dinsdag 22 oktober 2013

Zijn mannen en vrouwen gelijk

Bekeken vanuit het biologische principe dat mannen zich niet kunnen voortplanten zonder vrouwen en vrouwen zich niet kunnen voortplanten zonder mannen, zijn beide seksen gelijkwaardig maar niet gelijk. Bekeken vanuit het sociale aspect van sekserollen zijn mannen en vrouwen ongelijk. De reden voor de ongelijkheid van mannen en vrouwen in de samenleving is ietwat onduidelijk. Er is van alles geprobeerd om de ongelijkheid te laten verdwijnen, bijvoorbeeld wetgeving die mannen en vrouwen dezelfde betaling voor dezelfde werkzaamheden garandeert. Toch lukt het nog steeds niet.
Verder lezen …

zondag 20 oktober 2013

Paradox van oplossingen voor problemen

Als individu is het hebben van een probleem een vervelende situatie. Vreemd genoeg hebben alle mensen van tijd tot tijd problemen en op sommige momenten lijkt het er zelfs op dat verschillende mensen dezelfde problemen hebben. Ik zou hier dan ook kunnen spreken van het problemen paradox. Maar waar dit artikel echt over gaat is het feit dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen kent, iets wat je de oplossingen paradox zou kunnen noemen. Want hoe is het mogelijk dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen heeft. Maar ook hoe kan het dat het ene probleem maar één oplossing kent, terwijl een ander probleem op te lossen is met meerdere oplossingen.

Verder lezen …

zondag 6 oktober 2013

Why do we admire the written word

The written word is not that old, only 5500 years, but is has had all that time to get itself a divine origin. Only now are we starting to let go of the idea that the written word is something holy, that you should treat with reference.

Verder lezen …

woensdag 2 oktober 2013

Leven in een zwarte of witte wereld

Een bekende Engelse uitspraak is: If you are not for me, you are against me. In het Nederlands is dat: Als je niet voor me bent, dan ben je tegen me. Deze uitspraak is een mooi voorbeeld van dichotomie. De wereld is wit en zwart en je bent wit of zwart, maar het is niet mogelijk om grijs te zijn. Maar wat nu als je niet van wit of zwart houdt en grijs wilt zijn met een wit en zwart randje, dan zou je dus volgens deze dichotome instelling pech hebben. Maar wat nog veel erger is, volgens de witten ben je dan zwart en volgens de zwarten ben je dan wit.

Verder lezen …

dinsdag 1 oktober 2013

Het moet gebruikt worden

Het lijkt er tegenwoordig steeds meer op dat het gebruiken van iets dat bestaat, het belangrijkste is wat er is. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld de wapens gebaseerd op de energie van het atoom, kernwapens. Het gevolg van die benadering van wat bestaat is dat de wetgever steeds meer regels maakt die het verbiedt om iets te gebruiken omdat het bestaat. Zoals laatst het verbod op het gebruik van wetenschappelijke media om de uitkomsten te publiceren van onderzoek naar virussen die via de lucht verspreid kunnen worden.

Verder lezen …

vrijdag 27 september 2013

Is opleiden een investering of een kostenpost

Een belangrijke vraag die veel werkgevers zich stellen is of opleiden een kostenpost is of een investering. Dit blijkt ook uit de vraag: “Wat als we mensen opleiden en ze vertrekken vervolgens naar de concurrent?” Met als gevolg allerlei contracten waarin mensen duidelijk wordt gemaakt dat opleiden betekent dat je niet weg mag de komende jaren. Toch zijn er ook soms slimme antwoorden, zoals: “Wat als we niet opleiden en ze blijven?”
Verder lezen …

zondag 22 september 2013

Do we really know what we say

How often do we talk without really knowing what we say? Is it often or is it just sometimes or even never. If we ask ourselves we will probably say sometimes. If we ask others they will say often. Although often in the eyes of others is more often than not related to how often we talk with the other person and how irritating the other thinks not knowing what you are talking about is. There are however a few important factors to remember when we are talking. First talking or communicating is always done in a relationship, so there are at least two persons needed for communication. Second to be able to communicate while knowing what you are talking about, you need to know your own level of knowledge of the subject and what the other persons level of knowledge is. Thirdly your own personality and that of your listener is of influence on how you interpret the idea of do you know what you are saying. And fourthly the interpretations of knowing what you say depends on how often you talk to each other. But lets start with that communication model we all know and love tot forget.

