zaterdag 25 juli 2009

Hoe vind ik de juiste werknemer

Veel werkgevers hebben een duidelijk beeld van hoe ze de juiste werknemer moeten vinden. Ze beginnen met het opstellen van een vacature, waarin de functie omschreven wordt. Ze zetten er ook nog bij wat het bedrijf doet en dat het salaris markt conform is. Vervolgens wachten ze op de sollicitatiebrieven en houden sollicitatiegesprekken in drie rondes.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Werken voor de juiste baas

In Nederland wordt er op gehamerd, dat mensen werken. Daarbij wordt dan als motivatie naar voren gebracht dat werken een manier is voor mensen om deel uit te maken van de maatschappij. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om een aardige besparing voor de overheid in de vorm van niet uit te keren WW en WWB uitkeringen. Verder zou werken voor mensen gezond zijn.

Verder lezen ...

De beste zijn

Wat is de behoefte van bedrijven om de beste te zijn in hun categorie? De meeste bedrijven weten toch, dat het beste wat mogelijk is, onbetaalbaar is of onbetaalbaar gevonden wordt. Daarbij verschilt per mens wat zij het beste vinden.

Verder lezen ...

Genuanceerd of zwart/wit schrijven

Er zijn op internet genoeg artikelen waarvan je de haren te bergen rijzen. Iemand schrijft dat alle allochtonen de oorzaak zijn van de werkloosheid. Of iemand beweert dat de wereld er beter uit zou zien, als iedereen kapitalist was. Maar we weten allemaal dat de wereld niet uit tegenstellingen bestaat.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

De psychologie

Hoewel deze wetenschap niet zo oud lijkt te zijn, Freud was eigenlijk zo'n beetje de eerste psycholoog die we kennen en die leefde aan het eind van de negentiende eeuw. Is psychologie zo oud als de mens. Veel religies maken bijvoorbeeld al eeuwen lustig gebruik van allerlei theorieën die de psychologie de afgelopen honderd jaar heeft blootgelegd.

Verder lezen ...

De maakbaarheid van het leven

In een artikel van Annastaal over een discussie programma op de BBC, komt de vraag naar voren over: "Hoe maakbaar het leven is?" Daarbij gaat het niet om de genetische kant van de maakbaarheid, maar de menselijke wens of wil om het leven te beïnvloeden. Kan een mens zijn leven beïnvloeden door wat hij wil.

Verder lezen ...

Leren van lijden

Het lijkt er soms op, dat er niets te leren valt van lijden. Behalve dat het zinloos is en zonder betenis. Lijden is er gewoon net als geluk, omdat menszijn betekent dat je geluk zult kennen en lijden zult ervaren. Natuurlijk lijken er op het eerste oog een paar dingen die je van lijden kunt leren.

Verder lezen ...

De wereld van het lijden

In sommige culturen wordt lijden als de normaalste zaak van de wereld gezien. In de westerse cultuur is lijden langzaam maar zeker een negatief aspect van het menselijk leven. Er is echter ook nog een verschil te zien, tussen de manier waarop lijden beoordeeld wordt.

Verder lezen ...

Strafculturen

Als er iets apart is in deze wereld, dan is het de houding van bepaalde samenlevingen tegenover straffen. Zo kennen veel westerse maatschappijen het idee, dat het individu schuldig is aan wat hij doet. Terwijl sommige oosterse maatschappijen de familie strafbaar achten.

Verder lezen ...

Tim Krabbé

Eindelijk een schrijver die gewoon schrijft omdat hij het leuk vindt. Tenminste dat is wat hij zegt in het interview dat hij geeft in de Libelle nr.12 van 2009. Dus al die leerkrachten in het middelbaar onderwijs, die ons het idee hebben gegeven dat schrijvers met een bedoeling schrijven, die moeten dat eerst maar eens nagaan bij de schrijver.

Verder lezen ...

Het boekenweek geschenk 2009

Het is ieder jaar weer afwachten van welk niveau het boekenweek geschenk zal zijn. Dit jaar was het van de hand van Tim Krabbé, de broer van Jeroen Krabbé. Iets waar ik eigenlijk nooit bij stilgestaan heb, of Tim en Jeroen broers zouden kunnen zijn. Maar dat ik dat hier schrijf, zegt misschien al iets over het boek.

Verder lezen ...

Iets afwijkends waarnemen

We maken het iedere dag mee. We zitten bijvoorbeeld in onze net nieuwe auto en voor ons gevoel rijden er opeens een heleboel auto's van dat merk rond. We denken aan een vriend en een minuut later belt deze op. We hebben een rok aangetrokken en opeens zien we allemaal vrouwen met rokken lopen.

Verder lezen ...

De mens in zijn subjectieve vacuüm

Als mensen met elkaar praten en discussiëren, dan zouden ze graag zien dat die gesprekken op een objectieve manier plaats hebben. Dat dit niet kan en niet bestaat, blijkt alleen al uit het feit, dat in de sociale wetenschappen er geen onderzoeker meer is, die nog durft te praten over objectieve waarneming.

Verder lezen ...

De mens en zijn lichaamsbeeld

De relatie van de mens met zijn lichaam is niet positief te noemen. Het huidige beeld in de westerse maatschappij is er een, waarbij het lichaam zich moet aanpassen aan het lichaamsbeeld dat de maatschappij heeft. Het lichaam is een instrument van de mens.

Verder lezen ...

De hang naar het perfecte lichaam

Door de eeuwen heen heeft de mens voortdurend gestreefd naar het perfecte lichaam. De eerste beschaving met een hang naar het perfecte lichaam, waar in het onderwijs naar verwezen wordt, is die van de Grieken. En zo zijn er nog wel een paar beschavingen en culturen geweest met een hang naar lichaamsperfectie. Heden ten dage zijn we in het westen nog steeds opzoek naar het perfecte lichaam.

Verder lezen ...

Verzekeren

De wijze waarop verzekeringsmaatschappijen werken lijkt voor iedereen die niet de beslissingen nemen een mysterie. Hoe kan het dat ieder jaar de vergoedingen voor behandelingen in de ziektekostenverzekering veranderen? Hoe kan het dat je inboedelverzekering nooit duurder wordt, behalve om de inflatie te corrigeren?

Verder lezen ...

Dynamische complexiteit in de praktijk

Het vinden van voorbeelden van dynamische complexiteit in de praktijk is nog behoorlijk moeilijk. Het is veel makkelijker om detail complexiteit te vinden. Dat is iets wat we iedere dag langs zien komen als we het nieuws volgen of de krant lezen of een documentaire kijken.

Verder lezen ...

Dynamische complexiteit

Voor mij is dit een nieuw begrip, dat Peter Senge introduceert in zijn boek "The Fifth Discipline". Als iemand het over complexiteit heeft, dan denk ik aan veel factoren die elkaar beïnvloeden. De economie is bijvoorbeeld complex. Of het menselijk lichaam is een complex geheel.

Verder lezen ...

Het goede van frustratie

In een reactie op mijn artikel "Gefrustreerde Nederlanders", stelt iemand de vraag wat er op frustratie tegen is. En dat vind ik nu een hele goede vraag. Want is er werkelijk iets tegen op frustratie?

Verder lezen ...

De lerende organisatie

In de jaren negentig was dit de droom van iedere werkgever, hrd-er, directeur en hrm-er. Het leidde tot zelfsturende teams en organisaties die zich lerend noemden. In de loop der jaren lijkt het verdwenen te zijn. Maar wat is het eigenlijk?

Verder lezen ...

Sociale wetenschappen

Vanuit wetenschappen als wiskunde, natuurkunde, biologie en scheikunde, lijken wetenschappen als sociologie, pedagogiek, psychologie, andragogie een soort pseudo wetenschappen. Maar is dat werkelijk zo?

Verder lezen ...

Moraal op de werkvloer

In een interview in P&O-actueel van januari 2009 geeft hoofddocent Wim Dubbink aan waar het misgaat als je moraal ondergeschikt maakt aan economische motieven. Wat wel jammer is, is dat het artikel niet duidelijk wordt, dat moreel gedrag juist een heel economisch motief is.

Verder lezen ...

Genuanceerd leven

Wat is er zo moeilijk aan om het leven te bekijken vanuit de nuance die het kent? Waarom lezen we liever stukken die de wereld zwart/wit voorstellen, dan stukken die duidelijk laten zien, dat de wereld grijs is? Worden we slechtere mensen, als de wereld grijs is? Of worden we betere mensen als de wereld zwart/wit is?

Verder lezen ...

Respect voor het leven

In een interview in de Margriet week 9 van 2009 geeft Yvonne Kroonenberg aan, dat mensen meer respect moeten hebben voor al het leven. En daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in. Want wat is er op tegen om respect te hebben voor al het leven? Uiteindelijk ben je als mens niet meer levend, dan een dier.

Verder lezen ...

