zondag 28 augustus 2011

Ons waardeoordeel


Mensen hebben over veel zaken een oordeel. Hun grootste probleem is echter dat ze vaak denken dat hun oordeel objectief, logisch en gefundeerd is op gegronde redenen. Maar heel vaak is ons waardeoordeel een combinatie van emotionele persoonlijke redenen, die we ons niet bewust zijn, ingepakt in objectieve motieven. Zo veroordelen we vaak kunstwerken die ons niets zeggen of die we lelijk vinden met motieven als gekunsteld of veel te doordacht. Of we veroordelen de ideeën van anderen die we niet leuk vinden met te ingewikkeld of niet praktisch, zonder na te geen in hoeverre onze eigen houding tegenover de ander ons oordeel beïnvloedt.

Verder lezen ...