maandag 31 augustus 2009

Doen, doen, doen, doen, doen ...

Er zijn mensen die voor zichzelf sterk geloven in het doen. Als je nu maar doet en je niet laat tegenhouden door je wat je denkt, dan komt alles vanzelf goed. Het vreemde is alleen, dat als een volkomen leek op het gebied van chirurgie tegen ze zou zeggen: Kom zullen we even dat gezwel wegsnijden!, dan zouden ze waarschijnlijk een grote weerstand voelen.

Verder lezen ...

Politiek en het beste in de mens

Helaas is dit een tegenstrijdige zin. Politiek brengt namelijk op sommige momenten helemaal niet het beste in de mens naar boven. Kijk maar naar hoe politieke partijleiders en andere politici zich gedragen tijdens verkiezingen en de campagnes daarvoor. Vaak wordt er meer modder gegooid dan tijdens een modder gevecht.

Verder lezen ...

Wat wil ik echt

Tegenwoordig is weten wat je wilt een plicht. Alsof je de toekomst kunt dwingen, door te weten wat je wilt. En voor sommige mensen schijnt dat ook te gelden. Als ze aangeven wat ze willen en daar consequent in zijn, dan schijnen ze het ook te krijgen.

Verder lezen ...

Menselijke waardigheid

Zo makkelijke als je het begrip als titel opschrijft, zo moeilijk schijnt het te zijn om het te realiseren. Nu is waardigheid natuurlijk ook wel een vreemd begrip. Want het schijnt te slaan op gedrag dat een mens vertoont, waarmee hij bewijst mens te zijn. Maar een mens is natuurlijk altijd een mens en al zijn gedrag is menselijk.

Verder lezen ...

Hoe omgaan met beïnvloeding

In een vorig artikel stipte ik kort aan dat er zeven principes zijn, waarmee je mensen kunt beïnvloeden, zodat ze een keuze maken die in jouw voordeel is. Het ging daarbij om wederkerigheid, consistent gedrag, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit, schaarste en keuzes laten maken. Ik gaf ook al kort aan, dat de eenvoudigste oplossing om tegen beïnvloeding in te gaan bewust leven is.

Verder lezen ...

Anderen overtuigen

Voor veel mensen is het belangrijk, dat ze anderen kunnen overtuigen van hun gelijk. In de verkoop wereld is het zelfs zo erg, dat verkopers het belangrijk vinden om kopers er van te overtuigen dat hun product het beste is. Helaas vinden de verkopers het zo belangrijk om te verkopen, dat ze geen vertrouwen meer hebben in de kwaliteit van hun product. In plaats daarvan proberen ze liever mensen te beïnvloeden, door bepaalde regels te volgen, die van invloed zijn op keuzes die mensen maken.

Verder lezen ...

Tegenstellingen verenigen

Het moeilijkste in dit leven is twee schijnbare tegenstrijdigheden verenigen. Hoe kan commercie verenigd worden met ideologie? Of hoe kan rechts met links samenwerken? Of hoe kunnen mannen samenleven met vrouwen? En zo zijn er nog wel meer tegenstrijdigheden te bedenken.

Verder lezen ...

Gebruiksvriendelijkheid creëren

Het is nog niet zo makkelijk om gebruiksvriendelijke producten te produceren. Vaak komt het erop neer dat een product pas gebruiksvriendelijk wordt nadat iemand het een paar keer heeft gebruikt. Voor die tijd zitten allerlei eigenaardigheden, die we niet gewend zijn in de weg. En hoe minder vaak we een apparaat gebruiken, hoe meer tijd het ons kost om het makkelijk te leren gebruiken.

Verder lezen ...

Hoogebegaafden en gewone mensen

Gewone mensen hebben vaak het gevoel dat ze stom zijn, als ze te maken krijgen met hoogbegaafde medemensen. Het verbazingwekkende is echter vaak, dat gewone mensen in bepaalde situaties dezelfde kenmerken vertonen als hoogbegaafden in veel situaties.

Verder lezen ...

Gebruiksvriendelijke software

Programmatuur ontwikkeling is nu zo'n vijftig jaar oud. Ik geef toe, de eerste programmatuur was niet gebruiksvriendelijk en het was de ontwerper van computer die bepaalde hoe je met de computer moest communiceren en hoe de computer met jou communiceerde. Maar in de loop der jaren zijn we toch wel iets vooruitgegaan, we hoeven geen machinetaal meer te kennen om een tekst te kunnen schrijven.

Verder lezen ...

Mensen en geheimen

Hoewel de meeste mensen zullen beweren dat ze nauwelijks geheimen hebben, is de mensheid een soort die van geheimen houdt. Neem alleen al het voorbeeld van een groep mensen met het meest openbare beroep dat we kennen: politici. Als je ziet wat deze groep nog aan geheimen over hun openbare beroep hebben, dan vraag je je af hoe deze mensen zich openbaar durven te noemen.

Verder lezen ...

Hoe kun je leren van je succes

Het eerste probleem bij het leren van je succes is de vraag: Wat versta je onder succes? Veel mensen zien succes namelijk als het moment waarop ze genoeg geld op de bank hebben om niet meer te hoeven werken. Maar veel mensen die succesvol zijn, zien succes als het moment waarop blijkt dat ze beter zijn dan anderen. Het geld dat ze daarbij verdienen is alleen maar een bevestiging van hun succes.

Verder lezen ...

De mens moet bijdragen

Dit is een schitterende gedachtengang, die je eigenlijk wereldwijd tegenkomt. Er is geen cultuur die niet het principe aanhangt, dat haar leden een bijdrage moeten leveren. Het verschil tussen al die culturen is het niveau waarop de bijdrage geleverd moet worden.

Verder lezen ...

Wat nou hoogbegaafd

Dit is een apart talent, dat sommige mensen hebben. In Nederland gaat het in totaal maar om twee procent van de bevolking. Wat betekent dat al die ouders die denken dat hun kind hoogbegaafd is, nog eens achter hun oren moeten krabben of dat wel kan. Maar daar gaat dit artikel niet over.

Verder lezen ...

De ongelukkige mens

Het is toch wat, hoe wij mensen ons eigen geluk laten afhangen van de beoordeling door anderen. Schijnbaar vinden we dat pas als de ander ons werk als positief ervaart en dit uit, dat wij ons werk als positief mogen ervaren. Terwijl het enige verschil tussen onszelf en de ander is, dat we van onszelf weten wat we leuk vinden.

Verder lezen ...

De hypocriete mens

De meeste mensen zullen van zichzelf zeggen dat ze niet hypocriet zijn, wat automatisch betekent dat ze het zijn. Want alleen al het feit dat je het ontkent maakt duidelijk dat je het bent. Nu is er eigenlijk niets op tegen om hypocriet te zijn, behalve als je vindt dat je het zelf wel mag zijn en anderen niet, want dat is wel het toppunt van hypocrisie.

Verder lezen ...

