vrijdag 31 december 2010

De waarnemer bepaalt

Wij willen graag geloven dat de wereld buiten ons los van ons staat. Wij hebben geen invloed op wat die wereld ons laat zien, is wat we graag geloven. Maar in essentie is er buiten ons geen wereld zoals wij denken dat hij bestaat. Wij zien namelijk maar een klein deel van die wereld en wat we zien is dan ook nog eens een interpretatie die ons brein ons geeft. Want we zien de infrarode elektromagnetische straling niet. We nemen de Ultraviolette elektromagnetische straling die er is niet waar. Heel veel informatie die er wel is, zien of horen wij niet omdat onze waarnemingsmiddelen dat niet kunnen. Het is dus de waarnemer die bepaalt wat hij ziet en hoort, niet de zender. Zelfs niet als die zender een hele planeet is.

Verder lezen …

Megamind the movie

Megamind is een film gebaseerd op het verhaal van Superman, maar nu dan eens vertelt vanuit het oogpunt van de succesvolle superschurk. Aangezien de naam Superman, Lex Luthor, Brainiac en Metropolis al eigendom zijn van DC Comics moesten ze bij Dreamworks wel een andere titel bedenken. Het werd dus Megamind een vriendelijke persiflage op Superman en zijn eeuwige super-tegenstanders. De kern gedachte achter het verhaal is echter niet hoe versla je succesvol een superheld, maar wat gebeurt er als je zonder het te verwachten je doel realiseert. Dus wat doe als je plots miljonair wordt, omdat je de hoofdprijs in de staatsloterij wint.

Verder lezen …

donderdag 30 december 2010

Formatieve en summatieve evaluatie

Mensen houden er wel van om zaken, gedrag, activiteiten, processen te evalueren. Nu kun je op twee manieren evalueren. In het werkende leven kennen we die twee vormen als functionerings- en beoordelingsgesprekken. In het onderwijs heten die twee vormen van evalueren formatief en summatief. In het gewone leven noemen we dat ook wel kritiek en veroordelen. Waarmee we bedoelen dat in het ene geval we een waardering geven, die bedoeld is als om de ander te helpen. Terwijl we bij veroordelen een uitspraak doen die definitief is.

Verder lezen …

Bang voor onszelf

Nu weten we allang dat angst een slechte raadgever is. Eigenlijk is er nog nooit iets goeds voortgekomen uit gedrag dat gebaseerd is op angst, tenminste als het gaat om iets doen wat mogelijk voordelen voor jezelf kan opleveren. Uit angst een verzekering afsluiten kan geen kwaad. Uit angst aangifte doen bij de politie zal ook geen gevolgen hebben. Maar uit angst geen aangifte doen bij de politie levert vaak wel negatieve gevolgen op. Ook uit angst voor je slechte kanten niet naar jezelf kijken is niet de beste aanpak om ze kwijt te raken. De kans dat je iets kwijt raakt door er niet naar te kijken is namelijk niet erg groot.

Verder lezen …

woensdag 29 december 2010

Weerstand sociaal fysiek psychisch

We kennen het begrip allemaal “Weerstand”. Letterlijk staat er een ‘houding van afweer’, figuurlijk betekent het tegenstand bieden aan een externe kracht. Vandaar dat het begrip zowel in de psychologie, de fysica en in de dagelijkse omgang gebruikt wordt. In de psychologie gaat het om een persoonlijk gevoel ten aanzien van een bepaalde situatie, ervaring of opmerking. In de fysica gaat het om een kracht die tegengesteld is aan een andere kracht. In de dagelijkse omgang gaat het om de tegenwerking die we ervaren van anderen mensen.

Verder lezen …

dinsdag 28 december 2010

Hanlons razor, wat kun je ermee

Het is niet duidelijk waar de volgende zin vandaan komt: “Gebruik kwade opzet niet als verklaring, als domheid een voldoende verklaring geeft.” Overigens kent deze uitspraak heel veel verschillende versies: “Schrijf nooit aan boze opzet toe, wat afdoende wordt verklaard door domheid.” In het Engels is dat dan: “Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity.” Meestal wordt dit gezegd Hanlons razor of in het Nederlands Hanlons scheermes genoemd.

