dinsdag 24 april 2012

Tekortkomingen in onze dienstverlening

Het principe achter het begrip dienstverlening is zo oud als de mens. Ouders verlenen hun kinderen een dienst, namelijk de mogelijkheid om te overleven en te leren hoe je moet overleven. Maar niet alleen tussen generaties vindt er al sinds het begin van de mensheid dienstverlening plaats. Ook tussen leden van een generatie worden diensten verleend. Zo is iemand die leiding geeft aan een groep een dienstverlener. Ook een verdediger of een voedselverzameler is een dienstverlener. Mensen zijn van nature dus dienstverleners, ook dit artikel is een voorbeeld van een dienst van de auteur aan de lezers.

Verder lezen …