Het goede van hoogmoed

Hoogmoed is één van de zeven doodzonden, die voortkomt uit de menselijke trots. In een artikel van Kees Verduin op de website van de Universiteit Leiden wordt Vincent Beauvais uit 1260 geciteerd over de relaties tussen trots en de zeven doodzonden. Maar helaas wordt er alleen gekeken naar het slechte van deze zonden.

Verder lezen ...

Het goede van domheid

Dom zijn wordt in dit leven gezien als iets negatiefs. Het wordt ons vanaf jongsaf aan duidelijk gemaakt, dat we niet dom mogen zijn. We worden er op aangesproken door onze ouders en door onze leerkrachten. Maar is dom zijn wel zo slecht?

Verder lezen ...

Nut van werkloosheid

Je vraagt je wel af, wat mensen op werkloosheid tegen hebben. Het is niet leuk als je er in zit, maar maatschappelijk heeft het wel nut. Want als je er open naar kijkt, dan zie je dat werkloosheid veel werk oplevert. Duizenden mensen hebben een bestaan bij de gratie van de mensen zonder werk.

Verder lezen ...

Een zinvol leven

Voor veel mensen is dit waar het om gaat in het leven. De zin van het leven is dat het zinvol is. Vaak vergeten ze daarbij, dat ze vervolgens een norm moeten bepalen, die vaststeld wanneer een leven zinvol is. Het gevolg is dan weer, dat ieder leven dus zinvol is, want dat is gewoon een kwestie van de juiste norm hanteren.

Verder lezen ...

Spiritualiteit

Voor veel mensen is dit een vaag begrip. Is dit hetzelfde als geloven dat er meer is dan alleen dit materiële leven? Of is dit deel uitmaken van een groep mensen, die hetzelfde geloven? Of is het juist gewoon je leven leven, zonder je druk te maken over wat er gaat komen?

Verder lezen ...

Economische problemen

Zoals ieder systeem is ook de economie gevoelig voor het kleinste effect. Zo'n klein onderdeel als de risico hypotheken zijn van het gehele economische systeem, zo groot is hun invloed op het totale systeem. Simpelweg omdat ze een flinke klap uit kunnen delen aan banken die ze uitgeven. En de banken zijn weer onderdeel van het grotere economische systeem.

Verder lezen ...

Werkgevers en werknemers

Je vraagt je soms af waarom mensen werkgever worden. Als je namelijk kijkt naar hoe sommige werkgevers omgaan met de mensen die bij hun komen werken, dan ga je geloven, dat de meeste werkgevers een hekel hebben aan werknemers.

Verder lezen ...

Verstand en spijt

Een reactie op mijn artikel "De emotie Spijt", deed me nog even wat doordenken over het begrip. De reactie kwam er op neer, dat spijt het verstand is, dat begint te werken na een gebeurtenis. Waarmee eigenlijk gesteld wordt, dat als je van tevoren overdenkt wat je gaat doen, dan kun je spijt voorkomen.

Verder lezen ...

Oplossingen voor pesten

Door alle aandacht van de afgelopen jaren voor pestgedrag, vooral in het onderwijs, is er al veel gedaan. Zo hebben veel scholen trainingen gevolgd over het opstellen van pestprotocollen en hoe om te gaan met pesten. Zelfs bedrijven zijn er druk mee bezig in de wetenschap dat een goede sfeer op het werk voordelen heeft.

Verder lezen ...

Een levenlang pesten

Pesten wordt vaak geassocieerd met kinderen en nog vaker met de leeftijd dat ze naar school gaan. Daarbij wordt door veel mensen pesten gezien als iets wat overgaat en eigenlijk geen gevolgen heeft voor de toekomst. Maar uit onderzoek blijkt iets anders.

Verder lezen ...

Het verschil tussen mannen en vrouwen

Op het eerste oog zijn er flinke verschillen tussen mannen en vrouwen. Het vreemde is echter, dat dat verschil op het niveau van de genetica één chromosoom paar is van de 23 paren. En van dat ene paar is dan nog maar eens de helft afwijkend voor mannen. En om het nog erger te maken, krijgen alle mannen de chromosomen van hun cellulaire energiefabriekjes (mitochondria) van hun moeder.

Verder lezen ...

Chatten en dreiging

Hoewel veel ouders vinden, dat hun kinderen teveel op internet zitten en daardoor te weinig lezen. Vergeten veel ouders, dat het gros van de kinderen op internet zitten te lezen. Nog erger ze zitten te lezen, terwijl ze aan het communiceren zijn. Ze doen dus twee dingen tegelijkertijd.

Verder lezen ...

Mislukken en succes

Dit zijn twee zijden van een niet bestaande medaille. Het zijn namelijk oordelen over uitkomsten, die een gevolg zijn van wat er gebeurt. Een mooi voorbeeld op dit moment van mislukken is de beurs die wereldwijd aan het inzakken is. Vanuit het oogpunt van aandeelhouders, is de beurs nu een grote mislukking.

Verder lezen ...

Mislukking

In de ogen van veel mensen is mislukken iets wat je moet voorkomen, tot elke prijs. Maar bestaat de mislukking eigenlijk wel? Is dat wat de één mislukking noemt, voor de ander niet het begin van een succes?

Verder lezen ...

Artikelen op Infoyo

Als ik kijk naar mijn eigen artikelen en de top artikelen op Infoyo, dan krijg je daar een mooi beeld van de huidige tijdsgeest te zien. Zo heb ik momenteel 350 artikel op Infoyo. Maar op een dag worden daar maar een kleine honderd van bekeken.

Verder lezen ...

Bevestiging zoeken

Persoonlijk vind ik het wat vreemd, dat mensen bevestiging voor hun gedrag zoeken bij anderen. Dat is toch eigenlijk iets, wat je doet als je in je puberteit zit. Maar er zijn massas mensen die bevestiging van hun eigen gedrag zoeken in het gedrag van anderen.

Verder lezen ...

Naar elkaar kijken

Als mensen iets leuk vinden, dan is het wel het naar elkaar kijken. Vanuit de evolutie gezien is dat best wel handig, want dat vergroot de kans dat je iemand ziet waarmee je je wilt voortplanten. Want die behoefte tot kijken leidt namelijk ook tot de behoefte om naar buiten te gaan en elkaar op te zoeken. Het is namelijk zo moeilijk mensen kijken als je binnen zit achter een boek.

Verder lezen ...

Houding tegenover leren

In deze wereld is de houding tegenover leren een vreemde. We weten dat we moeten leren om deel te mogen nemen aan het maatschappelijke leven en om voor onszelf te kunnen zorgen. We weten dat we moeten leren om voor ons bedrijf interessant te blijven als werknemer. Maar toch vinden we het eigenlijk niet leuk.

Verder lezen ...

Leren en ontwikkeling

In veel organisaties is leren en ontwikkeling van medewerkers een ondergeschoven kindje. Vaak komt leren niet verder dan nieuwe vaardigheden of kennis verdiepen. Leren vindt echter vaak informeel en onbewust plaats. Het vraagt echter een andere opzet van het leerproces binnen de organisatie als het van onbewust informeel, naar bewust informeel moet gaan. Het vraagt ook een andere houding ten opzichte van het leerproces.

Verder lezen ...

Politie en ethiek

Het vak van politie agent lijkt in veel gevallen eenvoudig. De regels zijn duidelijk en het enige wat je hoeft te doen is de regels toepassen. In sommige onderdelen van het politie werk klopt dat ook wel. Als iemand met tachtig kilometer per uur door een straat rijdt, waar je maar dertig kilometer per uur mag, dan is het duidelijk. Dan heb je eigenlijk geen politie nodig.

Verder lezen ...

Maslows behoefte pyramide

Waarom voelt deze pyramide voor de meeste mensen zo vertrouwd aan? Zeker als je bedenkt dat er nog nooit echt wetenschappelijk bewijs voor is gevonden.

Verder lezen ...

Is Nederland beter af

In de negentiende eeuw was de overheid een dienst, die vooral gericht was op iedereen die belasting betaalde. Dit had zelfs tot gevolg, dat alleen belastingbetalers stemrecht hadden en verkiesbaar konden zijn. Er zijn in de loop der jaren wel veel dingen verandert, maar of het echt beter is geworden ik vraag het me af.

Verder lezen ...

Christendom en evolutie

Evangeliseren is een christelijke plicht. Je vraagt je wel af waarom god van je wil zien, dat je in hem gelooft, door andere mensen te vertellen dat je in god gelooft, maar laten we eerlijk zijn de evangeliseerder wordt er gelukkig van.

Verder lezen ...

Het leven bekijken

In dit leven kun je alles vanuit meerdere optieken bekijken. Je kunt er zelfs voor kiezen om alles vanuit één optiek te bekijken. Maar of je daar ook gelukkig van wordt is natuurlijk altijd maar de vraag. Sommige mensen zullen beweren van wel.