Verder lezen …

maandag 16 september 2013

Wat is communisme eigenlijk?


Communisme is
Volgens de meeste mensen is communisme een extreme politieke stroming van het socialisme gericht op het ontnemen van eigendom. Maar als je goed kijkt naar de herkomst van het woord communisme, dan zie je dat het gebaseerd is op het woord commune. Het woord commune is afgeleid van het latijn communis wat gemeenschappelijk betekent. Met gemeenschappelijk bedoelen we dan weer dat het samen met anderen gebruikt wordt of voorkomt, bijvoorbeeld in de zin: Zijn zij familie van elkaar, want ze hebben hun neus gemeen. Of: Zij hebben een gemeenschappelijke werkwijze.

Verder lezen …

donderdag 12 september 2013

Het kader van de situatie bepalen


In een aflevering van Boston Legal zegt Denny Crane tegen zijn “zoon” Donny Crane, dat hij nooit zijn tegenstander het kader moet laten bepalen. In het Engels heet dat dan “framing” wat betekent dat je bepaalde beelden aanbiedt, waardoor mensen op een bepaalde manier over de situatie gaan denken. Framing lijkt in die zin op wat fotografen doen. Door een bepaald element uit de werkelijkheid binnen het kader van een foto te plaatsen bepalen ze hoe dat element gezien wordt. In het geval van fotografie gebeurt dat door te bepalen hoeveel de kijker kan zien en de belichting van het voorwerp en het gebruik van zwart/wit of kleur. Maar waar bij fotografie framing een zinvolle techniek is, is het in de sociale omgang een vorm van manipulatie ten voordele van de eigen belangen. Framing wordt namelijk zelden in het voordeel van de toehoorder gedaan.
Verder lezen …

zaterdag 31 augustus 2013

The learning organization exists

When Peter Senge described the learning organization as an organization that combines five disciplines: systems thinking, personal mastery, team learning, shared vision and mental models, he never talked about the fact that what is important is how you use those disciplines. Because when you combine the five disciplines with the principle behind organizational silence described by Frances Milleken and Elizabeth Wolfe Morrison, you see that learning in organizations has always existed. Because organizational silence exist by the virtue of the learning organization and the fact that humans are afraid to be banned from a group.
Verder lezen …

dinsdag 27 augustus 2013

De stressbestendige medewerker oplossing

In bepaalde vacatureteksten kom je het begrip stressbestendig tegen. Dat soort functie eisen zijn natuurlijk niet bijzonder positief te noemen. Want dat betekent eigenlijk dat de werksituatie een constante vecht- en/of vluchttoestand creëert. Iets wat bijvoorbeeld in het geval van geluidsoverlast verboden is. In situaties waar de geluidsbelasting tijdens het werk boven de 85 dB komt, is een werkgever verplicht om gehoorbescherming te leveren die tenminste 5 dB vermindering veroorzaakt. Maar je zou als werkgever natuurlijk ook dove mensen kunnen aannemen om in zo’n lawaaierige omgeving te werken.

