zondag 31 januari 2010

Welke bril draag je

Als wij naar de wereld kijken, dan doen we dat vanuit een bepaald standpunt. Je zou het ook vanuit een bepaald blikpunt kunnen noemen. Soms praten we zelfs over welke bril iemand draagt. Van mensen die verliefd zijn zeggen we vaak dat ze de wereld door een roze bril bekijken. Omdat ze alles lieftalliger en vriendelijker vinden dan wij die niet meer verliefd zijn.

Verder lezen …

zaterdag 30 januari 2010

De oorzaak van diefstal

Er wordt vaak gesteld dat diefstal en andere criminele activiteiten die direct gericht zijn op het creëren van inkomsten, je zou ze ook economische delicten kunnen noemen, veroorzaakt worden door de dieven en inbrekers die ze plegen. Wat we daarbij graag vergeten is dat ook bij diefstal er sprake is van een markt. Een markt van gestolen producten die mogelijk is omdat er helers zijn die de producten kopen.

Verder lezen …

vrijdag 29 januari 2010

Hypnotiseerbaar

Dit is wel apart gedrag om te bekijken. Het schijnt niet zo moeilijk te zijn om mensen te hypnotiseren. De meeste mensen zijn graag bereid om mee te werken als iemand ze vraagt of hij ze mag hypnotiseren. Af en toe blijkt het dan te gebeuren dat iemand niet hypnotiseerbaar is, maar waarom dat dan is is niet duidelijk. Een overtuiging van sommige hypnotiseurs is dat iemand ervoor open moet staan om gehypnotiseerd te worden.

Verder lezen …

Links rechts rechts links

Wat is het verschil tussen links economisch en rechts moreel? Is het juist niet heel moreel om het individu door financiële onafhankelijkheid de mogelijkheid te bieden zich persoonlijk te ontwikkelen. Is het niet juist ook heel moreel om iemand door financiële onafhankelijkheid te bevrijden van de noodzaak om amoreel gedrag te vertonen.

Verder lezen …

Overtuigingen boven tafel krijgen

Als mens lopen we rond met behoorlijk wat overtuigingen. Ouders zijn geweldig en hebben het beste voor met hun kinderen. Politici zijn onbetrouwbaar. Ondernemers zijn alleen maar gericht op winst. Nederland is het beste land ter wereld. Discriminatie komt niet voor onder Nederlanders. Wit is het nieuwe zwart.

Verder lezen …

Iemands bestaan ontkennen

Kindermishandeling is de ergste vorm van het ontkennen van iemands recht op een menselijk bestaan. De mishandelaar vertelt zijn slachtoffer letterlijk, vaak in woord en daad, dat het niet mag bestaan. Het is nog erger dan tegen iemand in woede zeggen dat je zou willen dat hij nooit bestaan heeft.

Verder lezen …

Iedereen dezelfde ethiek

Dit is een vreemde gedachtengang die je bij veel mensen tegenkomt. Ze is het sterkst herkenbaar bij aanhangers van religies. Maar ook herkenbaar bij politici en hun aanhang. Iedereen binnen hun groep moet dezelfde ethiek hanteren ten aanzien van het leven. Zelfs al zijn we ons bewust van het feit dat we wel gelijkwaardig zijn maar niet gelijk.

Verder lezen …

donderdag 28 januari 2010

Beperkte instrumenten

Ieder mens moet het doen met een beperkt aantal instrumenten. We hebben allemaal slechts de beschikking over een paar zintuigen om de wereld waar te nemen. We hebben niet meer dan onze ogen, oren, tong, neus en tast om in contact te treden met de wereld. Al het andere dat we denken waar te nemen ontstaat door hoe we interpreteren wat we zien, voelen, horen, proeven en ruiken.