Verder lezen ...

Leren innoveren

Het lijkt vaak heel moeilijk om te innoveren. Er zijn gewoon te veel factoren die de innovatie tegenhouden. Bijvoorbeeld de kosten die verbonden zijn aan veranderingen. Of de interne weerstand van medewerkers, die volgens de nieuwe methode moeten gaan werken.

Verder lezen ...

Journalisten en informeren

Het is altijd weer apart om te zien hoe makkelijk journalisten omgaan met het informeren van hun klanten. Natuurlijk zitten ze vast tussen twee groepen klanten. Ze moeten lezers trekken met hun verhalen, zodat adverteerders willen adverteren. Daardoor kunnen ze geen ellenlange verhalen produceren, die ruimte wegnemen van de advertenties. Want zeker bij de gratis kranten, is het de adverteerder die betaald.

Verder lezen ...


donderdag 23 juli 2009

Innovatie en verandering

Innovatie is natuurlijk gewoon een mooi woord voor vernieuwing of verandering. Maar de meeste bedrijven hebben er grote problemen mee om het te realiseren. En hoewel de overheid het belangrijk vindt, lukt het haar niet om innovatie te stimuleren.

Verder lezen ...

Werken aan innovatie

Er is al meer dan genoeg geschreven over hoe je innovatie realiseert. En eigenlijk lijkt iedereen zijn eigen ideeën te hebben. Maar wat vooral duidelijk wordt, is dat innovatie veel inzet vraagt van de organisatie. Maar is dat wel waar?

Verder lezen ...

Innovatie creëren

Om innovatie binnen een organisatie te creëren heb je een cultuur nodig, die innovatie belangrijk vindt. Vernieuwing en verbetering moet iets worden, dat gezien wordt als iets gewoons. Het hoort bij het dagelijkse werk zullen we maar zeggen. Innovatie moet een deel van het DNA van de organisatie worden. Eigenlijk moet het zo zijn, dat een medewerker die over het product van zijn organisatie denkt, dat doet in de vorm van verbetering. Wij maken geen fietsen, maar de persoonlijk aangedreven voertuigen van de toekomst.

Verder lezen ...

Leren door te doen

Met uitzondering van een kleine groep mensen, leren de meeste mensen door te doen. Confusius zei al ooit: Vertel me en ik vergeet, toon me en ik onthoud, laat me het doen en ik weet het. Dit zou een reden kunnen zijn voor meer beroepsonderwijs.

Verder lezen ...

Het kromme recht

In de gehele westerse wereld kennen we in de basis hetzelfde recht. Alle rechtssystemen zijn gebaseerd op het Romeinse recht, met zijn gedachtengang, dat je onschuldig bent, tot je schuld bewezen is. De reden voor deze gedachtengang is het voorkomen van machtsmisbruik.

Verder lezen ...

Kolbs leermodel

In een niet zo ver verleden kwam een psycholoog op het idee, dat mensen te classificeren zijn als lerenden met een bepaalde leervoorkeur. Daarbij maakte hij gebruik van een indeling naar de wijze waarop lesmateriaal wordt aangeboden.

Verder lezen ...

Mensenvragen

Mensen hebben allerlei vragen. Vragen die gaan van: “Hoe werkt dat?”, via: “Waarom werkt dat?”, tot: “Wie doet dat?” Wetenschappers stellen vooral de eerste soort vragen. Terwijl filosofen en religies voor de waarom-vraag stellen.

Verder lezen ...

Beekbergen verkennen

Iedereen kent natuurlijk het dierenpark Beekse Bergen, dit heeft helemaal niets te maken met het plaatsje Beekbergen net onder Apeldoorn. Beekbergen ligt aan de weg van Apeldoorn naar Arnhem op 6 kilometer van Apeldoorn en 20 km van Arnhem volgens de ANWB.

Verder lezen ...

Aandeelhouderswaarde

Veel bedrijven die hoge bonussen uitbetalen, in welke vorm dan ook, schermen vaak met aandeelhouderswaarde als reden. Het vreemde is echter dat de meeste beleggers eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in waarde.

Verder lezen ...

Mensen beïnvloeden

Hoewel we het niet leuk vinden, zijn we als mensen door van alles en nog wat te beïnvloeden. Reclame is er op gebaseerd. Maar ook de inrichting van supermarkten en bedrijfspanden. Zo proberen autofabrikanten hun autos te associëren met sex, door mooie vrouwen te portretteren bij een auto. Vroeger was dat een vage behoefte van die fabrikanten. Maar tegenwoordig is uit onderzoek gebleken, dat mannen na het zin van een mooie vrouw een paar uur niet instaat zijn een rationele beslissing te nemen.

Verder lezen ...

De invloed van de omgeving

Veel mensen zullen de invloed van de omgeving wel herkennen. Je bent op vakantie geweest en tijdens je vakantie heb je heerlijk brood gegeten en de wijn was lekker. Omdat alles zo lekker was, heb je er ook wat van mee naar huis genomen. Thuis gekomen blijkt alles stukken minder lekker dan op de plek waar je het voor het eerst at.

Verder lezen ...

Lichaamstaal gebruiken

In een ander artikel over lichaamstaal had ik al aangegeven, dat lichaamstaal niet in een soort vacuüm plaatsvindt. Het is niet alsof ik met mijn lichaamstaal een ruimte inloop met mensen zonder lichaamstaal en dat zij pas vanaf het moment dat ik binnen ben, gaan reageren op lichaamstaal en lichaamstaal gaan tonen. Lichaamstaal is dus altijd aanwezig.

Verder lezen ...

Lichaamstaal manipulatie

In artikel op Puur P&O geeft Jakolien Sok een omschrijving van de mogelijkheid om anderen vriendelijker te stemmen door je lichaamstaal te sturen. Het gaat er daarbij om, dat je vriendschap en veiligheid uitstraalt. Je kunt dus door je lichaamstaal voorkomen dat er afstand en tegenstand wordt gecreëerd. Helaas kijkt Jakolien daarbij alleen naar één kant van het verhaal, die van de sollicitant.

Verder lezen ...

Hebben bonussen zin

Sommige werkgevers zweren bij bonussen. Bonussen motiveren medewerkers om zich extra in te zetten, is hun idee. Maar is dat wel zo? Of zetten medewerkers zich in om meer geld te krijgen, zodat ze extra zekerheid kunnen kopen?

Verder lezen ...

Mannen en seksfouten

Dit lijkt me volkomen logisch. Mannen zijn nu eenmaal mannen en geen vrouwen. Dus als ze seks hebben met een vrouw, zullen ze fouten maken. Nu blijken we heel eenvoudige fouten te maken als je de woorden van Tristan Taormino en Lou Paget moet geloven. Het vreemde is, dat je uit de woorden van beide heren moet geloven, dat we alleen in dat bed liggen. Want over vrouwen zeggen de heren niets.

Verder lezen ...

Skimming de pinpas

Als het je overkomt is het natuurlijk niet leuk. Beter gezegd, je schrikt je waarschijnlijk wezenloos als je opeens geld van je rekening ziet verdwijnen, zonder te weten waar je het aan hebt uitgegeven. De kans bestaat zelfs, dat je je kinderen gaat verdenken van het stelen van je pinpas.

Verder lezen ...

Oplossing voor Belbin groepsrollen

Het toepassen van groepsrollen in het model van Belbin vraagt om een boel extra werk. Ten eerste moet vastgesteld worden welke rollen aanwezig zijn in een groep mensen die moeten samenwerken. Maar tevens moet er in de omgeving van alles geregeld worden. Het gaat dan om het vrijmaken van de groepsleden. Maar ook om het opstellen van een heldere groepsopdracht. Verder moet duidelijk zijn welk mandaat ze krijgen en wie hun sponsor is.

Verder lezen ...

Commentaar op Belbin

Het belang van groepen is voor de meeste bedrijven en mensen wel duidelijk. Een mens alleen kan nu eenmaal niet een snelweg aanleggen, waarover miljoenen banden kunnen rollen. Een mens in zijn eentje kan geen wolkenkrabber bouwen, die binnen tien jaar klaar is. Groepen zijn dus belangrijker.

Verder lezen ...

Belbin en groepen

In de jaren zestig en zeventig heeft het werk van Meredith Belbin over groepen veel stof doen opwaaien. Belbin bewees, dat het voor bedrijven zinvol was om als het ging om het samenstellen van projectgroepen een gemengd gezelschap bij elkaar te brengen. Tot die tijd was het eigenlijk niet precies duidelijk, waarom sommige groepen wel succesvol waren en andere niet.

Verder lezen ...

Christelijke religie

Het is één van de grootste groepen op deze planeet. Het is ook de meest verdeelde religie op de planeet. Van orthodoxe tot remonstranten is het een religie die haar visie baseert op de woorden van een Joodse profeet, die liefde propageerde.

