vrijdag 30 december 2011

Waarom zijn wij zondaren

Nu gebruiken wij het zelfstandig naamwoord de zonde ook als bijwoord om bijvoorbeeld aan te geven dat iets ons teleurstelt. ‘Ahh, dat is zonde!’ Maar het woord zonde betekent vooral iets wat we slecht vinden aan onszelf. De katholieken kennen zelfs zeven doodzonden, die je direct in de hel brengen. Jezus gebruikte het begrip zelfs om mensen duidelijk te maken dat we allemaal onze fouten hebben. ‘Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen?’ Toch vinden we het maar bar moeilijk om onszelf als zondaar te zien.

Verder lezen …

donderdag 29 december 2011

Hoe wij onszelf behandelen

We denken vaak dat we onszelf heel goed behandelen. We letten erop dat we genoeg sporten. We proberen goed te eten. We voorkomen dat anderen onze grenzen overschrijden. We zorgen ervoor dat we van tijd tot tijd goed feesten en genieten. Bijvoorbeeld door zowel een zonvakantie te regelen als een wintersport vakantie en tussendoor even een weekendje weg. We probeer werk te doen dat we leuk vinden. Of als het niet kan om leuk werk te doen, houden we onszelf voor ogen dat we moeten leven en dus geld verdienen. Maar toch blijken we vaak niet echt gelukkig te zijn. Zelfs zo ongelukkig dat we met ons gedrag anderen lastig vallen.

Verder lezen …

woensdag 28 december 2011

Wie is dommer

Wie van ons is dommer? De persoon die alles gelooft wat hem verteld wordt. Of de persoon die alles gelooft wat hij vertelt. Of de persoon die wetende dat hij liegt of halve waarheden vertelt, die halve waarheden en leugens toch uitspreekt. Als je het gezegde: Eens had Jantje niet gelogen en toen waren alle mensen bedrogen, moet geloven dat is dat de consequente leugenaar. Als je de leugenaar moet geloven dan is dat iedereen die hem gelooft.

Verder lezen …

maandag 26 december 2011

Ik heb er geen last van

Als ik er geen last van heb, hoe kun jij er dan last van hebben. Dat is voor sommige mensen de manier om tegen het leven aan te kijken. Waar dit idee van ‘ik heb nergens last van dus jij ook niet’ vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Is het een vorm van zelfbescherming. Als het niet bestaat omdat ik het niet kan of heb, dan hoef ik me er ook niet druk over te maken. Of is het een vorm van domheid. Ik ken het niet, maar ik wil me er ook niet in verdiepen. Of is het een vorm van gemakzucht. Als ik het ontken, dan hoef ik er ook niets mee of aan te doen.

Verder lezen …

zondag 18 december 2011

Beter weten

Als ik beter weet hoe jij moet leven, welke reden heb jij dan nog om te leven. Er zijn nogal wat adviezen in deze wereld over hoe je beter kunt leven. Om te beginnen geven alle religies al advies over wat beter leven is. Van de tora van de joden met hun tien geboden tot de vijf pilaren van de islam zijn het allemaal adviezen over hoe te leven. Daar komen tegenwoordig dan de principes bij van het kapitalisme en the secret en het enige wat eigenlijk nog overblijft is een paar levenslang uitproberen welk advies nu het beste werkt.

Verder lezen …

zondag 11 december 2011

Wat je zegt ben jezelf

Of zou hier beter kunnen staan: Wat je zegt over anderen, zegt vooral iets over wat je zelf wilt. Dus als ik zeg dat iemand beter zijn best moet doen, dan vind ik eigenlijk dat ik zelf beter mijn best moet doen. Voor een deel zal dat gedrag van anderen vertellen wat ze moeten doen voortkomen uit het feit dat we eigenlijk van jongs af aan zelden iemand hebben horen zeggen wat ze voor zichzelf willen in hun gedrag. Wat we wel vaak hebben gehoord is dat mensen anderen aanspreken op hun gedrag om te krijgen wat ze willen. Ouders die hun kinderen vertellen hoe ze zich moeten gedragen, terwijl ze zelf zich heel anders gedragen. Ouders en familie die vooral vragen wat het kind wil op materieel vlak en zelden op psychisch of sociaal gebied. Alsof iemands geestelijke leven niet bestaat.