Verder lezen …

Het saaie leven

Als wij alle adviezen van andere mensen zouden aannemen met betrekking tot hoe we ons leven moeten leiden, dan zou ons leven saai worden. Journalisten zouden niets meer te schrijven hebben, want iedereen gedraagt zich volgens de regels. We zouden niets meer te roddelen hebben, want iedereen gedraagt zich zoals het hoort. We zouden niets nieuws, uitdagends of leuks meer ontdekken, want al die adviezen raden ons af af te wijken van wat mensen denken dat hoort. Op een bepaald moment zou het zelfs onmogelijk zijn om adviezen te geven, want iedereen gedraagt zich zoals het hoort, dus niemand heeft nog advies nodig.

Verder lezen …

maandag 27 december 2010

Ik kan het niet uitleggen

Hoe vaak overkomt ons dit niet. We zien iets of lezen iets en weten dat het verkeerd is of fout, maar waarom weten we niet precies. Ergens in een ver verleden hebben we geleerd dat het fout of verkeerd was, maar nu weten we alleen maar dat het fout of verkeerd is. Wat we vervolgens doen is alleen maar roepen dat het fout is, maar dat is helaas zinloos, want van het aanwijzen van een fout verdwijnt de fout niet. Het probleem is echter ook dat we geen enkele bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van de fout. Want als iemand een fout maakt en wij kunnen alleen maar zeggen dat het fout is, dan betekent dat dat de foutenmaker nog even ver is als eerst. Hij weet nu alleen dat het volgens ons fout is.

Verder lezen …

zondag 26 december 2010

De biologie van psychologische eigenschappen

Xiotin heeft een mooi overzichtsartikel geschreven over zeven persoonlijkheidsstoornissen (Persoonlijkheidsstoornissen, Hoe en Wat). Wat aan die stoornissen opvalt is dat iedereen wel bepaalde kenmerken ervan met zich meedraagt. Dus we hebben allemaal in meerdere of mindere mate eigenschappen die onder een persoonlijkheidsstoornis vallen. Hoewel een Narcist nu zal beweren dat hij perfect is en dus geen negatieve eigenschappen heeft. Maar als je nog een keer kijkt naar die zeven stoornissen dan valt op dat ze gebaseerd zijn op biologische overlevingsmechanismen. Die biologische overlevingsdrang komt overigens ook terug in de Big five persoonlijkheidsdimensies.

Verder lezen …

Bezig zijn met de toekomst

Hoewel het voor de mens beter zou zijn om zich op het hier en nu te richten, zijn we of bezig met het verleden: Wat hebben we verkeerd gedaan? Of we zijn bezig met de toekomst: Hoe kunnen we onze doelen realiseren? Maar als je je dan ergens op zou moeten richten, zou je beter voor de toekomst kunnen kiezen dan het verleden. Toch zijn we ondanks dat idee meer bezig met voorkomen dat de toekomst net zo wordt als het verleden, dan dat we echt met de toekomst bezig zijn. Wat dus eigenlijk betekent dat we met het verleden bezig zijn en niet de toekomst.

Verder lezen …

Bezig zijn met het verleden

Als soort heeft de mensheid heel veel verleden, terwijl onze toekomst nog volledig open is. Als soort weten we bijvoorbeeld niet hoelang we nog te leven hebben. Zeker als je af en toe informatie langs ziet komen over hoe gevaarlijk het zonnestelsel voor planeten is. Maar dat zegt niets over onze persoonlijke toekomst, want die ligt nog volledig open. Het individu is tenslotte de soort niet. Toch zijn we als individu en soort voortdurend bezig met ons verleden en helaas niet in een positieve zin. We vragen ons eigenlijk voortduren af hoe we kunnen voorkomen dat we het verleden nog een keer meemaken.