Leren van succes

Het is mogelijk om te leren van succes. Ook al wordt beweerd dat dat niet kan. Maar dat we vaak niet leren van succes heeft niets met het succes te maken, maar met de manier waarop mensen tegen succes aankijken. Zou de mensheid succes niet zien als iets bijzonders dat we zelf gecreëerd heebben, maar als iets toevalligs, dan zouden we er heel veel van kunnen leren.

Verder lezen ...

Succes is puur toeval

Voor ons gevoel kunnen we niet leren van ons succes. Maar dat is vooral een gevoel. Want het feit dat we niet leren van ons succes heeft te maken met wat we een succes noemen. We denken namelijk dat iets een succes is, omdat WIJ alles hebben gedaan wat nodig was om het succes te realiseren.

Verder lezen ...

Winst invloeden bewijzen

Hoewel het eigenlijk allang bewezen is dat opleiden een positief effect heeft op de winst van ondernemingen, zijn er nog steeds heel veel bedrijven waar het management bewijzen wil voor de invloed van opleidingen. Maar eigenlijk zijn ze opzoek naar het verkeerde antwoord. Ze zouden niet moeten zoeken naar bewijzen voor de oorzaak van de winst.

Verder lezen ...

Die rare aandeelhouderswaarde

Eeuwenlang was aandeelhouderswaarde niets anders dan het divident dat jaarlijks werd uitbetaald aan de houders van een aandeel. Tegenwoordig is het een gevleugeld woord in de mond van iedere directeur van een bedrijf met aandeelhouders.

Verder lezen ...

Weerstand is zo fout

Het blijft me bezighouden dat begrip weerstand. Het is zo apart om te zien, dat er gebruik van gemaakt wordt om iets te benoemen wat misschien niet meer is dan tegenzin. En waarom moet je altijd overal zin in hebben?

Verder lezen ...

De veranderingen door het WWW

Hoewel veel mensen zullen beweren dat internet en het world wide web niets hebben verandert, zijn er toch wel een paar opvallende veranderingen waar te nemen. Zo zie je veel meer anonimiteit op het internet in alle openbaarheid, dan bijvoorbeeld in kranten en tijdschriften.

Verder lezen ...

De islam is fout

Als je sommige mensen moet geloven, dan is iedere islamiet een potentiële dictator, die zodra hij de kans krijgt alle ongelovigen zal vermoorden of laten vermoorden. Er is nooit iets goeds uit de islam voortgekomen en er zal nooit iets goeds uit voortkomen. Ondanks het feit dat de islamitische machthebbers uit de middeleeuwen toleranter waren, dan de meeste Nederlandse politici vandaag de dag.

Verder lezen ...

Bedrijfsadministraties

Veel van de adviezen die gaan over het opzetten van een bedrijfsadministratie gaan eigenlijk over het feit, dat je het wettelijk verplicht bent. Voor het aangeven van belastingen ben je als ondernemer bijvoorbeeld verplicht om bij te houden aan wie je verkoopt en van wie je koopt. Maar dat is eigenlijk niet het belangrijkste waarom een bedrijfsadministratie een handig instrument is.

Verder lezen ...

Tot last zijn

Waarom houden mensen er van om elkaar tot last te zijn? Als we niet een vervuilende fabriek bouwen in de achtertuin van iemand. Staan we wel met onze ronkende auto ergens een kwartier te wachten. Of vallen we anderen lastig met hoe wij denken dat zij moeten leven.

Verder lezen ...

Je vertoont weerstand

Er zijn soms van die begrippen waar je eigenlijk alleen maar om moet lachen. Zo'n begrip is "weerstand." Je kunt het namelijk in allerlei situaties gebruiken om de ander waarmee je in gesprek bent in een hoek te drijven. "Ik voel enige weerstand bij je over dit plan? Nee, niet waar. Oh, nu ontken je het ook nog."

Verder lezen ...

Ik heb iets te koop

In veel zakelijke relatie is het uitgangspunt dat één van de partijen iets heeft, wat de ander kan gebruiken. Zelfs in het geval van een relatie tussen een werkgever met een vacature en een sollicitant is dat het uitgangspunt. De werkgever heeft de vacature die de sollicitant graag wil hebben.

Verder lezen ...

Weerstand volgens de psycholoog

Dit is eigenlijk wel een apart gegeven. Het is voor het eerst geponeerd door Freud, de eerste psychotherapeut. Met weerstand bedoelde hij het gedrag van een mens, die zich afzet tegen een bepaald persoonskenmerk of uitleg van zijn gedrag. Dus als iemand je een slappeling noemt, allerlei voorbeelden geven waarom je geen slappeling bent, dan vertoon je weerstand. Of als iemand je vraagt of je als kind mishandeld bent, zeggen dat je niet weet wat de ander bedoeld. Of juist heel hard roepen dat je niet mishandeld bent.

Verder lezen ...

Internet Hoaxes

Voordat het internet er was kenden we de "broodje aap verhalen." In het Engels heten dat soort verhalen hoaxes. En we kennen er allemaal wel een paar. De verhalen van mensen met superkrachten op de momenten dat ze in het nauw zitten. In ieder geval hebben al die mythes een mooi televisieprogramma opgeleverd in de vorm van de mythbusters op Discovery channel. Altijd weer leuk om naar te kijken, hoe ze hoaxes om zeep helpen, door ze simpelweg uit te proberen.

Verder lezen ...

Statistiek versus statistiek

Iedereen is wel bekend met de beschrijvende soort van de statistiek. Op Infoyo wordt er bijvoorbeeld ook gebruik van gemaakt. De auteurspagina is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. De 25 auteurs met de meeste artikelen hebben bijvoorbeeld gemiddeld 136 artikelen geschreven. Tegenover die beschrijvende statistiek bestaat er dan ook nog de verklarende statistiek.

Verder lezen ...

Gratis downloaden

Als ik artiest was, dan zou ik me er ook niet echt gelukkig over kunnen voelen, als allerlei mensen mijn werk gratis konden bemachtigen. Aan de andere kant zou ik het ook wel weer goed vinden, omdat het gratis reclame is voor mijn werk. En hoe meer mensen bekend zijn met mijn werk hoe meer er zijn die het leuk zullen vinden en misschien willen kopen.

Verder lezen ...

Het verleden is beter

Als er iets is wat mensen graag doen, dan is dat vasthouden aan het verleden. Deze eigenschap van mensen, die vooral sterk voorkomt bij ouderen, is vooral iets waar jongeren veel ervaring mee hebben. Niet voor niets krijgen jongeren, als ze met een mogelijke oplossing komen het antwoord: Zo doen we dat hier niet, of: Dat is al eens geprobeerd en toen werkte het ook niet.

Verder lezen ...