Verder lezen …

vrijdag 9 december 2011

Utilist de mens

Als filosofische stroming maakt utilisme onderdeel uit van de teleologische filosofie. In de teleologie is het doel het belangrijkste wat er is. Voor een utilist is het doel het nut, dat iets heeft. Je kunt een utilist bijvoorbeeld herkennen aan uitspraken als: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Of: Wat is het ergste dat je kan overkomen, als je iemand voor één dag laat doen wat hij wil, in plaats van hem te dwingen te doen wat jij wilt. Of: Het belang van de groep gaat voor het belang van het individu. Dit in tegenstelling tot een deontoloog, die meent dat het enige doel dat een mens heeft het doen van zijn plicht is. Vreemd genoeg zijn veel mensen in situaties die hunzelf betreffen utilisten, terwijl als het om anderen gaat ze deontologen zijn.

Verder lezen …

donderdag 8 december 2011

Nutteloze vragen

De mens is van nature nieuwsgierig. Kijk maar naar hoe we van jongs af aan alles onderzoeken. Vaak zelfs tot de wanhoop van onze ouders. Maar helaas is die nieuwsgierigheid soms ook volkomen nutteloos. Dan stellen we vragen over zaken waarop het antwoord volkomen nutteloos is. Zo is het bijvoorbeeld nutteloos om te vragen of er een god bestaat. Behalve natuurlijk als je het idee hebt dat god je zal straffen als je niet in hem gelooft. Maar ook een vraag naar wat er gebeurt als je sterft, is een nutteloze vraag. Zou het antwoord je namelijk helpen om beter om te gaan met sterven of zelfs maar anders te sterven? Sommige mensen zullen beweren van wel. Maar voor de meeste mensen geldt dat niet.

Verder lezen …

Als er geen geld bestond

Kijkend naar het feit dat geld pas een uitvinding is van de laatste tienduizend jaar, moeten we vaststellen dat het wel een heel succesvol idee is geweest. Voor de uitvinding van het geld deden we simpelweg aan autarkie (zelfvoorziening) en ruilhandel. Na de uitvinding van het geld, of beter gezegd een tussen ruilmiddel, werd het opeens mogelijk om de meeste vreemde activiteiten uit te voeren. Zo was het plots mogelijk om ambtenaar te worden, iemand die niets anders produceert dan regels en nog meer regels, zonder verantwoordelijk te hoeven zijn voor de regels die hij maakt. Zo zijn er nog wel een paar beroepen die mogelijk werden dankzij de uitvinding van geld.

Verder lezen …

woensdag 7 december 2011

Behoud het goede

Het gezegde stelt dat je alles moet onderzoeken en het goede moet behouden. Maar wat we doen is niets onderzoeken, we horen in de meeste gevallen alleen maar toe, waarna we alles wat wij belangrijk vinden onthouden. Dus we onderzoeken niet en we behouden al helemaal niet het goede. Nu is een belangrijk punt bij onderzoeken en het goede, dat je moet weten wat onderzoeken is en wat het goede is. Twee factoren waar we niets over leren in onze opvoeding en opleidingen.

Verder lezen …

Het makkelijke leven

Waarom denken wij toch zo vaak dat anderen zich aan regels moeten houden, waar we onszelf niet aan houden? Hoe vaak zeggen we niet tegen anderen, dat ze zich met hun eigen leven moeten bezighouden? Waarbij we meteen vergeten dat door tegen de ander te zeggen dat hij zich met zijn eigen leven moet bezighouden, dat wij ons met het leven van de ander bezighouden. We doen precies dat waar we de ander op terecht wijzen. Toch is er wel een oplossing voor dit hetzelfde doen als de ander. Namelijk vragen stellen in plaats van de ander vertellen wat hij moet doen. Een andere optie is de ander vertellen wat hij aan het doen is in plaats van te verbieden.

Verder lezen …

dinsdag 22 november 2011

Wat gebeurt er als ik sterf

In dit artikel van Eric Allen Bell, probeert de schrijver duidelijk te maken dat deze vraag niet voortkomt uit de geest, maar uit het ego. Maar dat antwoord is alleen geldig als je uitgaat van het idee dat er een geest bestaat. Dus zoals altijd met dit soort open vragen, zegt de vraag eigenlijk meer over de vragensteller dan over de inhoud van de vraag. Het eerste wat uit deze vraag duidelijk wordt, is dat de vragensteller bang is. De vraag: Wat gebeurt er als ik sterf? lijkt namelijk op de vraag: Wat gebeurt er als ik werk vind? Of: Wat gebeurt er als ik trouw? Het meest simpele antwoord is: Dat kun je alleen weten door het te ervaren. Want de woorden van het antwoord zijn de werkelijke ervaring niet en ze kunnen je er ook niet op voorbereiden.