Verder lezen …

maandag 26 augustus 2013

Zelfsturing doel of middel

In de jaren negentig kreeg het begrip zelfsturende teams heel veel aandacht. Iets wat het volledig kwijtraakte toen bleek dat zelfsturende teams als doel voor veel organisaties bijna onmogelijk bleek. De man die het idee van zelfsturende teams onderbouwde was de Amerikaanse wetenschapper Peter Senge. Volgens Peter Senge bezat een zelfsturend team of zelfsturende organisatie vijf eigenschappen.
Verder lezen …

dinsdag 20 augustus 2013

Insluiten Uitsluiten en zelf een groep beginnen

Pompoen naast fruitschaal
In de sociologie wordt het begrip discriminatie uitgesplitst naar insluiting en uitsluiting. Waarbij insluiting het principe is dat je door groepsleden en jezelf tot een bepaalde groep wordt gerekend. Terwijl uitsluiting betekent dat je door jezelf en anderen tot een andere groep wordt gerekend. Daarnaast is bij insluiting en uitsluiting eigenlijk nog wel een ander aspect belangrijk, namelijk dat de groep die zichzelf als groep ziet, zichzelf belangrijk vindt en iedereen die niet tot de groep behoort als ondergeschikt of onbelangrijk. Maar er is nog een derde factor die vaak niet gezien wordt in de sociologie, namelijk “de vindt jezelf belangrijk en begin je eigen groep” mensen.
Verder lezen …

woensdag 14 augustus 2013

Libertarisch wat is dat

Zeepbellen in zonlicht
In het begrip libertarisch gaat het om het Latijnse liber wat vrij betekent. Dit Latijnse woordje liber komen we in verschillende talen tegen in de vorm van een zelfstandignaamwoord dat overeenkomt met het Latijnse libertas oftewel vrijheid. Zo kent het Frans het woord liberté. Het Engels schrijft het woord liberty. Het Spaans spreekt van libertad. Het Italiaans zegt libertà. In al die talen betekent het woord vrijheid. Verder komen we het woord liber ook tegen in de naam van het land Liberia en in woorden als liberaal, liberalisme en libertarisch. Maar wat is nu eigenlijk libertarisch?
Verder lezen …

zaterdag 10 augustus 2013

Het nadeel van goede bedoelingen

De mensheid doet veel zaken met de beste bedoelingen. Zo leert de bijbel ons dat we goed moeten zijn voor anderen. De koran vertelt ons dat we aalmoezen moeten geven aan de armen. De Nederlandse wetgever heeft bepaald dat zij 0,7% van het BNP uitgeeft aan ontwikkelingshulp. Als er ergens een ramp plaatsvindt in de wereld dan zijn we er als de kippen bij om geld te doneren. Maar daarbij vergeten we echt onszelf niet, want import uit bepaalde landen wordt met een paar ingewikkelde regels moeilijk gemaakt. Maar waar het allemaal op neerkomt is dat we anderen en onszelf een vis geven, maar zelden leren vissen om het Chinese spreekwoord aan te halen.
Verder lezen …

zondag 4 augustus 2013

How interconnected are we

It is hard to understand but most people assume that the world is a simple place, where everything has his place. But in reality the world is this complex place where everything has his place, because everything is connected and interconnected. Which means that everything keeps each other in place. Why do I say connected and interconnected? Because we often think that things are only connected in a direct way like two cities connected through a road or two countries by a border. But most things in this world are also connected through a second connection. Like the states of California and Washington that interconnected by the state of Oregon. However I do not want to talk about the physical connection and interconnection of US states. I want to talk about the connection between our thoughts, our expectations and their results.
Verder lezen …

zaterdag 3 augustus 2013

Eerlijkheid bestaat dat wel

Hoewel de meeste culturen eerlijkheid als een belangrijke waarde uitspreken vinden de meeste culturen het tegelijkertijd een afschuwelijk gedrag. Je moet dus wel voortdurend praten over eerlijkheid en eerlijk zijn, maar je moet het niet uitvoeren. Kijk maar naar alle werkgevers die sollicitanten die eerlijk zijn niet aannemen. Of kijk naar politici die roepen dat eerlijkheid belangrijk is, maar vervolgens stemmen op basis van wat de fractie zichzelf tot doel heeft gesteld. Maar dit buiten de politiek niet toegeven.
Verder lezen …

