woensdag 31 augustus 2011

Grote geesten versus kleine

Eleanor Roosevelt zei ooit eens dat je drie soorten mensen hebt: Grote geesten praten over ideeën, middelmatige die over gebeurtenissen praten en kleine geesten die over mensen praten. Een belangrijk probleem met deze uitspraak is dat het over mensen gaat, ook al lijkt het een idee te zijn. Moeten we nu dus vaststellen dat mevrouw Roosevelt net zo’n kleine geest heeft als de mensen die ze beschuldigt van praten over andere mensen. In zekere zin wel. Maar dat is niet het enige probleem dat er is met deze uitspraak.

Verder lezen ...

zondag 28 augustus 2011

Ons waardeoordeel


Mensen hebben over veel zaken een oordeel. Hun grootste probleem is echter dat ze vaak denken dat hun oordeel objectief, logisch en gefundeerd is op gegronde redenen. Maar heel vaak is ons waardeoordeel een combinatie van emotionele persoonlijke redenen, die we ons niet bewust zijn, ingepakt in objectieve motieven. Zo veroordelen we vaak kunstwerken die ons niets zeggen of die we lelijk vinden met motieven als gekunsteld of veel te doordacht. Of we veroordelen de ideeën van anderen die we niet leuk vinden met te ingewikkeld of niet praktisch, zonder na te geen in hoeverre onze eigen houding tegenover de ander ons oordeel beïnvloedt.

Verder lezen ...

dinsdag 23 augustus 2011

Op hoeveel manieren kun je reageren


Als de mens ergens goed in is, dan is dat reageren op wat anderen doen of wat de wereld op hem afstuurt. In veel gevallen is die reactie gewoon een automatisme, zoals bijvoorbeeld uit de weg springen als er een fiets aankomt terwijl we oversteken. In andere gevallen moeten we eerst nog bedenken hoe we reageren, bijvoorbeeld als iemand iets tegen ons zegt over onze kleding. Dit leren reageren doen we vaak in de eerste twintig tot vijfentwintig jaar van ons leven, waarna we vaak vanuit een automatisme reageren zonder echt te kijken of ervaren wat onze reactie zou moeten zijn.

Verder lezen …

vrijdag 19 augustus 2011

Opvoeden zou meer moeten zijn dan


Als het om opvoeden gaat dan lijken we te denken dat het om niets anders gaat dan kinderen leren wat de regels zijn. Nu is dat ook wel logisch die gedachtengang, omdat opvoeden vaak lijkt te bestaan uit het gewezen worden op het feit dat je in je gedrag botst met de regels. Zo wordt een kind dat niet netjes bedankt voor een cadeautje, omdat het helemaal opgaat in dat cadeau, ruw uit zijn plezier rond het cadeau gehaald met de opmerking: “Zeg je geen dank je wel?!?!?” Logisch natuurlijk dat we later denken dat opvoeden vooral regels handhaven betekent. Ook al komt er eigenlijk veel meer kijken bij opvoeden.

Verder lezen …

dinsdag 16 augustus 2011

Je fouten verbergen


We weten het allemaal fouten maken is menselijk. Toch zijn de meeste mensen liever voor hun idee foutloos dan toe te moeten geven dat ze fouten hebben of maken. Maar dat is eigenlijk al de eerste fout die we als mensen maken, we denken dat we fouten hebben. Alsof we een apparaat zijn dat niet werkt omdat er een fout aanzit. Maar het enige dat mensen hebben zijn onvolkomenheden. Eén van die onvolkomenheden is onze gewoonte om fouten te willen verbergen.

Verder lezen …

Wat wil je ermee bereiken


In de meeste gevallen vragen we mensen die iets doen wat we niet begrijpen waarom ze het doen. Maar het zou beter zijn als we vroegen: “Wat wil je daarmee bereiken?” of “Weet je wat je ermee bereikt en is dat je bedoeling?” Want mensen weten vaak niet waarom ze iets doen, maar wel wat ze ermee willen bereiken. Vervolgens kun je dan wel vragen waarom ze dat doel hebben. Er is dus wel een oorzaak voor ons gedrag, maar dat zit vaak verborgen achter het doel dat met het gedrag gerealiseerd moet worden.

