hem van toepassing zijn? Van het stellen van de vragen van anderen wordt je toch niet slimmer.

Verder lezen …

Als ik maar rijk word

Af en toe vraag je je af waar het nu eigenlijk om gaat als mensen producten maken en verkopen. Gaat het om het plezier dat je beleeft aan de activiteit of gaat het om het geld dat je er mee verdient. Het lijkt er steeds meer op dat het alleen nog maar gaat om geld te verdienen, want er wordt op allerlei manieren geprobeerd om de consument te controleren.

Verder lezen …

Mijn referentiekader

We hebben allemaal een referentiekader. Hoewel je beter kunt spreken van een controlelijstje, maar dat klinkt natuurlijk niet zo leuk. Zelfs deze introductie moet voldoen aan dat referentiekader. Het moet leuk klinken, het moet uitnodigen om door te lezen, het moet niet te lang zijn, het moet voldoen aan eisen.

Verder lezen …

donderdag 18 maart 2010

Wie zwijgt stemt toe

Veel beslissers maken graag gebruik van het spreekwoord: Wie zwijgt stemt toe. Maar dat is natuurlijk lekker snel en vooral kort door de bocht. Want hoe weet wat iemands mening is als hij of zij zwijgt. Wie weet heeft die persoon helemaal geen mening. Misschien nog wel veel erger, durft die persoon niet voor zijn mening uit te komen omdat hij bang is voor de consequenties. Hoeveel leiders hebben niet gebruik gemaakt van bedreiging om hun zin te krijgen?

Verder lezen …

Ontdek jezelf door projectie

Als mensen een taak hebben tegenwoordig dan is dat zelfontdekking. Zelfs werkgevers willen tegenwoordig dat hun medewerkers zichzelf kennen en precies kunnen vertellen wat ze wel of niet kunnen. Maar als zelfontdekking zo belangrijk is, waarom komt projectie dan nog steeds voor. Want projectie is een verdedigingsmechanisme tegen als negatief ervaren eigenschappen.

Verder lezen …

De vragen die je stelt

Het vinden van antwoorden is vaak niet zo moeilijk, dat is gewoon een kwestie van vragenstellen. Waarom valt een appel van de boom? Omdat de boom op die manier zijn zaden beschikbaar maakt voor verspreiding. Maar daarmee weet ik nog niet hoe het komt dat de appel van de boom kan vallen. Wat dus vaak belangrijker is is de soort vraag die je stelt opzoek naar je antwoord.

Verder lezen …

woensdag 17 maart 2010

Mijn cultuur is beter

Er zijn maar weinig culturen op deze wereld die zichzelf net zo goed vinden als andere culturen die we op deze planeet vinden. De meeste culturen vinden zichzelf beter, tenminste bij monde van haar leden. De Fransen vinden hun cultuur de beste van de wereld. Wat zover gaat als de Amerikaanse cultuur beschuldigen van kolonialisme. De Japanse cultuur vindt andere culturen barbaren. Wat zich uit in de naam voor buitenlanders: barbaren.

Verder lezen …

dinsdag 16 maart 2010

Verwarring is het begin van wijsheid

Hoewel we het niet leuk vinden om ons verward te voelen, het geeft zo'n gevoel van onzekerheid, is het wel goed. Verwarring betekent namelijk dat we aan het twijfelen zijn gemaakt over onze vaststaande overtuigingen. Verwarring betekent dat we niet meer zeker zijn van wat we geloven. Verwarring is het begin van verandering.

Verder lezen …

De kaas van mijn brood

Als we allemaal gaan zitten oppassen dat de kaas niet van ons brood wordt gegeten, hoe komt er dan ooit nog iets tot stand. Dat is toch eigenlijk het idee van die mop over de hel. Waar iedereen niemand vertrouwt en er voortdurend op gericht is te voorkomen zelf verlies te lijden. Een leven waarin niemand een ander iets gunt.

Verder lezen …

Het heden en het verleden

Sommige mensen denken dat het verleden beter is dan het heden. Anderen denken dat het heden losstaat van het verleden. Dan zijn er nog mensen die het verleden hanteren als een instrument om anderen te veroordelen voor wat hun voorouders hebben misdaan. Er zijn ook nog mensen die denken dat het verleden zich voortdurend herhaalt.

Verder lezen …

Eens een dief

Eens een dief altijd een dief zegt het spreekwoord. Ergens is dit een onlogische gedachtengang. Want als dit geldt voor dieven, dan zou dit ook moeten gelden voor eerlijke burgers. Maar alle dieven worden onschuldig geboren. Dus ergens in het leven van een onschuldige verandert hij in een dief. Maar als je van onschuldig een dief kunt worden, dan moet het proces ook om te keren zijn.