Verder lezen ...

Adverteren bij Daisycon

Evolutietheorie

Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat de bedenker van de evolutietheorie, Charles Darwin geboren werd. De evolutietheorie is een mooi voorbeeld van een complexe verklaring voor een complexe materie. En dat bedacht in een tijd, dat iedereen nog sterk geloofde dat god alles geschapen had en de wereld pas een paar duizend jaar oud was.

Verder lezen ...

Hoe zo ontslaan

Komt een werknemer bij zijn baas: "Baas heeft u olie voor mijn kruiwagenwiel, hij piept zo?" Baas tegen de klagende werknemer: "En hoe piept hij dan?" "Nou hij piept van: "Pieeeep, Pieeeep, Pieeeep, Pieeeep." Baas tegen werknemer: "Je bent ontslagen!!!" Werknemer: "Maar waarom dan?" Baas: "Omdat je kruiwagen: "Piep, Piep, Piep, Piep, Piep", zou moeten doen!"

Verder lezen ...

Tijdreizen

Dit is voor mensen met een levendige fantasie een mogelijkheid. Daarbij vergeten ze dat ze al door de tijd reizen, maar dan met de snelheid van de tijd. Wat de meeste mensen zich bij tijdreizen voorstellen, is dat ze sneller kunnen reizen en kiezen welke kant ze op gaan in de tijd.

Verder lezen ...

Sterrenstof

Alle materie in dit universum is een product van sterren. Van Waterstof dat uit niet meer bestaat dan een proton en elektron tot uraan met 92 protonen, 92 elektronen en rond de 143 neutronen.

Verder lezen ...

Doen en laten

Het verschil weten tussen deze twee handelingen, is waar het uiteindelijk om draait in dit leven. Moet ik nu wel of niet op vakantie gaan? Moet ik nu wel of niet snoepen? Moet ik nu wel of niet stemmen? Moet ik nu wel of niet trots zijn? Moet ik nu wel of niet opkomen voor mezelf?

Verder lezen ...

Mensen en denken over geld

Hoe belangrijk geld is weet iedereen zo langzamerhand wel. De enige mensen die dat niet weten, zijn de gelukkigen die alles zelf kunnen en daar geen geld bij nodig hebben. Maar als je kijkt wat we allemaal met geld doen, dan is er iets vreemds aan de hand.

Verder lezen ...

ZZP-er en de VAR

Als je als éénpitter opdrachten gaat uitvoeren voor anderen, dan is een Verklaring Arbeids Relatie een handig instrument. Het is een Verklaring van de Belastingdienst, dat ze je als onderneming erkennen en niet als een soort uitzendkracht. Het punt is echter, dat je je er niet blind op moet staren als opdrachtgever.

Verder lezen ...

Wetenschappelijk onderzoek

Bij veel wetenschappelijk onderzoek, krijg je vaak het idee dat het volkomen zinloos. Voor een deel is dat ook waar, want het onderzoek bevestigd wat we al weten. Voor een deel is het een gevolg van de manier waarop het gepubliceerd wordt. Voor een deel is het een gevolg van het feit dat het geen vragen beantwoord, die ons interesseren. En soms lijkt het gewoon echt zinloos.

Verder lezen ...

Vrouwen en tolerantie

Een Amerikaans onderzoek onder studenten, geeft een niet zo mooie uitkomst, als het om vrouwen en tolerantie ten opzichte van elkaar gaat. Vrouwen blijken negatieve informatie al snel te gebruiken om iemand te veroordelen. Waar mannen veel minder snel afwijzing kiezen als ze negatieve informatie over een man horen.

Verder lezen ...

Lichaam en geest

Volgens het Cartesiaanse model, bestaat de mens uit twee losse delen: een ziel of geest en een lichaam. Volgens het oosterse model bestaat de mens uit twee samenwerkende delen: een geest en een lichaam. Welk model heeft nu meer gelijk?

Verder lezen ...

Mannen en vreemdgaan

Als er over vreemdgaan gesproken wordt, dan gebeurt dat meestal in combinatie met mannen. Vrouwen gaan niet vreemd schijnt het, maar dat is natuurlijk niet waar. Hoewel het er waarschijnlijk minder zijn, gaan vrouwen, net als mannen vreemd. Het enige punt is dat mannen het er liever niet over hebben, als hun vrouw vreemdgaat. Ze voelen zich dan namelijk in hun mannelijkheid aangetast.

Verder lezen ...

Vrouwen en vreemdgaan

Dit is voor veel vrouwen misschien een vreemde combinatie, want hoeveel vrouwen gaan er nu eigenlijk vreemd? Maar het gaat mij niet om de vreemdgaande vrouwen, maar om de vrouwen die last hebben van vreemdgaande mannen.

Verder lezen ...

Mensen aan de macht

Macht hebben over het eigen leven is iets wat mensen graag willen hebben. Zodra mensen echter de macht krijgen over anderen, gebeurt er iets vreemds. Er begint een strijd op te treden tussen wat zij voor zichzelf willen en wat zij voor anderen willen.

Verder lezen ...

Kwaliteit onderwijs verbeteren

Als Nederland beter onderwijs wil gaan geven, dan moeten het een aantal vastgeroeste patronen loslaten. Zo moet bijvoorbeeld het idee eruit, dat we voor een dubbeltje op de eerste rang kunnen zitten. Het is waar dat Nederland veel terugkrijgt van het onderwijs, tegen een investering die lager is, dan in de meeste buitenlanden. Maar een dubbeltje voor de eerste rang gaat echt niet lukken.

Verder lezen ...

Het verleden en de toekomst

Zonder verleden is er natuurlijk geen toekomst. Maar het lijkt er steeds meer op, dat de toekomst eigenlijk niet mag bestaan en dat het verleden voorrang heeft boven de toekomst. Kijk maar eens hoe hard gewerkt wordt om het verleden de toekomst te laten bepalen.

Verder lezen ...

Kwaliteitsverbetering onderwijs

Kwaliteit van onderwijs is een belangrijk aspect. Ten eerste door het belang van onderwijs als toegangspoort tot de maatschappelijke deelname. Ten tweede door de nadruk die de maatschappij legt op een opleiding die met een diploma wordt afgesloten.

Verder lezen ...

De gewijzigde energierekening

Het is echt schitterend zoals energie bedrijven en netwerkbeheerders je van dienst willen met je jaarafrekening. Ik moest er vandaag dus achter komen, dat ze de rekening anders gaan preseteren. Dit als een gevolg van het feit, dat ik plots vijf dagen tegen een vreemde prijs op mijn jaarafrekening tegenkwam.

Verder lezen ...

Waarom bonussen

In een artikel van Serge vertelt hij wat meer over bonussen en de belachelijke bedragen waar het bij sommige bedrijven over gaat. Zelf heb ik daar al gereageerd op wat een mogelijke oorzaak kan zijn voor hoe bonussen instand gehouden worden. En zoals met veel dingen in dit leven is dat vaak angst. Angst voor verandering, angst voor verlies, angst voor ...

Verder lezen ...

Werken met tekortkomingen

In dit leven is het eigenlijk de gewoonste zaak. We moeten allemaal werken met onze tekortkomingen. Een mooi voorbeeld van dit werken met tekortkomingen is het met letters produceren van allerlei tekeningen. Iets wat in het begin van het gebruik van e-mail tot grote hoogtes werd ontwikkeld.

Verder lezen ...

woensdag 22 juli 2009

Eén oplossing voor iedereen

Wat mij enigzins verbaast aan de huidige maatschappij en de gedachten die er in leven, is dat er voor alle mensen problemen dezelfde oplossing bestaat. Maar als we naar de medische wetenschap kijken, dan zien we steeds vaker, dat er meerdere medicijnen nodig zijn voor dezelfde ziekte. Want blijkbaar werkt het ene medicijn wel voor de ene persoon, maar niet voor de andere.

Verder lezen ...

Eigendomsrechten

We hebben in Nederland behoorlijk wat rechten. Helaas zijn het bijna allemaal passieve rechten. Je moet er dus iets voor doen om ze te krijgen. Neem bijvoorbeeld het product- en ideerecht, of het portretrecht en auteursrecht. Als je niet op de inbreuk van je recht reageert, bestaat je recht niet.

Verder lezen ...

Ondernemers en risico's

Dit is altijd een gevleugelde uitdrukking van ondernemers. Zij zijn de mensen die de risico's lopen, als het gaat om werk. Het vreemde is echter, dat in westerse landen de meeste ondernemers niet zoveel risico meer hoeven te lopen.

Verder lezen ...