Verder lezen …

maandag 15 augustus 2011

Misbruik maken van anderen


Het is niet zo moeilijk om misbruik te maken van anderen. We vinden het namelijk volkomen terecht dat we dat doen. Zeker als we het kunnen rechtvaardigen met onze eigen belangen of de belangen van anderen. Zo vinden we het volkomen terecht dat dieren moeten sterven om onszelf te voeden. We vinden het zelfs terecht dat die dieren lijden, als dat betekent dat we goedkoop kunnen eten. Zo zijn er nog heel veel rechtvaardigingen die we weten te bedenken waarom het terecht is dat we anderen misbruiken. Het beruchtste voorbeeld van misbruik is wel de slavernij.

Verder lezen …

woensdag 10 augustus 2011

Reflecteren op alles


Er zijn een heleboel adviezen om te reflecteren over alles wat je doet. Om te beginnen mediteren waarbij het advies is om alles wat in je opkomt vrij langs te laten komen en het niet vast te houden tot het advies van David Allen de time management guru. Maar ook alles daartussen van de wetenschappelijk empirische cyclus en de Demming circle met plan, do, control, act tot en met god dagelijks in het gebed danken voor zijn gaven. Reflectie is belangrijk, maar toch doen we het niet echt goed als het om reflecteren gaat. We blijven namelijk dezelfde fouten maken, alsof we wel over de goede kanten van het leven reflecteren, maar niet over wat beter kan.

Verder lezen …

dinsdag 9 augustus 2011

Open communiceren


Mensen kunnen op veel verschillende manieren communiceren. We kunnen verbaal en non-verbaal communiceren. Daarbij kunnen we ook nog open en gesloten communiceren. Als we open communiceren dan zien we ons eigen wereldbeeld niet als de basis voor het wereldbeeld van iedereen. Als we gesloten communiceren dan doen we er alles aan om ons wereldbeeld in stand te houden zoals het is. Extremisten zijn meestal mensen met een gesloten manier van communiceren. Wat eigenlijk betekent dat wij allemaal van tijd tot tijd extremisten zijn, omdat we het idee hebben dat wat wij denken de enige waarheid is.

Verder lezen ...

maandag 8 augustus 2011

Een paar kwadrantjes


Er zijn nogal wat kwadranten in dit leven te vinden. Zo kennen we bijvoorbeeld het Johari kwadrant waarin openbare versus privé persoonlijkheid wordt gedefinieerd. We kennen het kernkwadrant waarin onze allergie, valkuil, kwaliteit, uitdaging beschreven worden. We kennen het bewust versus bekwaam kwadrant, waarin we beschrijven hoe mensen zich ontwikkelen van onbewust onbekwaam, naar onbewust bekwaam. Maar je zou ook een kwadrant sociaal versus bewust kunnen maken.

Verder lezen …

zondag 7 augustus 2011

Klagende ondernemers


Klagen lijkt Nederlanders in het bloed te zitten. Dus het is niet vreemd dat ondernemers ook kunnen klagen. Nu zegt het spreekwoord: Klagers hebben geen nood en pochers hebben geen brood. Als we dit spreekwoord toepassen op klagende ondernemers, dan hebben ze blijkbaar niet echt iets om te klagen. Toch klagen ondernemers over klanten, werknemers, leveranciers, politici en overheid. Klanten die alles goedkoop willen. Werknemers die niets doen. Leveranciers die teveel rekenen. Politici die verkeerde regels produceren. Overheden die verkeerde regels toepassen.

Verder lezen ...

zaterdag 6 augustus 2011

Persoonlijke ontwikkeling

Als er iets is waar de mens niet aan kan ontkomen dan is dat wel ontwikkeling. Is het niet ons lichaam dat zich ontwikkelt van een paar pond tot een paar honderd pond, dan zijn het wel onze vaardigheden op het gebied van rekenen en taal of sport. Toch doen we er alles aan om ontwikkeling en vooral persoonlijke ontwikkeling te voorkomen. Kijk alleen al naar het feit dat we allerlei gifstoffen, zoals nicotine en alcohol, in ons lichaam proppen die ons brein beschadigen. Het lijkt wel alsof we persoonlijke ontwikkeling het verschrikkelijkste vinden wat ons overkomt.

Verder lezen …