Verder lezen …

maandag 15 maart 2010

Als het buiten erger is

Sommige leiders in de katholieke kerk houden er een vreemde logica op na. Het is de redenering dat stelen van je familie minder erg is, als er buitenshuis veel meer gestolen wordt. Zelf snap ik die redenering niet helemaal, want de slachtoffers zijn allemaal even gekwetst. Maar schijnbaar gaat het de katholieke kerk niet om de slachtoffers, maar de statistiek.

Verder lezen …

vrijdag 12 maart 2010

Het moeilijkste

Anderen laten zijn zoals ze zijn. Als mensen iets moeilijk vinden dan is dat wel anderen laten zijn zoals ze zijn. We hebben zoveel geschreven regels waar we aan moeten voldoen, die vooral te maken hebben met onze eigen veiligheid, dat je zou denken dat we dat genoeg vinden. Maar naast al die geschreven regels hebben we nog veel meer ongeschreven regels die gaan over hoe we vinden dat anderen moeten leven.

Verder lezen …

donderdag 11 maart 2010

Mijn beperkte wereldbeeld

Helaas zijn er nogal wat mensen met een beperkt wereldbeeld die vinden dat niemand hun mag duidelijk maken dat de wereld complexer is. Nee, ze hebben liever dat iedereen bevestigt dat hun beeld van de wereld het enige juiste is. Ze worden liever voor de gek gehouden, dat dat ze proberen te begrijpen dat de wereld complex is.

Verder lezen …

dinsdag 9 maart 2010

Over gelukkige mensen

De mens is een vreemd wezen. Hij is bereid om voor zijn eigen geluk en het geluk van zijn naasten anderen ongelukkig te maken. Maar vervolgens vindt hij dat anderen hem niet ongelukkig mogen maken voor hun eigen geluk. Soms vindt hij zelfs dat anderen hem gelukkig moeten maken, zelfs als ze daar ongelukkig van worden. Maar vervolgens vindt hij niet dat hij anderen gelukkig moet maken als hem dat ongelukkig maakt.

Verder lezen …

Als het te complex is

Zodra mensen gaan beweren dat het te complex is om uit te leggen, dan betekent dat vaak dat er andere oorzaken zijn. Zo kan iemand het niet begrepen hebben en niet weten hoe hij het moet uitleggen. Maar het kan ook zo zijn dat de ander te veel belang heeft bij de onbegrepen complexiteit van de situatie, zeker als hij het zelf wel begrijpt. Niet voor niets het spreekwoord: In het land der blinden is eenoog koning. Als iedereen alles begrijpt, dan kun je niet meer doen wat je wilt, want je bent controleerbaar.

Verder lezen …

maandag 8 maart 2010

Betaald voor je opleiding

Blijkbaar is de tijdsinvestering die mensen doen om iets te leren van ondergeschikt belang bij het beoordelen van hun inzet voor een opleiding. Veel belangrijker dan de tijd die we als mens investeren in leren is het geld dat er aan uitgegeven wordt. Geld is dus belangrijker geworden dan het leven. Want als iemands opleiding niet rendeert dan is het geen verspilling van tijd, maar van geld. Alsof het geld verloren gaat en de verspilde leertijd ergens miraculeus weer toegevoegd wordt aan het leven van de lerende.

Verder lezen …

Talent verspilling

Er wordt in deze wereld nogal wat talent verspild. Talent dat vanwege de ideeën van ouders en opleiders niet ontwikkeld wordt. Talent dat verkeerd gebruikt wordt, omdat we niet begrijpen hoe het gebruikt kan worden. Talent dat als minderwaardig wordt gezien omdat het niet direct geld oplevert. Talent dat te ingewikkeld is om te ontwikkelen. Talent dat niet ontwikkeld wordt omdat er geen geld voor is.

Verder lezen …

Hoge verwachtingen van anderen

Hebben we niet veel te vaak veel te hoge verwachtingen van anderen. De leerkracht die verwacht dat leerlingen meteen begrijpen dat 10 plus 10 een variant is van 1 plus 1. De politicus die verwacht dat kiezers begrijpen dat zijn wereld alleen zwart wit is tijdens de verkiezingen. De ouder die verwacht dat zijn puber begrijpt dat verkeerde vrienden een nadeel zijn voor de toekomst.