Verder lezen …

vrijdag 24 december 2010

Markt en Staat

In een ander artikel ‘Markt versus staat’ heb ik al opgemerkt dat staat en markt niet elkaar tegenstanders zijn. In sommige gevallen is de staat zelfs een markt op zichzelf. In andere gevallen is de staat een invloedrijk deel van de sector. In weer andere sectoren is de staat niet meer dan scheidsrechter. In de ideeën van Adam Smith is dit voor de goede ontwikkeling van een economie absoluut belangrijk. Een economie die namelijk vrij van controle zich mag ontwikkelen neigt vaak naar een jungle-achtige toestand waarin het recht van de sterkste, slimste en gemeenste geldt.

Verder lezen …

Markt versus staat

In de economische wetenschappen zijn er heel veel modellen te vinden. Er is echter een model dat ze gemeen hebben met de sociale wetenschappen, namelijk het soort economie dat in een land heerst. De twee uitersten waarop je de economie van een land kunt indelen is de staatseconomie en de markteconomie. Zoals de naam al aangeeft is een staatseconomie volledig gestuurd en een markteconomie wordt gezien als volledig vrij van staatsinvloed.

Verder lezen …

donderdag 23 december 2010

Wat een administratie

In een artikel van Stoffel over digitale erfenissen, stipt hij een belangrijk punt aan. We hebben tegenwoordig zoveel op internet staan, dat we een plan moeten hebben voor al die informatie als we het tijdelijke verwisselen voor het eeuwige. Maar een nog groter punt dat hij aanstipt is dat we ons overlijden tot een taboe hebben verklaard. We denken dus liever niet na over wat ons overlijden tot gevolg heeft. Maar wat het artikel van Stoffel eigenlijk duidelijk maakt is dat we zowel in de virtuele als materiële wereld een administratieve belasting voor onze nabestaanden creëren. Iets wat eigenlijk in tegenspraak is met wat we zeggen als we zeggen dat we onze kinderen niet met onze problemen en schulden willen opzadelen.

Verder lezen …

woensdag 22 december 2010

Rapunzel de movie in 3D

Als animatiefilm is Rapunzel heel erg leuk en niet te spannend, waarschijnlijk een gevolg van de schattigheid van Rapunzel. Hoewel het bijna niets meer met het verhaal van de gebroeders Grimm te maken heeft is het een leuk verhaal geworden. Maar met enige zoekwerk op Internet moet je er ook achterkomen dat het verhaal van de gebroeders Grimm niet van de gebroeders Grimm is. Rapunzel lijkt namelijk deels gebaseerd op een Iraans sprookje over Rudabeh en Zal. In dat sprookje herken je echter ook het verhaal van Romeo en Julliette van Shakespear. Verder zijn er nog een heleboel andere sprookjes met dezelfde verhaal lijn die verteld werden in Italië en Frankrijk.

Verder lezen …

maandag 20 december 2010

Onze Intelligentie

Als maat is intelligentie eigenlijk niet erg handig. Intelligentie is namelijk zo’n flexibel begrip dat het eigenlijk onmogelijk is om het echt te meten. Vandaar ook dat de Binet intelligentie schaal niet bedoeld was om intelligentie te meten maar als doel had het verschil tussen mensen in het omgaan met de dagelijkse gang van zaken te bepalen. Het meetinstrument dat Binet creërde stelde dan ook vast of iemand in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten meer of minder moeite had met het dagelijkse leven. Op basis daarvan kon dan besloten worden of iemand speciale ondersteuning nodig had.

Verder lezen …

Ons irritante ego

Als je stelt dat alles wat we van onze omgeving leren en wat we zelf bedenken en ontwikkelen deel uitmaakt van ons ego, dan is het ego ons grootste probleem als het gaat om veranderen. Want ons ego is een onderdeel van ons brein en ons brein als biologische machine is nogal vreemd in zijn gedrag. Zaken die emotioneel belangrijk zijn, krijgen een stevige verankering in ons brein. Terwijl zaken die emotioneel geen lading hebben of ongebruikt zijn heel snel verdwijnen. Erg irritant als je wilt veranderen. Want sommige zaken veranderen zonder dat je er over hoeft na te denken terwijl andere wel in graniet gebijteld lijken.