Leven vanuit je gevoel

Veel mensen doen dit liever niet. Voor hun gevoel is dat namelijk heel erg gevaarlijk. Want als ze vanuit hun gevoel gaan leven, dan weet je maar nooit hoe je reageert op een situatie. Wat nu als iemand je boos maakt en je in je woede de ander pijn doet. Dat is toch een duidelijke overtreding van de norm, dat je de lichamelijke integriteit van een ander moet respecteren. Waarbij we dan vaak vergeten, dat je schijnbaar wel iemands geestelijke integriteit mag kwetsen.

Verder lezen ...

Kennis tekort bepalen

Dit is misschien wel één van de moeilijkste tekorten om te bepalen. Want wat is nu eigenlijk een kennis tekort. Volgens leerkrachten en ontwikkelaars van lesmethoden is dat de kennis die u niet bezit in verhouding tot alle kennis die aanwezig is over een bepaald onderwerp. Overigens wordt daarbij vaak gedaan, dat alle kennis op dit moment over een onderwerp, de definitieve hoeveelheid is. Niet voor niets durfden natuurkundigen aan het eind van de negentiende eeuw te beweren, dat alles bekend was over de natuurkunde.

Verder lezen ...

Gelijke behandeling

Volgens de Nederlandse grondwet, moet iedereen gelijk behandeld worden door de Nederlandse overheid. Helaas betekent dat een boel ongelijkheid, want mensen zijn nu eenmaal uniek. Ook al kun je als je je best doet overeenkomsten vinden tussen mensen.

Verder lezen ...

Goed of slecht

Bestaat goed of slecht eigenlijk wel? Veel mensen zullen beweren van wel. Maar om te kunnen praten in de vorm van goed en slecht, moet je een norm hebben, die de wereld eenzijdig indeeld. Dus iets is goed als tenminste 70% van de vragen goed is beantwoord. En iets is slecht als het niet voldoet aan de norm.

Verder lezen ...

Gelijkwaardig maar niet gelijk

Dit is misschien wel het moeilijkste te begrijpen voor mensen. We zijn wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Dus wel zijn wel allemaal even veel waard. Maar we zijn niet allemaal hetzelfde. En dat is wat het ook zo moeilijk maakt om elkaar gelijkwaardig te behandelen.

Verder lezen ...

De duivel en God

In een vorig artikel had ik het over reïficatie en in een ander artikel had ik het over symbolen. Reïficatie is het levend maken van abstracte begrippen. De begrippen god en de duivel zijn dan ook reïficaties van de begrippen goed en slecht. En daarmee zijn ze ook symbolen geworden voor beide begrippen.

Verder lezen ...

Reïficatie

Ik vind dit echt een schitterend woord. Het betekent zoveel als het toekennen van zelfstandigheid aan een abstract iets of een dood ding. Zoals bijvoorbeeld, de belastingdienst heeft me gepakt. Of de boom reed mij aan. Reïficatie is een uitingsvorm van slachtofferschap.

Verder lezen ...

Religies en geloven

Het blijken twee volkomen verschillende kanten van twee verschillende medailles te zijn. Hoewel veel religies zullen beweren, dat ze geloven zijn. Zijn religies niet meer dan gereguleerde ambtelijke organisaties, die een visie en missie hebben, die gekoppeld is aan geloven.

Verder lezen ...

Het begrip taboe

Iedere kent het begrip taboe. Hoewel het woord zelf van oorsprong polinesisch is, gebruiken we het in dezelfde betekenis als de polinesiërs: Onderwerp waarover we niet praten. Het aparte is, dat iedereen zijn eigen taboes heeft, naast de taboes van zijn familie, zijn sociale groep en zijn cultuur. Taboes komen dus op ieder niveau voor.

Verder lezen ...

Logica en logisch

Dit zijn twee volkomen verschillende dingen. Logica is een verzameling regels, waar je denk proces aan moet voldoen, om te komen tot een waarachtige gedachte. Logisch is dat wat begrijpelijk is voor iemand.

Verder lezen ...

Kennis verwerving

Voor ons gevoel hoort kennisverwerving thuis in het onderwijs. Kennis is dat wat we leren op school. Dat wat we op straat leren is levenservaring. Kennis geleerd op school wordt dan ook vaak theorie genoemd. Terwijl levenservaring de praktijk is. Maar eigenlijk is er geen verschil tussen levenservaring en theorie.

Verder lezen ...

Juristen en waarheid

Er wordt vaak beweerd, dat advocaten het schuim van de aarde zijn. Er worden grappen gemaakt over advocaten, die duidelijk moeten maken, dat het leven beter zou zijn zonder ze. Maar helaas is dat niet de waarheid als het gaat om advocaten.

Verder lezen ...

Troost zoeken

Als mensen verdriet hebben, dan willen de meesten graag getroost worden. Ze zoeken die troost vaak niet in de vorm van een gezellig gesprek, maar in het lichamelijke contact met iemand, het liefst iemand bij wie ze zich vertrouwd voelen. Op een bepaald moment is het echter niet langer geoorloofd om nog steeds verdrietig te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld heel sterk bij het verlies van een persoon waar men zich sterk mee verbonden voelde, bijvoorbeeld een partner of een kind.

Verder lezen ...

Verschillen die mensen belangrijk vinden

Aan wat iemand naar voren brengt, kun je eigenlijk zien wat hij belangrijk vindt. Ik neem nu als voorbeeld de artikelen die ik de afgelopen weken gelezen heb over het nieuwe boek van Malcom Gladwell: Uitblinkers. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen.

Verder lezen ...

Hoe makkelijk is het ...

Ja, daar vraag je me wat, wat is het? En wat is makkelijk? En “Hoe makkelijk is het?” Ik bedoelde eigenlijk te schrijven: “Hoe makkelijk is het om een nieuw product te bedenken in een overvolle markt?” Maar dat is natuurlijk te lang als titel.

Verder lezen ...

Blauwe oceaan

Dit is een term van een management guru, die bedrijven adviseert hoe zij een markt kunnen creëren. Het gaat dan om een markt waarop hun product het eerste van zijn soort is. Een voorbeeld is elektriciteit in een wereld waar mensen gas, kaarsen of olie moeten kopen om licht te kunnen maken.

Verder lezen ...

De eenvoud van complexiteit

In de veertiende eeuw schijnt een Engelse monnik gesteld te hebben, dat je verklaringen voor zichtbare fenomen zo moet formuleren, dat ze niets meer bevatten, dan wat nodig is om het fenomeen te verklaren. Vervolgens wordt het principe benoemd onder het scheermes van Ockham, vaak uitgesproken als: De eenvoudigste verklaring is de verklaring van het waargenomen fenomeen.

Verder lezen ...

Een flexibele geest

Als de mens iets heeft, dan is het wel een flexibele geest. Kijk maar eens hoe makkelijk we het vinden om allerlei regels te bedenken voor hoe we met elkaar om moeten gaan en hoe we met die regels omgaan.

Verder lezen ...

De invloed van de omgeving op het opleidingseffect

Er wordt vaak aangenomen dat iemands omgeving niet veel invloed uitoefent op het effect van zijn opleidingen. Maar er zijn een paar invloeden te noemen, die direct en indirect effect een positief of negatief effect uitoefenen. Het punt is echter, dat het negatieve effect van sommige invloeden wordt omgezet in een positief effect, zodra het wordt beëindigt.

Verder lezen ...

Nog wat denken

Denken is altijd al iets wat mensen veel doen. We denken het zeker te weten. We denken het wel te geloven. We denken er nog even over na. Dat zet je toch even aan het denken. Wat moet ik daar toch weer van denken?

Verder lezen ...

plaatjeVandaag Google Adsense voor zoeken toegevoegd aan dit blog.

Je kunt alleen zoeken binnen Normyo.blogspot.com.

De zoek resultaten worden op een nieuwe pagina getoond.

Mensen aan het denken zetten

Dit is een uitspraak die je vaak hoort, als iemand zijn mening geeft in tegenstelling tot de mening van een ander. Je kunt je echter afvragen of het zinnig is om mensen aan het denken te zetten.

Verder lezen ...

Het maken van vragen

Het lijkt zo makkelijk vragen bedenken voor een vraaggesprek of voor een toets of voor een vragenlijst. Eventjes een half uurtje fantaseren en je bent klaar. Maar niets is minder waar. Het maken van vragen is eigenlijk een kunst of kunde op zichzelf.

Verder lezen ...

Zijn verkopers dom?

Je hebt van die dagen dat het niet lekker loopt. En dan kom je ook nog mensen tegen die hun geld verdienen als verkoper, maar die eigenlijk niets anders doen dan geld verdienen. Het liefste willen ze klanten die geen vragen lijken te stellen en vooral hun woorden niet in twijfel trekken.

Verder lezen ...

De invloed van verwachtingen op het effect van opleiden

Uit onderzoek is gebleken dat de verwachtingen die deelnemers hebben van een opleiding het effect van de opleiding beïnvloeden. Negatieve verwachtingen betekenen dat deelnemers weinig leren, terwijl hoge verwachtingen positieve effecten creëren.