Verder lezen …

Ondernemende managers

Is dit niet een beetje een contradictio in terminis. Je stelt dat een beheerder risico's zoekt. Dat is zoiets als een bankier vragen om te zorgen dat je winst maakt met je geld van meer dan vijftig procent. Of een politicus vragen om tegen zijn kiezers te zeggen dat ze hun hersens moeten gebruiken.

Verder lezen …

De simplificatie van de werkelijkheid

Een opmerking van Femke Halsema in haar opiniestuk in de Volkskrant van afgelopen zaterdag en op haar website over politieke duidelijkheid gaf de aanzet tot dit artikel. Want wat Femke Halsema politieke duidelijkheid noemt, betekent in het jargon van de meeste politici het versimpelen van de werkelijkheid. Vooral Geert Wilders heeft er een handje van om de wereld te vereenvoudigen tot oneliners, soundbites, steekwoorden.

Verder lezen …

Onbekend maakt onbemind

Iedereen kent dit spreekwoord. Het vormt tegenwoordig zelfs de basis van het partijplan van de Partij voor de Vrijheid. Maar het is niet alleen in het gewone leven een veel toegepast middel. Ook in de IT wereld is het een veel gebruikte strategie. Kijk maar eens of je een IT manager over kunt halen om met iets anders te gaan werken dan Microsoft systeemsoftware.

Verder lezen …

Verleden naar toekomst

Als er iets is waar de mens voortdurend mee bezig is, dan is dat het verleden naar de toekomst halen. We hebben allerlei manieren bedacht om het verleden naar de toekomst te halen. We hebben onderwijs gecreëerd, dat jarenlang met boeken werkt die ontwikkeld zijn op basis van kennis uit het verleden. We hebben cultuur ontwikkeld zodat de ongeschreven regels uit het verleden de toekomst regelen. We maken wetten op basis van ervaringen uit het verleden. We ontwikkelen strategieën op basis van onze ervaringen uit het verleden.

Verder lezen …

Normyo's tortilla

Hoewel ik tot voor kort niet beter wist, dan dat tortilla's de deegpannekoeken waren uit Mexico, heb ik ontdekt dat het orginele recept Spaans is. De simpele tortilla (kleine taart) is gewoon een omelet gevuld met aardappelschijfjes. Gelukkig ben ik niet iemand die zich aan recepten houdt, maar het leuk vind om te experimenteren met de basis. Dus hierbij mijn recept voor tortilla op z'n Normyo's.

Verder lezen …

Mijn mening en de waarheid

Voor sommige mensen is hun mening belangrijker dan de waarheid. Nu is dat in het kader van de toekomst niet echt een probleem. Als ik vind dat de wereld een liberaal systeem moet volgen of een sociaal, dat maakt niet zoveel uit. Het kan misschien wat mensen benadelen in de toekomst, maar dat weet je nooit zeker. Het wordt echter wat vreemd als je vindt dat je mening belangrijker is dan de waarheid over het verleden of de materiële wereld.

Verer lezen …

vrijdag 5 maart 2010

Een goed gesprek

Wat bepaald of een gesprek goed is of niet, is eigenlijk maar zeer betrekkelijk. Zo vind een vriend het een goed gesprek als je naar hem luistert en de tijd neemt om naar hem te luisteren. Een collega vindt een gesprek goed als je hem uit laat praten en met hem nadenkt over zijn ideeën. Terwijl een baas een goed gesprek met je heeft als je hem duidelijk informeert over de voortgang van je opdracht.

Verder lezen …

Slechte Verliezers

Er zijn nogal wat slechte verliezers in deze wereld, eigenlijk nog meer dan slechte winnaars. Waar de slechte winnaars niet leuk zijn, omdat ze je met de neus op de feiten drukken. Proberen slechte verliezers de feiten te ontkennen. Ze denken dat ze alsnog kunnen winnen door te klagen over de winnaar. Ondanks het feit dat het vooral een vorm van tijdverspilling is.

Verder lezen …

Mijn eigen belang

Hoeveel mensen tonen eigenlijk in hun gedrag dat het alleen gaat om hun eigen belangen. Je mag mijn auto lenen, oh wat aardig, maar alleen omdat ik hem niet nodig heb. Maar ik ga je niet helpen als ik hem nodig heb. Ik wil best in jouw bedrijf investeren, maar alleen als ik de meerderheid van de aandelen krijg. Ik heb werk voor je, maar alleen als je gratis voor me wilt werken.

Verder lezen …

woensdag 3 maart 2010

Ik ben jaloers

Ik ben jaloers en daarom moet jij veranderen. Is dat niet een gedachtengang die sommige jaloerse mensen volgen. Ik ben jaloers op jouw rijkdom, dus moet jij bescheiden doen. Ik ben jaloers op jouw overwinningen, dus moet jij je blijdschap verbergen. Niet ik moet wat doen aan mijn jaloezie, maar jij moet me niet jaloers maken.