maandag 8 juli 2013

Zichtbare en onzichtbare en passieve agressie

Wolk in vuistvorm
In deze wereld kennen we eigenlijk twee vormen van agressie. De ene vorm is open en zichtbaar voor iedereen. De andere vorm is verborgen. De eerste vorm keuren we af, de tweede vorm valt ons vaak niet op. Maar waar de eerste vorm onze angst oproept, maar verder geen echte gevolgen heeft voor de toekomst, heeft de tweede vorm constant invloed ook al roept zij geen herkenbare angst op.
Verder lezen …

woensdag 3 juli 2013

Wat is het Vasa syndroom

De boeg van de Vasa
In een Arte documentaire over het Zweedse oorlogschip de Vasa uit de zeventiende eeuw komt mooi naar voren hoe belangrijk de juiste doelgerichte communicatie is. Maar ook wordt duidelijk wat het gevaar is van machtsmisbruik door machthebbers, het feit dat veel mensen zich schamen voor het maken van fouten en ritueel gedrag. Het gevolg van dit samenkomen van slechte communicatie, machtsmisbruik en schaamte leidt tot gevaarlijke situaties, waarbij in het geval van de Vasa mensenlevens verloren zijn gegaan.
Verder lezen …

maandag 10 juni 2013

De keuzes die we maken

Bijschrift toevoegen
In dit leven is het helaas niet anders: we moeten keuzes maken. Of dat nu een bewuste actieve keuze is of een onbewuste passieve keuze maakt geen verschil: we maken keuzes. Maar we vragen ons eigenlijk zelden af waarom we bepaalde keuzes maken. En als we ons wel afvragen waarom we bepaalde keuzes maken, dan weten we vaak heel snel het antwoord, maar vragen ons zelden af of dat antwoord wel klopt.
Verder lezen …

maandag 20 mei 2013

Als je een talent voor middelmatigheid hebt

Geel blad op straat
Bijna alle mensen kijken op naar mensen die in iets uitblinken, zelfs uitblinkers kijken op naar andere uiblinkers. Helaas denkt de rest die niet uitblinkt dat ze maar middelmatig zijn als ze zich vergelijken met de uitblinkers. Dat leidt ertoe dat de middelmatigen niet alleen genieten van de producten van de talenten van uitblinkers maar ook verwachten dat ze altijd klaar staan voor een gesprekje of een handtekening. Zo niet dan wordt een uitblinker verwaand gevonden. Maar geldt dat eigenlijk niet ook voor middelmatigen dat ze verwaand zijn omdat ze vinden dat uiblinkers altijd klaar moeten staan.
Verder lezen …

woensdag 1 mei 2013

Is het een uitgangspunt

Poster met Troelstra
Politici hebben er een handje van om hun rechtvaardiging te presenteren als een uitgangspunt of overtuiging. Zo vinden liberale politici dat burgers zelfstandige mensen zijn met verantwoordelijkheid voor hun eigen leven. Christelijke politici zijn er van overtuigd dat zij verantwoordelijkheid hebben gekregen voor een juiste wijze van leven van een goddelijke macht. Socialistische politici menen dat de mens gelijk is en daarom gelijke kansen dient te krijgen. Voor alle andere politieke partijen geldt vaak dat er een zekere mate van vermenging optreedt tussen de verschillende overtuigingen. Maar zijn het wel overtuigingen of zijn het rechtvaardigingen voor het eigen gedrag.
Verder lezen …

Het maken van een review

Man in labjas bekijkt wasmiddel
Tegenwoordig kun je er eigenlijk niet meer omheen, de review. In het Nederlands is de review natuurlijk gewoon een beoordeling. Maar dat doet niets af aan hoe handig beoordelingen of reviews zijn als je opzoek [*dit zijn twee woorden] bent naar een bruikbaar apparaat of product. Helaas komt het nog vaak genoeg voor dat reviews niet veel meer zijn dan uitingen van frustratie en teleurstelling. Dat soort gefrustreerde reviews kunnen de lezer van de beoordeling behoorlijk frustreren. Is het mogelijk om vanuit je frustratie een bruikbare review te schrijven. Anders gezegd: Hoe schrijf je een kwaliteitsreview?
Verder lezen …

