zaterdag 31 oktober 2009

Misstanden aan de kaak stellen

Wat is dat voor een lijp spreekwoord: Misstanden aan de kaak stellen? Ik begrijp wat misstanden zijn, maar wat hoe kun je die aan de kaak stellen? Gaat het daarbij om de kaak van mijn schedel of gaat het om iets anders?

Verder lezen ...

Het leuke van teamsporten

Het zou me niet verbazen als de reden dat mensen het leuk vinden om teamsporten te spelen en er naar te kijken het samenwerkingsaspect is. Een teamsport is de ultieme vorm van samenwerking. Er kan geen formele structuur zijn, want daarvoor zijn er niet genoeg spelers. En de gevolgen van de samenwerking zijn direct zichtbaar.

Verder lezen ...

Samenwerking of niet

Organisaties zijn fysieke plekken, hoewel tegenwoordig ook virtueel, waar mensen samenwerken om iets te realiseren. Het doel van die samenwerking kan het verdelen van geld zijn (overheid en regering) of het produceren van een product (Shell, Unilever) of het leveren van een dienst (PriceWaterhouseCoopers).

Verder lezen ...

Organisatieverandering

Er is op dit gebied al heel veel geschreven en iedere dag komt er weer iets bij. Wat vooral naar voren komt uit al die artikelen en boeken is dat veranderen iets is wat af en toe noodzakelijk is. Veranderen is dus in veel organisaties niet een constante maar een soort natuurramp.

Verder lezen ...

donderdag 29 oktober 2009

Iets doen met zelfvertrouwen

Hoewel veel mensen niet het gevoel hebben dat ze goed zijn in hun werk, er is altijd wel iemand die beter gevonden wordt, is dat eigenlijk niet het belangrijkste. Veel belangrijker is het om met zelfvertrouwen je werk te doen.

Verder lezen ...

Hoe bang zijn we voor kritiek

Het is natuurlijk niet leuk om kritiek te krijgen. Maar af en toe lijkt het wel alsof we bang zijn dat we dood neer zullen vallen nadat we kritiek hebben gekregen. Of we gedragen ons alsof kritiek betekent dat wij geen mens meer zijn, maar een soort duivel die uitgedreven moet worden uit de perfecte maatschappij.

Verder lezen ...

Hulp uit het universum

Er zijn ondertussen honderden, als het niet duizenden zijn, boeken die gaan over ons spirituele leven. Sommige zijn eenvoudig van opzet en makkelijk te volgen. Andere vertonen een opzet alsof ze bedoeld zijn voor volledig ontwikkelde zielen. Maar is die hulp wel zinvol?

Verder lezen ...

Geld stel dat we nooit

Het geld hadden uitgevonden? Hadden we dan nog steeds voornamelijk handwerk verricht? Zouden we dan allerlei andere uitvindingen hebben gedaan? Zouden we nog steeds in bontvellen rondlopen? Of zouden we allang zijn uitgestorven als soort?

Verder lezen ...

De beste werknemer

Moeten we echt zoveel geld betalen voor de best beschikbare directeur, omdat hij of zij anders ergens anders gaat werken. Of is een bepaald salaris voldoende en moeten we het dan maar doen met een iets minder goeie directeur. Met minder salaris per directeur kunnen we in ieder geval meer directeuren aanstellen.

Verder lezen ...

woensdag 28 oktober 2009

Iets doen aan incest

Als je een lang artikel leest waar de wanhoop uit naar voren komt over het feit dat incest niet bestreden wordt en de schrijver geeft toe zelf slachtoffer te zijn, dan is dat natuurlijk indringend. Want samen met kindermishandeling is incest het ergste wat een kind kan overkomen. Iedere vorm van veiligheid wordt een kind ontnomen.

Verder lezen ...

Werken aan zelfvertrouwen

Hoewel de meeste mensen niet onbeschadigd uit hun opvoeding komen en vooral heel veel zelfvertrouwen verliezen is het niet iets wat je voor eeuwig kwijt bent. Zelfvertrouwen is schijnbaar net zoiets als een been of een arm. Je kunt het een tijdje vastbinden, maar als je er daarna weer flink mee oefent is het bijna of net zo bruikbaar voordat je het vastbond.

Verder lezen ...

Zelfvertrouwen

Ergens is dit iets vreemds. We hebben het nodig om dingen te kunnen doen. Zonder zelfvertrouwen zitten we het liefst thuis in een hoekje verstopt achter een boek. Zonder zelfvertrouwen komt er niet veel uit onze handen.

Verder lezen ...

Hoe vaak denken we na

We denken heel veel. We denken vooral na over hoe we heel veel kunnen verdienen. Maar hoeveel schade we veroorzaken met ons gedrag is iets waar we niet teveel over na willen denken. We denken namelijk dat ieder uurtje denken, dat niet gericht is op verdienen ons geld kost. Hoewel het vaak juist zo is dat het ons geld bespaart.

Verder lezen ...

dinsdag 27 oktober 2009

Gelukkig maken

Is mijn geluk zo belangrijk dat iemand anders daarvoor ongelukkig mag zijn? Of is mijn
geluk zo belangrijk dat een ander mij gelukkig moet maken, zelfs als hij daar zelf ongelukkig van wordt?

Verder lezen ...

Keuzes maken

Als je kijkt naar hoe mensen zich bij sommige onderwerpen gedragen, dan lijkt het wel alsof beide onderwerpen niet samen kunnen bestaan. Maar als je kijkt naar hoe de wereld in elkaar zit, dan blijkt vaak dat twee zaken eenvoudig naast elkaar kunnen bestaan.

Verder lezen ...

Geen tijd voor creativiteit

De afgelopen eeuwen heeft de mensheid laten blijken heel creatief te zijn in het vernietigen van zijn wereld. We hebben een paar oorlogen gehad die ons steeds dichterbij de zelfvernietiging hebben gebracht. We hebben industrieën ontwikkeld die meer schade hebben veroorzaakt dan voordeel.

Verder lezen ...

Creativiteit ontwikkelen

Omdat we vaak denken niet creatief te zijn, we zijn tenslotte geen kunstenaars, denken we dat we ook geen creativiteit te kunnen ontwikkelen. Maar dat is een gedachte die onszelf in de weg zit als we creatief willen zijn of creativiteit willen ontwikkelen.

Verder lezen ...

Nog wat creativiteit

Mensen denken vaak dat ze niet creatief zijn, omdat ze geen kunst maken. Ze vergeten dan vaak echter dat ze zelf oplossingen bedenken voor hun kleine dagelijkse problemen. De minst zichtbare is vaak het creëren van een organisatie die de complexiteit van het dagelijkse leven beheersbaar maakt.

Verder lezen ...

Wat is creativiteit

Er zijn vele meningen over wat nu precies creativiteit is. Sommige zijn van mening dat dit alleen mag slaan op kunstzinnige uitingen, zoals schilderen en muziek maken. Anderen vinden dat creativiteit alles is waarbij de mens oplossingen bedenkt voor zijn problemen.

Verder lezen ...

Hokjesdenken

Dit is een heerlijk makkelijke manier van omgaan met het leven. Alles wat je ziet en meemaakt stop je in van tevoren bedachte hokjes. Overzichtelijker kun je het leven eigenlijk niet maken. Vervolgens koppel je gedrag aan de hokjes en ben je klaar. Je kunt weer verder met je leven, zonder ooit bewust te moeten zijn van waarom je altijd dezelfde reacties krijgt.

Verder lezen ...

maandag 26 oktober 2009

De ander gunnen

In dit leven is dit eigenlijk het belangrijkste wat er is, de ander iets gunnen. Het leuk voor een ander vinden om iets te krijgen. Het in orde vinden dat de ander iets krijgt. Voor sommige mensen is het een gegeven dat het in dit leven belangrijk is anderen iets te gunnen. Maar veel mensen zijn van mening dat alles in dit leven verdiend moet worden.

Verder lezen ...

Bewust zijn of niet

Voor de meeste mensen is dit een vreemde vraag. Je bent toch altijd bewust als je wakker bent. Er is toch niet zoiets als een bewuster bewust zijn of een onbewuster bewust zijn? Maar het is maar zeer de vraag of dat bewuster of onbewuster niet bestaat.

Verder lezen ...

Bezighouden met anderen

Ik vraag me af hoe de mens ooit op dit idee is gekomen: Je met anderen bezighouden is beter dan je op jezelf richten. In de meeste religies is dit zelfs een van de belangrijkste regels.

Verder lezen ...

zondag 25 oktober 2009

Ironie of cynisme

Mensen hebben als het gaat om het omgaan met ongewenste situaties verschillende technieken. Zo kun je de spot drijven met de ander en zijn uitspraken. De ander in het belachelijke trekken met je woorden. Maar je kunt ook je wantrouwen verwoorden tegenover het gedrag van anderen.

Verder lezen ...