Verder lezen …

Je mag meespelen

In een wereld waarin we vrij zijn om te kiezen wat we willen doen, zijn er eigenlijk veel te veel restricties. Eigenlijk is de enige keuze die we nog hebben wel of niet meedoen. Want als je wilt meespelen dan moet je in veel gevallen voldoen aan de spelregels, die we overigens niet openbaar willen maken. Het lijkt wel alsof je als zes jarige mee wil doen met tikkertje, maar wacht nog wel even tot dit spelletje is afgelopen.

Verder lezen …

dinsdag 2 maart 2010

De angst voor het internet

Vannacht naar de herhaling van de derde aflevering van het BBC programma The Virtual Revolution gekeken op BBC Two. Het programma is heel interessant omdat het vol zit met weetjes, die je anders zelf bij elkaar zou moeten zoeken. Zoals bijvoorbeeld het feit dat Google in het begin niet wist hoe het geld moest gaan verdienen met zoeken op internet.

Verder lezen …

Logische oplossingen

Mensen hebben er een handje van om hun eigen oplossingen volkomen logisch te vinden. Teveel doden op een kruispunt, zet maar een verkeerslicht neer. Verkeerslicht werkt niet, gooi maar een rotonde neer. Een beetje doordenken schijnt tegenwoordig niet echt meer noodzakelijk te zijn om een oplossing voor een probleem te vinden.

Verder lezen …

maandag 1 maart 2010

Niemand is beter dan zichzelf

In wereld waarin je vandaag beter moet zijn dan gisteren en morgen beter dan vandaag is niemand beter dan zichzelf. Want zodra jezelf verbeterd hebt ben je die andere betere zelf en ben je dus niet beter dan jezelf. Je bent namelijk niet meer die slechtere versie van jezelf, maar die betere, dus je bent nooit beter dan jezelf. Maar waarom zijn we dan zo druk bezig met onszelf te vergelijken met anderen, als we toch niet beter dan onszelf kunnen zijn.

Verder lezen …

Statistieken zijn leugens

Als je kijkt naar cijfers over de arbeidsmarkt of dat nu in Nederland is of in de Verenigde Staten dan zie je dat het slecht gaat want de werkloosheid steeg de afgelopen jaren van rond de drie procent naar vijf procent en meer. Voor de mensen die niet werkloos worden zijn dit onwerkelijke cijfers. Voor mensen die horen hoe moeilijk het wordt om een baan te vinden en die vervolgens eenvoudig een baan vinden is het nog vreemder.

Verder lezen …

Jezelf vergelijken met anderen

Mensen hebben er nogal een handje van om zichzelf met anderen te vergelijken. Alsof de vergelijking met een ander je anders maakt dan je bent. We kijken naar hoeveel we zelf verdienen in vergelijking met anderen. We proberen door wedstrijden te bewijzen dat we beter zijn dan anderen. We vergelijken ons leven met dat van anderen.

Verder lezen …

Ervaring versus kennis

In deze wereld zijn er eigenlijk twee ervaringen. De ene ervaring is die welke we beleven als we iets tegenkomen of iets doen wat ons een bepaald gevoel geeft. Bijvoorbeeld het kijken naar een zonsopgang of het kussen van onze partner. De andere ervaring is die waarbij we dat wat we meemaken onderzoeken, analyseren en beschrijven. Voor sommige mensen is dit een afschuwelijke ervaring, voor anderen is dit een verdieping van de gevoelsmatige ervaring.

Verder lezen …

Twee soorten oudere werknemers

Hoe komt het toch dat de ene soort oudere werknemers gediscrimineerd wordt, terwijl de andere in de watten wordt gelegd? De meeste senior managers zijn toch van dezelfde leeftijd als de oudere werknemers die worden gediscrimineerd. Of zit het verschil niet in de leeftijd maar in de werkzaamheden. Als je rond je vijftigste geen manager bent dan mag je gediscrimineerd worden als werknemer.

Verder lezen …

Wat is het verhaal

De meeste mensen hebben eigenlijk moeite met het vaststellen wat het verhaal is in een technische verhandeling over wat dan ook. Zodra een stuk tekst een droge opsomming wordt van wat je moet doen om correct met een apparaat om te gaan, slaan de meeste mensen de informatie niet echt op. Kijk maar eens hoeveel mannen geen gebruiksaanwijzing lezen.

Verder lezen …