Verder lezen …

zondag 20 november 2011

Investeren of betalen

Als het om investeren gaat of betalen, dan kennen beide begrippen meerdere betekenissen. Bij investeren denken we vaak aan geld aan iemand geven om er een bedrijf mee te beginnen of aandelen kopen. Maar investeren betekent ook moeite en tijd steken in een activiteit. Bij betalen denken we ook aan geld en dan hebben we het over wat kost een product ons. Maar het kan ook betekenen dat we moeite en tijd moeten besteden aan een activiteit.

Verder lezen …

vrijdag 18 november 2011

Ondernemen is risico lopen

Veel ondernemers vinden dat ze veel risico lopen, omdat ze ondernemen. Hoewel risico lopen tot op zekere hoogte waar is, is ondernemen vooral vooruitzien net als regeren. Helaas zie je bij succesvolle ondernemers hetzelfde gedrag als bij rijke mensen. Hoe rijker ze worden hoe harder ze werken aan het conserveren van hun rijkdom. Bij rijke mensen betekent dat beleggen in veilige aandelen, staatsobligaties kopen van veilige landen, onroerend goed kopen, en sparen bij banken die conservatief zijn. Succesvolle ondernemers hebben echter nog een paar extra eisen om hun succes veilig te stellen.

Verder lezen …

maandag 7 november 2011

Politici spreekbuis van wie

In Nederland bestaat de overheid uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de ambtenarij die zorgt dat het werk voorbereid en uitgevoerd wordt. Het andere onderdeel is de politiek, waarvan de leden gekozen worden. Van de politiek wordt verwacht dat ze met een visie op de toekomst komen en deze ter discussie stellen in het politieke debat, waaronder andere verkiezingsbijeenkomsten bij horen en vergaderingen van de tweede kamer der staten Generaal. Van de ambtenarij wordt verwacht dat ze de visie van hun politieke baas uitwerken in de vorm van informatie verzamelen en uitvoeringsvoorstellen doen.

Verder lezen …

zondag 6 november 2011

Gedrag versus woorden

Veel mensen menen dat wat ze zeggen met woorden ook zeggen met hun gedrag. Maar als we er vanuit gaan dat 90 procent van onze communicatie non-verbaal is, dan is het wat vreemd om te denken dat alleen onze woorden betekenis overbrengen. Maar ook als we denken dat het voldoende is om naar de woorden van anderen te luisteren doen we aan een zeer beperkte vorm van communiceren. We vergeten dan de 90% van de boodschap die niet in de woorden zit, maar in de lichaamshouding, de intonatie en de keuze van de woorden. Maar dat is nog niet alles. Want waarschijnlijk 99% van alle communicatie die we op een dag plegen bestaat uit wat we doen, niet uit wat we zeggen. Het is dan ook ons gedrag dat bepaalt of anderen ons vertrouwen.

Verder lezen …

zaterdag 5 november 2011

Wat is de zin van praten

De moderne mens vindt dat de ultieme oplossing voor problemen praten is. Als je een probleem hebt met je buren nodig ze dan uit op de koffie en ga een gesprek aan waarin je je standpunt duidelijk maakt. Maakt je collega je het leven zuur, ga dan met hem praten, misschien samen met je baas of iemand van personeelszaken. Vertoont je kind vreemd en gevaarlijk gedrag, ga eens met hem samen zitten en ga een goed gesprek aan. Maar is praten wel de oplossing in al die gevallen waarvan we vinden dat we het probleem met praten moeten oplossen. In sommige gevallen wel, maar er zijn ook gevallen waarin praten niet de oplossing is.

Verder lezen …

donderdag 3 november 2011

Wat is de Big bang theorie

Op een bepaald moment werd het natuurkundigen een kleine honderd jaar geleden duidelijk dat het universum zich aan het uitdijen was. Dit stelden ze vast aan de hand van drie factoren. De eerste factor was het feit dat de lichtsnelheid een constante is in het vacuüm van het universum. De tweede factor was het feit dat er een verschuiving in de richting van het rode spectrum te zien was bij sterren die bij de aarde en het centrum van het universum wegbewogen. De derde factor was de wet van behoud van energie. Deze drie factoren samen leiden tot de conclusie dat het universum ooit begonnen moet zijn als een punt. Deze theorie heet ook wel de oerknal.