De moraal achter belangen

Mensen hebben altijd wel ergens belang bij. Is het niet bij hun portemonnee, dan is het wel bij de rust in hun relatie. Hebben mensen geen belang bij vriendschap dan hebben ze wel belang bij samenwerking. En zo kun je altijd belangen vinden als er mensen aanwezig zijn.

Verder lezen ...

Belangenverstrengeling

Op de een of andere manier vinden mensen het niet leuk als iemand belang heeft bij het onderwerp dat hij verdedigt. Dan gaat het vooral om een financieel belang. Want als iemand een emotioneel belang heeft bij het onderwerp dat hij verdedigt dan wordt dat gewaardeerd. Er wordt vaak zelfs opgekeken tegen de passie waarmee mensen hun onderwerp verdedigen.

Verder lezen ...

De politiek beïnvloeden

Als je gewoon iedere dag je werk doet, je kinderen opvoed en de gezelligheid zoekt, dan lijkt het alsof de politiek van tijd tot tijd een ongewenste afleider is. Je krijgt ook niet het gevoel dat de politiek en haar uitvoerders een beïnvloedbaar element is van de maatschappij. De enige invloed die je hebt is via de verkiezingen.

Verder lezen ...

Slechte debatten

Er wordt wat afgepraat in deze wereld een groot deel van onze gesprekken zijn niet meer dan dat gesprekken. Soms worden onze gesprekken discussies, als we onze meningen geven. Soms worden onze gesprekken debatten als we proberen met argumenten anderen van ons gelijk te overtuigen.

Verder lezen ...

Uniek leven

Ieder mens leeft zijn eigen unieke leven. Maar als je vervolgens ziet hoe we elkaar proberen te vertellen hoe we moeten leven en elkaar proberen na te doen, dan ga je je afvragen waarom we eigen een uniek leven hebben. Want willen we dat eigenlijk wel een uniek leven?

Verder lezen ...

zaterdag 24 oktober 2009

Discussie winnen

Eigenlijk is dit natuurlijk een verkeerde titel, want een discussie kun je nooit winnen. Want als je een discussie zou kunnen winnen, dan was het geen discussie maar een debat. Een debat is namelijk een gespreksvorm waarbij twee partijen proberen te winnen door de beste argumenten te presenteren.

Verder lezen ...

De macht van de consument

Voor de meeste consumenten is het moeilijk voor te stellen dat ze beschikken over macht. Voor hun gevoel zijn ze meer slachtoffer dan machthebber. Er zijn in ieder geval niet veel consumenten die het gevoel hebben dat voor hun het gezegde geldt: De klant is koning.

Verder lezen ...

vrijdag 23 oktober 2009

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ik blijf het een mondvol onzin vinden MVO voor gedrag waar je als ondernemer vanuit jezelf voor zou moeten kiezen. Je wilt als ondernemer toch niet met je activiteiten bijdragen aan de ondergang van je klanten?

Verder lezen ...

Culturen en het vrouwelijke

In veel culturen worden vrouwen als minderwaardig gezien aan mannen. In oosterse culturen komt dat bijvoorbeeld tot uiting in het toekennen van het mannelijke aan het de scheppende krachten. Terwijl het vrouwelijke als het ontvangende element wordt gezien.

Verder lezen ...

De balk in ons oog

Mensen houden er niet van gewezen te worden op hun onvolkomenheden. Of dat nu gebeurt door een hogere in rang of een schijnbaar slimmer mens. Mensen zien het liefst dat iedereen gelijk is, zodat ze af en toe het gevoel kunnen hebben slimmer te zijn dan de rest, als ze iets slims doen. Wat ze echter niet zien, is dat niemand gelijk is. En dat iedereen elkaars slimheid nodig heeft om dit leven door te kunnen komen.

Verder lezen ...

Ecologisch denken

Het milieu speelt sinds de ontdekking van de opwarming van de aarde een belangrijke rol in onze beslissingen over vele van onze handelingen. Moeten we energiebesparend bouwen of moeten we juist minder vervuilen. Moeten we zuiniger gaan rijden of juist elektrische autos gaan gebruiken.

Verder lezen ...

donderdag 22 oktober 2009

Televisiefantasie

Er wordt van veel programma's op televisie gezegd dat ze op fantasie zijn gebaseerd. Maar dat klopt maar voor een deel. Want het grootste deel van de fantasie programma's is gebaseerd op de realiteit, terwijl het verhaal fantasie is.

Verder lezen ...

Mijn wereld is waar

Mijn wereld is waar omdat iemand anders mijn ideeën of ervaringen bevestigd. Wat is dat voor redenering? Als mijn ervaringen en ideeën alleen waar zijn als iemand anders ze bevestigd, zijn het dan wel mijn ervaringen?

Verder lezen ...

Onze fantasie

Het lijkt er een beetje op dat mensen bang zijn voor hun eigen fantasie. Als we iets bedenken dat ons te gefantaseerd lijkt, dan laten we het verder rusten of stoppen we het zelfs weg. Terwijl het heel goed het begin kan zijn van een schitterende activiteit of nieuw product.

Verder lezen ...

woensdag 21 oktober 2009

Russische moppen

In het programma van de Wereld draait door op woensdag 21 oktober 2009 was Alexander Munninghoff naar aanleiding van een boek over de invloed van humor op de val van het communistische regime in de Sovjet Unie. Het boek heet Hammer & Tickle. Op 21 oktober was er ook een documentaire te zien over het onderwerp. En op YouTube staat de documentaire in tien delen.

Verder lezen ...

Daden en gevolgen

Er wordt altijd weer gedaan alsof je ervoor moet zorgen dat je niets doet wat negatieve gevolgen heeft. We hebben het in dit leven vooral over belonen en straffen, maar willen eigenlijk niet gestraft worden voor onze daden. We willen vooral beloond worden voor onze daden.

Verder lezen ...

Het gelijk van irritante mensen

Op de site van Pharos vond ik een verhaal over Socrates, die drie filters gebruikte om te controleren of hij een verhaal wilde horen. Het ging om waarheid, positiefheid en nuttigheid. Helaas bleek het verhaal dat de ander Socrates wilde vertellen niet te voldoen aan die drie eisen.

Verder lezen ...

Waarom wij kansspelen leuk vinden

Ik heb me altijd afgevraagd waarom mensen kansspelen leuk vinden. De psychologische oorzaak is al bekend. Mensen zijn ingesteld op kansen en worden extra beloond als ze blijven proberen totdat ze een keer winnen.

Verder lezen ...

Al die informatie

De mensheid heeft op dit moment genoeg informatie om een apart universum te bouwen voor al onze informatie. Maar ondanks al die informatie wordt ons leven er niet beter op. We redden niet meer mensen van de hongersdood. We kunnen niet voorkomen dat er oorlogen gevoerd worden. Wat heb je dan aan al die informatie?

Verder lezen ...

dinsdag 20 oktober 2009

Je moet jaloers zijn

Kent u zo ook, van die mensen die je gaan vertellen dat je meer op andere mensen moet lijken? Waarom denken sommige mensen dat jaloezie een goede motivator is? De uitspraak creëert eerder het idee dat je niet jezelf mag zijn.

Verder lezen ...

We schrijven maar wat

Eigenlijk moet ik hier niet over klagen. Mensen zijn uiteindelijk vrij om te schrijven en zeggen wat ze willen. Hoe graag we ook willen dat ze altijd iets zinnigs te zeggen hebben of iets wat klopt met de laatste wetenschappelijke kennis en bewijzen.

Verder lezen ...

Niet genoeg bloggen

Er wordt vaak geroepen dat bloggers te weinig bloggen, want dat is toch eigenlijk wat je zegt, als je beweert dat een blogger maar eens per maand of eens per jaar iets te vertellen heeft. Maar is dat wel waar? Aan een chatsite als twitter kun je eigenlijk zien dat mensen genoeg te vertellen hebben.

Verder lezen ...

De complexiteit van rechten en plichten

Soms lijkt het erop dat rechten en plichten een los van elkaar bestaand paar elementen zijn in ons leven. We hebben vooral rechten en maar weinig plichten. En de plichten die we hebben willen we eigenlijk ook niet hebben, behalve als we daarmee meer rechten krijgen. Maar rechten en plichten zijn nog veel complexer dan we vaak denken.

Verder lezen ...

Ons rechtvaardigheidsgevoel

De meeste mensen menen dat ze een heel goed rechtvaardigheidsgevoel hebben. Vaak blijkt dit echter niet uit de manier waarop ze omgaan met de rechten van anderen. Het blijkt wel vaak uit de manier waarop ze omgaan met hun eigen rechten.

Verder lezen ...

Bang zijn om te verliezen

Hoeveel mensen zouden hier last van hebben? Ik denk niet dat het onderzocht is. Hoewel het natuurlijk wel familie is van de angst om dood te gaan. Ik denk overigens dat er meer mensen zijn, die bang zijn om te winnen dan om te verliezen. Omdat verliezen niet zo moeilijk is, daar hoef je niet veel voor te doen.