Verder lezen ...

Opleiden voor het onbekende

In essentie zijn er twee redenen om op te leiden. De eerste is het hernieuwen of ophalen van reeds aanwezige kennis en vaardigheden. Een voorbeeld daarvan zijn de opleidingen voor de Bedrijfshulpverlener of het gebruik van gevaarlijke machines. Vaak heeft men ook een wettelijke verplichting om dit soort opleidingen ieder jaar of om de zoveel jaar te herhalen. De tweede reden om op te leiden is het binnenhalen van nieuwe kennis.

Verder lezen ...

Wat kan de opleider doen om opleiden positief te laten werken?

De meeste opleiders kennen deze regels natuurlijk allang. Maar voor hun is dit artikel dan ook niet bedoeld. Maar voor een inkoper van opleidingen is het ook goed om te weten wat je tenminste mag verwachten van een opleiding, zodat deze het gewenste effect kan realiseren.

Verder lezen ...

Evalueren voor effectiviteit

Het stuk "Seven key learning indicators your CEO really needs to know" van EEDO brengt een belangrijk punt naar voren van belang voor opleiden met positieve effecten. Het gaat dan niet om die zeven indicatoren, want die zijn afhankelijk van wat je doelen zijn met opleiden.

Verder lezen ...

Nog een manier om de positieve effecten van opleiden te vergroten

Naast het vergroten van het positieve opleidingseffect door het als afdeling te faciliteren ervan, door de opleider bij het porces te betrekken en door het uitvoeren van een onderzoek, is er een vierde manier.

Verder lezen ...

Positieve effecten van opleiden vergroten

Je vergroot de effectiviteit van opleiden, door het niet automatisch in te zetten als er een probleem schijnt te zijn. Anders gezegd: opleiden dient net als andere organisatie oplossingen gericht ingezet te worden. Dat voorkomt dat het een bot instrument wordt.

Verder lezen ...

Opleiden is niet altijd de beste oplossing

Een belangrijk punt in het kader van de positieve effecten van opleiden is, dat je opleidt wanneer dat nodig is. Dat betekent dat je niet automatisch bij elk probleem er vanuit gaat dat het door middel van opleiden opgelost kan worden.

Verder lezen ...

Voordeel van meer aandacht voor opleiden

Behalve dat aandacht geven aan opleiden leidt tot opleidingen met meer effect, is er nog een bijkomstig effect. Een effect dat aangeduid wordt met het Hawthorne effect.

Verder lezen ...

Stap één Effectiviteit van opleiden vergroten als leidinggevende

Als organisatie en omgeving van een deelnemer aan een opleiding kun je een bijdrage leveren aan het vergroten van de effectiviteit van de opleiding. Helaas zijn er geen harde cijfers te noemen, maar het zou natuurlijk al leuk zijn als er na een jaar 50% van de kennis nog aanwezig is.

Verder lezen ...

Effectiviteit van opleiden vergroten

Behalve dat opleiden positieve effecten heeft, is het mogelijk om de positieve effecten van opleiden te vergroten. En erg moeilijk is dat niet.

Verder lezen ...

Alleen maar positieve effecten?

Eigenlijk kent opleiden maar weinig negatieve effecten. Dit is een gevolg van het feit, dat de meeste negatieve effecten, die met opleiden geassocieerd kunnen worden niet een gevolg zijn van het opleiden, maar van het systeem waarbinnen het opleiden plaatsvindt.

Verder lezen ...

Enkele algemene positieve effecten van opleiden

Eigenlijk kent opleiden een vaak vergeten, maar daarom wel erg belangrijk effect. Het vermindert de tijd nodig om iets te leren. Neem het voorbeeld van een complex beroep als piloot. Als iedere piloot zelf zou moeten leren hoe bijvoorbeeld het complexe systeem van vliegen en luchtvaart werkt, dan zouden de meeste piloten pas rond hun veertigste klaar zijn om te gaan vliegen. Daarbij zou het aantal ongelukken gedurende de opleiding zo groot zijn, dat er op het laatst niemand meer wil leren vliegen.

Verder lezen ...

Positieve effecten van opleiden voor bedrijven

Waar de maatschappij, de economie en het individue voordeel heeft van opleiden, daar hebben bedrijven meerdere voordelen van opleiden.

Verder lezen ...

zondag 19 juli 2009

Positieve effecten van opleiden voor individuën

Er zijn een aantal effecten te noemen van opleiden die voor het individu gelden. Zo is er het hogere salaris, naarmate men een hogere opleiding heeft. Zo heeft men met een hogere opleiding ook de mogelijkheid om van sociale klasse te veranderen. Maar dat zijn wat basale, nog niets eens echt persoonlijke effecten.

Verder lezen ...

De positieve sociale effecten van opleiden

Je kunt natuurlijk stellen, dat een opleidingssysteem geen positieve effecten heeft als het een initiële uitval kent van 35%. Daar geldt wel bij, dat van die 35% een flink aantal alsnog via andere opleidingsmiddelen uiteindelijk toch nog een afgesloten opleiding realiseren. En weer een ander deel van die 35% lukt het om binnen hun bedrijf zich te ontwikkelen. Dus helemaal negatief is de 35% uitval niet.

Verder lezen ...

De positieve economische effecten van opleiden voor landen

Het is nu alweer een jaar of twintig bekend, door onderzoek van het OESO, dat landen die veel geld uitgeven aan opleiden het economisch beter doen, dan landen die weinig uitgeven aan opleiden.

Verder lezen ...

De positieve economische effecten van opleiden voor individuen

Maar wat zijn nu eigenlijk de positieve effecten van opleiden? Want voor een grote groep mensen zijn er genoeg positieve effecten te noemen.

Verder lezen ...

De positieve effecten van opleiden

Je kunt je van tijd tot tijd afvragen of opleiden wel positieve effecten heeft. Zo blijken er genoeg mensen die zonder een opleiding het goed lukt om een economisch welvarend leven te leiden. En er zijn genoeg voorbeelden van mensen, die met een lang lopende opleiding niet veel meer doen dan slecht betaalde arbeid. En zo zijn er genoeg voorbeelden te bedenken, die zouden kunnen aantonen dat opleiden eigenlijk geen effect kan hebben, als je alleen kijkt naar de afwijkingen.

Verder lezen ...

Vrijheid en moraal

Dit lijken mij de twee moeilijkst te combineren aspecten van het menselijk leven. Vrijheid betekent namelijk alles mogen doen, wat je wilt. Moraal betekent dat je rekening houdt met anderen en dus je eigen vrijheid inperkt.

Verder lezen ...

Negatief zijn

Ergens in het verleden toen onze soort nog meer prooi was, dan jager moet het nut gehad hebben: negatief zijn. Anders kan ik me niet voorstellen, dat er zoveel mensen zijn, die de zwarte kant van het leven weten te bekijken alsof dat de enige manier is om naar het leven te kijken. Het vreemde is echter, dat we liever positief zijn en met mensen die positief zijn omgaan.

Verder lezen ...

Zwart-Wit stellingen

Dit is iets waar mensen goed in zijn. We nemen een bepaalde situatie waar en benoemen deze alsof hij het ultieme voorbeeld is van zo'n situatie. We laten alle nuance weg. Dit doen we al helemaal als het gaat om negatieve ervaringen.

Verder lezen ...

Cijfers en Waarderen

Het was vanavond weer eens tijd voor de Nationale IQ test van BNN. Ik heb even zitten kijken, maar na vijf minuten zat ik me alweer mateloos te irriteren aan de simpele vragen, die geen enkele uitdaging boden. Voor een deel is dat een gevolg van het soort vragen dat gesteld wordt. Maar waarom zijn we zo geïnteresseerd in het vatten van menselijke vermogens in cijfers? Waarom willen we menselijke vermogens waarderen?

Verder lezen ...

Het uiterlijk van anderen

Wat is het toch met het uiterlijk van anderen? Wat zoeken we als we er naar kijken? Wat willen we bereiken, als we het willen veranderen? Waarom kunnen we het niet laten om naar het uiterlijk van anderen te kijken?

Verder lezen ...

Privacy en werk

Het begint er steeds meer op te lijken, dat werkgevers niet te vertrouwen zijn. Want zegt het spreekwoord niet: Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten? En zie je niet steeds vaker werkgevers, die willen dat hun werknemers de risico's nemen, die eigenlijk bij het ondernemerschap horen?

Verder lezen ...

Heb uw naaste lief gelijk uzelf

Dit is één van de bekendste uitspraken uit het Christelijke geloof. Je zou het niet zeggen, als je ziet wat christelijke religies uit naam van het geloof allemaal hebben gedaan. Maar misschien zegt hun gedrag wel meer over zichzelf, dan over hun naaste.

Verder lezen ...