Verder lezen …

Je op jezelf richten

Als er iets is wat niet mag in de meeste culturen, dan is dat je op jezelf richten. Nee, dat is egoïstisch en egoïstisch is slecht. Wat wel mag is egocentrisch zijn, want dat leidt vaak tot financieel succes en financieel succes is goed. Maar je op jezelf richten en doen wat jij belangrijk vindt en wat goed voor jou is, dat is slecht, tenminste volgens sommige mensen. Want dan houd je geen rekening met anderen. Waarbij het helemaal niet belangrijk is of anderen wel of geen rekening houden met jou.

Verder lezen …

zondag 19 december 2010

Glinsterende ogen

Veel mensen hebben het over het idee van anderen inspireren. Van Antoine de Saint Exupéry die schreef: Als je een boot wilt bouwen, verzamel dan geen mensen om hout te zoeken, planken te zagen het werk te verdelen, maar wek in het hart van de mensen het verlangen naar de uitgestrekte en grote zee. Of korter zoals Benjamin Zander in zijn TED voordracht zei: Wat doe JIJ om de ogen van mensen te laten glinsteren.

Verder lezen …

donderdag 16 december 2010

De kunst van het helpen

Als iets speciaal is aan deze wereld dan is dat wel dat we op de meest vreemde momenten hulp krijgen van de meest vreemde wezens. Wie kent niet de verhalen van de dolfijnen die een mens beschermen tegen haaien? Wat zou je zelfs zeggen van het verhaal van de Orka die zijn potentiële prooi helpt om aan land te komen. Maar ook bijvoorbeeld het verhaal van moeder Teresa, geboren in 1910 in Albanië, die in Kolkata India de armen hielp. Hulp blijkt dus overal vandaan te komen, vaak zelfs zonder dat we er om hoeven te vragen.

Verder lezen …

woensdag 15 december 2010

Een paard naar water voeren

Het is natuurlijk wat vreemd om te praten over een paard naar water voeren, maar het niet kunnen dwingen te drinken. Of zoals dat zo mooi in het Engels gezegd wordt: You can lead a horse to water, but you can not make it drink. Zeker als dit gezegde eigenlijk slaat op mensen. Namelijk het feit dat je alles voor een mens kunt regelen, maar niet ervoor kunt zorgen dat een mens ook werkelijk gebruik maakt van je aanbod.

Verder lezen …

dinsdag 14 december 2010

Subjectief is niet informatief

Voor ons gevoel bestaat subjectief niet. Want onze eigen gevoelens en oordelen zijn zo echt voor ons, dat we ze niet als subjectief kunnen ervaren. Voor anderen met dezelfde gevoelens bij een bepaalde situatie zijn onze opmerkingen in zulke gevallen ook niet subjectief, want ze worden bevestigd door hun eigen gevoel. Voor mensen met ervaring is subjectieve informatie dus heel informatief.

Verder lezen …

maandag 13 december 2010

Mijn computer maakt geen fouten

We kennen allemaal het voorbeeld wel van de caissière die ondanks uw tegenwerpingen blijft beweren dat het bedrag op haar kassa klopt, want de computer maakt geen fouten. Waarna u alsnog naar de klantenservice moet om uw geld terug te krijgen. Of wat zou u zeggen van de medewerker die u zegt zijn artikel door de spellingscontrole gevoerd te hebben, terwijl er overal in het artikel werkwoorden ontbreken. Tja, de computer maakt tenslotte geen fouten, helaas niet nee.

Verder lezen …

Wat voor mij geldt

Het lijkt wat vreemd om te vinden dat wat voor jezelf geldt, niet geldt voor anderen. Maar als er iets is wat vaak gebeurd, dan is het wel dat. Hoeveel mensen vinden niet dat zij het recht hebben om bepaald gedrag te vertonen, waarna zij dat gedrag verbieden aan anderen. Nu heb ik het hier niet over de brandweermannen die in hun brandweerwagen met negentig door de stad rijdt, waar je eigenlijk maar vijftig mag. Ik heb het hier over de man die zelf tweehonderd rijdt in zijn Porsche 911, maar zich vervolgens irriteert aan die vrachtwagen chauffeur die met 95 kilometer per uur zijn collega inhaalt die 90 rijdt.