Verder lezen ...

maandag 19 oktober 2009

De kern van de zaak

Ieder mens heeft bij zijn ervaringen zijn eigen gevoelens en oordelen, maar heel veel mensen laten vervolgens hun oordeel bepalen door wat hoort of anderen vinden. Dat is natuurlijk een keuze die je hebt, je eigen ervaring beoordelen en ervaren vanuit jezelf of hoe je denkt dat een ander vindt dat je het moet ervaren. Maar door die keuze voor wat de ander vindt, is je eigen gevoel nog niet verdwenen.

Verder lezen ...

Vertrouwen op anderen

Dit is iets wat mensen graag doen, hun beslissingen baseren op uitspraken van anderen, die zij menen te moeten vertrouwen. Dus wat doen we. We ontmoeten iemand die we nog niet kennen. We hebben er een leuk gesprek mee en vragen dan aan iemand anders of deze de persoon waarmee we spraken kent.

Verder lezen ...

Voor jezelf zorgen

Hoe kan het dat we vinden dat mensen voor zichzelf moeten zorgen, als we het ze vervolgens onmogelijk maken om voor zichzelf te zorgen. We betalen mensen belachelijk lage uurlonen voor hun werk, terwijl ze bijna het dubbele nodig hebben om zonder problemen te leven. En als mensen dan nee zeggen, dan gaan we met illegalen werken.

Verder lezen ...

Altijd winnen

Er zijn van die mensen die van alles een wedstrijdje maken dat ze moeten winnen. Ze moeten de meeste knikkers hebben. Ze moeten het meest van hun partner houden. Ze moeten het meest geliefd zijn. Ze moeten altijd winnen.

Verder lezen ...

Mensen zijn geen dieren

Tenminste dat is wat veel religieuze leiders proberen te bewijzen met allerlei vreemde redeneringen. Zo zouden we geen dieren zijn omdat we kunnen lachen. Of we zijn geen dieren omdat we kleding dragen. En zo zijn er nog wel wat redenen te geven. We zouden bijvoorbeeld ook een vrije wil hebben in tegenstelling tot dieren.

Verder lezen ...

Mag ik zijn zoals ik ben

Veel mensen hebben niet het gevoel dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Ze moeten zich aanpassen aan hun partner. Ze moeten zijn zoals hun baas wil dat ze zijn. Ze moeten doen wat hun ouders willen. Ze moeten zich aanpassen aan hun vrienden.

Verder lezen ...

Jezelf rechtvaardigen

Sommige mensen schijnen te denken dat je je gedrag altijd moet rechtvaardigen. Andere mensen denken dan weer dat zichzelf moeten verklaren. Terwijl de meeste mensen eigenlijk geen enkele behoefte hebben aan informatie over het gedrag van anderen. Hoewel je soms het idee krijgt dat het anders is.

Verder lezen ...

Iedereen tegelijk veranderen

Soms lijkt het erop dat organisaties geloven dat de enige manier om te overleven is, als alle medewerkers tegelijk veranderen. Eerst gaan er jaren overheen terwijl de organisatie probeert hetzelfde te blijven. En dan plots moet iedereen tegelijk veranderen. Dan is plots alles fout en moet alles veranderen.

Verder lezen ...

zondag 18 oktober 2009

Ik moet je gelukkig maken

Is dit niet een beetje het idee dat veel mannen hebben als het gaat over relaties. Zij moeten er in hun gedrag voor zorgen dat hun partner gelukkig wordt of zich gelukkig voelt. Voor een deel van de tijd kan dat ook wel lukken, maar dat het niet altijd werkt, blijkt wel uit het aantal ontevreden reacties van vrouwen. Maar niet alleen mannen denken dit.

Verder lezen ...

Hoe werkt een lening

Laat ik beginnen met te stellen, dat een lening voor een bank gebaseerd is op de statistiek van de grote getallen en de wiskunde van de procenten. Verder is het mogelijk om leningen te verstrekken, omdat het op vertrouwen van twee kanten gebaseerd is, of het nu gaat om consumptieve kredieten of hypothecaire leningen.

Verder lezen ...

Ons moderne onderwijs

We denken dat we de modernste vorm van onderwijs hebben, sinds we gebruik zijn gaan maken van computers en lesprogrammatuur. Maar in werkelijkheid is ons onderwijs niet veel anders dan de eerste abdijschool die werd opgericht.

Verder lezen ...

zaterdag 17 oktober 2009

De waarde achter onvolkomenheden

Eerst had ik willen schrijven: De waarde achter fouten. Maar fouten bestaan eigenlijk niet als het om waarde gaat. Als het om waarde toekennen gaat dan is iets of gedrag onvolkomen of onvolledig. Vaak is het een onvermogen om de werkelijke waarde van iets te kunnen zien, als je het fout noemt.

Verder lezen ...

De verleiders

Woensdag 14 oktober 2009 een vermakelijke documentaire gezien van Martijn Kieft en IJsbrand van Veelen over een Engels trainingsbureau dat mannen leert om vrouwen te verleiden. Nu is verleiden eigenlijk niet het goede woord, misschien het Pick-Up artist een beter begrip. Want ook in de training werd duidelijk dat het niet ging om verleiden.

Verder lezen ...

vrijdag 16 oktober 2009

Ons grootste taboe

We hebben al zoveel taboes, dat je je bijna niet kunt voorstellen dat er een grootste taboe bestaat. Maar het is er echt. Ons grootste taboe is het niet onbevangen naar de wereld mogen kijken. We moeten de wereld zien, zoals onze voorouders hem zagen. Of we moeten de wereld zien, zoals onze leiders hem zien.

Verder lezen ...

Machtswellustelingen

Er wordt me tegenwoordig toch wat gewaarschuwd en geschreven over de pogingen van machtswellustelingen om de mensheid in hun macht te krijgen. Gaat het niet over wereldwijde macht, dan gaat het wel over lokale macht. Gaat het niet over vrijheid van meningsuiting, dan gaat het wel over de joodse wereld overheersing. Gaat het niet over de Islam, dan gaat het wel over het communisme.

Verder lezen ...

donderdag 15 oktober 2009

Mag je wel eerlijk geld verdienen

Het lijkt er in Nederland steeds meer op dat eerlijk geld verdienen iets vies is. Tenminste als je je geld verdient met het verkopen van producten aan consumenten. Want in het bedrijfsleven is geld verdienen juist iets geweldigs, hoe meer hoe beter.

Verder lezen ...

Waarde omdat

Mensen willen alles een waarde geven. Soms is die waarde beperkt tot een geldelijke som. Maar vaak willen we er ook een persoonlijke waarde aangeven. Waarbij we soms zover gaan, dat we onze persoonlijke waarde proberen om te zetten in een geldelijke.

Verder lezen ...

Waar gaat het om bij marketing

Je krijgt bij marketing vaak het idee dat het over niets anders gaat dan de manipulatie van klanten, met als doel ze aan te zetten tot kopen. Zeker als je kijkt naar de vijf P's, dan lijkt het vooral te gaan om manipulatie. Hoe kan ik door een juiste combinatie van factoren klanten beïnvloeden.

Verder lezen ...

Iemand verdedigen

Heb je dat wel eens meegemaakt: Je zit iemand die niet aanwezig is te bekritiseren, bijvoorbeeld omdat hij zelden iets zinnigs zegt. Vervolgens springt iemand er bovenop met de opmerking dat je iemand die niet aanwezig is niet mag bekritiseren. Of hij komt met opmerkingen over het feit dat de afwezige eigenlijk zielig is, want hij weet niet goed hoe het hoort.

Verder lezen ...

Schrijvers en inspiratie

Er wordt in deze wereld een boel afgeschreven. Iedere krant, ieder tijdschrift, iedere website heeft tekst en dus schrijvers. Er wordt waarschijnlijk meer geschreven en gelezen in de westerse wereld dan gegeten. Maar waar halen al die schrijvers de inspiratie vandaan om iedere dag, iedere week, iedere maand opnieuw een artikel te schrijven?

Verder lezen ...

woensdag 14 oktober 2009

Veranderen moet

Je krijgt tegenwoordig het gevoel dat veranderen een verplichting is. Je mag niet meer drie seizoenen dezelfde kleding dragen, ook al zitten ze lekker en staan ze je goed. Je mag niet langer dan 5 jaar in dezelfde functie zitten. Je moet ieder jaar ergens anders op vakantie. Maar waarom moet al dat veranderen eigenlijk, als wijzelf niet veranderen?

Verder lezen ...

dinsdag 13 oktober 2009

Voorbeelden gebruiken

Als je iets duidelijk wilt maken, dan is het altijd goed om een voorbeeld te kunnen gebruiken om iets uit te leggen. Maar dat voorbeeld moet dan wel passen bij de belevingswereld van de luisteraar of lezer.

Verder lezen ...

De waarde achter geld

Op het eerste oog lijkt geld zijn eigen waarde te hebben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Niet omdat er getalletjes op staan heeft geld waarde. Geld heeft waarde omdat wij die toekennen. Geld heeft waarde omdat wij erop vertrouwen dat het geaccepteerd wordt. Maar achter de waarde die wij aan geld toekennen zit nog een andere waarde.