Verder lezen …

maandag 31 oktober 2011

Het komt je niet aanwaaien

Als er iets is dat veel mensen voortdurend willen, dan is dat wel dat alles hun komt aanwaaien. We willen niet hoeven werken om rijk te worden. Kijk maar naar het succes van loterijen als de Staatsloterij, de Lotto, de Postcodeloterij, de Vriendenloterij (voorheen de bank/giroloterij). Maar kijk ook naar het succes van stripboeken als Superman of films over Spiderman. Of een televisieserie als [http://chuck-nbc.wikia.com/wiki/Home Chuck] op Comedy Central, waarin een gewone man een superspion wordt omdat zijn brein informatie op kan slaan als een computer met de bijbehorende programma’s om de opgeslagen informatie te gebruiken.

Verder lezen …

vrijdag 28 oktober 2011

Het zo hoort het scherm

Er zullen niet veel mensen zeggen dat de televisie in hun woonkamer er staat zodat ze kunnen zien hoe het hoort. Maar als je kijkt naar alle programma’s waarin er voortdurend iemand bezig is om ons te laten zien hoe het hoort, dan kun je gerust zeggen dat de televisie niet langer een soort vermaak is. De televisie is een middel geworden om mensen te laten zien hoe het hoort. Op sommige momenten is dat handig, maar in de meeste gevallen wordt het dwingend en dan wordt het ziekelijk controlerend.

Verder lezen …

zondag 23 oktober 2011

Een onderzoekende houding

Een onderzoekende houding is misschien wel het moeilijkste wat er is om aan te nemen. Hoewel we ermee geboren worden, wordt het ons in het onderwijs en ons werk heel snel afgeleerd. Ook sommige ouders hebben de neiging om hun kinderen heel snel die onderzoekende houding die ze van nature hebben af te leren. We moeten namelijk niet onderzoeken, maar geld verdienen maar vooral onze ouders overleven.

Verder lezen …

donderdag 20 oktober 2011

Kenmerken van een goede presentatie

Dat is op dit moment wel één van de meeste gevleugelde titels in trainingsland: Presenteren kun je leren. Het klopt wel dat je kunt leren presenteren, maar het is niet zo simpel als even een powerpoint presentatie maken. Een goede presentatie is namelijk iets anders dan een hoop beelden begeleidt door een verhaal. Een goede presentatie is een goed verhaal, waarin de beelden de kernpunten ondersteunen. Daarom is een goede powerpoint presentatie niet hetzelfde als een goede presentatie.

Verder lezen …

woensdag 19 oktober 2011

Zijn mijn ouders wel normaal

Voor de meeste kinderen geldt, dat ze hun ouders normaal vinden. Pas als ze volwassen genoeg zijn om te begrijpen dat normaal niet bestaat, zullen kinderen gaan begrijpen dat hun ouders nooit normaal zijn geweest. Tot die tijd zullen ze vooral menen dat anderen kinderen rare ouders hebben. Helemaal omdat de meeste kinderen de eerste jaren van hun leven niet zoveel volwassenen van zo dichtbij meemaken als hun ouders.

Verder lezen …

zondag 16 oktober 2011

Is de mensheid dom of slim

Als je kijkt naar alle onzin die de mens in de afgelopen honderden jaren heeft uitgehaald, dan moeten we onszelf wel dom noemen. We hebben atoomenergie gecreëerd, waardoor we tienduizenden jaren met dodelijk afval zitten. We hebben gebruikt en gebruiken steenkolen en aardolie als brandstof, waardoor we nu zitten met wereld wijde opwarming van het klimaat. We hebben gekozen voor materialisme, waardoor veel mensen elkaar alleen nog waarderen als ze geld opbrengen. We voeren oorlogen, waardoor nu hele delen van de aardbodem bezaait liggen met mijnen. Zodat jaren nadat de oorlogen zijn afgelopen er nog steeds slachtoffers vallen.

Verder lezen …

zaterdag 15 oktober 2011

Anderen begrijpen

Stephen Covey zei het al in zijn beschrijving van de zeven eigenschappen van succesvolle mensen: Eerst begrijpen voordat je begrepen wilt worden. Maar dat is meteen ook één van onze problemen als het gaat om anderen. Eigenlijk hebben we helemaal geen behoefte aan het begrijpen van anderen, als ze ons maar begrijpen. Toch kent ook begrijpen wel een paar probleempjes. Want soms proberen we anderen alleen maar te begrijpen, zodat we ze vervolgens kunnen manipuleren om ons doel te realiseren. Begrijpen van anderen als middel, waarbij ook de ander niet meer wordt dan een middel.