De uitkomst is de verklaring

Mensen hebben er een handje van om de gevolgen die zij waarnemen, als verklaring te zien voor de oorzaak die zij wensen. Het is alsof je zegt dat de som drie altijd veroorzaakt wordt door de optelling één plus twee. Dus drie keer één wordt afgekeurd als oplossing. En duizend min 997 geeft ook geen drie, want alleen 1 plus 2 is 3. Als je het zo stelt, zal iedereen meteen roepen: Natuurlijk niet, dat is toch logisch. Maar er zijn genoeg andere voorbeelden te noemen, waar deze omgekeerde redenering wel wordt toegepast.

Verder lezen ...

Gewonnen met doping

Eigenlijk is er zo langzamerhand geen onderdeel van de maatschappij meer te bedenken, die niet gebruik maakt van prestatieverbeterende producten. Maar het bekendst zijn natuurlijk de topsporters die door doping te gebruiken proberen prestaties te leveren, die hun tot winnaar maken. Het aparte aan winnaar zijn, is natuurlijk dat het maar een tijdelijke gebeurtenis is. Want volgend jaar moet je weer winnen om de winnaar te zijn.

Verder lezen ...

Kindermishandeling

Voor de meeste mensen is dit eigenlijk een onbespreekbaar onderwerp. Of het is onbespreekbaar op het punt van: Wie het doet moet gestraft worden, punt uit. Of het is onbespreekbaar, omdat men vermoed dat men zich er zelf schuldig aan heeft gemaakt, als men eenmaal bekend is met de definitie.

Verder lezen ...

Het menselijk perfectionisme

De menselijke wens om perfect te zijn is eigenlijk in tegenstrijd met zijn omgeving. Als je bedenkt dat de natuur nooit klaar is met veranderen. Of als je weet dat de planeet iedere dag een millimetertje verandert. Hoe kan het dan zijn dat mensen perfect willen zijn?

Verder lezen ...

De radicale meerderheid

Hoewel de meeste mensen van mening zijn dat de meerderheid geen radicalisme aangerekend kan worden of zelfs maar radicaal genoemd mag worden bestaat zij wel die radicale meerderheid. Het kenmerk van radicalisme is namelijk niet iets wat hoort bij een minderheid aan de linker- of rechterkant van het politieke spectrum. Radicalisme is een vorm van gedrag, waarbij alles wat niet past binnen het eigen gedachtengoed buitengesloten wordt.

Verder lezen ...

Mensen en hun problemen

Als mensen ergens een probleem mee hebben, dan is dat problemen. Zodra ze een probleem hebben, lijkt het wel alsof er niets anders meer bestaat. En dan bedoel ik hier niet het probleem van een gestootte teen of een pen die op is. Ik bedoel die gebeurtenissen die mensen echt als een probleem zien. Hoe krijg ik een betere baan? Hoe maak ik mijn partner gelukkig?

Verder lezen ...

Gehoord willen worden

De laatste tien jaar is er een stroming in Nederland op gang gekomen van mensen die gehoord willen worden door de politiek. De eerste man die gehoor gaf aan die roep was Pim Fortuyn. Een aantal jaren later is het nu aan de beurt van Geert Wilders. In politieke kringen wordt dit gedrag van politici populisme genoemd.

Verder lezen ...

De veiligheid van het verleden

Voor veel mensen geldt, dat als ze anderen snel willen leren kennen, dan horen ze de ander graag vertellen over zijn verleden. En waar mogelijk hopen ze die verhalen te herkennen of te kunnen controleren bij andere mensen, die ze vertrouwen. Deze vorm van vertrouwen creëren wordt bijvoorbeeld vaak gebruikt door politici in campagnes.

Verder lezen ...

Zingeven of betekenis zoeken

In de huidige westerse cultuur is dit een gevleugelde uitspraak: Mensen hebben het gevoel dat hun leven zin moet hebben. Maar is het werkelijk zingeven of is het eerder betekenis geven? Want kan het leven wel zingegeven worden?

Verder lezen ...

Slachtoffer of niet

Het grootste deel van het menselijke leven lijkt het wel alsof hij slachtoffer is van zijn omstandigheden. Mannen zijn daar iets minder in dan vrouwen, maar niet veel minder. Mannen denken bij successen vaak nog dat zij zelf de inbreng hebben geleverd voor hun succes. Maar vrouwen voelen zich zelfs bij successen vaak slachtoffer van hun omgeving.

Verder lezen ...

De menselijke klok

Tijd is voor mensen een vreemd begrip, het is geen stabiel tikkend systeem, maar een emotie gestuurd gevolg van een klokje in ons brein. We kennen allemaal het gevoel dat de tijd stil staat of nog veel erger niet vooruit lijkt te komen. We kennen het gevoel dat er geen tijd bestaat, waarbij we aan iets beginnen en opeens moeten ontdekken dat we kunnen gaan eten of een afspraak zijn vergeten.

Verder lezen ...

Religie en sexualiteit

Als er iets vreemd is aan religies, dan is dat hun behoefte om in te grijpen in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Om dat te realiseren kennen religies regels die homosexualiteit verbieden, mensen verplichten te trouwen en kinderen te krijgen en nog wat punten die helemaal niets te maken hebben met het samenleven van mensen op straat.

Verder lezen ...

Hoe harder ik schreeuw

Tegenwoordig geloven veel mensen in de drogredenering dat degene die het hardste schreeuwt het meest gelijk heeft. De daar opvolgende meest gebruikte drogredenering is degene die het minste tegenstand krijgt heeft gelijk. En de derde in rij is dan de drogredenering dat degene die de meeste drogredeneringen op een rij weet te gebruiken gelijk heeft.

Verder lezen ...

De VS versus de Europese Unie

In essentie zijn de VS en de Europese Unie identiek. Het gaat in beide gevallen om een groep staten of landen, die besloten hebben in een gemeenschappelijk front naar buiten toe te treden. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen. En die verschillen zitten nog niet eens in de uitvoering, maar in de manier waarop beide politieke organisaties tot stand zijn gekomen.

Verder lezen ...

Stout Europa, stout stout

Op dit moment in de tijd, doen veel politici afwijzend tegenover de Europese eenwording en haar uitbreiding. Nog geen twintig jaar geleden, wisten de meeste politici, met uitzondering van een flink aantal Engelse, niet hoe snel ze moesten zorgen dat er één Europa kwam.

Verder lezen ...

Ik wil alles van je weten

Eigenlijk ben ik het me nooit zo bewust geweest bij al die life programma's waarin mensen met elkaar zitten, staan of lopen te praten. Maar nu komt bij mij toch de vraag op, waarom mensen zo naarstig opzoek zijn naar informatie over anderen? Waarom is een programma als 'De wandeling' met Hella van de Wijst zo in trek? Of waarom keken er zoveel mensen, inclusief mezelf, naar een programma als 'Taxi' van Joris Linssen en vonden we het ook nog leuk?

Verder lezen ...