Verder lezen ...

Kinderen of consumenten

We voeden tegenwoordig kinderen op tot consumenten en niet tot mensen. Want we geven ze meer en meer materiële zaken en cadeaus dan aandacht. Het is namelijk de aandacht die duidelijk maakt dat we de ander zien als mens. Een cadeau is een afkoopsom voor de aandacht die we de ander niet geven.

Verder lezen ...

Het beste voor anderen

Als we allemaal het beste voor hebben met anderen, waarom moeten anderen dan doen wat wij het beste vinden? Het beste met iemand voor hebben zou toch moeten betekenen dat we de ander het beste voor hem toe wensen en niet wat wij goed vinden?

Verder lezen ...

Waarom is politiek zo moeilijk

Als je van buitenaf naar politiek kijkt dan kun je niet anders dan concluderen dat er veel bombarie wordt gemaakt om niets. En toch is die bombarie niet een uiting van eenvoud die verborgen wordt. Die bombarie is een uiting van een complex besluitvormingsproces dat er eenvoudig uitziet.

Verder lezen ...

maandag 12 oktober 2009

Slechte onderzoeken bestaan niet

In zekere zin kun je stellen dat er in de wetenschap geen slecht onderzoek bestaat. Er bestaan misschien slechte onderzoeksrapportages, maar onderzoeken op zich zijn vaak niet slecht. Ze zijn misschien soms zinloos en soms niet effectief of efficiënt, maar slecht zijn de onderzoeken vaak niet. Al was het maar omdat onderzoek aanzet tot nieuw onderzoek.

Verder lezen ...

Cultuur onderzoek

Er is de afgelopen eeuw genoeg onderzoek gedaan naar cultuur om vast te stellen wat de kenmerken zijn van culturen. De bekendste onderzoeker van cultuur is Geert Hofstede die een leesbare samenvatting schreef van zijn onderzoek onder de titel: Allemaal Andersdenkenden.

Verder lezen ...

Een kwaliteitscultuur

Dit is voor de meeste bedrijven en organisaties een droomwens. Een cultuur die kwaliteit leveren als grootste goed ziet. Helaas komen de meeste organisaties niet veel verder dan een cultuur die levert en vaak dat ook nog niet eens. Misschien zou het goed zijn als organisaties beter begrepen wat cultuur nu eigenlijk is.

Verder lezen ...

Overheid en beloning werknemers

Waar je in het bedrijfsleven een directe relatie hebt tussen de prestatie van een werknemer en de winst en dus bonussen en prestatiebeloning kunt verstrekken is die relatie er in publieke functies niet. Bij overheidsfuncties komt het geld niet uit de omzet van verkochte producten, maar uit de zak van burgers. De prijs die burgers betalen voor overheidswerk heeft niets te maken met het product, maar met hoe duur of goedkoop de uitvoerder werkt.

Verder lezen ...

Politiek als veroorzaker

Als je soms alle kritiek op de politiek leest, dan krijg je het idee dat alles wat verkeerd gaat de schuld is van de politiek. We vergeten dan even voor het gemak, dat politiek vaak niet veel meer doet dan keuzes maken. De uiteindelijk veroorzaker van alle problemen die wij tegenkomen zijn dan vaak de uitvoerders van de regels die ontstaan als een gevolg van de keuzes.

Verder lezen ...

zondag 11 oktober 2009

Microsoft en haar trucs

Vanavond, 11 oktober 2009, gekeken naar Steve Balmer bij de NOVA collegetour. Het is een enthousiaste man om te zien en hij kan leuk praten. Je zou bijna medelijden met hem krijgen dat hij de directeur is van een bedrijf dat bijna anderhalf miljard boete heeft gekregen van de Europese unie. Maar erg zielig kan ik het niet vinden.

Verder lezen ...

Werkverdeling is nodig

Als er geen werkverdeling in de vorm van functies, taken en opdrachten was, dan zou iedereen binnen een organisatie al het werk moeten doen dat voor handen is. Wat als nadeel zou hebben dat je ook dingen moeten doen die je helemaal niet kunt of kent. Werkverdeling is dan ook vooral een tijd besparingsmiddel omdat iemand met ervaring minder tijd nodig heeft dan een leek die een taak af en toe uitvoert.

Verder lezen ...

Ivoren torens

In de maatschappij hebben we het vaak over de ivoren torens van de wetenschappelijke onderzoekers en politici, die vanuit hun verheven positie de wereld bekijken. Alles om aan te geven dat deze vakgebieden mijlen ver verwijderd staan van de echte wereld. Maar als we eerlijk zouden kijken, dan zouden we zien dat we zelf vaak ook in ons ivoren torentje zitten.

Verder lezen ...

De marketing van HRM

P&O Actueel probeert in een artikel een relatie te leggen tussen de vijf P's van de marketingmix en Human Resources. Hoe moeilijk dat blijkt te zijn is te zien aan de moeite die de vijf experts hebben om een duidelijk beeld te creëren van wat die vijf P's voor HRM inhouden.

Verder lezen ...

Onbegrijpelijke onzin reacties

Als schrijver op internet is het natuurlijk nooit leuk om onzin reacties te krijgen op je artikelen. Je voelt je een beetje belachelijk gemaakt, omdat je eigenlijk niet goed begrijpt wat de reactie te zeggen heeft. Hoewel je natuurlijk zou kunnen zeggen, dat zo'n reactie vergelijkbaar is met de nananana reactie van een kind met zijn vingers in zijn oren.

Verder lezen ...

A few good men

De titel van de film met Jack Nicholson en Tom Cruise alleen al geeft je het gevoel dat de rest van de wereld waardeloos is. Er zijn maar een paar goede mannen en de monoloog van Jack Nicholson maakt duidelijk wie dat zijn. Hoe fout die monoloog is maakt de reactie van korporaal Dawson duidelijk.

Verder lezen ...

zaterdag 10 oktober 2009

Genialiteit gevraagd

Als we iets nodig hebben in de wereld van vandaag is dat gewone genialiteit. Niet de genialiteit van een Einstein of de genialiteit van een Bobby Fisher. We hebben de genialiteit van de gewone man nodig, die een oplossing vindt voor zijn problemen, door het bekende op een andere manier te gebruiken dan gewoonlijk.

Verder lezen ...

Kijken of waarnemen

Wij mensen kijken te weinig en nemen teveel waar. Tenminste als je waarnemen definieert als het zien van iets en dat je dat voor waar neemt. Want is dat niet letterlijk wat waarnemen betekent? Iets zien en er vanuit gaan dat het waar is?

Verder lezen ...

Motieven voor publicatie

Als het gaat om het publiceren van onderzoek dat is bekostigd door de overheid. Dan zie je vaak ondoorzichtige motieven op de achtergrond aanwezig voor het publiceren van dat onderzoek. Zo ook een kort stukje over het verschil in criminaliteit tussen allochtone en autochtone jongeren.

Verder lezen ...

Crimineeltjes in Nederland

De criminologie heeft ondertussen bewezen dat iemand die in zijn pubertijd zware misdrijven pleegt een grotere kans loopt om in het criminele circuit terecht te komen, dan iemand die lichte overtredingen pleegt. Het vervelende is natuurlijk dat lichte overtredingen zichtbaarder zijn en meer overlast veroorzaken dan zware misdrijven.

Verder lezen ...

Mannen gedrag versus vrouwen gedrag

Vaak wordt er gedaan alsof vrouwen beter zijn dan mannen of andersom. In ieder geval lijkt het er om te gaan dat de ene sekse beter is dan de andere. Vaak blijkt dat beter zijn vooral gekoppeld te zijn aan de situatie waarin je kijkt.

Verder lezen ...

vrijdag 9 oktober 2009

Mannen en seksfouten

Dit lijkt me volkomen logisch. Mannen zijn nu eenmaal mannen en geen vrouwen. Dus als ze seks hebben met een vrouw, zullen ze fouten maken. Nu blijken we heel eenvoudige fouten te maken als je de woorden van Tristan Taormino en Lou Paget moet geloven. Het vreemde is, dat je uit de woorden van beide heren moet geloven, dat we alleen in dat bed liggen. Want over vrouwen zeggen de heren niets.

Verder lezen ...

Het primaire en secundaire curriculum

We zijn allemaal wel bekend met het primaire curriculum dat op scholen wordt gehanteerd. Dan hebben we het op de basisschool over leren lezen, schrijven, rekenen. Verder wordt er nog wat geschiedenis, aardrijkskunde en nog wat gymnastiek, handwerken en muziek gegeven. Maar dat is niet het enige curriculum dat rondhangt op scholen.

Verder lezen ...

Begrijpelijk of begrijpen

Als het om vertellen en luisteren gaat is de mens een vreemd wezen. Als hij zelf zijn verhaal doet, dan heeft hij geen enkele behoefte om begrijpelijk te zijn. Maar zodra iemand anders zijn verhaal doet, moet deze begrijpelijk vertellen. En wat nog vreemder is, als we gemotiveerd en geïnteresseerd zijn, dan interesseert de begrijpelijkheid ons geen snars, dan proberen we het te begrijpen.

