vrijdag 20 oktober 2017

Hoe tegengesteld zijn socialisme en liberalisme

Socialisme versus Liberalisme

In de politieke arena van de meeste landen worden socialisme en liberalisme voorgesteld als tegenstellingen. In een vorig artikel heb ik proberen duidelijk te maken dat ze niet echt elkaars tegenpolen zijn, maar dat ze slechts andere manieren toepassen om hetzelfde doel te realiseren, namelijk een bestaansminimum garanderen voor hun aanhangers. Dus is er wel sprake van een versus als het gaat om socialisme en liberalisme. Volgens politici natuurlijk wel, want anders maakt het niet uit op wie je stemt. Maar is een benoemde tegenstelling wel een echte tegenstelling in de werkelijkheid van elke dag.

Wie verdient het

Wat verdient iemand

In het dagelijkse taalgebruik betekent de vraag ‘Wat verdient iemand?’ iets heel anders dan in de soms overdrachtelijke zin waarin het ook wordt gebruikt, in de vorm:
Dat verdient hij niet!
of
Waaraan heb ik dat verdiend?
Het ‘Wat verdient iemand?’ slaat of op iemands inkomen of op iemands straf. Het ‘Waaraan heb ik dat verdiend?’ is een retorische vraag die moet aangeven dat iemand vind dat het onterecht is wat hem overkomt.

Wie is Thomas Jefferson

Een interessante man

Een interessant citaat van een interessante man is:
... de mens is het enige wezen dat zijn eigen soort opeet, een mildere term kan ik niet geven voor de regeringen in Europa en het gedrag van rijken ten opzichte van de armen.
Nu is dit citaat een onderdeel van een brief aan Edward Carrington in de periode dat Thomas Jefferson "ambassadeur" was in Frankrijk, twee jaar voordat de Franse revolutie uitbrak.
Het vreemde is echter dat dit citaat komt van een man die op zijn landerijen slaven hield. Vervolgens tekende hij in 1807 de wet op 'het verbod tot de import van slaven' en hij had daarvoor al wetsvoorstellen opgesteld waarin slavernij werd verboden, die het niet haalden.

zaterdag 15 april 2017

Wiens overtuiging gebruik jij

Als je andermans overtuiging gebruikt

Wolken met een zon die tevoorschijn komt
Wat gebeurt er in een wereld waarin de overtuiging van een ander de maat is voor hoeveel je gelooft van wat een ander zegt? Is dat wel logisch om de overtuiging die iemand uitstraalt in de vorm van zelfvertrouwen te hanteren als maat voor hoe geloofwaardig de ander is. Dus ik beweer dat mijn teksten heel veel waarheid bevatten, geloof me maar, want ik weet het zeker. Ik heb tenslotte heel veel ervaring en heel veel lezers en heel veel positieve reacties. In hoeverre is deze informatie betrouwbaar en rechtvaardigt het het vertrouwen dat anderen in mijn uitspraken hebben.

Verder lezen …

Wat is waardevoller betekenis of waardering

Waardering versus betekenis

Mosaïc van waardering of betekens
Langzamerhand leven we in een wereld waarin waardering belangrijker is dan betekenis. De meeste mensen lezen iets alleen nog als iemand anders het heeft gewaardeerd, of het nu leuk, zinvol, interessant of leerzaam is maakt niet uit. Terwijl het artikel van zichzelf betekenis heeft, hoe minimaal die soms ook kan zijn en de enige die er betekenis aan kan geven is de lezer.

Verder lezen …