Verder lezen …

Het moeilijke van privacy

Er wordt wat af gedacht in Nederland over hoe we onze veiligheid kunnen verhogen. We zetten gegevensbanken op om informatie te verzamelen, omdat databaseontwikkelaars ons vertellen dat je met gegevens informatie kunt maken om beslissingen te formuleren. Maar vaak vertellen ze je er niet bij dat je dan wel moet weten wat je zoekt.

Verder lezen …

woensdag 27 januari 2010

Economie is emotie

Economen hebben sinds de uitspraken van Adam Smith over de werking van de markt, gedaan alsof de economische mens een berekenend type is, alleen uit op zijn eigen voordeel. Daardoor was het voor de markt mogelijk om corrigerend op te treden zonder extern ingrijpen. Hoewel Adam Smith het daar niet helemaal mee eens was. Maar de economen hebben eigenlijk nooit bewijzen aangedragen voor die homo economicus.

Verder lezen …

Advies navolgen

Veel advies is eigenlijk onnavolgbaar als je niet over de juiste middelen beschikt. Zo kun je iemand wel adviseren om meer geld te investeren in de fabricage van zijn producten, want het is een geweldig product en is zeker zijn geld waard. Maar als iemand het geld niet heeft en niet weet hoe hij aan het geld moet komen is het een waardeloos advies.

Verder lezen …

De kwaliteit van een adviseur

Vaak wordt gedacht dat de kwaliteit van een adviseur zit in het bezitten van een breed en diep kennisbegrip van zijn vakgebied. Maar in werkelijkheid ligt de kwaliteit van een adviseur niet in zijn kennis, maar in zijn vaardigheid om de waarheid boven tafel te krijgen. Een kwalitatief goede adviseur is een diplomatieke psycholoog zou je kunnen zeggen.

Verder lezen …

Monopolie economie

Sinds Adam Smith gelooft zo'n beetje iedereen dat de markt voor zichzelf kan zorgen. Maar omdat iedereen dit gelooft en bang is voor de gevolgen van de markt, probeert men op allerlei manieren te markt te beheersen. Niet voor niets kennen de meeste landen wetgeving die monopolies en prijsafspraken tussen concurrenten verbieden. Want monopolies zijn geen markt.

Verder lezen …

Benchmarking

Het bedrijfsleven heeft zichzelf vergelijken met de concurrent ontdekt als de manier om zichzelf beter te maken. Met de mooie Engelse term Benchmarking is men eerste begonnen om het gehele bedrijf te vergelijken met concurrenten. Vervolgens is men begonnen met het benchmarken van iedere afdeling binnen het bedrijf. Het wachten is nog op de benchmarking van medewerkers.

Verder lezen …

dinsdag 26 januari 2010

De economie van de angst

Is dat niet langzamerhand hoe onze economie werkt. We zijn bang om iets te veranderen, omdat we denken alles te zullen verliezen als de economie anders zou worden ingericht. Maar is dat wel zo. Zou het veranderen van de werking van onze economie leiden tot armoede.

Verder lezen …

Hoe vrij zijn we eigenlijk

Zijn we wel echt vrij als we bang moeten zijn dat we in armoede moeten leven als we niet meer en meer consumeren. Zijn we wel echt vrij als we geloven dat alleen anderen weten wat goed voor ons is. Zijn we wel echt vrij als we iets willen gaan doen en we eerst denken: Wat zullen anderen van mij denken?

Verder lezen …

De kunst van het adviseren

Er wordt in deze wereld wat af geadviseerd. Nu kun je je afvragen of dat wel nodig is. Adviseren betekent namelijk de ander vertellen wat een mogelijke oplossing is voor een probleem dat hij heeft. Daarbij ga je er dan vanuit dat er een oplossing is voor het probleem. Maar is adviseren wel zo goed?