Verder lezen ...

Atheïstische angsten

Ik kan me bijna niet voorstellen dat atheïsten bang zijn voor de bewijzen die creationisten durven voor te dragen als bewijs voor het bestaan van een creërende god. En als ik die creërende god was, dan zou ik ook niet vertegenwoordigd willen worden door creationisten, die mij de intelligentie niet durven toe te kennen dat ik op het idee van evolutie zou kunnen komen.

Verder lezen ...

donderdag 8 oktober 2009

Google Docs forms

Dit is wel een grappige mogelijkheid van Google Docs. Als je even snel een vragenlijst nodig hebt, waarvan de gegevens meteen verzameld worden, dan kun je bij Google Docs terecht. En je krijgt meteen de mogelijkheid om de lijst rond te sturen. En het is niet zo'n simpel blog polletje.

Verder lezen ...

Ons geheugen houdt van spelen

Hoe kan het dat sommige mensen zonder problemen van alles en nog wat onthouden, terwijl anderen moeite hebben om te onthouden wat er morgen voor afspraken staan. Of waarom kunnen we wel onthouden dat we een agenda hebben, maar niet wat er in die agenda staat.

Verder lezen ...

Gratis, maar niet heus

Veel bedrijven hebben het idee dat ze iets gratis aanbieden zodra ze geen geld voor het product vragen. Maar voor de meeste klanten is iets pas gratis als de inspanning minimaal is en je ook niet hoeft te betalen voor de administratie of verzendkosten.

Verder lezen ...

woensdag 7 oktober 2009

Doelgerichte kinderen

Ik vind dit heel knap van kinderen die al op zes jarige leeftijd weten dat ze dierenarts willen worden. Net zoals ik knap vind van een puber om alleen de wereld rond te willen zeilen. Het zijn allemaal zaken die mij op die leeftijd niet interesseerden.

Verder lezen ...

Kinderen met een doel

Is het wel goed voor een kind om geboren te worden in een gezin, waar het een doel krijgt toegewezen. Natuurlijk was het vroeger niet anders. Kinderen waren de pensioenvoorziening van de ouders. Maar hebben we dat nog steeds nodig, een doel voor ieder kind dat geboren wordt?

Verder lezen ...

De nuttige mens

Mag een mens eigenlijk wel nutteloos zijn? Als er iets is wat wij mensen doen, dan is dat voortdurend zoeken naar het nut van wat we meemaken en het nut van onze medemens. We hebben onszelf gebombardeerd tot middelen die een doel moeten realiseren. Terwijl we er misschien alleen maar zijn door het toeval of omdat een schepper plezier wil beleven aan ons plezier.

Verder lezen ...

dinsdag 6 oktober 2009

De één wel, de ander niet

Ergens is dit toch een vreemd verschijnsel. Zo heeft de ene klant van Telfort jaren nergens last van. Hij heeft een vlekkeloze internet aansluiting. Hij heeft geen last van dubbele boekingen. Hij wordt snel geholpen bij problemen. De andere klant verandert na een jaarlang ellende maar van provider.

Verder lezen ...

Bang voor het donker

De meeste kinderen zijn bang voor het donker. Voor een deel is dat onze eigen schuld, omdat we het zo schattig vinden en kinderlijk. Wij zijn tenslotte niet bang voor het donker. Maar dat is eerder omdat we weten hoe we het licht aan moeten maken, dan omdat we onze angst hebben overwonnen.

Verder lezen ...

Elkaar vriendelijk behandelen

Waarom zouden we dat eigenlijk doen? Op het eerste oog lijkt dit een stompzinnige vraag. Maar goed bezien bestaan er geen stomme vragen, alleen stomme antwoorden. En dit is eigenlijk wel een belangrijke vraag, omdat het iets zegt over onze eigen luiheid ten aanzien van onszelf.

Verder lezen ...

Situatie afhankelijk

In veel gevallen wordt ons gedrag bepaald door onszelf en de situatie. Waarbij we vaak denken dat de situatie het moment zelf is waarop we ons gedrag laten zien. In werkelijkheid kan de situatie het moment zelf zijn en alle gelijkende situaties die we eerder hebben meegemaakt. Of de situatie is het moment plus hoe we ons voelen als gevolg van wat we eerder die dag hebben meegemaakt.

Verder lezen ...

Jongeren zijn geen volwassenen

We weten het allemaal jongeren zijn geen volwassenen. Ze missen een aantal vaardigheden die volwassenen wel hebben. Zo hebben ze moeite om gevaarlijke situaties in te schatten. Ze vinden het leuk om te leren. Ze kunnen niet goed plannen. Ze zijn spontaan. Ze doen dingen zonder motivatie. En toch behandelen we ze vaak als volwassene.

Verder lezen ...

Voldoen aan verwachtingen

Ergens is dit wel vreemd van mensen om te willen voldoen aan de verwachtingen van anderen. Ten eerste is het bijna onmogelijk om te voldoen aan verwachtingen van anderen, omdat het vaak projecties zijn van wensen die anderen hebben. Ten tweede omdat je als mens er niet bent om te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Als dat zo was, dan hadden we geen vrije wil hoeven ontwikkelen.

Verder lezen ...

Precies wat u verwacht

Wat een dooddoener is zo'n uitspraak als: Precies wat u verwacht. Hoe kan een ander precies weten wat ik verwacht? Het enige wat wij mensen kunnen is proberen te voldoen aan de verwachting van een ander, uitgaande van wat wij zelf zouden verwachten. Hoe verkeerd dat soms gaat, blijkt wel als iemand niet voldoet aan onze verwachtingen.

Verder lezen ...

maandag 5 oktober 2009

De kwaliteit van een maatschappij

De kwaliteit van een maatschappij wordt gemeten aan de manier waarop zij haar zwakke leden behandeld. Op dit moment blijkt de Nederlandse maatschappij niet veel kwaliteit te bezitten. Want we doen ons best om de zwakken te laten verdwijnen, zodat er alleen nog maar sterken bestaan.

Verder lezen ...

Kennisoverdracht

In een stukje op P&O-Actueel maakt men melding van een aantal activiteiten die werkgevers uitvoeren om oudere werknemers langer te laten doorwerken. Helaas hoort opleiden daar niet bij. Maar ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen. Hoeveel opleidingen of trainingen richten zich op de oudere werknemer?

Verder lezen ...

zondag 4 oktober 2009

Ethiek versus geld

Af en toe vraag je je af of ethiek en geld ooit samen zullen gaan. Hoewel je je kunt afvragen of ethiek niet iets is voor mensen die zich geen zorgen hoeven te maken over geld. Maar in de meeste gevallen lijkt het in deze wereld toch vooral te gaan om ethiek versus geld of andersom. Geld en ethiek lijken niet samen te kunnen gaan.

Verder lezen ...

Informatieve teksten

Om te beginnen kun je stellen dat het begrip informatieve teksten op alle teksten slaan die geschreven zijn. Zelfs creatieve verhalen geven informatie, bijvoorbeeld over welke structuren je kunt gebruiken om een tekst op te zetten. De informatie van een tekst wordt namelijk niet bepaald door de schrijver.

Verder lezen ...

De waarde achter schrijven

Voor de meeste mensen is de waarde achter schrijven de mogelijkheid om hun gedachten op een rij te zetten. Vandaar dat de meeste mensen ook geen behoefte voelen om te schrijven voor het openbaar. Voor sommige mensen is schrijven op zichzelf van belang. Het is de mogelijkheid om te creëren die aantrekt.

Verder lezen ...

Het piramidespel

In Nederland is deze manier van geld verdienen verboden, omdat het geen spel is gebaseerd op vaardigheid, maar een kansspel gebaseerd op de inzet van andere mensen en je eigen inzet. Nu is het niet verboden om op basis van het principe achter het piramidespel te werk te gaan, dat heet Multi Level Marketing.

Verder lezen ...

zaterdag 3 oktober 2009

Opkomen voor anderen

Eigenlijk is dit wel belangrijk om te doen. Want het is het niet opkomen voor elkaar, dat ons iedere keer in de problemen brengt. Het is het toestaan dat mensen elkaar zonder weerwoord mogen afbeelden als minderwaardig en ondergeschikt dat ertoe leidt dat we steeds weer in de problemen komen.

Verder lezen ...

Super bekende mensen

Of moet ik schrijven bekende supermensen. Want de manier waarop wij "gewone" mensen naar bekende mensen kijken, is alsof we supermensen zien. Ze moeten niet alleen goed zijn in dat waardoor ze bekend worden, maar ze moeten ook in de rest van hun leven perfect zijn.

Verder lezen ...

Moeilijk maken

Met onze taboes maken we het onszelf een stuk moeilijker dan het leven hoeft te zijn. Alsof we het leven moeilijker willen maken, omdat het anders te makkelijk is. Terwijl het enige wat we bereiken een onmogelijke situatie is.