Status is voor conformisten

Als er iets is waar je als mens eigenlijk geen invloed op hebt, dan is dat je status binnen de groep. Je status wordt namelijk niet bepaald door wat je doet, maar door wat anderen er van vinden. Dus zodra iedereen armoede belangrijker vindt, dan rijkdom, verliezen alle rijken al hun status. Status is dus geen eigenschap van een mens, maar van de groep waartoe hij behoort.

Verder lezen ...

zaterdag 22 augustus 2009

De status zoekende mens

Goed bezien is status niet veel meer dan de positie die een mens inneemt in de groep waartoe hij behoort. Je kunt het zelfs rustig vergelijken met de positie verdeling die je tegenkomt in groepen mensapen. Waarbij het alfa-mannetje en -vrouwtje bovenaan staan, gevolgd door het beta-mannetje en -vrouwtje en zo verder tot je bij het mannetje uitkomt waarop iedere aap die gefrustreerd is zijn stress kan afreageren. Volgens sommige antropologen kunnen mensen zich erop beroepen precies dezelfde structuren toe te passen in hun groepsverbanden.

Verder lezen ...

Gods bestaan

Om te beginnen wil ik hier stellen dat het helemaal niet van belang is of god wel of niet bestaat. Met of zonder god zul je toch zelf je eigen leven moeten leiden. Maar veel mensen stellen vervolgens dat die logica precies de reden is waarom god niet bestaat. En dat klopt natuurlijk niet, want voor hetzelfde geld kun je die logica gebruiken om te stellen dat god bestaat.

Verder lezen ...

De emotie geld

Hoewel veel mensen beweren dat ze helemaal niets met geld hebben, geeft de huidige crisis een ander signaal over die uitspraak weer. Mensen hebben juist heel veel met geld. Ze willen het hebben om zichzelf veilig te voelen. Maar ze willen bijvoorbeeld ook geld hebben om zo hun status te kunnen laten zien. En in de huidige crisis zie je, dat mensen juist bang worden om hun geld uit te geven.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Ethische vragen

Als het gaat om menselijke ontwikkeling, dan vinden sommige mensen dat de morele ontwikkeling het belangrijkste is wat er is aan een mens. Die ontwikkeling is echter maar zeer betrekkelijk en hanteert eigenlijk het principe, dat het leven alleen goed is, als het voldoet aan bepaalde eisen. Bijvoorbeeld de eis, dat mensen elkaar goed behandelen.

Verder lezen ...

vrijdag 21 augustus 2009

Geld en menselijke emoties

Van zichzelf is geld natuurlijk een waardeloos object. Geld krijgt pas waarde, door de betekenis die mensen er aan geven. Niet voor niets vonden veel Europeanen het in 2002 moeilijk om over te gaan op de Euro en hun eigen munt achter te laten.

Verder lezen ...

Waarom een positieve houding

Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren gekomen, dat mensen met een positieve levenshouding, langer leven, gelukkiger zijn, gezonder zijn, succesvoller zijn in hun werk en meer vrienden hebben. Nu weet ik niet zeker of er ook onderzoek is gedaan of het andersom ook werkt. Dus als je veel vrienden hebt, langer leeft, gelukkig bent, succesvoller bent in je werk en gezond leeft of je dan ook positiever bent. Hoewel dat met langer leven natuurlijk pas aan het eind van iemands leven vastgesteld kan worden.

Verder lezen ...

Een positieve houding ontwikkelen

Als er iets is wat mensen belangrijk vinden, dan is dat een positieve houding. Het vreemde is echter, dat die houding vooral van anderen verwacht wordt. Als ik een plan voorstel, dan moeten anderen daar enthousiast op reageren, zonder kritiek. Als ik solliciteer bij een bedrijf, dan moet ik enthousiast reageren op de vraag waarom ik bij dat bedrijf wil werken. En iedereen die niet enthousiast reageert is een negatieveling is vaak de conclusie.

Verder lezen ...

Deugd en moorden

Als er iets is wat niet mag volgens alle deugd ethieken, dan is dat wel het leven van andere mensen beëindigen. Moorden is het ultieme wangedrag in alle bekende deugd ethieken. Maar schijnbaar gelden deugd ethieken alleen voor individuen.

Verder lezen ...

Positief of Negatief

Als er iets is wat mensen graag willen, dan is dat positief zijn. Het gaat zelfs zover, dat mensen maar wat graag alleen naar het positieve willen kijken en alles wat negatief is uit hun leven willen verwijderen of mijden. Mensen trekken dan ook liever op met mensen die naar hun idee positief zijn en mijden mensen die volgens hun negatief zijn.

Verder lezen ...

God is dood

De filosief die bekend geworden is met deze uitspraak is Friedrich Nietzsche. Een belangrijk opmerking die je daarbij kunt maken is dat god bestaan moet hebben om dood te kunnen gaan. Maar wat ik hier wil zeggen is, dat er nog heel veel mensen zijn, die god iedere dag weer dood verklaren.

Verder lezen ...

Adviseren of Coachen

Er wordt wat afgeadviseerd in deze wereld. Het adviseren van mensen en bedrijven is op dit moment in de tijd, waarschijnlijk zelfs een grotere bedrijfstak dan de landbouw en visserij. Het is waarschijnlijk zelfs zo erg, dat de adviseurs de landbouwers en vissers adviseren over hoe ze het beste kunnen werken.

Verder lezen ...

Vlam in de pan

Voor de meeste mensen betekent brand water op het vuur gooien om te kunnen blussen. Plaatjes in kinderboeken of geschiedenisboeken tonen mensen die in een lang lint emmers met water aan elkaar doorgeven om op het vuur te gooien. Of ze tonen brandweermannen met slangen die water op het vuur spuiten. Bij vlam in de pan is water op het vuur gooien, zoiets als olie op de vlammen gooien. Water maakt het alleen maar erger.

Verder lezen ...

De ethiek van media

Media staan zichzelf er graag op voor, dat zij niet meer doen dan het rapporteren over de werkelijkheid. Dat zij daarbij vanuit bepaalde aannames werken laten ze in hun borstklopperij vaak stilzwijgend buiten beschouwing. Zo is één van de aannames van media, dat hun keuzes voor te rapporteren gebeurtenissen objectief en onafhankelijk gebeurd. Maar dat is niet de enige aanname.

Verder lezen ...

Mensen en moorden

Het woord moorden wordt door mensen vooral gebruikt voor het doden van andere mensen vanuit een onnodige of overbodige reden. Ook in het geval dat dieren gedood worden om alleen maar geldelijk gewin willen mensen nog wel van moord praten. Maar zodra de mens het gevoel of idee heeft dat zijn gedrag te rechtvaardigen is, vindt hij dat doden gerechtvaardigd is.

Verder lezen ...

Slachtoffer van mezelf

Er wordt vaak beweerd, dat het belangrijk is om jezelf te kennen. Het gevolg van deze zelfkennis is vaak echter niet een ontwikkeling gebaseerd op een waarde oordeel over jezelf, maar een slachtoffer positie. Mensen komen vaak niet verder dan: Ik kan mezelf. Waarmee ze dan eigenlijk bedoelen dat ze niet instaat zijn om anders te reageren dan ze reageren.

