dinsdag 17 januari 2012

Hackers black en white hat

Voor een computer hacker ben je pas een hacker als je een bepaalde levenshouding aanneemt. Voor een echte hacker kan dan ook eigenlijk iedereen met de juiste houding een hacker zijn, dat hoeft niet alleen te maken te hebben met computers. Het belangrijkste aan die houding is je onderzoekende geest. Daarnaast geldt dat je bereid moet zijn om alles wat je ontdekt te delen met anderen met zo’n zelfde onderzoekende geest. Het gaat een hacker dus om de houding die je aanneemt, niet om wat je doet. Want uit je houding komt je gedrag voort.

Verder lezen …