Verder lezen ...

Een echte reden

Op de een of andere manier hebben we als mensen moeite om de echte reden te noemen waarom we iets vinden of willen of doen. Zo vindt de Nederlandse overheid bijvoorbeeld dat alle Nederlanders boven de twintig moeten werken of studeren. Want werken is van belang voor mensen om zich goed te voelen.

Verder lezen ...

Ik ben bevooroordeeld

Hoeveel mensen zullen van zichzelf dit willen toegeven? Maar is het eigenlijk wel erg om vooroordelen te hebben? De meeste van onze vooroordelen zijn zinloos, dat geef ik toe. Maar ons vooroordeel dat een grommende hond niet veilig is, is toch een hele goede. Het maakt je voorzichtig.

Verder lezen ...

Werkzoeken

In Nederland is werken een belangrijke activiteit. Dat betekent dat iedereen die niet een opleiding volgt of iemand verzorgt een baan moet hebben en anders moet zoeken. Werken is namelijk niet alleen een manier om onafhankelijk en zelfstandig te zijn, maar bovenal een manier om nuttig te zijn voor de maatschappij.

Verder lezen ...

Mediagekte!

Er lijken vier soorten mediagekte te zijn. De ene vorm is die waarbij de media zich op een onderwerp storten om te proberen de eerste te zijn die er over publiceert of uitzendt. De andere vorm is die die je ziet bij mensen die in de openbaarheid moeten optreden.

Verder lezen ...

Toetsvragen ontwikkelen

Bij het ontwikkelen van toetsen heb je de keuze uit open- en gesloten vragen. Het voordeel van openvragen is dat je weinig tijd kwijt bent aan het maken. Helaas gaat er veel tijd zitten in het nakijken. Een optie om de nakijk tijd te beperken is het gebruik van gesloten vragen of multiple-choice vragen.

Verder lezen ...

Eerbied voor kennis

Vroeger kende men nog eerbied voor kennis. Iemand die gestudeerd had en lesgaf aan een universiteit was iemand om te respecteren. Een leerkracht was iemand om te respecteren, omdat hij bijzondere kennis had. De huisarts behoorde tot de notabelen van het dorp en de streek. Maar tegenwoordig is kennis een product.

Verder lezen ...

Wetenschappers zijn net mensen

Af en toe komt er een bericht in het nieuws, dat duidelijk maakt dat wetenschappers net mensen zijn. Ondanks het feit dat ze zich aan een geformaliseerde manier van werken houden (de empirische cyclus), zien ze toch kans om fouten te maken, bewust of onbewust. Een voorbeeld is de manier waarop een Amerikaans bedrijf probeerde te bewijzen dat hun product niet gevaarlijk was voor mensen. Maar er zijn nog genoeg andere voorbeelden.

Verder lezen ...

De retorische vraag

Dit is altijd weer een aparte vraag. Volgens de steller van de retorische vraag, bevat de vraag het antwoord al. Maar goed bezien bevat iedere vraag het antwoord al of in ieder geval de verwachting van het antwoord. Want anders zou de vraag niet gesteld worden. Maar goed, bij een retorische vraag verwacht de vragenstellen eigenlijk geen antwoord.

Verder lezen ...

Ik heb altijd gelijk

Kent u ook zulke mensen? Mensen die bij alles wat ze zeggen of doen vinden, dat ze gelijk hebben. Mensen die zelfs vinden dat omdat zij altijd gelijk hebben anderen altijd ongelijk hebben. Vindt u ze ook niet irritant, ik wel. Maar wat doe je er aan?

Verder lezen ...

Meer regels of meer opleiden

De Nederlandse overheid heeft de neiging om alles in regels te willen vangen. Iedere situatie, die misschien ooit eens heeft bestaan, moet zijn eigen regels hebben. Nu is dat voor iemand die op honderden kilometers van een situatie zit volkomen logisch, vooral als van hem ook nog eens verwacht wordt dat hij alles regelt. Maar vaak is het niet de beste oplossing.

Verder lezen ...

De Graaf van Monte Christo

Ik heb het boek nog nooit gelezen, maar na de verfilming, uit 2002, die ik gisteren op het eerste Belgische net heb gezien, lijkt het me een geweldig boek om te lezen. Overigens is de film wel een erg vrije vertaling van het boek, maar misschien is dat ook wel logisch voor een boek van rond de duizend paginas. Maar dat maakt het verhaal zelf en de achterliggende gedachte niet minder bijzonder.

Verder lezen ...

Mensen in het gareel houden

In een opiniestuk over het menselijke gedrag van naar elkaar kijken en je gedrag laten bepalen door wat anderen doen of vinden, is de conclusie dat dit gedrag de oorzaak is van onze huidige crisis situatie. De oplossing is vervolgens het afbakenen van het speelveld waarop mensen op die manier mogen spelen. Maar is dat zinvol?

Verder lezen ...

Oud en Nieuw

Het is mij nooit duidelijk geworden waarom we nu eigenlijk echt oud en nieuw vieren. Er wordt gezegd dat we het doen omdat we het vroeger al vierden, het is een traditie. Maar vroeger reden we met paard en wagen en dat doen we tegenwoordig ook niet meer. Er is dus iets anders aan de hand.

Verder lezen ...

De zonnekalender

De mens heeft een vreemde relatie met zijn kalender. Eigenlijk zijn we wezens die bij de dag leven. We kunnen niet meer dan een paar dagen zonder slaap, maar wel veel dagen met weinig slaap. We kunnen niet verder kijken en voelen dan de dag van morgen, maar proberen wel tot vele jaren in de toekomst onze dagen vol te plannen.

Verder lezen ...

Egoïsme versus Egocentrisme

Vaak worden deze begrippen door elkaar gebruikt, maar ze vertegenwoordigen wel degelijk twee volkomen andere gedragingen. Een egoïst kan zowel positief als negatief zijn. Maar een egocentrisch mens kan alleen maar negatief zijn.

Verder lezen ...

Grenzen creëren inzicht

Voor ons gevoel zijn grenzen beperkingen die aan ons leven opgelegd worden. Door grenzen kunnen we niet doen wat we willen. Grenzen dwingen ons om ons op een bepaalde manier te gedragen. Maar grenzen geef ons ook de vrijheid om te doen wat we willen.

Verder lezen ...

The Matrix bekeken

Als het verhaal achter de film The Matrix niet een voorbeeld is van een psychotisch wereldbeeld, dan weet ik het ook niet meer. Een wereld waarin je mensen hebt die bewust zijn van het feit dat ze onderdrukt worden en mensen die meeleven in de droomwereld die de onderdrukker hun oplegt.

Verder lezen ...

De sfeer van het oude

Er zijn een heleboel mensen die van antiek houden. Mensen die van modern houden zouden ze conservatief noemen. In sommige gevallen hebben die modernisten daar absoluut gelijk in. Maar in veel gevallen is het houden van antiek vaak een houden van mensenwerk.

Verder lezen ...

Hard protesteren

Is het je wel eens opgevallen, dat ware uitspraken het hardst worden bestreden met loze argumenten? Argumenten als: Je weet niet waar je over praat. Je snapt er niets van. Alleen een onwetende doet zulke uitspraken.

Verder lezen ...

Ben ik nu dom

Ben ik nu dom of denken de meeste politici dat wij dom zijn. Hierbij moet ik wel stellen, dat het er op begint te lijken dat niet alleen politieke partijen politici voortbrengen, maar ook werkgevers- en werknemersorganisaties. Tenminste als ik zie hoe er niet in het belang van Nederland, maar in het belang van de eigen kant gemanipuleerd wordt.

Verder lezen ...

Waarom doen we zo weinig met gratis energie

Eigenlijk is het wel vreemd hoe mensen omgaan met energie. We kopen het van mensen die een brandstof verbranden om elektriciteit op te wekken. Terwijl we thuis genoeg energie opwekken of binnen krijgen via zonnewarmte om een groot deel van onze energie zelf op te wekken.

Verder lezen ...

De waarde achter gelijkwaardigheid

Dit vinden we als mensen een belangrijke waarde. Alle mensen zijn gelijkwaardig ook al zijn we allemaal uniek. En op het eerste oog lijkt het een makkelijke waarde. Maar als we gaan kijken hoe we elkaar behandelen, dan blijkt die gelijkwaardigheid in veel gevallen ver te zoeken.

Verder lezen ...

De waarde achter ...

Dit is eigenlijk het belangrijkste wat we als mens kunnen doen, de waarde achter alles wat ons overkomt bepalen. Maar hoevaak doen wij dat? Eigenlijk nooit totdat we geconfronteerd worden met zoveel ellende dat we wel moeten zoeken.

Verder lezen ...

Plezier vergallen

Er zijn tegenwoordig veel te veel mensen, die vinden dat ze met hun eigen plezier anderen lastig mogen vallen. Maar als iemand dan voor zichzelf opkomt, dan mag dat niet want hij vergalt daardoor het plezier van de ander.