Onderwijs ondersteuning

Ik bedoel hier niet het systeem binnen de school, maar de situatie thuis. Uit onderzoek is gebleken, dat leerlingen die succesvol zijn op school op allerlei manieren een voorsprong hebben op leerlingen die het slecht doen op school.

Verder lezen ...

Self-fulling prophesy

De zichzelf vervullende voorspelling zou het in het Nederlands heten, letterlijk vertaald. Of je zou het de zelf verwerkelijkende wens kunnen noemen. Maar waar het op neer komt, is dat we een verwachting hebben over de toekomst en ons gedrag zo aanpassen, dat de verwachting uitkomt.

Verder lezen ...

De nuttigheidsrechtvaardiging

Het is me wat hoe mensen alles willen rechtvaardigen. Alles wat je doet, moet verklaarbaar zijn. En het liefst moet de verklaring een vorm van nut geven. Ik ga met de fiets, naar mijn werk, want dat is sneller en gezonder. Het gaat zelfs zo ver, dat als het nuttig is, dan is het gerechtvaardigd. Behalve als het ten nadele is van iemand.

Verder lezen ...

Het nuttigheids beginsel

Dit is ook een filosofische richting: het utilisme. Het principe is dat iets zinvol is, als het nuttig is. Nu kun je gerust stellen, dat alles nuttig is, want nut is gewoon een kwestie van het bedenken ervan. Wat dat betreft is dus alles nuttig en heeft nut, zelfs een roestende fiets.

Verder lezen ...

Bureaucratie oplossen

Als er één organisatiestructuur is, die wordt ervaren als een kwelling, dan is het de bureaucratie. Ondanks dat er bepaalde voordelen aanzitten, heeft de bureaucratie een slechte reputatie. Helaas is die reputatie niet een gevolg van de structuur, maar de manier waarop mensen er mee omgaan.

Verder lezen ...

Bureaucratische oplossingen

Eigenlijk kennen we ze allemaal bureaucratische oplossingen. Voor de eenvoudige reden, dat we allemaal gebruik maken van bureaucratische oplossingen. Bureaucratische oplossingen zijn namelijk polder oplossingen, waarbij niemand bevoordeeld wordt en niemand benadeeld. Maar is dat wel waar?

Verder lezen ...

De bureaucratie

In zijn essentie is de bureaucratie een waardevol systeem. Het voorkomt namelijk, zoals Max Weber schreef, willekeurigheid van een organisatie tegenover haar klanten. Helaas blijken de meeste bureaucratieën met teveel mensen bezet te zijn om willekeurigheid volledig uit te sluiten.

Verder lezen ...

Lets shoot the messenger

Dit is binnen veel organisaties de meest gebruikte manier om informatie, die ongewenst is buiten beeld te houden. Kijk maar eens hoe de overheid omgaat met klokkenluiders. Of neem het voorbeeld van de 14 jarige die een avondje meeloopt met de politie in Chicago.

Verder lezen ...

De nationale ombudsman

In de jaren zeventig en tachtig had de VARA televisie de primeur met haar programma 'De Ombudsman'. In dit programma kon iedere kijker zijn grieven kwijt over leveranciers, of dat nu commerciële of non-profit organisaties waren. Het programma was mateloos populair, omdat het twee dingen deed. Ten eerste was het vol leedvermaak, omdat je al het dagelijkse leed meekreeg van klanten. Ten tweede werd dat leed vervolgens uitgestort over de winkelier of overheidsinstantie die het leed had veroorzaakt.

Verder lezen ...

De vakjes wereld

Als de mens ergens goed in is, dan is dat het denken in vakjes. We hebben er zelfs een wetenschap voor bedacht, zodat we er geld mee kunnen verdienen. Die wetenschap is de marketing. Maar niet alleen binnen de marketing wordt gebruik gemaakt van vakjes. Ook in de rest van het leven maken we er lustig gebruik van.

Verder lezen ...

De geschiedenis herhaalt zich

Een gevleugelde Nederlandse uitdrukking is: de geschiedenis herhaalt zich. Nu ben ik het daar niet mee eens, want dat zou betekenen dat dezelfde mensen dezelfde ervaringen doormaken. Het is echter zelden zo, dat dezelfde mensen hetzelfde gedrag vertonen in een andere situatie. En andere mensen komen nooit in dezelfde situatie.

Verder lezen ...

Nederlandse taal

Mensen kunnen zich er ontzettend druk over maken over taalfouten. Daarnaast kunnen ze zich er ook nog een dik over maken, dat er binnen een taal verschillende dialecten gesproken worden. Ze doen dan net alsof het verschrikkelijk is, dat iemand geen algemeen beschaafd Nederlands spreekt. Maar waar gaat het nu eigenlijk om bij taal?

Verder lezen ...

Koninkrijken

Het zijn aparte staatsrechtelijke vormen, die hun bestaansrecht vooral baseren op hun verleden en het erfrecht van titels. De moderne koninkrijken waar de koningen en koninginnen eigenlijk niet veel anders zijn presidenten, verschillen wat dat betreft flink van koninkrijken uit de middel eeuwen.

Verder lezen ...

Wall-E van Pixar

Het blijft knap van Pixar en Disney, dat al hun tekenfilms een financieel succes zijn geweest. Van de eerste Toy Story tot Wall-e hebben ze steeds hun investeringen er uit gehaald. Hoewel je dat natuurlijk nooit zou merken aan de bioscoop opbrengsten. Maar veel van de inkomsten komen natuurlijk uit de verkoop van DVD's en andere producten. Maar nu eens iets meer vertellen over Wall-E.

Verder lezen ...

Inspiratieve zoekwoorden

Als je af en toe de zoekwoorden doorkijkt, waarmee mensen op een artikel komen, dan geeft dat nieuwe inspiratie voor nieuwe artikelen. Zo vind ik de zoekopdracht: "hoe iets doen om je liefde te bewijzen" een hele mooie vraag. Want wat wil die persoon?

Verder lezen ...

Google zoekwoorden

In het kader van het beschikbaar stellen van mijn artikelen op Infoyo, aan een breder publiek, met iets meer informatie, heb ik de afgelopen weken eens zitten kijken naar de statistieken. Daarbij heb ik ook gekeken naar de woorden waarmee bepaalde artikelen gevonden worden. Hieronder een voorbeeld met mijn meest bekeken artikel.

Verder lezen ...

Symbolische betekenis

Symboliek is iets waar de mens wel erg veel van houdt. In alles wat we doen wordt wel een bepaalde symboliek gelegd. Veel krijgt een betekenis, die anders is dan de eigen betekenis. Rood staat voor vuur en passie. Vlaggen staan voor landen.

Verder lezen ...

Ons uitgangspunt

Als je kijkt hoe ouders omgaan met kinderen, dan vraag je je wel eens af of de ouders er zijn voor de kinderen of de kinderen er zijn voor de ouders. Het punt hierbij is niet dat één van beide fout is.

Verder lezen ...

Hoe kun je leren van je fouten

De meeste ontwikkelingspsychologen zijn het er wel over eens, dat mensen kunnen leren van hun fouten. De ene mens is daar wat beter in dan de ander, maar we kunnen het allemaal.

Verder lezen ...

zaterdag 18 juli 2009

Leren van je fouten

De mens als soort is niet uniek in het kunnen leren van zijn fouten. Van fouten leren is iets wat alle levende wezens doen. Zelfs bacteriën kunnen leren van fouten. Want als je niet leert van fouten, dan kun je niet overleven.

Verder lezen ...

Oplichting voorkomen

Eigenlijk is oplichting niet te voorkomen, daarvoor is het te makkelijk. Maar er zijn wel een paar oplossingen te bedenken, die je kunnen beschermen tegen de meeste vormen van oplichting.

Verder lezen ...

Uitkijken voor oplichting

In een artikel van Carambole, wordt beschreven hoe een familie bijna al hun spaargeld kwijt raakt in de hoop een niet bestaande erfenis binnen te slepen. Nu kun je de familie domheid toeschrijven en onvoorzichtigheid. Maar dat is niet de enige oorzaak.

Verder lezen ...

Energie alternatieven

De afgelopen eeuwen heeft de mens niet veel anders gedaan om energie op te wekken, dan wat ze al sinds het begin der tijden heeft gedaan. Hoewel ze het in een toegenomen snelheid heeft gedaan.

Verder lezen ...

Chantage als middel voor oplichting

Het klinkt een beetje vreemd deze titel, maar eigenlijk is dat wat er gebeurt als mensen elkaar aanzetten tot ongewenst gedrag. Hoewel het volwassenen niet vaak overkomt op internet, is het natuurlijk vooral bekend omdat het vaak kinderen zijn, die het slachtoffer zijn.

Verder lezen ...

