dinsdag 31 juli 2012

Actieve en passieve liefde

Mensen denken vaak dat er maar één soort liefde is, de liefde die je voelt voor de ander en die je motiveert om iets voor de ander te doen. Maar dat is slechts de actieve, de zichtbare vorm van liefde. Dat is liefde die anderen kunnen zien. Er is ook een passieve vorm van liefde. De liefde waarbij je de ander het vertrouwen geeft te kunnen wat hij wil. De liefde die de ander de vrijheid geeft om te zijn wie hij is. Beide vormen van liefde zijn echter pas liefde als de intentie juist is.

Verder lezen …

vrijdag 27 juli 2012

Kritiek hebben zegt vooral iets over jezelf

Mensen hebben ontzettend veel moeite met kritiek van anderen. Nu kun je daar een aantal redenen achter zoeken, maar de belangrijkste is waarschijnlijk toch ons onbewuste gevoel dat we perfect moeten zijn en zijn. Kritiek betekent dan een aanslag op ons zelfbeeld van perfectie. Maar waar we zelden naar kijken is wat kritiek zegt over de gever van de kritiek, zo sterk als we plots op onszelf zijn gericht door de kritiek die we krijgen.

Verder lezen …

maandag 2 juli 2012

Als jij mij niet goed vindt

Dit is een vreemd aspect aan menselijk gedrag. We denken van sommige mensen dat ze minder zijn dan wij zijn. Of we denken dat wij minder zijn. Het gevolg van die gedachtegang is vervolgens dat we geen contact maken met de ander. Het vreemde is echter dat zodra we dit denken, we onszelf ook niet goed genoeg vinden om contact te hebben met die ander. Hoewel we vervolgens denken dat we meer zijn omdat we onderscheid kunnen maken tussen mensen die meer en minder zijn, is dat natuurlijk niet waar. Als je een ander minder vindt, dan vind je jezelf ook minder. Maar hoe kan dat dan.

Verder lezen …

zondag 1 juli 2012

The problem with culture models and culture

How helpful culture models like that of Hofstede or Trompenaars may be to understand different cultures, they do not help us to understand our behavior based on our own culture. Although culture can be described with five or seven dimensions, our personal behavior is defined by much more. We are not only a product of our culture but also of our genetics and the dreams and whishes of our parents. Which also is the problem with culture models, their creation is inlfuenced by external factors like the culture of the creator of the model.

Verder lezen …