Verder lezen …

maandag 25 januari 2010

Wie is belangrijker

In zekere zin lijkt dit de vraag die speelt als het gaat om klantvriendelijkheid en klantgerichtheid. Wie is belangrijker de klant of de verkoper? Goed bezien is de vraag wat vreemd omdat beide partijen bestaan bij de gratie van elkaar. Zonder klant geen verkoper, maar zonder verkoper is er ook klant. Je kunt zelfs stellen dat het geen kip of ei vraag is. Want waar het ei niet kan bestaan zonder de kip, kan de kip wel bestaan zonder het ei. Mensen komen tenslotte ook niet uit een ei.

Verder lezen …

Mijlpalen van Normyo op Infoyo

Mensen hebben iets met momenten in de tijd die verbonden zijn met een afwijkende gebeurtenis of een eigenschap die we als bijzonder beoordelen. Zo gedenken we het einde van oorlogen. We vieren verjaardagen. We vieren jubilea. We hebben speciale dagen in het jaar die iets bijzonders moeten betekenen. We gaan zelfs zover dat we vinden dat we bepaalde situaties willen vieren. Het afsluiten van een project bijvoorbeeld. Het hoogste punt van een huis.

Verder lezen …

Wat vind ik van kennismanagement

Door het hoge verloop van medewerkers binnen organisaties, tegenwoordig is het langste dat iemand werkt bij een bedrijf of in dezelfde functie zit zo'n vijf jaar, gaat er jaarlijks veel kennis verloren. Om die kennis te behouden zijn er allerlei manieren bedacht om kennis te managen. Maar wat vind ik daar nu van.

Verder lezen …

zaterdag 23 januari 2010

Energieke mensen

Het is altijd apart om te zien hoe mensen iets hebben met energieke mensen. We vinden ze speciaal en bijzonder en we houden er van om ze op te hemelen. Het begint eigenlijk al als ze jong zijn. Ze worden geprezen voor hun inzet. Ze worden als voorbeeld genomen. Ze worden voortdurend gevraagd. Maar het lijkt allemaal ondoordacht reageren op de constante aanwezigheid van iemand die druk is.

Verder lezen …

vrijdag 22 januari 2010

De gevolgen van oplossingen

Mensen hebben de neiging om als ze een oplossing bedenken voor een probleem, alleen te kijken naar het feit of het probleem is opgelost. Of de oplossing zelf een probleem veroorzaakt is niet belangrijk, we zijn zo blij dat het probleem is opgelost, dat we niet geïnteresseerd zijn in de gevolgen van onze oplossingen. Maar dat onze oplossingen altijd gevolgen hebben blijkt iedere dag opnieuw.

Verder lezen …

donderdag 21 januari 2010

Wat bepaald wat gezond is

Eeuwenlang was ons criterium als het ging om gezondheid ons gevoel. Hadden we het gevoel dat we de dingen konden doen die we wilden doen, dan gingen we aan de slag. Hadden we het gevoel dat we ons niet goed genoeg voelden, dan bleven we thuis of gingen we naar een genezer. Natuurlijk kwam dat in sommige culturen er op neer dat er van ons gedacht werd dat we behekst waren of bezeten werden door demonen, maar vervolgens probeerde men ons te genezen.

Verder lezen …

Hoe ziet de ander mijn gedrag

Dit is altijd weer apart om te ervaren. We doen iets waarvan we volkomen begrijpen wat we er mee willen zeggen. Als we echter kijken naar de reactie van de ander dan lijkt het wel alsof we iets heel anders hebben gedaan of gezegd. Kijk bijvoorbeeld naar het bonus beleid van banken. Het is bedoeld om winstgevend gedrag te stimuleren, maar medewerkers proberen alleen maar hun doelen te realiseren, om de bonus te realiseren.

Verder lezen …

woensdag 20 januari 2010

Aanpak voor een reorganisatie

De meeste reorganisaties zijn gericht op rendementsverhoging. Je kunt je afvragen of de gekozen methodes daarvoor wel dat doel realiseren. Vaak betekent reorganiseren namelijk niet veel meer dan zoeken naar een manier om mensen te ontslaan, zodat je met minder mensen hetzelfde kunt doen. Maar zou het niet handiger zijn om met dezelfde mensen meer te doen.