Verder lezen …

zondag 12 december 2010

Succes veroorzaakt zijn eigen mislukking

Het is niet goed voor te stellen dat succes kan leiden tot mislukking. Maar toch zie je het effect veelvuldig terugkeren in de geschiedenis. De Romeinen waren een succes met hun Pax Romana en hun Romeinse rijk. Toch viel hun rijk na een paar honderd jaar ten prooi aan de volken en stammen aan haar grenzen die zij jarenlang buiten de deur hadden proberen te houden. Ook in onze huidige tijd zien we het effect van succes dat mislukking veroorzaakt.

Verder lezen …

zaterdag 11 december 2010

De weg kwijt

Als we het zinnetje “de weg kwijt” gebruiken, dan is dat vaak in combinatie met iemands anders naam of in combinatie met de persoonsvormen jij of hij. Wat de meeste mensen vervolgens geloven, is dat de gebruiker van het zinnetje weet waar hij het over heeft en een goede inschatting kan maken van andere mensen. Er is dus niemand die zich afvraagt of de waarnemer niet de weg kwijt is. Dat zou wel heel vreemd zijn natuurlijk als je de weg kwijt bent om dan een ander te beschuldigen van dat wat jij kwijt bent.

Verder lezen …

vrijdag 10 december 2010

Omdat het kan

Er zijn veel zaken die kunnen. Hoeveel er kan heeft de mensheid in zijn lange bestaan op deze planeet aarde ondertussen wel bewezen. Zo kun je bijvoorbeeld vliegen, als je maar genoeg opwaartse druk kunt genereren ten opzichte van het totale gewicht. Zo kun je bijvoorbeeld rond de aarde fietsen. Het kan allemaal en nog veel meer. We kunnen zelfs al atomen laten fuseren, ook al kost het nog steeds meer energie en geld dan het oplevert.

Verder lezen …

donderdag 9 december 2010

Hoe voorkom ik arrogantie

Arrogantie, verwaandheid, zelfoverschatting het zijn allemaal vormen van zelfvertrouwen in een overdreven vorm. Maar hoe kun je nu voorkomen dat je arrogant of verwaand wordt of gaat leiden aan zelfoverschatting. Of bestaan deze overdreve vormen van zelfvertrouwen niet en is het gewoon de buitenwereld die er zo tegenaan kijkt.

Verder lezen …

woensdag 8 december 2010

Waardeer je me wel

We hebben er allemaal behoefte aan, dat anderen ons waarderen. Hoewel het beter zou zijn als we begonnen met onszelf te waarderen. Dan zouden we ons waarschijnlijk veel minder afhankelijk voelen van de waardering van anderen. Maar we zouden ook veel beter het onderscheidt kunnen maken tussen echte waardering en geveinsde waardering. Daarnaast zou onze wereld niet instorten als we een keertje geen waardering kregen.

Verder lezen …

dinsdag 7 december 2010

God is een denkbeeld

Altijd weer apart om zoiets tegen te komen. Een hele site die zich richt op het bewijzen dat god niet bestaat. Nu is het aparte aan de beweringen op de site dat ze wel kloppen als je uitgaat van de bijbel. De bijbel of welk ander door de mens gemaakt document is nooit het bewijs en zal nooit het bewijs kunnen leveren voor het bestaan van een hogere macht. Dat is net zoiets als dat ik probeer te bewijzen dat er aan de andere kant van de wereld iets bestaat, door het op te schrijven. U kunt me geloven of niet geloven, maar bewijs is mijn papieren verhaal niet.

Verder lezen …

maandag 6 december 2010

Welk belang heb ik

Bij alles wat mensen doen hebben ze een belang. Soms is dat belang overduidelijk, soms is het volledig obscuur. Dat belang kun je op twee niveaus terugvinden. Het eerste niveau is dat van de buitenwereld. Het tweede niveau is het persoonlijke belang. Hoewel misschien moet ik het niet persoonlijk belang noemen. Want veel persoonlijk belang blijkt vaak meer op het niveau van de buitenwereld te liggen dan op het niveau van het innerlijk, tenminste als je mensen er naar vraagt.