Verder lezen ...

Functie organisatiedoelen relatie

Voor de meeste mensen is de relatie tussen hun functie en hun organisatie hun chef. Want hun chef geeft hun opdrachten en daardoor is er een relatie tussen hun werkzaamheden en de organisatie.

Verder lezen ...

Functies en doelen van organisaties

Het is ook niet makkelijk in de huidige complexe organisaties een relatie te ontdekken tussen functies en organisatiedoelen. Duncties realiseren vaak maar zo een klein stukje van een subdoel van een secundairdoel van een deeldoel van het hoofddoel van een organisatie, dat het een wonder mag heten als iemand de relatie kan ontdekken.

Verder lezen ...

De magie van het universum

Het is altijd weer interessant om mensen te horen praten over zaken die ze zelf niet begrijpen. Alles wat ze zelf niet begrijpen en kunnen uitleggen, dat moet magie zijn of is heel ingewikkeld. Maar in plaats van flink wat te oefenen met uitleggen, houden de meeste mensen het bij magie.

Verder lezen ...

Waarom zijn er databases

Hoewel we ons er niet iedere dag bewust van zijn, worden we er wel iedere dag mee geconfronteerd. Ons leven hangt sinds de uitvinding van de computer en de gegevensbank af van wat er in die gegevensbank is opgeslagen over ons. Zo is bijvoorbeeld onze kredietwaardigheid opgeslagen in een database bij het Bureau Krediet Registratie.

Verder lezen ...

Een eenvoudige database

We komen ze iedere dag weer tegen databases of in goed Nederlands: gegevensbanken. De eenvoudigste die we kennen is die van het kaartenbakje met adressen of de verjaardagskalender. Een iets ingewikkeldere database is te maken met een eenvoudig programma als een spreadsheetprogramma.

Verder lezen ...

Hetzelfde salaris voor iedereen

Dat is het credo van het communisme. Met als belangrijkste reden voorkomen dat mensen elkaar gaan uitbuiten, omdat de ene persoon meer wil hebben dan de ander. De kapitalist zal dan zeggen dat het juist goed is een verschillend salaris voor iedereen, omdat het motiveert.


Verder lezen ...

Wat is eerlijk

Is het eerlijk om de antwoorden op een prijsvraag op internet op je website te zetten, zodat de prijsvraag een gokspelletje wordt inplaats van een behendigheidsspel? Is het eerlijk om doping te gebruiken om een grotere prestatie neer te kunnen zetten als sporter, terwijl andere sporters geen toegang hebben tot doping?

Verder lezen ...

Onze dromen najagen

Waarom hebben we het idee dat we onze dromen moeten najagen en verwerkelijken? Wat is dat in onszelf dat ons er toe aanspoort te realiseren waar we van dromen. Is het iets dat een natuurlijke neiging is bij alle mensen? Of is het iets van specifieke personen?

Verder lezen ...

De kern van wat we dromen

Mensen zijn creatieve wezens, we hebben heel veel dromen en wensen. We willen vrijheid en geld om vrij te zijn. We willen onze eigen doelen nastreven. We willen aanzien. We willen een mooie auto. We willen erkenning en we willen eeuwig op vakantie.

Verder lezen ...

Anderen napraten

Waarom wordt wat ik zeg echter als ik anderen napraat? Waarom ben ik geloofwaardiger als ik herhaal wat anderen zeggen? Waarom zijn mijn uitspraken meer waar, als ik anderen citeer? Waarom ben ik minder waar als ik iets zeg wat nog nooit eerder gezegd is?

Verder lezen ...

Vertellen hoe het hoort

Wat is dat toch met mensen dat ze het leuk vinden om andere mensen te vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. Nederlanders vertellen allochtonen dat ze moeten inburgeren. Belgen vertellen Nederlanders dat ze niet zo gierig moeten zijn. En zo zijn er vast nog wel wat voorbeelden te geven.

Verder lezen ...

Je moet me gelukkig maken

Is dit niet eigenlijk een beetje het adagium van sommige vrouwen. Ze verwachten van hun partner het juiste gedrag, zodat zij gelukkig kunnen worden. Dat gedrag komt vaak neer op verjaardag herinneren, bloemetjes meebrengen en de vuilnis op tijd buiten zetten.

Verder lezen ...

Het meeste leren

Er zijn eigenlijk drie situaties waarin mensen het beste leren. De eerste is die waarbij iemand volkomen zelfstandig ontdekt wat de kern is van een onderwerp. De tweede is die waarbij iemand een sterke interesse heeft. De derde is die als iemand een sterke emotie ervaart tijdens het leerproces.

Verder lezen ...

Kritisch zijn

Voor de meeste mensen is kritisch zijn, iets wat ze gebruiken voor het werk van anderen. Kritisch naar zichzelf maar vooral het eigen werk kijken is niet iets wat we automatisch doen. We gaan meestal pas kritisch naar ons werk kijken als anderen ons wijzen op wat we doen.

Verder lezen ...

Curaçao een tropische verrassing

De meeste mensen denken nu dat ik Curaçao wil vergelijken met de bounty, maar dat is niet zo. Curaçao is echt een tropische verrassing, maar dan wel een teleurstellende. Het mag er zoet uit zien aan de buitenkant, maar als je er een paar jaar woont, dan krijg je een paar verrassingen te verwerken.

Verder lezen ...

Wat ik van voetballen vind

Zoals de meeste mensen die iets niet leuk vinden, is een slechte ervaring in mijn jeugd er natuurlijk de reden voor dat ik voetbal niet leuk vind. Maar dat is niet de enige reden. Veel te veel mensen maken van voetbal iets serieus, terwijl het een spelletje voor tweeëntwintig mensen is met een bal.

Verder lezen ...

Rijk willen zijn

Is dit echt de wens van veel mensen: Rijk willen zijn? Weten ze dan niet wat voor ellende rijkdom allemaal met zich meebrengt? Oplichters die proberen je je geld te ontfutselen. Inbrekers die je spullen willen stelen. Overheden die je mee willen laten betalen aan alles. Goede doelen die aan de deur kloppen voor iedere cent die je kunt missen.

Verder lezen ...

Ondernemers zijn niet verantwoordelijk

Natuurlijk is dat niet waar. Ondernemers zijn wel verantwoordelijk, wettelijk gezien zijn ondernemers tegenwoordig zelfs verantwoordelijk als ze niet verantwoordelijk zijn. Tenminste als het gaat om een consumenten verkoop. Maar veel ondernemers zouden die verantwoordelijkheid helemaal niet willen hebben.

Verder lezen ...

Spontaniteit

Als kind zijn we vaak heel spontaan. We laten meteen blijken of we iets wel of niet leuk vinden en trekken ons daarbij niets aan van wat de ander daarvan vindt. Naarmate we ouder worden gaan we meer en meer rekening houden met de pijn die we anderen kunnen veroorzaken. Maar waarom doen we dat eigenlijk?

Verder lezen ...

Is smart wel slim

In de wereld van het management houdt men ervan om allerlei modeltjes te ontwikkelen of gebruiken om zich het werken slim, effectief en efficiënt te maken. SMART is zo'n model. Ooit beschreven door Ken Blanchard in zijn boek 'The One minute manager' over situationeel leiderschap.

Verder lezen ...

Onszelf wantrouwen

Eigenlijk wel apart om te zien hoe mensen vaak andere mensen en hun motieven wantrouwen, maar geen enkel probleem hebben met de motieven die ze zelf hebben. Terwijl er eigenlijk allang bewijs is geleverd dat de meeste mensen beter zichzelf kunnen wantrouwen en anderen vertrouwen.

Verder lezen ...

Een huishouden van Jan Steen

Dat is zo'n huishouden waarvan iedereen meteen zegt, dat is niet hoe het hoort, als anderen het kunnen zien. Maar wat bezielt ons mensen om het huishouden van anderen te beoordelen of veroordelen? We hoeven toch niet bij die ander in huis te gaan wonen of deel te nemen aan dat huishouden. En dan zijn we over ons eigen huishouden vaak nog tevreden ook.

Verder lezen ...

Korting voor nieuwe klanten

Dit is toch eigenlijk een vreemde gedachte. Als je jarenlang klant bent, dan krijg je zelden voordelen. Terwijl als je overstapt of als nieuwe klant binnenkomt dan krijg je opeens allerlei voordeeltjes. Zelfs als je maar zelden komt krijg je tegenwoordig kortingen.

Verder lezen ...

Leven of doelen

Het lijkt er tegenwoordig meer op, dat mensen doelen nastreven dan leven. Hoewel je je natuurlijk kunt afvragen of leven meer is dan doelen nastreven of dat doelen nastreven een onderdeel is van leven.

Verder lezen ...

vrijdag 2 oktober 2009

Verantwoordelijkheid dragen

Veel jongeren leven in de behoefte geen verantwoordelijkheid te willen dragen voor het eigen leven. Maar wat ze dan eigenlijk bedoelen is dat ze niet opgezadeld willen worden met allerlei onbelangrijke onbenulligheden die afleiden van waar het in het leven echt om gaat.