Verder lezen ...

maandag 18 januari 2010

Leugens en de gevolgen

Sir Walter Scott een Schotse schrijver uit de achttiende eeuw, die onder andere Ivanhoe schreef, heeft dit mooi verwoord in zijn uitspraak: Oh what a tangled web we weave, When first we practice to deceive. Vrij vertaald: als je anderen probeert voor te liegen, dan zul je moeten blijven liegen.

Verder lezen …

Hoe hoort een rijke te leven

Voor iedere soort mens hebben wij mensen wel een oordeel over hoe ze moeten leven. Rijke mensen moeten weer anders leven dan arme mensen. Zoals mensen van adel anders moeten leven dan ambtenaren. Voor iedereen hebben we wel een set regels om hun manier van leven te regelen, maar vooral te beoordelen.

Verder lezen …

Diefstal op het werk

Het is natuurlijk niet juist om een voor wat hoort wat houding aan te nemen in ethische zaken. Maar als ik als werknemer ontslagen kan worden voor de diefstal van een pen, wat moet er dan gebeuren met een werkgever die overuren niet betaald. Moet die dan meer failliet verklaard worden.

Verder lezen …

zondag 17 januari 2010

Wat is een goed leven

De mens is er al eeuwen naar op zoek: het goede leven. Nu zal de ene mens een goed leven vooral bekijken vanuit hoe hij het leven ervaart. Terwijl een ander het zal bekijken vanuit de relatie tot anderen. De ene zal een goed leven materieel succesvol vinden. Terwijl de andere een leven pas goed vindt als het zo beoordeeld wordt door anderen. Maar bestaat het goede leven wel echt?

Verder lezen …

vrijdag 15 januari 2010

Wat is integriteit

Op zich is integriteit iets onzinnigs, het is namelijk alleen van toepassing op bepaalde situaties. Niemand verwacht bijvoorbeeld van mij, als ik heb staan opscheppen dat ik een leeuw met blote handen aankan, dat ik blijf staan om me door een leeuw aan stukken te laten scheuren. Misschien maken ze naderhand grapjes over mijn opschepperij, maar ze zouden me behoorlijk stom vinden als ik bleef staan om integer te zijn.

Verder lezen …

Onderwijsrecht

Het is maar moeilijk voor te stellen dat recht ook maar enig nut heeft, behalve het bezighouden van de makers en handhavers van de wetten. Maar recht is natuurlijk ooit begonnen als een instrument om ons handvatten te geven om in grote groepen samen te leven. Wat dat betreft lijkt recht op een stoel, het is een hulpmiddel om het leven makkelijker te maken.

Verder lezen …

donderdag 14 januari 2010

Uitspraken die zichzelf tegenspreken

De mens gebruikt soms met liefde uitspraken die eigenlijk zichzelf tegenspreken. Ik zou ook kunnen zeggen: Als je zo'n uitspraak gebruikt hebt, dan heb je jezelf meteen tegengesproken. Bijvoorbeeld tegen iemand zeggen dat hij zijn eigen leven moet leiden. Tja, helaas is dat het enige wat mensen kunnen, ze kunnen alleen hun eigen leven leiden.

Verder lezen …

De gezellige familie

Als we de sprookjesverhalen moeten geloven dan bestaan er eigenlijk geen leuke families. Hans en Grietje werden door hun ouders achtergelaten in het bos. Klein Duimpje moest zichzelf beschermen tegen zijn ouders. Sneeuwwitje had een slechte stiefmoeder die mooier wilde zijn. Assepoester moest van haar stiefmoeder als huishoudster in haar eigen huis werken. En zo begint ieder sprookje eigenlijk slecht.

Verder lezen …

Wat als de auto nooit was uitgevonden

Hoe zou het leven er uit zien als de auto nooit was uitgevonden? Zouden we dan toch dezelfde luxe gerealiseerd hebben of dezelfde kwaliteit van zorg? Zouden we nog steeds ieder jaar twee keer op vakantie gaan? Of zouden alle straten vol liggen met rails voor trams of light-rail voertuigen?