Verder lezen …

zondag 5 december 2010

Gratis bestaat niet

Hoewel deze LeerWiki zoekopdracht anders doet vermoeden: Gratis, bestaat gratis niet. Het lijkt allemaal gratis, omdat ik er zelf geen geld voor uit mijn portemonnee hoef te halen. Maar voor gratis zaken heb je al betaald, nog voordat je ze heb gekregen. Dat is natuurlijk ook de reden dat je dingen gratis kunt krijgen. Nu zijn er wel twee soorten gratis.

Verder lezen …

Wie ben ik

Meestal wordt de vraag: “Wie ben ik?” Niet door onszelf aan onszelf gesteld, maar door anderen in de vorm van: “Wie bent u?” Maar kunnen wij die vraag wel echt beantwoorden. Want in de meeste gevallen komen we niet verder dan onze naam. Misschien vertellen we nog iets over wat we doen, maar daar houdt het dan vaak mee op. “Wie ben ik?” is dan ook eigenlijk een bijna onbeantwoordbare vraag en misschien wel een vraag die we helemaal niet moeten stellen.

Verder lezen …

vrijdag 3 december 2010

De onzin van visualiseer wat je wilt krijgen

Gaat het bij visualiseren er om dat je je voorstelt om iets te krijgen of visualiseren wij omdat we ons er bewust van worden dat we het gaan krijgen. Het is waarschijnlijk het laatste, want als visualiseren zou werken, dan zou er iets misgaan als we allemaal visualiseren. Want stel je voor dat we allemaal even goed visualiseren, wie krijgt dan de hoofdprijs in bijvoorbeeld de staatsloterij, degene die net iets beter visualiseerde. Maar wie bepaalt dat dan.

Verder lezen …

Leven om te werken

Hoe zit dat toch met mensen die ons allerlei adviezen geven over hoe we ons moeten gedragen als we gaan solliciteren en werken. Nu is het waar dat de meeste mensen in hun leven meer tijd doorbrengen met hun collega’s en klanten dan met hun vrienden en familie. Vanuit dat standpunt gekeken is werk een belangrijk tijdverdrijf en logisch dat we er ons goed op voorbereiden. Maar waarom zijn er mensen die van adviseren over werk hun werk hebben gemaakt. Zo belangrijk vinden de meeste mensen hun werk niet. Want laten we maar eerlijk toegeven, de meeste mensen werken om te leven. Ze leven niet om te werken.

Verder lezen …

donderdag 2 december 2010

Als ik jouw waarde bepaal

De mens heeft er een handje van om elkaar de maat te nemen. Voldoe jij wel aan de normen van mijn groep. Ben jij wel een echte schrijver. Ben jij wel een echte accountant. Ben jij wel een echte kunstenaar. Ben jij wel een echte Nederlander. We gaan daarin zelfs zover dat we definities formuleren voor wat dan een echte kunstenaar is. We gaan daarin zelfs zover dat je als accountant alleen een accountant kunt zijn als je een diploma hebt en geregistreerd bent en voldoet aan de wettelijke eisen. Ja, je zou bijna denken dat de mens een meetlint is en niet een mens. Want hij is voortdurend bezig om de waarde van anderen te bepalen.

Verder lezen …

woensdag 1 december 2010

Het egocentrische effect van Goden

Voor de meeste mensen is god een onzelfzuchtig wezen dat ons de mogelijkheid heeft gegeven om te bestaan. Maar als je kijkt naar de regels die de meeste goden mensen opleggen, dan zijn de meeste goden zelfzuchtige wezens. Zo dien je ze te aanbidden. Je dient hun regels te volgen als je je beloning wilt krijgen. Je moet je leven door hun laten beoordelen. Dat is egocentrisch gedrag zou ik zeggen, je zou het zelfs narcistisch gedrag kunnen noemen.

Verder lezen …