zaterdag 31 oktober 2009

Organisatieverandering

Er is op dit gebied al heel veel geschreven en iedere dag komt er weer iets bij. Wat vooral naar voren komt uit al die artikelen en boeken is dat veranderen iets is wat af en toe noodzakelijk is. Veranderen is dus in veel organisaties niet een constante maar een soort natuurramp.

Verder lezen ...