Verder lezen …

Normyo's 2009 in cijfers

Wat heeft Normyo het afgelopen jaar gedaan op Infoyo? Onder andere heb ik mijn duizendste artikel geschreven. Maar dat is natuurlijk niet hetzelfde als duizend artikelen schrijven. Want ik ben begonnen met schrijven in november 2008. Maar dat duizendste is natuurlijk niet het enige wat er gebeurd is in 2009. Ik was bijvoorbeeld ook de auteur die als eerste vijfhonderd artikelen heb geschreven op Infoyo.

Verder lezen …

Seks is vies

Hoeveel mensen worden het leven niet ingestuurd met het idee dat seks iets vies is. Het begint al met het idee dat je geen seks in het openbaar mag hebben, maar vooral dat je geen seks met jezelf mag hebben. En natuurlijk is er de afgelopen jaren veel veranderd op het gebied van seks, kijk alleen al naar het feit dat het 's nachts de belangrijkste inkomstenbron is voor commerciële televisiezenders. Maar het is nog steeds iets wat 's nachts moet gebeuren.

Verder lezen …

woensdag 13 januari 2010

Anders kijken naar de wereld

Het lijkt er vaak op dat anderen de wereld anders bekijken dan wij dat zelf doen. In essentie is dat natuurlijk ook waar. Want hoe kan een islamiet dan anders tot de conclusie komen dat een christen uit is op de vernietiging van zijn geloof. Hoe kan een christen tot de conclusie komen dat islamieten uit zijn op de vernietiging van hun cultuur?

Verder lezen …

De perfecte wereld bestaat

Hoewel voor ons gevoel leven we niet in een perfecte wereld. Want hoe kan een imperfecte wereld de perfecte wereld zijn. Hoe kan een wereld met oorlog, armoede, hongersnood, discriminatie, vervolging, achterbaksheid, kindersterfte, dodelijke ziektes een perfecte wereld zijn? In een perfecte wereld komt dat toch allemaal niet voor.

Verder lezen …

Verkopen is belangrijk

Als bedrijf is het natuurlijk belangrijk, dat mensen je product kopen. Want zonder verkochte producten kun je nooit je investeringen terugverdienen waarmee je die producten gemaakt hebt. Dat winst maken op basis van een enkel product moeilijker is, dan met meerdere producten is natuurlijk logisch. Je hebt dan ook meerdere klanten.

Verder lezen …

dinsdag 12 januari 2010

Het wil niet lukken

De mens heeft duidelijke ideeën over hoe een perfecte wereld er uitziet. Een perfecte wereld betekent dat mensen in vrijheid en vrede samen leeft. Een perfecte wereld betekent dat mensen elkaar vrij laten en helpen als dat nodig is. Een perfecte wereld betekent dat mensen samenwerken en dat onze materiële ontwikkeling gelijke tred houdt met onze geestelijke. Een perfecte wereld betekent een wereld waarin de mens ethisch handelt ten voordele van zichzelf en anderen. Toch lukt het ons niet om zo'n wereld te creëren.

Verder lezen …

maandag 11 januari 2010

Hinder me niet in mijn overtuigingen

Hoeveel mensen vinden eigenlijk niet dat andere mensen zich moeten aanpassen aan hun mening of anders hun tenminste hun mening voor zich moeten houden? Als je dan bedenkt dat onze mening vaak gebaseerd is op overtuigingen, zeggen we eigenlijk tegen elkaar: Val mijn overtuiging niet aan met jouw overtuiging. We willen dus graag in alle onbewustheid van andere meningen voortleven met onze eigen mening.