Verder lezen …

woensdag 12 oktober 2011

Oplossingsgerichte psychologie

In de oplossingsgerichte psychologie gaat het niet om het analyseren van het probleem, maar om het vinden van een oplossing voor het probleem. Daarbij is de gedachtengang dat mensen in het verleden vaak al de oplossing hebben ervaren voor het probleem dat ze beschrijven. Waarbij ze vaak een situatie pas een probleem noemen als ze het langere tijd ervaren. Zo vinden de meeste mensen het wachten op de bus in de regen geen probleem, tot ze iedere dag in de regen moeten wachten.

Verder lezen …

vrijdag 7 oktober 2011

De middelmatige mens

In een studium generale presentatie voor de Universiteit van Maastricht gaf Joep Dohmen zijn mening over het taboe van de middelmatige mens. In zijn presentatie maakte hij duidelijk dat de postmoderne en liberale mens in zijn vrijheid vooral opzoek is naar hoe kan ik ontsnappen aan het middelmatig zijn. Terwijl dat eigenlijk de verkeerde zoektocht is. Het gaat er volgens Dohmen niet om te ontsnappen aan de middelmatigheid, maar je leven te leven als een levenskunstenaar. Daarvoor moet je echter wel voortdurend bezig zijn met te ontdekken wat jouw passie is.

Verder lezen …

woensdag 5 oktober 2011

Waarden omzetten in normen

Er is iets vreemds aan de hand in onze wereld. We hebben onze mond vol van waarden en normen, hoewel we het vaak andersom gebruiken in vorm van normen en waarden. Maar wat we vergeten is dat normen niet meer zijn dan regels, die gebaseerd zijn op waarden. Terwijl waarden de basis vormen voor de normen die we hanteren. Het zou dus veel handiger zijn als we wisten hoe we waarden om moesten zetten in normen. In plaats van dat we voortdurend normen formuleren om zo de waarden die we belangrijk vinden te realiseren.

Verder lezen …

zaterdag 1 oktober 2011

De mantel der liefde

Dit is een mooi spreekwoord waarvan we eigenlijk vinden dat het niet alleen mooi, maar ook geweldig is als we het doen. Wat we bedoelen met iets met de mantel der liefde bedekken is eigenlijk hetzelfde als we zeggen dat we iets door de vingers zien. We zien iets dat niet goed is en besluiten het toch niet te beoordelen en vooral niet te veroordelen. Maar is dat wel de juiste aanpak. Want hebben we niet ook het spreekwoord dat juist aangeeft dat zacht zijn juist problemen veroorzaakt: Zachte heelmeesters, stinkende wonden.

Verder lezen …

vrijdag 30 september 2011

Heb uw naaste lief

Als je dit gezegde hoort, dan denken we allemaal aan liefde. Het is dan ook een hoopvolle uitspraak vol van liefde voor onszelf en anderen. Maar als je ziet hoe de meeste mensen zich gedragen, dan staat er eerder: Heb uw gelijke lief als hij naast u is. Of er lijkt iets te staan als: Heb uw naaste lief als hij uw gelijke is. Maar zeker niet ‘heb uw naast lief gelijk uzelf’. Waarbij je de zin ook nog op twee manieren kunt uitleggen.

Verder lezen …

zondag 25 september 2011

Macht corrumpeert

De Engelse Lord Acton, een historicus uit de negentiende eeuw, schreef ooit eens: Power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Waarmee hij zoveel wilde zeggen als hoe sterk iemand ethisch ook mag zijn, hoe goed ook zijn morele besef, zodra hij de absolute macht krijgt gaan ethiek en moraal het raam uit. Dat wij Nederlanders dat enigzins beamen kun je zien aan ons gezegde: Het zijn sterke schouders die de weelde kunnen dragen. Waarmee we willen zeggen dat overvloed te vaak en bij te veel mensen leidt tot wangedrag. Want we weten allemaal hoeveel moeite we hebben om ons te gedragen als we winnen of als we ons rijker of beter voelen dan anderen.