Verder lezen ...

Als we allemaal gelijk zijn

Laat ik beginnen met te stellen, dat we niet allemaal gelijk zijn. Nee het is zelfs erger, we zijn allemaal uniek. Kijk alleen al naar onze buitenkanten. Er zijn geen twee mensen met precies hetzelfde gezicht, zelfs eeneïge tweelingen niet.

Verder lezen ...

Nog iets over onszelf

Mensen hebben aan een heleboel dingen een hekel of hebben van heel veel zaken een afkeer. Maar waar ze de grootste hekel aan hebben is het zichzelf moeten beoordelen of iets slechts bij zichzelf moeten ontdekken. Niet voor niets heeft de psychologie het begrip cognitieve dissonantie bedacht.

Verder lezen ...

Hekel hebben aan iets

Hoe kan het dat je een hekel hebt aan iets wat je niet kent? Zoals westerlingen een hekel hebben aan de islam en haar achterlijkheid. Of zou het zo zijn, dat we een hekel hebben aan iets in onszelf, dat overeenkomt met wat we bij de islam zien. Maar omdat we graag een positief zelfbeeld van onszelf hebben, projecteren we dat waar we in onszelf een hekel aan hebben op iets buiten ons.

Verder lezen ...

Medeschuldig

Dit is wel een aparte gedachtengang in het recht, die een beetje willekeurig wordt toegepast. Zo worden helers medeschuldig geacht aan diefstal en inbraak. Internetveiling sites zijn er de schuld van dat hun gebruikers vervalsingen van producten verkopen. Mensen die samen met anderen moorden beramen, zijn medeschuldig aan de moord.

Verder lezen ...

Het was een grapje

Hoe vaak gebruiken we dit leugentje niet om onszelf uit een vervelende situatie te redden. Bijvoorbeeld als we een secretaris blond noemen, omdat ze een foutje maakt en ze helemaal niet lachend reageert op onze opmerking.

Verder lezen ...

Fouten maken

Eigenlijk best wel vreemd dat mensen zo'n moeite hebben met fouten maken. Terwijl in de meeste gevallen, de fouten die mensen maken niet zoveel voorstellen en bovenal weinig invloed hebben. En toch kunnen we ons druk maken over het maken van fouten, alsof de wereld erdoor zal vergaan.

Verder lezen ...

Als het slechter gaat

Eigenlijk is dit wel een apart principe dat onder mensen voorkomt. Zodra het in de algemene economie slechter gaat, hebben ze het idee dat het ook slechter met hunzelf gaat. Veel mensen kijken dus niet objectief naar zichzelf en zetten de cijfertjes op een rijtje, maar luisteren naar wat anderen zeggen.

Verder lezen ...

Fouten en doelen

En belangrijk punt bij het maken van fouten, is dat je een norm hebt op basis waarvan je kunt bepalen wat je fout doet. Of je moet een doel hebben, zodat je kunt bepalen wanneer je verkeerd gaat. Als je geen doel hebt of geen norm hanteert, dan kun je ook geen fouten maken.

Verder lezen ...

Fouten toegeven

Dit is niet één van onze sterke kanten als mens. Sommige mensen vinden het geen enkel probleem om hun fouten toe te geven. Maar dan kun je je afvragen of ze hun fouten toegeven, of dat ze vinden dat zij geen fouten maken en alleen maar de anderen die denken dat alles wat je doet fout is, willen behagen.

Verder lezen ...

Altijd maar je functie zijn

Bij sommige mensen herken je gewoon aan de manier waarop ze zich gedragen welk werk ze doen. Vooral mensen die met groepen hebben gewerkt, waar ze leiding aan moeten geven of die ze moeten sturen, hebben de neiging om daar ook in hun vrije tijd mee door te gaan.

Verder lezen ...

Zelf nadenken

Waarom zouden we eigenlijk zelf na moeten denken? Ons hele leven wordt er toch voor ons gedacht? Het begint met onze ouders, die zeker weten wat het beste voor ons is. Vervolgens komen onze leerkrachten. Dan krijgen we de ambtenaren van rijks-, provincie- en gemeentelijke overheid. En tot slot hebben we onze baas of bazen die wel eventjes voor ons zullen nadenken.

Verder lezen ...

Werp de eerste steen

Was het niet Jezus die tegen een aantal mensen, die klaar stonden om iemand te stenigen, zei: Wie zonder zonden is werpe de eerste steen. Waarna iedereen afdroop, omdat ze allemaal wel iets op hun kerfstok hadden? In het bedrijfsleven lijkt het eerder andersom te zijn. Als je zonden hebt, dan ben je de juiste persoon om stenen te werpen. Het lijkt voor de meeste mensen zelfs de eerste vereiste te zijn om met stenen te mogen gooien.

Verder lezen ...

Alles voor het geld

Misschien dat sommige mensen alles voor geld doen. Maar de meeste mensen zien geld alleen maar als een middel om een goed leven op te bouwen voor hun kinderen en zichzelf. En het liefst doen ze dat temidden van de mensen die ze al jaren kennen.

Verder lezen ...

Angst om te leven

Hoe bang zijn we om te leven als we alle gevaren en risico's in het leven vermijden of proberen uit te bannen? Zijn we zelfs zo bang, dat we onszelf in gevaar brengen?

Verder lezen ...

Mijn oplossing is de beste

Hoeveel mensen hebben niet het idee dat hun oplossing de beste is? Misschien hebben we dat allemaal wel, dat we het idee hebben dan onze oplossing de beste is. Hoewel er zullen vast wel een paar mensen zijn die vinden dat de oplossing van een ander beter is. Maar is dat omdat ze oplossing van de ander begrijpen in verhouding tot hun eigen oplossing of omdat ze zichzelf niet belangrijk genoeg vinden?

Verder lezen ...

Snel leren

Als iets wordt gewaardeerd in het bedrijfsleven, dan zijn dat snelle leerlingen. Niet in de zin van dat ze meer geld krijgen, maar ze maken iets meer kans om snel promotie te maken. Behalve natuurlijk als hun manager het wel fijn vindt iemand binnen zijn afdeling te hebben die snel leert. Dan loop je kans de rest van je leven vast te zitten.

Verder lezen ...

Beheren of managen

Eigenlijk is er geen verschil. Hoewel een beheerder slechter betaald krijgt dan een manager. Maar het belangrijkste aan beheren of managen is dat het de kunst is om het zo te doen, dat het menselijk is en dat niet het beheren het doel wordt, maar dat het beheren het doel ondersteund.

Verder lezen ...

Bazen en robots

Wat is dat met sommige bazen, dat ze hun werknemers beschouwen als robots? Wat heb je er aan dat je medewerkers hun werkzaamheden precies zo doen, als jij het ze voorschrijft? Dat voorkomt toch alleen maar, dat je gebruik kunt maken van de menselijke creativiteit?

Verder lezen ...

Opvoeden is zo makkelijk

Tenminste dat is het idee wat je krijgt, als je mensen soms hoort roepen dat ouders die hun kinderen niet in de hand hebben maar een opvoedcursus moeten krijgen. Maar dat er nog niet zo'n cursus bestaat, maakt wel duidelijk hoe moeilijk opvoeden echt is. Blijkbaar is het makkelijker om mensen op de maan te krijgen, dan een cursusje opvoeden te creëren.

Verder lezen ...

Opvoedingsdiploma

Als er weer eens een verhaal de wereld ingaat over ouders die hun kinderen verwaarlozen of opvoeden voor galg en rad, komt niet snel daarna de opmerking langs: Om een auto te leren besturen moet je rijlessen nemen en een examen afleggen. Maar het enige wat je hoeft te doen om kinderen op te mogen voeden is ze krijgen.

Verder lezen ...

Ouders en kinderen

Sommige ouders vinden dat je hun verloochend als je hun opvoeding afzweert. Maar iemand is toch niet de opvoeding die hij ooit gegeven heeft. En ten tweede heb je niet een heel laag zelfbeeld als je jezelf vereenzelvigt met iets wat je in een ver verleden hebt gedaan?

Verder lezen ...

Een systeem voor talentmanagement

Je krijgt af en toe het idee, dat er maar één goede manier kan zijn om talent te managen. Zeker sommige ontwikkelaars van systemen kunnen je dat gevoel geven. Maar het systeem van talentmanagement dat je kiest moet natuurlijk bij je passen. Net zoals je niet een trein koopt om van huis naar je werk te reizen, als er geen spoorrails voor je huis liggen.

Verder lezen ...

Geven of nemen

Eigenlijk is het heel moeilijk voor mensen om te geven. Want wat hebben we nu eigenlijk te geven? Het enige wat we kunnen geven is tijd en in die tijd kunnen we liefde tonen. Maar wat we vooral geleerd hebben is dat tijd geld is en geld tijd. En dat betekent dus ook, dat liefde geld kost.

Verder lezen ...