Verder lezen …

Verberg mijn problemen

Soms lijkt de oplossing voor het oplossen van problemen tussen mensen erg voor de handliggend. Als we nu gewoon iedereen gelijk maken, dan is er geen probleem. Alleen jammer dat de meeste mensen niet gelijk willen zijn. Of als iedereen dan gelijk moet zijn, dan moeten ze maar gelijk zijn aan mij, is het idee.

Verder lezen …

Sparen of beleggen

Er wordt vaak gedaan alsof sparen en beleggen twee verschillende zaken zijn. Maar goed bezien is sparen een vorm van lenen net zoals beleggen. Je zou sparen en beleggen een negatieve vorm van lenen kunnen noemen. Het is namelijk de partij die de inleg voor de spaarrekening ontvangt, die rente moet betalen aan de inlegger.

Verder lezen …

Feedback de wereld

Omdat we kritiek geven zo'n afschuwelijk begrip zijn gaan vinden, omdat het altijd meer werd gebruikt als een instrument om te kwetsen dan om iemand te helpen, noemen we het tegenwoordig maar feedback. Feedback heeft natuurlijk wel een opvallend verschil met de manier waarop we vaak kritiek gebruikten. Feedback maakt de kritiek een uiting van persoonlijke ervaring en wensen.

Verder lezen …

zondag 10 januari 2010

Wat is macht

Veel leiders en managers denken dat ze macht hebben, terwijl ze in werkelijkheid macht toegewezen krijgen. Want hoeveel macht ze ook denken te hebben, ze hebben bijvoorbeeld niet de macht om hun macht te behouden. Macht is net zoiets als een groot marktaandeel bezitten, zodra de concurrent een beter product goedkoper verkoopt verlies je marktaandeel.

Verder lezen …

zaterdag 9 januari 2010

De kunst van het inhoudelijk reageren

Het is natuurlijk niet nodig om inhoudelijk te reageren op iets wat je tegenkomt op internet. Je bent nu eenmaal helemaal vrij in je keuze hoe je wilt reageren. Zoiets als ervoor kiezen om joelend op de banken te staan bij een gewonnen wedstrijd van je favoriete voetbalploeg of blijven zitten en na afloop een welgemeend hartelijk gefeliciteerd uitdelen aan de spelers.

Verder lezen …

vrijdag 8 januari 2010

Wereldwijde concurrentie

Het is altijd weer apart om te zien hoe politici en hun lakeien doen alsof de concurrentie vanuit het buitenland de grootste bedreiging is die we kennen. Als we niet uitkijken dan leven we hier in Nederland straks in koeienhuiden in plaggenhutten, omdat we weg geconcurreerd zijn door landen als India, China en Brazilië.

Verder lezen …

donderdag 7 januari 2010

Zwarte wereld witte wereld

In de jaren zeventig was er een liedje met de titel Black and White, waarin gezongen werd: The world is black, the world is white, It turns by day, and then by night. Het sloeg natuurlijk op de situatie in Amerika op dat moment, waar het de gewoonste zaak was dat niet witten gediscrimineerd werden door witten. De wereld was dus wit of zwart.

Verder lezen …

De feestdagen kater

Doordat de kerstdagen en oud en nieuw zo vlak na elkaar volgen, kan ik me heel goed voorstellen dat mensen in de dagen daarna rondlopen met een raar gevoel. En gevoel dat het allemaal een beetje onwezenlijk is, wat je hebt meegemaakt. Het bombardement van gezelligheid. Het bombardement met beelden uit het verleden. Het is niet bevorderlijk voor een goed gevoel.

Verder lezen …

Als je van me houdt

Sommige mensen vinden dat als iemand van ze houdt, dat hij of zij niet alleen zijn eigen wensen belangrijk moet vinden, maar ook die van hun. Je bewijst je liefde voor de ander pas als je alle aanwezige belangen en wensen in evenwicht weet te brengen. Nu is daar natuurlijk niets op tegen. Maar is dat wel echte liefde als we vinden dat liefde voorwaardelijk is?