Verder lezen ...

De menselijke moordenaar

Wat betreft het maken van programma's kunnen de Nederlandse publieke en commerciële omroepen nog een puntje zuigen aan wat de Engelse omroepen produceren. Een mooi voorbeeld is een tweeluik over moorden. Helaas of gelukkig heb ik alleen het eerste deel gezien op zondagavond 24 mei 2009. Maar dat was dus heel interessant.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Voor jezelf opkomen

Hoewel dit in de Nederlandse maatschappij volgens velen de gewoonste zaak van de wereld is, lijkt het er vaak op, dat het alleen voor de Nederlanders geldt die voor zichzelf opkomen. Het zijn dus vooral de Nederlanders die voor zichzelf opkomen, die vinden dat alleen Nederlanders die voor zichzelf opkomen, voor zichzelf mogen opkomen. Zodra er namelijk iemand tegen ze in gaat, wordt het een soort wedstrijd wie als eerste zal toegeven.

Verder lezen ...

Ergens voor staan

Het engels verwoord deze houding in een mooi gezegde: If you stand for nothing, you will fall for anything. Het verbazingwekkende aan dit gezegde is echter dat het geldt voor zowel positieve als negatieve standpunten. Dus dan kun je je afvragen of het wel zo positief is om een standpunt in te nemen.

Verder lezen ...

Regels en nog eens regels

Als er iets is wat mensen willen, dan is dat de macht om hun eigen leven te kunnen leiden. Mensen willen niet gedwongen zijn te doen wat anderen willen. Maar als je kijkt naar hoe mensen zich gedragen, dan zie je uniformiteit en regels die ons dwingen om te zijn zoals anderen. We kopen dezelfde kleren als anderen. We willen zoveel mogelijk geld verdienen met ons werk. We vinden dat anderen zich op een bepaalde manier moeten gedragen. Zo hard als we roepen dat we uniek willen zijn, zo druk zijn we bezig met het onderdrukken van die uniciteit.

Verder lezen ...

Drogredenen

Er zijn tegenwoordig behoorlijk wat discussie programma's op televisie. Laatst zag ik zo rond middernacht een programma met de naam OnTopic. Ik heb het niet lang uitgehouden om te kijken, want binnen de eerste twee minuten werden er al allerlei drogredenen naar voren gebracht om de eigen mening te ondersteunen.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Mislukte plannen

Als er iets is wat mensen niet leuk vinden, dan is het mislukken van hun plannen. Nu zijn er voor het mislukken van plannen genoeg redenen te bedenken. Zo zullen sommige mensen stellen, dat een plan alleen een succes kan zijn, als het tot in de puntjes is verzorgd. Anderen zullen stellen dat je plan alleen succesvol kan zijn als je iedereen mee hebt en heel veel geluk.

Verder lezen ...

Het gevaar van Harry Potter

Ik heb nu al een paar keer op een christenzender, te zien via Ziggo digitaal, een dame zien fulmineren op het gevaar van de Harry Potter boeken van J.K. Rowling. De kern van haar verhaal is dat Harry Potter hekserij verheerlijkt en toegankelijk maakt voor kinderen. Het vreemde daarbij is wel, dat het hele verhaal sterk tegenstrijdig is.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Klikt het tussen ons

Dit is echt een schitterend begrip. Het is een begrip dat mensen gebruiken om aan te geven of ze het met iemand kunnen vinden. Tenminste zo heette het vroeger. Het wordt vaak gebruikt in de wereld van de hulpverleners en coaches om aan te geven of twee mensen het gevoel of idee hebben dat ze samen kunnen werken.

Verder lezen ...

Opleidingsvoordelen voor werknemers

Hoewel organisaties het meeste voordeel hebben van opleiden, hebben ook werknemers er voordeel aan. Hieronder maar eens een beperkte opsomming van de voordelen die werknemers hebben als ze een opleiding volgen.

Verder lezen ...

Religie en deugd

Hoewel voor veel filosofen het denken over deugdelijk leven begint met Aristoteles en zijn voorgangers, omdat Aristoteles de eerste was die zijn gedachten over deugdelijk leven op papier zette. Gaat denken over deugdelijk leven al veel verder terug. De wetgeving van Hammurabi is een voorbeeld van het creëren van deugdelijk gedrag, door het vastleggen van regels in de 17e eeuw voor het jaar nul.

Verder lezen ...

Dat vreemde instrument taal

Het belangrijkste aspect van taal is de mogelijkheid om anderen inzicht te geven in wat we denken. Taal is het instrument dat mensen gebruiken om te communiceren. Het vreemde aan taal is echter, dat we maar een beperkt aantal woorden kennen in verhouding tot wat mogelijk is. Het woordenboek der Nederlandse taal, waarin alle woorden staan die bedacht zijn sinds het jaar 1500 bevat ruim 300.000 trefwoorden. Terwijl de meeste mensen gemiddeld rond de 50.000 woorden kennen.

Verder lezen ...

De grootste leugenaars

Als er iets is waar mensen goed in zijn, dan is dat liegen. Het vreemdste is echter niet dat we goed zijn in het liegen tegen anderen, wat vaak bedoeld wordt met liegen. Nee, we zijn juist heel erg goed in het liegen tegen onszelf. Zo liegen veel politici probleemloos tegen zichzelf dat ze goed werk doen. Veel directeuren liegen tegen zichzelf dat hun bedrijf zonder hun aanwezigheid in zal storten. Veel mannen liegen tegen zichzelf dat ze een geweldige sekspartner zijn. Terwijl veel vrouwen tegen zichzelf liegen over hoe lelijk ze zijn.

Verder lezen ...

Liegen mag

Hoewel we onze kinderen leren dat liegen niet mag, is dat eigenlijk niet waar. Er zit in onze cultuur een sterke hypocriete relatie tussen de uitspraak 'liegen mag niet' en ons gedrag. Zo liegen we de eerste paar jaar van een mensenleven met alle plezier over de paashaas, sinterklaas en onze eigen inbreng.

Verder lezen ...

Opkomen tegen discriminatie

Gordon de artiest heeft zich het weekend van 9 en 10 mei 2009 opgeworpen als Gordon de homo-activist. Nu geef ik hem volledig gelijk, dat hij niet wil optreden in een land dat mensen veroordeeld en discrimineert op basis van hun sexuele geaardheid. Het vreemde is echter dat zijn mede-toppers niet goed hebben begrepen wat er gebeurd.

Verder lezen ...

Plannen vanuit angst

Veel mensen hebben de neiging om vanuit angst hun plannen te maken. Het gevolg daarvan is vaak, dat de plannen beperkt zijn in hun kans op succes. Ze zijn er namelijk op gericht om het object van de angst te verwijderen. De plannen komen dan ook vaak niet verder dan vluchten voor de angst.

