zondag 3 augustus 2014

Wie de geschiedenis niet kent

Introduction to American History
In 1905 deed de filosoof, schrijver, dichter George Santayana de uitspraak, die door velen met een liefde voor geschiedenis vaak wordt herhaald: “Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen.” Nu kun je deze uitspraak op meerdere manieren gebruiken. Je kunt er vanuit een macro standpunt naar kijken. De geschiedenis als beschrijving van het verleden van de door historici als belangrijk gevonden gebeurtenissen. Zoiets als de gevolgen van de moord op Pim Fortuyn. Je kunt op een meso-niveau kijken naar de gevolgen van ons collectieve gedrag in het verleden. Bijvoorbeeld de invloed van keuzes gemaakt door curriculumontwikkelaars voor een opleiding en de studenten van die opleiding. Of je kunt op microniveau kijken naar wat je eigen keuzes in het verleden voor gevolgen hebben gehad.
Verder lezen …

maandag 21 april 2014

Hoeveel mensen beïnvloeden we

Als mensen aan het beïnvloeden van anderen denken, dan denken ze daarbij vaak aan het uitoefenen van macht over anderen. Je zou ook kunnen zeggen, hoe kan ik anderen laten doen wat ik wil. Maar er is nog een andere soort invloed die mensen op elkaar uitoefenen. Het is de invloed van ons gedrag. Je zou in dit geval invloed ook kunnen omschrijven als wederzijdse afhankelijkheid. Van hoeveel mensen ben ik afhankelijk en hoeveel mensen zijn afhankelijk van mij? Maar dat is niet helemaal hetzelfde als invloed uitoefenen. Soms is er geen sprake van afhankelijkheid maar slechts beïnvloeding.
Verder lezen …

woensdag 16 april 2014

Wat is het 7s model

In een niet zo ver verleden kwamen een aantal consultants van het adviesbureau McKinsey tot de conclusie dat je alleen richten op het veranderen van strategie geen succes geeft. In die tijd was McKinsey vooral een strategisch adviesbureau, dat vooral advies gaf over strategie. Nu is het punt met strategie natuurlijk dat het een plan is om doelen te realiseren en dat je je strategie wel degelijk moet aanpassen als je ontdekt dat niet dichter bij je doel komt. Maar wat die consultants van McKinsey ontdekten, was dat strategie niet de enige reden was waarom doelen niet gerealiseerd werden. Uiteindelijk kwamen ze uit op 7 S’en die samen gevolgen hadden voor het realiseren van je doelen.