Verder lezen …

Menselijke complexiteit en taal

Taal is eigenlijk wel iets bijzonders. Het is niet simpelweg een reeks letters achter elkaar om woorden te maken en een reeks woorden achter elkaar om zinnen te maken. Het is ook niet een reeks zinnen achter elkaar om een alinea en een paragraaf of hoofdstuk te maken. Taal is een instrument om ideeën over te brengen. Maar wat nog specialer is, is dat mensen taal bijna altijd automatisch goed gebruiken. Pas als we het verkeerd gebruiken merken we hoe vaak we het correct gebruiken.

Verder lezen …

Wat vind ik van

Het feit dat ik artikelen schrijf op Infoyo geeft natuurlijk al aan, dat ik niet alleen vind dat ik iets weet over het onderwerp en vind dat ik er over mag schrijven. Maar het geeft ook aan dat ik een mening heb over het onderwerp. Hoewel het ons niet geleerd wordt, is het feit dat we proberen objectief over iets te schrijven een uiting van het idee dat onze mening er niet toe doet of van invloed is op anderen.

Verder lezen …

Mannen versus vrouwen

De mensen wereld schijnt het idee te hebben dat mannen en vrouwen twee verschillende wezens zijn in een leven dat door beiden geschapen wordt. Kijk naar de boeken van John Gray over Mannen zijn van Mars en Vrouwen van Venus. Kijk naar de boeken van Deborah Tannen met titels als Je begrijpt me gewoon niet. Kijk naar een uitspraak van Kofi Annan waarbij de vrouw centraal gesteld wordt.

Verder lezen …

Ik verdien meer dan jij

Er zijn genoeg mensen die vinden dat ze recht hebben op een beter salaris dan anderen. Waarom kunnen ze vaak niet uitleggen, omdat ze vaak niet beter werk verrichten dan anderen. Maar het gevolg is dat ze voortdurend opzoek zijn naar manieren om te rechtvaardigen dat ze meer verdienen of meer gaan verdienen.

Verder lezen …

Mijn salaris

Er zijn nogal wat mensen die vinden dat omdat ze een verantwoordelijke baan hebben recht hebben op een goed salaris. Waarbij zij een goed salaris zien als een maandelijks bedrag waarmee ze een leuk huis kunnen betalen, een paar keer per jaar op vakantie kunnen, een goed pensioen kunnen opbouwen en een leuk leven leiden. Natuurlijk moeten ze daarvoor veel uren werken en veel verantwoordelijkheid dragen, maar dat is niet erg.

Verder lezen …

E-mail programmatuur

Hoewel we allemaal denken dat het internet pas bestaat sinds het bedenken van het world wide web eind jaren tachtig begin jaren negentig van de vorige eeuw is het veel ouder. Van origine is het internet een wide area netwerk (wan), inplaats van een lokaal netwerk (lan). Het is het eerste wan netwerk dat bedoeld was om te blijven werken ook als er een verbinding wegviel.

Verder lezen …

Netwerken met internet

Het kenmerk van een netwerk is dat het twee computers met elkaar verbind. Dat kan lokaal, bijvoorbeeld binnenshuis of binnen een wijk met behulp van een lokaal netwerksysteem. Maar dat kan ook interlokaal door bijvoorbeeld een telefoonaansluiting te gebruiken. In de jaren negentig was iedere internetgebruiker gewend aan het gebruik van zijn telefoonaansluiting om te kunnen internetten.

Verder lezen …

In het verleden leven

Hoewel de meeste mensen vinden dat je in het heden moet leven, vinden we het verleden vaak belangrijker. We hebben het tenminste vaker over het verleden dan over het heden. We noemen gebeurtenissen die voorbij zijn nieuws. We schrijven dikke boeken vol over gebeurtenissen in het verleden. We maken hele compilaties van het verleden en vertonen ze op de grens van het oude en nieuwe jaar.