maandag 22 april 2013

Emancipatie wat is dat


Hoewel ons woord emancipatie afstamt van het Latijnse woord emancipatio, betekent het eigenlijk allang niet meer wat het in de Romeinse cultuur betekende. In de Romeinse wereld betekende emanciperen eigenlijk dat je een kind bevrijde uit de vaderlijke macht. Tot een kind geëmancipeerd werd viel het dus onder de macht van de vader. Dit gedrag heeft de Europese cultuur nog een kleine tweeduizend jaar vol gehouden tegenover vrouwen. Om een paar voorbeelden te geven van hoe vrouwen ongelijk waren:
  • Het recht om je verkiesbaar te stellen werd Nederlandse vrouwen pas in 1917 gegeven. Terwijl ze pas in 1919 het recht kregen om actief te gaan stemmen.
  • Gehuwde vrouwen werden pas in 1956 handelingsbekwaam volgens de wet. Wat betekende dat ze contracten konden aangaan namens zichzelf of hun gezin. Voor 1956 verloor een vrouw die trouwde haar handelingsbekwaamheid, die zij als ongehuwde had bezeten.

Verder lezen …

maandag 15 april 2013

Alles is mogelijk

Hetelucht ballon met brandende vlam
Als je kijkt naar wat er allemaal al gebeurd is in de loop van de geschiedenis, dan kun je eigenlijk alleen maar de conclusie trekken dat alles mogelijk is. Nu moet ik die “alles is mogelijk” uitspraak enigzins nuanceren. Want het is bijvoorbeeld nog niet mogelijk om de zwaartekracht te neutraliseren of het eeuwige leven voor mensen te scheppen.
Verder lezen …

dinsdag 9 april 2013

Hoe begin ik met schrijven

Verteller achter katheder
Om te kunnen communiceren hebben mensen eigenlijk een paar instrumenten tot hun beschikking. Het eerste en meest basale instrument is ons lichaam, het heet niet voor niets lichaamstaal. Het tweede instrument dat we hebben is onze stem. Het derde instrument dat we kunnen gebruiken is schrift of schrijven. Het vierde instrument is uitbeelden, eigenlijk het vertellen van een verhaal met ons lichaam. Voorbeelden van dit vierde instrument is theater, dans, film en televisie. In dit artikel ga ik het echter hebben over het derde instrument dat we hebben: schrijven.
Verder lezen …

woensdag 3 april 2013

Communicatie is een vreemd iets


Mclellan zei ooit dat het medium de boodschap is. Waarmee hij zoveel wilde zeggen dat het bij communiceren niet alleen gaat over wat je zegt, maar ook hoe je het zegt en waarmee je het zegt. Maar dat is niet alles waar het bij communicatie om gaat. Communicatie kan namelijk ook nog eens op verschillende niveaus gebeuren, afhankelijk van het doel dat je hebt met communicatie. Maar wat nog vreemder is aan communicatie is dat het altijd alles omvat op welke manier je het ook inzet. Of je nu een boodschap wilt overbrengen of wilt werken aan relaties, communicatie bevat altijd alles.
Verder lezen …

De ongemotiveerde ambtenaar bestaat niet

De medewerker van een overheidsorganisatie in Nederland heet ambtenaar. Het woord ambtenaar bevat het woord ambt, dat ook voorkomt in het woord ambacht. Het woord ambt en ambacht betekende tot de zeventiende eeuw werk of betrekking. Maar waar het woord ambacht tegenwoordig werk aanduidt dat met de hand wordt gedaan. Daar gebruiken we ambt voor functies die vooral te maken hebben met denkwerk. Zo wordt een dominee tot het ambt geroepen. Het vreemde is echter dat niemand een dominee ongemotiveerd noemt, maar er massa’s grappen zijn over luie ambtenaren.
Verder lezen …

vrijdag 8 februari 2013

Change is inevitable

It seems that humans are afraid of change. Even though the success of our species is defined by the fact that we are change agents. Because everywhere we come we change our surroundings and influence how nature works and worked. Something simple as gardening shows how we are constantly changing our surroundings and changing the way nature works. We even have come so far that we have become a force of nature and have influenced the way the climate creates weather. Our cities create their own weather patterns and our industry and use of carbon based fuels have influenced the climate. We are a force of change. But still we tell ourselves that we do not change and are even afraid of change. We are like a river that tells itself it does not run down to the sea because it is afraid of running through its banks down to the sea. But not because you say you do not like change you do not change.