Verder lezen …

donderdag 22 september 2011

Iemand anders zijn

Het lijkt er tegenwoordig op dat we niemand zijn tot we iemand anders zijn. Hoe vaak vragen we anderen niet wie hun held is. Hoe vaak vragen we anderen niet wie hun inspireert. Hoe vaak zeggen we niet tegen anderen, dat we hun niet zouden willen zijn. Hoe vaak vertellen we niet aan anderen dat we opkijken tegen een bekende persoon of historisch figuur. Hoeveel mensen vertellen niet hoe iemand hun inspireert. Veel te vaak eigenlijk. Maar wat het vooral aangeeft is dat we niet willen zijn wie we zijn. Want anders zouden we wel zeggen dat we onszelf geweldig vinden. Het probleem is echter dat we niemand anders kunnen zijn dan onszelf.

Verder lezen …

woensdag 21 september 2011

Inhoud en procedure versus relatie en emotie

In de wereld van het interveniëren is het model inhoud, procedure, relatie en emotie bedoeld om te voorkomen dat je in een gesprek of relatie uitkomt in de situatie dat je niet meer met elkaar kunt praten. Het is dus bedoeld om de communicatielijnen open te houden. Maar je kunt dit model ook anders gebruiken. Zo valt bijvoorbeeld op dat inhoud en procedure sterker bij elkaar passen dan bij relatie en emotie. Terwijl relatie en emotie ook een paar vormen. Verder kun je het model ook bekijken vanuit waar mensen behoefte aan hebben en dan blijkt dat mensen behoefte hebben aan alle vier de factoren.

Verder lezen …

dinsdag 20 september 2011

Inhoud Procedure Relatie Emotie

In de wereld van het interveniëren kennen ze het model inhoud, procedure, relatie en emotie. Waarbij het de bedoeling is om zo vroeg mogelijk in een situatie op basis van het model in te grijpen. Dus niet wachten tot iemand emotioneel wordt en dan reageren, maar ingrijpen als er iets misgaat in de procedure of relatie. Dat is nu eenmaal makkelijker om aan te pakken dan de emoties. Omdat je daardoor vaak het gehele proces opnieuw moet doorlopen tot het moment waarop iemand emotioneel werd. Toch laten we in het gewone leven vaak onze relaties in het honderd lopen door pas in te grijpen als iemand emotioneel wordt. Kijk maar eens naar de Nederlandse overheid. Ze gaat door met geld uitgeven tot het niet meer kan en is dan verbaasd als iedereen boos wordt dat ze wil bezuinigen.

Verder lezen ...

zondag 18 september 2011

Behandel me als volwassene

Nu is het woord volwassen op zichzelf een vreemd begrip als je het hanteert voor mensen. De meeste mensen blijven zich namelijk hun hele leven ontwikkelen of dat nu is op het vlak van hun omgang met anderen of hun werk of hun persoonlijke ontwikkeling. Een mens is dus nooit vol wassen zoals een plant dat kan zijn. Hoewel dat in de letterlijke uitleg van het woord volwassen natuurlijk wel zit, want vol betekende tot het einde en wassen is een ander woord voor groeien. Dus volwassen betekent eigenlijk volgroeid, wat voor een mens natuurlijk een vreemd idee is, omdat een mens niet zijn lichaam is. Ons lichaam is niet meer dan ons vervoermiddel op deze planeet.

Verder lezen …

Twee oplossingen

Voor de meeste problemen hebben mensen eigenlijk maar twee oplossingen. De eerste is hoe zorg ik ervoor dat ik geen last van het probleem heb. De tweede is hoe los ik het probleem op, zodat het probleem is opgelost. Voor de eerste oplossing hoef je eigenlijk niet zoveel te doen. Het is gewoon een kwestie van de juiste keuze maken. Voor de twee oplossing moet je moeite doen en onderzoek.

Verder lezen …

zaterdag 10 september 2011

We zeggen meer dan

Hoewel we allemaal weten hoe we iets moeten zeggen, komt het er vaak op neer dat we meer zeggen dan we willen zeggen. Zo zeggen we vaak niet alleen iets met de woorden die we kiezen. Bijvoorbeeld dat wij gestudeerd hebben of uit de omgeving van Nijmegen komen. Maar we zeggen ook iets met de toon die we gebruiken. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat mensen scheldwoorden liefkozend gebruiken door ze op een vriendelijke manier te uiten. Of we zijn juist sarcastisch door het ritme waarmee we een woord uitspreken. Zo weten we allemaal dat iemand die het woord schat verlengd uitspreekt dat niet vriendelijk bedoeld. We zeggen dus vaak meer door de manier waarop we iets zeggen, dan door wat we zeggen.