Verder lezen …

Tegen de evolutieleer

Af en toe kom je van die ellenlange verhalen tegen waarin mensen met geselecteerde argumenten proberen te bewijzen dat het leven ontstaan moet zijn als gevolg van het bestaan van een god. Je vraagt je echter af bij het lezen van de argumenten of de mensen voor zichzelf willen verklaren dat god bestaat of dat ze proberen te bewijzen dat evolutie niet kan.

Verder lezen …

dinsdag 5 januari 2010

Overtuigingen en gedrag

De Rationeel Emotieve Therapie of de Rationele Effectiviteits Training of RET van Albert Ellis is een mooi voorbeeld van flink filosofeer werk dat ook nog eens nuttig is. Veel mensen kennen deze theorie vooral in de vorm van het spreekwoord: Beren op de weg zien.

Verder lezen …

Vakantie op Infoyo

Ik heb zojuist 30 artikel inleidingen gepubliceerd van artikelen die Infoyo nog goedgekeurd moeten worden.

Er zitten dus nog geen linken in naar de complete artikelen. Ik hoop dat Infoyo deze week er nog toe komt om de complete artikelen te publiceren, zodat ik de linken kan toevoegen.

Tot het zover is kunnen jullie je alvast vermaken met de inleidingen en kijken welke artikelen je wilt gaan lezen.

Nog eventjes geduld dus.

Normyo

Ik weet hoe jij moet leven

Hoe makkelijk is het niet om anderen te vertellen hoe ze moeten leven, terwijl we voor onszelf vaak heel veel moeite hebben om te bepalen hoe we zelf willen leven. Maar ja, als je anderen wilt vertellen hoe ze moeten leven, dan kun je van alles en nog wat roepen. Als je zelf wilt leven volgens de regels die je verkondigt dan moet je opeens gaan nadenken.

Verder lezen …

maandag 4 januari 2010

Harde bewijzen

Mensen houden van harde bewijzen. Mensen houden van duidelijkheid en eenvoud. Mensen houden van simpele relaties van oorzaak en gevolg. Alles wat de complexiteit te boven gaat van een eerste waarneming moet teruggebracht worden tot een eenvoudige relatie. Alsof de eenvoud de waarheid is.

Verder lezen …

zondag 3 januari 2010

De onrendabelen

Vandaag de moeite genomen om de documentaire van Marcel van Dam en Hans Heijnen die zij maakten voor de VARA met de titel De Onrendabelen uitgezonden op 20 november 2009 te kijken. Wat vooral opviel was de eenzijdige presentatie van de situatie. Nu weet ik niet of dat ligt aan het feit dat niemand zijn kop durfde uit te steken om een tegengeluid te laten horen, of dat de documentaire makers niemand hebben gevraagd.

Verder lezen …

zaterdag 2 januari 2010

Het nut van ROI

Een belangrijk punt van meten is weten waarom je meet. Het is dus niet voldoende om te weten wat je meet en hoe je meet, maar bovenal moet je weten waarom je wilt meten. Meten heeft namelijk meerdere doelen. Je kunt meten om te weten, maar ook meten om te verbeteren. ROI of return on investment is ook meten om te weten, maar kan ook zijn meten om te verbeteren.

Verder lezen …

Optimisme, pessimisme versus realisme

We doen vaak alsof optimisme het tegengestelde is van pessimisme. Maar in werkelijkheid zijn optimisme en pessimisme twee zijden van dezelfde munt. De munt irreëel zijn wordt gevormd door optimisme en pessimisme. En het tegenovergestelde van irreëel zijn is realisme.

Verder lezen …

vrijdag 1 januari 2010

Je ego is slecht

Je ego is slecht is eigenlijk een beetje de tendens die we de afgelopen honderd jaar hebben mogen meemaken. Maar eigenlijk niet alleen de laatste honderd jaar. Als je de bijbel moet geloven dan is het ego iets slechts sinds het ontstaan van de mens. Maar als het ego zo slecht is, waarom is het dan een natuurlijk gegeven dat het zich bij ieder mens ontwikkeld?

Verder lezen …