maandag 16 september 2013

Wat is communisme eigenlijk?


Communisme is
Volgens de meeste mensen is communisme een extreme politieke stroming van het socialisme gericht op het ontnemen van eigendom. Maar als je goed kijkt naar de herkomst van het woord communisme, dan zie je dat het gebaseerd is op het woord commune. Het woord commune is afgeleid van het latijn communis wat gemeenschappelijk betekent. Met gemeenschappelijk bedoelen we dan weer dat het samen met anderen gebruikt wordt of voorkomt, bijvoorbeeld in de zin: Zijn zij familie van elkaar, want ze hebben hun neus gemeen. Of: Zij hebben een gemeenschappelijke werkwijze.

Verder lezen …