Phishing voor financiële gegevens

Iedereen heeft er tenminste van gehoord, de mailtjes die zogenaamd van de bank komen en je vragen om op een website van de bank in te loggen. Vaak wordt er in dit soort mailtjes ingespeeld op de angst geen geld meer te hebben. Dat gebeurd dan bijvoorbeeld door te melden dat er iets is misgegaan bij de bank en dat de bank u hulp nodig heeft om haar gegevens terug te krijgen.

Verder lezen ...

419 oplichters

Dat getal 419 slaat op het artikel van de Nigeriaanse wet, die vaststelt dat je andere mensen niet mag oplichten. Helaas is dat in een land als Nigeria vrij zinloos, omdat bijna iedereen elkaar oplicht. Want wat is corruptie, anders dan omgekeerde oplichting. Je moet eerst betalen, voordat je iets krijgt wat je gewoon had moeten krijgen en waarvoor je al betaald hebt via belastingen.

Verder lezen ...

Spam reclame mail

Volgens de laatste schattingen is 95% van alle e-mail op het internet op dit moment spam. Het zou kunnen, want veel providers vangen tegenwoordig zelf veel spam af. In zekere zin is spam daarmee nog vervuilender dan Google zoekopdrachten, die tenminste nog enige nut hebben.

Verder lezen ...

Is internet nog wel veilig

Je zou deze vraag ook kunnen stellen over de wereld. Is Amsterdam nog wel veilig? Is school nog wel veilig? Want er zijn genoeg voorbeelden te bedenken waarmee je kunt aantonen, dat veiligheid eigenlijk niet bestaat. Maar is dat waar?

Verder lezen ...

Gevoelens verwerken

Voor veel mensen is dit altijd weer een bitter zoete ervaring, het verwerken van wat ze voelen. Maar er zijn helaas nog genoeg mensen, die hun gevoelens zo diep mogelijk wegstoppen en ze niet eens willen ervaren.

Verder lezen ...

vrijdag 17 juli 2009

Elkaar copieëren

Mag je als mens het werk van een ander namaken of niet? En waarom zou dat eigenlijk niet mogen? In oosterse culturen wordt copieëren zelfs gezien als een uiterste vorm van vleien.

Verder lezen ...

Afwijken mag dat wel

Het is wel apart om te lezen, dat zelfs ons brein er iets op tegen heeft om af te wijken van de groep. Het zit zelfs in ons brein ingebakken, een systeem om ons tot conformatie te dwingen. Ik vraag me dan echt af wat het nut is.

Verder lezen ...

Vrije wil bestaat niet

Tenminste dat is wat sommige wetenschappers beweren op basis van hun bevindingen. Het blijkt namelijk, dat ons brein allang met van alles en nog wat bezig is geweest, voordat wij ons bewust worden van waar ons brein mee bezig is geweest.

Verder lezen ...

Implementatievaardigheden

Dit is nu een vaardigheid waar niet vaak over gesproken wordt. Schijnbaar leeft de gedachte, dat implementeren vanzelf gaat. Of zou het de gedachte zijn, dat iedereen die een management functie bekleedt kan implementeren?

Verder lezen ...

Implementatieplannen

Het succes van een implementatie wordt natuurlijk nooit gegarandeerd door het plannen er van, daarvoor zijn er genoeg factoren die je van tevoren niet in de hand hebt. Maar het maakt de kans van het realiseren van de implementatie wel groter.

Verder lezen ...

Implementeren

Hoewel reorganiseren in het Nederlandse bedrijfsleven, bijna dagelijkse kost is, gaat het vaak toch behoorlijk verkeerd. Er komt niet uit wat er verwacht werd. Ze blijken andere effecten te hebben dan verwacht. Ze blijven steken in het ontslaan van veel werknemers. Wat kan dat veroorzaken?

Verder lezen ...

Leven als straf

Hoe het kan weet ik niet, maar mensen kunnen het leven ervaren als een straf. Vaak gebeurd dat op momenten waarop ze zich erg ongelukkig voelen en waarschijnlijk niet echt een uitweg zien uit hun situatie. Maar is het leven echt een straf?

Verder lezen ...

Altijd straf

Mensen zien veel ervaringen in dit leven als straf. Maar waarom eigenlijk? En wat is straf nu eigenlijk precies, want niet iedereen heeft het zelfde idee van straf? Sommige mensen geloven zelfs, dat het leven een straf is en dat de beloning pas in het hiernamaals komt.

Verder lezen ...

Straffen of belonen

In het opleidingsveld is men het er ondertussen wel overeens, belonen werkt beter dan straffen. De belangrijkste reden dat straffen niet goed werkt, is dat het vermijdingsgedrag of verbergingsgedrag creëert en onzekerheid. In het gewone leven wordt echter nog graag van straffen gebruik gemaakt.

Verder lezen ...

Begrijpen vrouwen zichzelf

Mannen zijn heel makkelijk als het om hunzelf gaat. Het maakt ze niets uit of ze zichzelf wel of niet begrijpen. De gedachtengang is eerder: Ik ben zoals ik ben en waarom zou ik anders zijn. Maar wat gebeurt er bij vrouwen?

Verder lezen ...

Beloning voor alles

Hoe kan het dat mensen voor alles beloond willen worden? En dan ook nog op allerlei verschillende manieren. Is u dat nog nooit opgevallen? Echt waar, mensen maken van alles een beloning.

Verder lezen ...

Het financiële systeem

In een artikel op Zaplog wordt kort uitgelegd, dat de financiële crisis een gevolg is van de handel in derivaten. Maar kan alleen het verzekeren van gevaarlijke investeringen zo'n crisis veroorzaken? Of speelt er veel meer.

Verder lezen ...

Mijn of dijn verantwoordelijkheid

Mensen hebben er een handje van om de verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken in hun leven te delegeren. Zo vinden politici, dat als zij de regels hebben opgesteld, de burgers die zonder tegenstand moeten uitvoeren. Alsof de blindelinge gehoorzaamheid bevestigt dat je een goede beslissing hebt genomen. Maar wie is verantwoordelijk?

Verder lezen ...

De intelligentietest

Eigenlijk is het niet het goede woord, als je bekijkt waarom Binet in de negentiende eeuw de test heeft bedacht. Maar goed iedereen krijgt er wel eens mee te maken in dit leven. Eerst eens wat geschiedenis.

Verder lezen ...

Een objectieve kijk op de wereld

Ik zou willen dat het kan, maar mensen hebben het vermogen niet om objectief te zijn. Zelfs op de momenten dat we denken objectief te zijn is er sprake van subjectiviteit. Want we hanteren normen, die niet objectief kunnen zijn, ze zijn namelijk door mensen bedacht.

Verder lezen ...

Vroeger was het beter

Dit is in moeilijke tijden een veel gehoorde klacht of klaagzang. Maar was het vroeger met al haar ongelijkheid, ongelijkwaardigheid, machtsmisbruik wel beter? Hoe komen we aan het idee, dat het vroeger beter was?

Verder lezen ...

Hero en The Horse whisperer

Het afgelopen weekend twee volkomen verschillende films gezien. De ene was een Chinese historische film over de eerste Chinese keizer. De andere ging over een man die goed met paarden om kan gaan.

Verder lezen ...

Hoe statistiek uw leven beïnvloedt

De meeste mensen hebben niets met statistiek. Erger nog, ze vinden het verschrikkelijk om zich er mee bezig te moeten houden. Wat moet je nu met het gemiddelde uitgave patroon van de Nederlander? Maar statistiek komt u ieder dag tegen.

Verder lezen ...

De invloed van Carl Friedrich Gauss

Binnen de wiskunde en de statistiek is de naam van Gauss een bekende. Gewone mensen krijgen eigenlijk niet zoveel te maken met de naam, hoewel ze natuurlijk wel op allerlei manieren te maken krijgen met zijn werk.

Verder lezen ...

Het leven accepteren

Als er iets moeilijk schijnt te zijn voor mensen, dan is dat wel het leven accepteren zoals het is. We hanteren allerlei normen om te bepalen of iets goed en slecht is en hebben zelfs normen voor wat een goed leven is. Maar wat is accepteren eigenlijk?

Verder lezen ...

Antropomorphisme

Wat een schitterend woord voor het gedrag van mensen, om hun eigen kenmerken te projecten op andere wezens of dingen. Ik zie een vreemde wolk en zeg vervolgens, dat ik Maria de moeder van Jezus heb gezien. Ik zie een vreemde schaduw en denk een oud mannetje te zien. Ik hoor gekras en denk dat er enge mannen met hun nagels aan de dakrand krabben.

Verder lezen ...

Betrouwbare politici

Is dit een zichzelf tegensprekende samenstelling, of bestaan er betrouwbare politici. Dan is eigenlijk de eerste vraag: Wat versta ik onder betrouwbaar? Want is iemand betrouwbaar als ik hem of haar vertrouw? Of is iemand betrouwbaar als hij of zij altijd hetzelfde gedrag vertoont? Of gaat het om beide?

Verder lezen ...