donderdag 31 maart 2011

Management en deontologie of teleologie

Management is een vreemde activiteit. Tenminste gezien vanuit de deontologische en teleologische stromingen binnen de filosofie. Om een succesvol manager te zijn, moet ik namelijk beide stromingen combineren in mijn werkzaamheden. Ik moet als manager mijn plicht doen tegenover de organisatie, maar tegelijkertijd betekent dit dat ik allerlei doelen moet realiseren.

Verder lezen …

Procesmatig werken

Alles in deze wereld is een systeem of maakt deel uit van een systeem. Maar wat nog veel vreemder is, is dat al die systemen pas een resultaat realiseren als ze een proces doorlopen. Of je moet vinden dat het proces een deel van het systeem is, wat eigenlijk een veel betere benadering is. Omdat je dan er vanuit gaat dat het systeem een product creëert omdat het een combinatie is van fysieke elementen en processen.

Verder lezen …

woensdag 30 maart 2011

Liberalisme versus Socialisme

Het belangrijkste verschil tussen de politieke stromingen liberalisme en socialisme is de mate waarin de overheid volgens beide partijen hoort deel te nemen aan de maatschappij. Waar het socialisme stelt dat de overheid een belangrijke speler is binnen de maatschappij, daar vindt het liberalisme dat de overheid slechts op moet treden als scheidsrechter en beschermer van de maatschappij. Dat beide stromingen het ongelijk aan hun zijde hebben blijkt wel uit het feit dat extremen van de beide stromingen mislukken. Zo kennen veel maatschappijen met een extreem liberale overheid een een groot verschil tussen armoede en rijkdom. Een klein groepje rijken bezit het grootste deel van de rijkdom. Terwijl er een grote groep armen bestaat en veel misdaad.

Verder lezen …

zaterdag 26 maart 2011

Een levenlang leren volgens de overheid

Met de introductie van de PC en de razend snelle ontwikkeling van informatie en informatieverspreiding, kijk naar het aantal opgeslagen bytes in 2007 300 exabyte (3 * 10²º), kun je niet meer volstaan met je basisopleiding. Eigenlijk zorgt ons steeds hogere opleidingsniveau ervoor dat we steeds langer moeten leren en moeten blijven leren. Dat is ook de boodschap die de overheid de afgelopen dertig jaar heeft verkondigt.

Verder lezen …

vrijdag 25 maart 2011

Management modellen

De mens werkt met modellen om het leven inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Zelfs ons brein werkt niet met totaal overzichten, maar met gespecialiseerde elementen die vervolgens samengevoegd worden tot een interpretatie van de werkelijkheid. Zo kent het systeem waarmee we interpreteren wat we zien specifieke neuronen voor verticale, schuine, horizontale lijnen en bogen. Het werkt met contrasten en drie kleuren, rood, groen en blauw. Verder reageert het op beweging. Voor het herkennen van gezichten heeft het dan weer andere neuronen clusters die vooral kijken naar verhoudingen tussen ogen, neus en mond. Met modellen werken is dus de gangbare werkwijze van het menszijn.

Verder lezen …

maandag 21 maart 2011

Motiveer me

Het begrip motivatie komt uit het Latijn van het woord movare en betekent niet veel meer dan bewegen. Wat we er tegenwoordig vaak mee bedoelen is een bepaalde energie of behoefte die ons aanzet om iets te doen. Het punt met motivatie is echter dat het zowel intern (intrinsiek) als extern (extrinsiek) kan zijn. In onze huidige maatschappij is motivatie heel vaak extern. Het zijn de wensen van onze ouders of de behoefte om de waardering van onze baas te krijgen die ons motiveert. Extrinsieke motivatie is zelfs een hele wetenschap geworden in de vorm van marketing en overtuigen.

Verder lezen …

woensdag 16 maart 2011

Best practices voor iedereen

De afgelopen twintig jaar is het idee gaan leven dat er zoiets bestaat als het kopiëren van het gedrag van het beste jongetje van de klas en zelf de beste van de klas worden. Hoe dat idee is ontstaan laat ik hier in het midden. Het punt is dat het idee gebaseerd is op een valse aanname, namelijk dat iedereen gelijk is. Een aantal andere punten die aandacht vragen worden door Michael Wade, professor Innovatie en Strategisch Informatie Beheer van International Institute for Management Development, naar voren gebracht.

Verder lezen …

maandag 14 maart 2011

Mijn eigen waarde

Zodra mensen met het waarderen van zichzelf of anderen beginnen is dat altijd gebaseerd op externe normen. Of we vergelijken onszelf met anderen, bijvoorbeeld onze vader of moeder. Of we hanteren schijnbaar objectieve normen als: “Wie rent het hardst op de honderd meter?” Waarbij we voor het gemak vergeten dat er heel veel mensen niet mee rennen, die misschien wel harder hadden kunnen rennen. Maar klopt dat wel dat eigenwaarde van buitenaf bepaald wordt.

Verder lezen …

vrijdag 11 maart 2011

Het zinloze leven

Ik heb nu al meerdere artikelen geschreven waarin het begrip leven centraal staat, maar nog nooit iets gezegd over het begrip dat volgens de meeste mensen het belangrijkste is: “Hoe zinvol is het wat ik doe?” Wat eigenlijk betekent dat mensen zich afvragen: “Hoe zinvol hun leven is? Want zonder leven kun je niets doen. De zingevingsvraag die veel mensen op een bepaald moment in hun leven gaan stellen. Soms in de vorm van: “Is dit wat ik doe wel zinvol?” Of “Ben ik wel zinvol bezig?” Of “Heeft mijn leven wel zin?”

Verder lezen …

Onafhankelijk rapporteren bestaat niet

Eigenlijk zou er boven dit artikel moeten staan dat het gaat over het feit dat niet beoordelend rapporteren niet bestaat. Ieder verslag of dat nu op papier, gesproken of in beeld gebeurd is een oordeel over het onderwerp waarover gerapporteerd wordt. Het oordeel kan positief of negatief zijn en soms is het beide. Maar het bijzondere is dat noch de rapporteur als de ontvanger van het rapport geen oordeel hebben.

Verder lezen …

donderdag 3 maart 2011

Wat betekent dit voor mij

De vraag: “Wat betekent dit voor mij?” kun je natuurlijk op meerdere manieren uitleggen. Zo kan het betekenen: “Welke betekenis heeft dit voor mij?” of “Welke betekenis geef ik hier aan?” Bijvoorbeeld als een vriend of vriendin je een cadeau geeft waar je niet goed van weet wat je er moet. Maar je kunt het ook uitleggen als: “Hoe moet ik me nu gedragen?” Bijvoorbeeld als je toezegt iemand te helpen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor hoe je je moet gedragen. De eerste betekenis hebben we vaak geen probleem mee. De tweede betekenis is vaak waar we op alle lagen van bewustzijn de mist in gaan.

Verder lezen …