zondag 29 april 2012

Wat is je intentie

Volgens sommige filosofen gaat het niet om wat je doet, maar met welke intentie je het doet. Weer andere filosofen vinden dat het niet gaat om wat je intentie is, maar wat je gedrag voor gevolgen heeft. Maar voor beide gedachtengangen is iets te zeggen en iets af te dingen. Want hoe weet je zeker dat je intentie de juiste is en dat je gedrag de juiste gevolgen heeft.

Verder lezen …

dinsdag 24 april 2012

Tekortkomingen in onze dienstverlening

Het principe achter het begrip dienstverlening is zo oud als de mens. Ouders verlenen hun kinderen een dienst, namelijk de mogelijkheid om te overleven en te leren hoe je moet overleven. Maar niet alleen tussen generaties vindt er al sinds het begin van de mensheid dienstverlening plaats. Ook tussen leden van een generatie worden diensten verleend. Zo is iemand die leiding geeft aan een groep een dienstverlener. Ook een verdediger of een voedselverzameler is een dienstverlener. Mensen zijn van nature dus dienstverleners, ook dit artikel is een voorbeeld van een dienst van de auteur aan de lezers.

Verder lezen …

zondag 22 april 2012

Buitensluiten wat is dat

Als mens hebben we geleerd dat niet ieder ander mens goed is. Waarbij goed vooral betekent dat de ander net zo is als wij zijn of in ieder geval laat merken dat hij ons goed vindt. Onze reactie op mensen die niet goed zijn is het buitensluiten van de ander. Het vreemde effect van buitensluiten is echter dat wij daarmee ook onszelf buitensluiten. Want zodra we een ander buitensluiten, dus er geen groep mee willen vormen, sluit we onszelf ook uit van die groep die gevormd had kunnen worden. Het vreemde punt is echter dat degene die buitengesloten wordt de pijn ervaart. Terwijl de persoon die buitensluit vaak nergens last van lijkt te hebben. Hoewel er zijn ook situaties, waarin iets heel anders gebeurd.

Verder lezen …

zaterdag 21 april 2012

Bestaat er zoiets als vrijheid

In de documentaire met de naam Kleine filosofen, is te zien hoe leerlingen van groep één van de Jacques Prévertschool in het dorpje Mée-sur-Seine in Frankrijk over allerlei onderwerpen filosoferen. Zo hebben ze het bijvoorbeeld ook over vrijheid en wat dat nu eigenlijk is. Sommige van die kinderen hebben op hun vierde al door dat vrijheid een vreemd iets is, je zou zelfs kunnen stellen dat ze begrijpen dat vrijheid niet bestaat. Maar ze laten ook zien dat vrijheid slechts een definitie kwestie is, want vrijheid is bijvoorbeeld niet meer in de gevangenis zitten of geen straf hebben.

Verder lezen …

woensdag 18 april 2012

Is dat wel eerlijk

Hoe vaak denken we niet bij allerlei zaken die we tegenkomen in dit leven of het eerlijk is? Is het bijvoorbeeld eerlijk dat iemand die in de publieke dienst is een salaris kan verdienen dat 50 keer zo hoog is als een bijstandsuitkering. Een uitkeringstrekker is tenslotte ook een soort ambtenaar geworden door zijn uitkering. Of is het eerlijk dat iemand die boven een bepaald bedrag verdient plots geen overuren vergoed mag krijgen. Maar is het bijvoorbeeld ook eerlijk dat het verleden van een volk meegenomen wordt in de beoordeling van dat volk in het heden. Zo zijn er veel zaken waarvan je je kunt afvragen of het wel eerlijk is.

Verder lezen …

donderdag 12 april 2012

Het hoort nu eenmaal zo

Het lijkt er vaak op dat we leven vanuit wat hoort en niet vanuit onze vrije wil. We hebben er zelfs allerlei woorden en zinnetjes voor bedacht om anderen die niet doen wat hoort terecht te wijzen. Ook al beperken we daarmee eigenlijk onze eigen vrije wil en die van anderen. Maar wat zouden we kunnen doen om los te komen van die automatismen en te gaan leven vanuit onze vrije wil.

Verder lezen …

Wie is verantwoordelijk voor mijn verantwoordelijkheid

Hoewel we tegenwoordig allerlei hulpmiddelen hebben om onze verantwoordelijkheid te nemen, komt het er nog steeds op neer dat ons brein maar een beperkte hoeveelheid verantwoordelijkheden kan dragen. Maar verantwoordelijkheid is vooral een gevoel dat we hebben tegenover een situatie of een persoon. Vandaar ook dat we vaak in de situatie terecht komen dat anderen de verantwoordelijkheid moeten dragen voor dat waar wij verantwoordelijk voor zijn.

Verder lezen …

maandag 9 april 2012

Alleen maar bijzondere mensen

In de jaren zeventig van de twintigste eeuw zag ik ooit bij mijn huisarts een poster hangen met de tekst: “Ooit wel eens een normaal mens ontmoet en beviel het.” Een tekst die duidelijk maakt dat we weten dat normaal niet bestaat. We weten dat ieder mens uniek en bijzonder is. Maar als je kijkt naar hoe we de wereld en andere mensen benaderen dan lijkt het erop dat we opzoek zijn naar normaal. Of in ieder geval iets wat we denken dat normaal is. Want weten wij eigenlijk wel wat normaal is.

Verder lezen …

vrijdag 6 april 2012

Niet gehinderd door de waarheid

Als er iets vreemd is in deze wereld, dan is het wel het feit dat ieder mens zijn eigen waarheid schijnt te hebben. Een waarheid waar de rest van de wereld met verbazing naar kan kijken. Hoeveel ouders hebben bijvoorbeeld niet het idee dat hun kind de volgende minister-president zal zijn. Terwijl de leerkracht zich afvraagt waar ze dat idee vandaan halen, want zo slim is hun kind niet. Hoeveel politici menen niet dat hun oplossingen de problemen van het land zullen oplossen. Terwijl de personen die het probleem hebben niet zien hoe dat de oplossing kan zijn. Hoeveel ministers menen niet dat hun wereldbeeld de enige ware is. Terwijl de rest van de wereld ziet dat ze in een verloren situatie zitten.

Verder lezen …

maandag 2 april 2012

Het veranderde Nederlandse ministerielandschap

In mijn artikel “Het ministerielandschap van Nederland” beschrijf ik de situatie zoals die bestond voor 2011. In 2011 kwam de VVD samen met het CDA in de regering en veranderde het ministerielandschap van Nederland radicaal. Van dertien ministeries is Nederland teruggegaan naar 11, nu niet bepaald een radicale wijziging van de situatie. Wat is er dan verandert in het ministerielandschap in Nederland?

Verder lezen …