Verder lezen …

vrijdag 9 september 2011

Dat is jouw perceptie

Als we met anderen praten en we vertellen hun iets wat ze niet helemaal begrijpen of waarbij ze het gevoel krijgen dat ze het moeten aanvaarden als een natuurwet, dan willen ze nog wel eens zeggen: “Dat is jouw perceptie.” Wat ze eigenlijk bedoelen is dat ze vinden dat jij niet jouw manier van ervaren naar voren mag brengen. Het gevolg van deze afwijzing is echter dat ze zichzelf afsluiten voor een deel van alle mogelijke ervaringen in dit universum. In zekere zin is de uitspraak dan ook vergelijkbaar met de opmerking die mannen nog wel eens willen maken over vrouwen: “Het is zeker weer die tijd van de maand.”

Verder lezen …

woensdag 7 september 2011

SMART als motivator


In zijn boek “The one minute manager” probeert Ken Blanchard een model voor een manager neer te zetten die motiverend is voor zijn medewerkers. Daartoe maakte Ken Blanchard onderscheid tussen verschillende soorten managers, waarbij de situatie bepaald wat voor soort manager iemand moet zijn. Dit model van Ken Blanchard leidde tot het idee van de situationele manager. Een belangrijk punt voor de situationele manager is het SMART model, om zo motiverende doelen te helpen formuleren.

Verder lezen …

maandag 5 september 2011

Onze overtuigingen

Afhankelijk van welke positie je inneemt zijn overtuigingen goed of slecht. Binnen het standpunt van de slechte overtuigingen heb je vervolgens nog een indeling. Namelijk de indeling naar overtuigingen die behulpzaam zijn om je doelen te realiseren en overtuigingen die je tegenwerken om je doelen te realiseren. Laten we eerst eens kijken naar dat tweede standpunt dat overtuigingen slecht zijn als ze je niet helpen om je doelen te realiseren.

Verder lezen …

zaterdag 3 september 2011

Zoals de waard is

Het spreekwoord “zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten” wil ons eigenlijk op twee manieren waarschuwen. De eerste waarschuwing is dat je jezelf kunt herkennen in hoe je anderen behandelt. Dus als jij anderen niet vertrouwt, dan ben je waarschijnlijk zelf niet erg betrouwbaar. De andere waarschuwing is dat je moet uitkijken dat je het gedrag van anderen niet op jezelf moet projecteren. Dus niet omdat de waard je niet vertrouwt, ben je onbetrouwbaar. Een variant op dit spreekwoord in het Engels is: It takes one, to know one.

Verder lezen ...

donderdag 1 september 2011

Respect hebben of tonen

De meeste mensen weten perfect wat bedoeld wordt met respect. Maar het grootste probleem met respect is niet het tonen ervan, maar het hebben ervan. Het is tenslotte makkelijker om respect te tonen, dan respect te hebben. Dat we vaker respect tonen dan hebben blijkt alleen al uit het feit dat we stoppen met respect te tonen zodra we het idee hebben dat anderen ons niet kunnen zien. Respect is als het Arabische spreekwoord: Als u alleen in de woestijn bent, gedraag u, ook dan, alsof tien man u kunnen zien. Blijkbaar hebben we dus het idee dat respect iets is wat we laten zien, niet iets wat we hebben.

Verder lezen ...

woensdag 31 augustus 2011

Grote geesten versus kleine

Eleanor Roosevelt zei ooit eens dat je drie soorten mensen hebt: Grote geesten praten over ideeën, middelmatige die over gebeurtenissen praten en kleine geesten die over mensen praten. Een belangrijk probleem met deze uitspraak is dat het over mensen gaat, ook al lijkt het een idee te zijn. Moeten we nu dus vaststellen dat mevrouw Roosevelt net zo’n kleine geest heeft als de mensen die ze beschuldigt van praten over andere mensen. In zekere zin wel. Maar dat is niet het enige probleem dat er is met deze uitspraak.

Verder lezen ...

zondag 28 augustus 2011

Ons waardeoordeel


Mensen hebben over veel zaken een oordeel. Hun grootste probleem is echter dat ze vaak denken dat hun oordeel objectief, logisch en gefundeerd is op gegronde redenen. Maar heel vaak is ons waardeoordeel een combinatie van emotionele persoonlijke redenen, die we ons niet bewust zijn, ingepakt in objectieve motieven. Zo veroordelen we vaak kunstwerken die ons niets zeggen of die we lelijk vinden met motieven als gekunsteld of veel te doordacht. Of we veroordelen de ideeën van anderen die we niet leuk vinden met te ingewikkeld of niet praktisch, zonder na te geen in hoeverre onze eigen houding tegenover de ander ons oordeel beïnvloedt.