Verder lezen …

zondag 3 februari 2013

Een gegeven paard in de bek kijken

Om duidelijk te maken dat je een gift zonder tegenwerpingen aan moet nemen hebben Nederlanders het spreekwoord: Je mag een gegeven paard niet in de bek kijken, geformuleerd. De meeste mensen weten wel niet precies waarom dat zo is, maar ze begrijpen de strekking wel. Als iemand je iets geeft, dan moet je het klakkeloos en dankbaar accepteren. Met als gevolg dat veel mensen cadeaus hebben die ze niet gebruiken of liever geld geven of een cadeaubon als ze iets moeten geven. Maar is er wel iets op tegen om een gegeven paard niet aan te nemen.

Verder lezen …

maandag 28 januari 2013

Statistieken zijn geen leugens

Hoewel het citaat toegeschreven wordt aan de Engelse politicus Disraeli, uit de negentiende eeuw, is het niet zeker. Maar Benjamin Disraeli zou gezegd hebben dat je drie soorten leugens hebt: leugens, grove leugens en statistieken. Voor de meeste mensen geldt deze uitspraak als een zekere vorm van waarheid, waarbij het woord ‘zekere’ op twee manieren uitgelegd wordt. Namelijk ‘zekere’ in de vorm van het absolute weten dat statistieken leugens zijn. Maar zekere duidt in deze zin ook op het feit dat er meerdere waarheden zijn en de uitspraak van Disraeli geeft een van die waarheden over statistieken aan. Maar zijn statistieken echt leugens.

Verder lezen …

zondag 13 januari 2013

High road versus low road

In this world we are expected to behave in a certain way. When we vocalize this way we express an expectation towards behavior that is defined by ethics. When confronted with the behavior of others we expect those others to behave in our favor. So we can conclude that we humans have a problem with behavior. We talk of taking the high road, but we want to be treated according to the low road. In philosophical terms these two behaviors are named: deontology and teleology.

Verder lezen …

dinsdag 8 januari 2013

Motivatie is een talent

Zoals we kunnen lopen, horen, praten, zien, voelen, denken, rekenen, schrijven, opereren, voorschrijven, plannen maken, voertuigen besturen, talen leren, zo kunnen we ook gemotiveerd zijn. Motivatie is wat dat betreft niet anders dan enig ander talent. Zoals sommige mensen harder kunnen lopen dan anderen of beter kunnen schrijven of meer talen leren. Zo zijn er mensen die gemotiveerder zijn. Nu is er wel een verschil tussen ons talent motivatie en andere talenten. Onze motivatie ligt aan de basis van het ontwikkelen van andere talenten. Zonder de motivatie om een talent te ontwikkelen, zullen we geen enkele inspanning doen om een talent te ontwikkelen.

Verder lezen …

donderdag 3 januari 2013

A very interesting quote

An important task of education is to explain the world. Or better said to make it possible for pupils to understand the world they will be part of. That said, Einstein had an interesting quote about explaining that makes clear how important understanding is to be able to explain:
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
If you project this quote on education, it means that educators need to understand so they can explain it simply. But that also creates a few questions:
a. How do we get educators to understand?
b. What is meant with “explain it simply”?
c. When do you “understand it well enough”, when you can “explain it simply” or does that depend on the complexity of the subject?
d. What is that “it“ Einstein is talking about?
Is explaining the same as educating?
e. What is meant with understanding?

Verder lezen …