Verder lezen ...

Batesons bewustzijnsmodel

Mensen kennen eigenlijk twee uitgangspunten in dit leven. Vanuit het ene uitgangspunt zijn zij het slachtoffer van hun omgeving. Vanuit het andere uitgangspunt gaan zij er vanuit dat de wereld niet op hun afkomt, maar dat zij op de wereld afgaan. Gregory Bateson heeft dit model verder uitgewerkt naar 6 niveaus, waarvan het eerste het niveau de positie van het slachtoffer aangeeft.

Verder lezen ...

Scientific American - 12 nummers voor EUR 62.50

Leven vanuit angst

Als er iets niet leuk is, dan is dat wel leven vanuit je angst. De angst om ontslagen te worden. De angst om je kinderen te verliezen. De angst om te overlijden aan een ziekte die je niet kunt zien of bevechten. De angst dat je vijand sterker is dan jij. De angst dat je niet zelf zult mogen beslissen wat je wilt doen. De angst dat je onschuldig veroordeelt zult worden, voor een misdaad die je niet hebt begaan. De angst dat je opgepakt zult worden, omdat je een andere levensovertuiging hebt, dan landelijk toegestaan.

Verder lezen ...

Virusinfecties om bang voor te zijn

Als je de huidige media aandacht voor de Mexicaanse griep mag geloven, dan staan we met deze virusinfectie aan de vooravond van een mondiale ramp. De Mexicaanse griep wordt in bepaalde berichten vergeleken met de Spaanse griep aan het begin van de twintigste eeuw en de Vogelgriep aan het begin van de éénentwintigste eeuw.

Verder lezen ...

De werking van virussen

Op dit moment wordt er in de media veel ophef gemaakt over het mexicaanse virus. Een virus dat mensen ziek kan maken en dat is opgebouwd uit delen van varkens-, vogel- en mensenvirussen. Een belangrijk punt aan virussen is, dat zij een zeer rudimentaire levensvorm zijn. En dat hun gevaar vooral zit in hun vermogen om zich snel te vermenigvuldigen en aan te passen aan het lichaam van hun gastheer.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Het maken van plannen

De meeste mensen vinden het maken van plannen geen enkel probleem. Voor de meeste activiteiten die mensen ondernemen, hoeven de plannen ook niet ingewikkeld en complex te zijn. Je probeert uiteindelijk geen tienduizend mensen van de ene plaats naar de andere te krijgen binnen een dag.

Verder lezen ...

Plannen maken

Mensen kennen een sterke behoefte om alles in hun leven te plannen, tot het moment dat het leven tegen ze zegt een pas op de plaats te maken. En dan nog zijn er mensen die op dat moment zich er niet bij neerleggen. Ze blijven plannen maken. Nu is er niets op tegen om plannen te maken. Het gevaar ontstaat pas, als het plannen maken je het zicht op je leven ontneemt. Plannen zijn namelijk de toekomst en hoewel de toekomst voortkomt uit het heden, bepaald het heden de toekomst niet.

Verder lezen ...

Mensen en manipuleren

Waarom hebben mensen de behoefte om anderen te manipuleren? Kijk naar de reclamemaker die beelden bij zijn product toont, die niets met de inhoud van het product te maken hebben. Kijk naar de supermarkt die versgebakken broodgeur door de winkel laat stromen, zodat klanten meer gaan kopen. Kijk naar de hypotheek verstrekker, die alleen de nadruk legt op het mooie nieuwe huis en niet de gevaren en verplichtingen uitlegt. Kijk naar de verkoper van de tweede hands auto, die alleen laat zien wat er mooi is aan een auto en soms zelfs de kilometerstand probeert terug te brengen.

Verder lezen ...

zondag 16 augustus 2009

Wetenschappelijk en dagelijks taalgebruik

Een opvallend kenmerk van wetenschap is het speciale gebruik van de taal. Waar in dagelijks taalgebruik woorden synoniemen van elkaar kunnen zijn, is dat in de meeste wetenschappelijke disciplines bijna verboden. Zo is een egoïst in het dagelijks gebruik toch echt iets anders dan een egoïst in het psychologische jargon. Wat dat betreft lijkt de wetenschap wel op de meeste religies. Zo betekent een rite in de katholieke kerk toch echt iets anders dan een rite in het dagelijks leven.

Verder lezen ...

Vrijheid en geluk

Het lijkt er op, dat de begrippen vrijheid en geluk niet samen voor kunnen komen in een zin. Zodra iemand vrij is om te doen wat hij wil, wordt hij ongelukkig van alle keuzes die hij moet maken. Zodra iemand gelukkig is, blijkt hij maar weinig vrijheid te hebben. De meeste gelukkige mensen lijken vooral gelukkig met een beperkte vrijheid.

Verder lezen ...

Wetenschappers en religie

Vaak lijkt het erop, dat wetenschappers en religieuze leiders niets gemeen hebben. Zo vinden religieuze leiders dat er een god is, die volgens de regels van de religie aanbeden moet worden. Deze god is de maker van alles en daarmee is eigenlijk alles verklaard. Wetenschappers vinden juist dat alles verklaard moet worden, voordat je het accepteert. Maar in de kern zijn het beide gewoon mensen, die met regels macht proberen uit te oefenen over hun omgeving.

Verder lezen ...

Vrijheid om te kiezen

Veel mensen schijnen het moeilijk te vinden om te erkennen dat anderen de vrijheid hebben om te kiezen? We vinden het moeilijk om anderen het recht te geven te kiezen om ons lastig te vallen. We vinden het moeilijk om anderen het recht te geven een ander geloof te hebben dan het onze. We vinden het moeilijk om anderen het recht te geven een ander uitgangspunt te kiezen voor hun leven. Maar waarom vinden we het zo moeilijk om anderen die vrijheid te gunnen?

Verder lezen ...

Persoonlijk ontwikkelen

Mensen willen zich in het kader van hun vak met alle plezier ontwikkelen. Daar staat dan vaak tegenover dat ze niet meewerken aan de veranderingen die anderen doorlopen. Vaak blijken mensen het helemaal niet leuk te vinden als de wereld verandert. Terwijl de enige zekerheid die we in dit leven hebben verandering is. Er is zelfs één grote verandering die we op geen enkele manier kunnen tegenhouden. Ieder leven komt namelijk tot een einde of dat nu gewenst is of niet.

Verder lezen ...

Mensen veranderen

Waarom denken mensen dat de wereld zal veranderen, als ze de wereld wijzen op haar fouten? Dat is toch hetzelfde als proberen een steen te veranderen, door het te vertellen dat het een lelijke of kapotte steen is? De wereld verandert pas als wijzelf veranderen.

Verder lezen ...