Verder lezen ...

dinsdag 23 augustus 2011

Op hoeveel manieren kun je reageren


Als de mens ergens goed in is, dan is dat reageren op wat anderen doen of wat de wereld op hem afstuurt. In veel gevallen is die reactie gewoon een automatisme, zoals bijvoorbeeld uit de weg springen als er een fiets aankomt terwijl we oversteken. In andere gevallen moeten we eerst nog bedenken hoe we reageren, bijvoorbeeld als iemand iets tegen ons zegt over onze kleding. Dit leren reageren doen we vaak in de eerste twintig tot vijfentwintig jaar van ons leven, waarna we vaak vanuit een automatisme reageren zonder echt te kijken of ervaren wat onze reactie zou moeten zijn.

Verder lezen …

vrijdag 19 augustus 2011

Opvoeden zou meer moeten zijn dan


Als het om opvoeden gaat dan lijken we te denken dat het om niets anders gaat dan kinderen leren wat de regels zijn. Nu is dat ook wel logisch die gedachtengang, omdat opvoeden vaak lijkt te bestaan uit het gewezen worden op het feit dat je in je gedrag botst met de regels. Zo wordt een kind dat niet netjes bedankt voor een cadeautje, omdat het helemaal opgaat in dat cadeau, ruw uit zijn plezier rond het cadeau gehaald met de opmerking: “Zeg je geen dank je wel?!?!?” Logisch natuurlijk dat we later denken dat opvoeden vooral regels handhaven betekent. Ook al komt er eigenlijk veel meer kijken bij opvoeden.

Verder lezen …

dinsdag 16 augustus 2011

Je fouten verbergen


We weten het allemaal fouten maken is menselijk. Toch zijn de meeste mensen liever voor hun idee foutloos dan toe te moeten geven dat ze fouten hebben of maken. Maar dat is eigenlijk al de eerste fout die we als mensen maken, we denken dat we fouten hebben. Alsof we een apparaat zijn dat niet werkt omdat er een fout aanzit. Maar het enige dat mensen hebben zijn onvolkomenheden. Eén van die onvolkomenheden is onze gewoonte om fouten te willen verbergen.

Verder lezen …

Wat wil je ermee bereiken


In de meeste gevallen vragen we mensen die iets doen wat we niet begrijpen waarom ze het doen. Maar het zou beter zijn als we vroegen: “Wat wil je daarmee bereiken?” of “Weet je wat je ermee bereikt en is dat je bedoeling?” Want mensen weten vaak niet waarom ze iets doen, maar wel wat ze ermee willen bereiken. Vervolgens kun je dan wel vragen waarom ze dat doel hebben. Er is dus wel een oorzaak voor ons gedrag, maar dat zit vaak verborgen achter het doel dat met het gedrag gerealiseerd moet worden.

Verder lezen …

maandag 15 augustus 2011

Misbruik maken van anderen


Het is niet zo moeilijk om misbruik te maken van anderen. We vinden het namelijk volkomen terecht dat we dat doen. Zeker als we het kunnen rechtvaardigen met onze eigen belangen of de belangen van anderen. Zo vinden we het volkomen terecht dat dieren moeten sterven om onszelf te voeden. We vinden het zelfs terecht dat die dieren lijden, als dat betekent dat we goedkoop kunnen eten. Zo zijn er nog heel veel rechtvaardigingen die we weten te bedenken waarom het terecht is dat we anderen misbruiken. Het beruchtste voorbeeld van misbruik is wel de slavernij.

Verder lezen …

woensdag 10 augustus 2011

Reflecteren op alles


Er zijn een heleboel adviezen om te reflecteren over alles wat je doet. Om te beginnen mediteren waarbij het advies is om alles wat in je opkomt vrij langs te laten komen en het niet vast te houden tot het advies van David Allen de time management guru. Maar ook alles daartussen van de wetenschappelijk empirische cyclus en de Demming circle met plan, do, control, act tot en met god dagelijks in het gebed danken voor zijn gaven. Reflectie is belangrijk, maar toch doen we het niet echt goed als het om reflecteren gaat. We blijven namelijk dezelfde fouten maken, alsof we wel over de goede kanten van het leven reflecteren, maar niet over wat beter kan.

Verder lezen …