vrijdag 20 januari 2012

Als niemand je waardeert

We voelen ons allemaal wel eens ondergewaardeerd door anderen. Sommige mensen voelen zichzelf zelfs helemaal niet gewaardeerd door anderen. Eigenlijk zijn er dan twee mogelijke oorzaken. De eerste is dat je niet ziet hoe anderen hun waardering uiten. Ieder mens heeft nu eenmaal zijn eigen manier van het waarderen van anderen en beoordeelt vaak op basis van hoe hijzelf waardeert de waardering die anderen geven. De tweede oorzaak is dat mensen je echt niet waarderen. Dat kan overigens twee oorzaken hebben. Overigens kun je ook nog de vraag stellen of het wel zo belangrijk is dat anderen je waarderen. Je verwacht tenslotte ook niet van anderen dat ze je waarderen om hoe goed je slaapt of hoe goed je adem haalt of hoe je je arm optilt.

Verder lezen …

donderdag 19 januari 2012

Ongeduldige probleemoplossers

Er zijn genoeg problemen in deze wereld. Van de hongersnood in Africa tot het opwarmen van het klimaat, het zijn allemaal problemen die we moeten oplossen. De hongersnood willen we oplossen, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen recht heeft op een minimum bestaansmogelijkheid. Het opwarmen van het klimaat moeten we oplossen omdat we anders onszelf en onze nakomelingen in gevaar brengen. Toch wil het oplossen van die problemen en alle andere problemen die we hebben niet opschieten.

Verder lezen …

woensdag 18 januari 2012

Verleiden om te beleven

Waar gaat het tegenwoordig eigenlijk om? Gaat het er om dat we zoveel mogelijk verkopen aan zoveel mogelijk mensen. Of gaat het er om dat ik als consument de dingen koop die ik nodig heb. Als je kijkt hoe alle verkopers en hun adviseurs het vooral hebben over het verleiden van hun klanten, dan gaat het om het eerste. De klant als een soort slachtoffer van zijn ervaringen. Als je kijkt naar hoe steeds meer mensen het hebben over een overbelasting van hun zintuigen en steeds jonger allerlei luxe ziektes vertonen, dan is het het laatste.

Verder lezen …

dinsdag 17 januari 2012

Hackers black en white hat

Voor een computer hacker ben je pas een hacker als je een bepaalde levenshouding aanneemt. Voor een echte hacker kan dan ook eigenlijk iedereen met de juiste houding een hacker zijn, dat hoeft niet alleen te maken te hebben met computers. Het belangrijkste aan die houding is je onderzoekende geest. Daarnaast geldt dat je bereid moet zijn om alles wat je ontdekt te delen met anderen met zo’n zelfde onderzoekende geest. Het gaat een hacker dus om de houding die je aanneemt, niet om wat je doet. Want uit je houding komt je gedrag voort.

Verder lezen …

zondag 15 januari 2012

Communicatie complexiteit

Hoewel communicatie het eenvoudigste gedrag is dat er is voor ons gevoel, heeft het de hoogste complexiteit die we kennen. In mijn artikel communicatie op vier niveaus geef ik die complexiteit al aan. Maar dat is nog niet alles. Communicatie is zo complex, omdat we het ook nog eens ieder persoonlijk vanuit ons eigen wereldbeeld doen. Dus een Amerikaans staatsburger die het heeft over een socialist, heeft het in zijn wereldbeeld over wat een Europeaan een communist zou noemen. Terwijl een Europees staatsburger als hij praat over een conservatief, in het wereldbeeld van een Amerikaan het heeft over een Democraat.

Verder lezen …

De individualiteits mythe

In westerse culturen is het individu en dan vooral het individualisme al vele eeuwen een belangrijk aspect van het menszijn. Kijk bijvoorbeeld naar het idee achter democratie. Democratie betekent het volk aan de macht. Maar die gedachtengang is alleen logisch als je meent dat het volk bestaat uit individuen die in samenspraak tot een besluit moeten komen. Want als het volk niet uit individuen bestaat, dan hoef je ze ook niet bij elkaar te brengen in overleg om tot komen tot een gezamenlijk gedragen beslissing. Dan kun je volstaan met vertegenwoordigers of een enkele beslisser.

Verder lezen …

zaterdag 7 januari 2012

Wat de boer niet kent

Dit is een beetje de manier waarop de meeste politici werken als het gaat om het maken van beleid: “Wat de boer niet kent, dat lust hij niet.” Het gevolg is dat allerlei vernieuwingen die waarschijnlijk noodzakelijk zijn om de wereldwijde economie te redden blijven liggen en er oplossingen gekozen worden die voor de meeste politici veilig en vertrouwd aanvoelen. Zo wordt het gapende begrotingstekort van Griekenland gedicht door te proberen minder geld uit te geven en de bestaande leningen te herfinancieren tegen een hogere rente. Het is alsof je een gat probeert te vullen door een nog groter gat er naast te graven en dan een gammele plank over het nieuwe gat te leggen.

Verder lezen …

woensdag 4 januari 2012

Mijn situatie als deelnemer

Veel mensen kijken naar de wereld alsof alles hun overkomt. Ze maken geen deel uit van de gebeurtenis die hun overkomt, maar staan er bij en kijken er naar, tenminste dat is hoe ze er over praten. Want op het moment zelf doen ze natuurlijk volledig mee aan de situatie en veroorzaken mede wat er gebeurt. Niet voor niets is het spreekwoord: “Waar twee kijven, hebben twee schuld,” terwijl het niet is: “Waar twee kijven, zoekt de schuld het maar uit.”

Verder lezen …

maandag 2 januari 2012

Ik ben onafhankelijk

Een eigenschap die we in het westen heel belangrijk vinden is onafhankelijkheid. Alles wat we dan ook doen is gericht op onafhankelijkheid. We moeten onafhankelijk worden van onze ouders, want dan zijn we pas volwassen. We moeten onafhankelijk worden van anderen, want dan kunnen we pas een eigen mening hebben. We moeten onafhankelijk worden van geld, want dan kunnen we pas leven zoals we dat zelf willen. Het vreemde is echter dat we steeds afhankelijker van elkaar worden. De wereld om ons heen wordt namelijk steeds complexer, waardoor een expert slechts een klein deel van die complexiteit kan overzien en dus moet samenwerken met andere experts om het geheel te kunnen zien.

Verder lezen …