Vrije wil opgeven

Als je kijkt naar hoe mensen zich gedragen, dan vraag je je af of ze vanuit een vrije wil leven of dat ze hem hebben opgegeven. Maar waarom zijn mensen bereidt om hun vrije wil op te geven? Is dat omdat ze zich veiliger voelen? En waarom willen mensen niet zelf nadenken en keizen? Waarom luisteren ze liever naar anderen? Is dat omdat ze liever zien, dat anderen voor hun denken?

Verder lezen ...

Ouders aan de macht

Waarom hebben ouders het idee dat verantwoordelijkheid voor het leven van een ander betekent dat je voor die ander moet beslissen hoe hij zijn leven moet leiden? Zijn ouders soms mensen die de behoefte hebben om macht uit te oefenen over anderen? Of geloven ouders dat de manier waarop zij werden opgevoed de enige goede manier was? Of hebben ouders de behoefte om het leven van hun kinderen te besturen, omdat hun ouder hun leven hebben bestuurd? Ik zou het niet weten.

Verder lezen ...

Kritische Nederlanders

In één ding zijn Nederlanders heel goed, dat is het hebben van kritiek op zaken waar ze niet direct mee te maken hebben. Nederlanders hebben kritiek op het beleid van de overheid. Nederlanders hebben kritiek op het beleid van hun werkgever. Nederlanders hebben kritiek op de kwaliteit van het onderwijs. En zo zijn er nog wel een paar punten in Nederland waar we kritiek op hebben. Dit stukje is bijvoorbeeld ook kritiek op het feit dat Nederlanders kritisch zijn.

Verder lezen ...

Betekenis geven

Als er iets is waar mensen goed in zijn, dan is dat betekenis geven. We geven betekenis aan wat we doen. We geven betekenis aan wat anderen doen. We geven betekenis aan wat we ervaren. Alles krijgt een betekenis. Het vreemde is, dat we daarbij vaak niet zelf kiezen voor die betekenis, maar ons de betekenis laten opleggen door normen.

Verder lezen ...

Waarom liegen

Iedereen liegt wel eens tegen iemand. Soms gaat het liegen zo ver, dat die iemand onszelf is. Het vreemde is echter dat liegen in ons brein is ingebouwd. Om de één of andere reden is het voor ons brein belangrijk om tegen zichzelf te liegen. Zo liegt het bijvoorbeeld met alle plezier over onze vrije wil, die niet verder komt dan de beslissing of we iets wel of niet willen. Maar waarom liegen we eigenlijk?

Verder lezen ...

De maatschappij man of vrouw

Op fysiek niveau verschillen mannen en vrouwen nauwelijks, ook al zijn mensen heel goed instaat om de verschillen die er zijn waar te nemen. Het vreemde is dat mannen en vrouwen bijna even goed zijn in het waarnemen van die verschillen. Vanuit de overleving van de soort is het volkomen logisch dat mannen en vrouwen even goed zijn in het waarnemen van de verschillen tussen de sexes. Maar waarom zijn al die verschillen ontstaan?

Verder lezen ...

Hoe word je volwassen

Misschien is dit een vreemde vraag, maar als je naar volwassenen kijkt, dan kun je maar tot één conclusie komen er bestaan geen volwassenen. Want de ene volwassene is heel goed in het zorgen voor zichzelf als het gaat om het nemen van beslissingen die gevolgen hebben voor duizenden mensen. Terwijl hij het volgende moment nog niet instaat is om de aan/uit knop te vinden op de vaatwasmachine. Volwassen wordt je schijnbaar niet zomaar.

Verder lezen ...

Volwassenheid

Eigenlijk is dit een vreemd begrip, als je kijkt naar hoe het wordt gebruikt. We passen het vooral toe in onze relatie met anderen en dan het liefst bij kinderen en tieners. Onder volwassenen is het bijna onbeleefd om het over iemands volwassenheid te hebben. Maar is dat wel terecht?

Verder lezen ...

Wat is volwassen

Dit is misschien wel het vaagste begrip dat er in dit leven bestaat, nog vager dan god of geloven. Want wat is eigenlijk volwassenheid? Wanneer is iemand volwassen? Is dat wanneer zijn lichaam volgroeid is? Of is dat als iemand het leven naar zijn hand kan zetten? Of is het wanneer iemand het leven kan accepteren zoals het is?

Verder lezen ...

De wereld als spiegel

Het lijkt niet mogelijk te zijn, dat de wereld ons voorhoudt hoe we zelf zijn. Maar als we er rustig naar zouden kijken, dan zouden we tot de conclusie moeten komen, dat de toestand waarin de wereld zich op dit moment bevindt een afspiegeling is van wie we in werkelijkheid zijn.

Verder lezen ...

Parachutespringen

Voor een sport met zoveel gevaren, zijn er heel veel mensen die het doen. Maar wat misschien nog wel aparter is, is het aantal programma's dat er niet over gemaakt wordt. Als je bedenkt dat het een sport is waarin de gevaren groter zijn dan bijvoorbeeld de formule 1 autosport. Maar misschien is het wel te eng om er alleen naar te kijken?

Verder lezen ...

Ware uitspraken

Het lijkt er vaak op, dat mensen elkaar niet geloven. Een mooi voorbeeld daarvan is de 'hoor en wederhoor' regel in de journalistiek. Als iemand een uitspraak doet over een ander, dan moet die ander dat eerst bevestigen, voordat de uitspraak gepubliceerd kan worden. Ook in andere situaties hanteren mensen de norm, dat anderen niet de waarheid spreken.

Verder lezen ...


maandag 10 augustus 2009

Google als reclamebureau

Voor de meeste mensen is internet tegenwoordig een belangrijke informatiebron. We gebruiken het om informatie te zoeken over producten. We gebruiken het als middel voor ontspanning. We gebruiken het als communicatiemiddel. We gebruiken het zelfs als winkel.

Verder lezen ...

De autonome waarnemer

We hebben ons er allemaal vast wel eens over verwonderd, ons vermogen om onszelf te bekijken alsof we door de ogen van iemand anders kijken. Het is zelfs een stijlvorm in de literatuur, de ik-roman, waarin de hoofdpersoon niet alleen beschrijft wat hij of zij meemaakt, maar ook hoe hij of zij het ervaart en beoordeeld.

Verder lezen ...

Baas ik neem ontslag

In een lange open brief op de site van The New York Times, neemt een manager van het in moeilijkheden verkerende American Insurance Group ontslag. De reden voor zijn ontslag is het feit dat de politiek in Amerika vindt dat hij zijn bonus terug moet geven. En nu geeft hij een aantal redenen waarom hij vindt dat hij dat niet hoeft te doen.

Verder lezen ...

Imposter

Een film uit 2001 met Gary Sinise (CSI New York) en Madeleine Stowe over een wetenschapper uit het jaar 2079, die wapens ontwikkelt. De film is gebaseerd op een redelijk bekende science fiction schrijver uit de jaren vijftig en zestig Philip K. Dick. Twee bekendere verhalen van Philip K. Dick die zijn verfilmd zijn 'Do Androids dream of Electric Sheep?' onder de filmtitel 'Blade Runner' en 'We can remember it for you wholesale' onder de titel 'Total Recall'. Ook de film 'Minority report' met Tom Cruise is gebaseerd op een verhaal van Philip K. Dick.

