maandag 7 november 2011

Politici spreekbuis van wie

In Nederland bestaat de overheid uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de ambtenarij die zorgt dat het werk voorbereid en uitgevoerd wordt. Het andere onderdeel is de politiek, waarvan de leden gekozen worden. Van de politiek wordt verwacht dat ze met een visie op de toekomst komen en deze ter discussie stellen in het politieke debat, waaronder andere verkiezingsbijeenkomsten bij horen en vergaderingen van de tweede kamer der staten Generaal. Van de ambtenarij wordt verwacht dat ze de visie van hun politieke baas uitwerken in de vorm van informatie verzamelen en uitvoeringsvoorstellen doen.

Verder lezen …