woensdag 30 maart 2011

Liberalisme versus Socialisme

Het belangrijkste verschil tussen de politieke stromingen liberalisme en socialisme is de mate waarin de overheid volgens beide partijen hoort deel te nemen aan de maatschappij. Waar het socialisme stelt dat de overheid een belangrijke speler is binnen de maatschappij, daar vindt het liberalisme dat de overheid slechts op moet treden als scheidsrechter en beschermer van de maatschappij. Dat beide stromingen het ongelijk aan hun zijde hebben blijkt wel uit het feit dat extremen van de beide stromingen mislukken. Zo kennen veel maatschappijen met een extreem liberale overheid een een groot verschil tussen armoede en rijkdom. Een klein groepje rijken bezit het grootste deel van de rijkdom. Terwijl er een grote groep armen bestaat en veel misdaad.

Verder lezen …