Verder lezen ...

Matt's Monsters

Je zou het niet verwachten op de vroege ochtend bij Jetix. Maar, echt waar, een programma dat verder gaat dan de bekende goed en kwaad tegenstelling. Hoewel de titel van het programma anders doet vermoeden, zitten er allerlei leuke opbouwende elementen in.

Verder lezen ...

zondag 9 augustus 2009

Kwaliteit van leven

In Nederland en veel Westerse landen is dit een norm die gehanteerd wordt om te bepalen of iemand een goed of gelukkig leven leidt. In veel gevallen is het echter onduidelijk wat er echt mee bedoeld wordt.

Verder lezen ...

Louis Theroux in Zuid-Afrika

Op zaterdagavond 28 maart 2009 een programma gezien over Zuid-Afrikaanse boeren, een groep blanken die een vreemd beeld hebben van de wereld. Het is een interessant programma wat Louis Theroux maakt voor de BBC en wat in Nederland wordt uitgezonden door de VPRO.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Hoe leer ik mezelf accepteren

Voor veel mensen is dit een volkomen loze vraag. Het is zelfs een vraag die nog nooit bij ze is opgekomen. Want waarom zou je jezelf willen accepteren? En waarom zou het nodig zijn om jezelf te accepteren? En wat wil je er dan mee bereiken, met jezelf accepteren?

Verder lezen ...

Jezelf accepteren

Voor sommige mensen lijkt dit het makkelijkste wat er is: Jezelf accepteren zoals je bent. Deze mensen kunnen zich bijna niet voorstellen, dat er mensen zijn, die wel moeite hebben om zichzelf te accepteren. Het voordeel dat deze mensen wel hebben, is dat het makkelijker is om anderen te accepteren, als je jezelf kunt accepteren.

Verder lezen ...

Het effect van belonen

Dat belonen effect heeft, blijkt uit een onderzoek dat beschreven wordt in The Independent van 24 maart 2009 met de titel "Why spending money is like a drug". Maar veel werkgevers hebben het ook allang ontdekt, want niet voor niets kennen ze bonusregelingen voor verkopers en flexibele beloning voor managers en directeuren.

Verder lezen ...

Waarom belonen wij mensen

De belangrijkste reden waarom mensen elkaar belonen, heeft waarschijnlijk te maken met het gevoel dat het ons geeft. Zo is het natuurlijk heerlijk om iemand te kunnen belonen voor het feit, dat hij de snelste op de honderd meter sprint is. Alle aandacht voor de ander straalt ook een beetje op ons af. Maar er zijn vast nog wat andere redenen om te belonen.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Wat is belonen

In dit leven begint de mens al heel vroeg met het zoeken van beloning. Als baby is het eigenlijk niet meer dan het zoeken naar bevestiging. Als we ouder worden, dan wordt het meer een behoefte aan erkenning. En als we oud genoeg zijn om geld te verdienen, dan zoeken we beloning in de vorm van geld.

Verder lezen ...

Internet geeft vrijheid

In tegenstelling tot het fysieke leven, geeft het virtuele leven op internet veel meer vrijheid. Zo kan ik in alle anoniemheid deelnemen aan discussies. Aan de ene kant leidt die anonimiteit tot veel meer openheid over de eigen mening. Aan de andere kant roept het bij sommige mensen de behoefte op om zich nergens meer rekenschap van te geven.

Verder lezen ...

Systeem programmatuur versus Operating System

Als er iets is wat computers nodig hebben, dan is dat programmatuur om de computer te laten werken. Zonder het Operating System (OS) is een computer niets meer en niets minder dan een hoop plastic, geleiders en semi-geleiders bij elkaar. En met de Systeem Programmatuur (SP) is een computer niet veel meer dan een luxe schemerlamp. Want uiteindelijk is het de gebruikersprogrammatuur, die computers nuttig maken.

Verder lezen ...

Het doel van het onderwijs is

Ik vraag me wel eens af hoe het kan dat iedereen een mening heeft over het onderwijs, maar niemand over het onderwijs wil nadenken. Kijk bijvoorbeeld eens naar een programma als Tegenlicht, dat een drieluik maakt over het onderwijs. Sommige sprekers in dat programma mogen vanuit een soort persoonlijke ervaring hun mening geven, zonder dat dit wordt gekoppeld aan behoorlijke cijfers uit onderzoek.

Verder lezen ...

Een hogere AOW leeftijd is goed

Eigenlijk kun je bij dit soort uitspraken altijd de vraagstellen: Voor wie is dat goed? Want op de site VèNisNews.nl in het artikel over 'ouderen massaal in de bijstand gedumpt?' geeft de auteur een goede reden om die vraag te stellen.

Verder lezen ...

Een eigen mening hebben

In een artikel op de site datzijnmijnwoorden.nl wordt een redenering opgezet, die stelt dat mensen eigenlijk geen eigen mening hebben. Voor een deel klopt die uitspraak natuurlijk ook wel. Mensen hebben vaak geen eigen mening. Maar dan gaat het vaak over gebeurtenissen die ver van hun bed liggen.

Verder lezen ...

Lesgeven is meer dan je denkt

Op het eerste oog lijkt lesgeven doodeenvoudige. Je hebt boeken waar kennis in staat en een groep leerlingen, die de kennis moeten verwerken en zich eigen maken. Als leerkracht lijk je niet veel meer te doen, dan zorgen dat het tempo op orde blijft en niemand spiekt bij het proefwerk. Maar dat zijn de eenvoudige elementen van het lesgeven.

Verder lezen ...

Werken als redding

Er zijn in deze wereld genoeg mensen, die door lichamelijke problemen niet kunnen werken. Om deze mensen financieel te helpen kennen we de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen. Op basis van de regels in die wet krijgt iemand geld, naar de mate waarin hij niet meer kan werken.

Verder lezen ...

Machthebbers zijn rare mensen

Rare machthebbers die machthebbers, vrij naar de uitspraak van Obelix, als hij weer eens een groep mensen tegenkwam, die zich anders gedroegen dan hij. Een mooi voorbeeld van rare machthebbers zijn de heersers van het China van de laatste tweeduizend jaar. Aan de andere kant hebben we wel een aantal bijzondere bouwwerken aan deze machthebbers overgehouden.

Verder lezen ...

De auto als gebruiksvoorwerp

Als de auto iets niet is voor de meeste mensen, dan is dat wel een gebruiksvoorwerp. Nee, de auto is een bewijs van vrijheid en status. Zeker voor de mensen hoger in de hiërarchie van organisaties, is de auto een status voorwerp. Het is zelfs op twee manieren een statusvoorwerp.

Verder lezen ...