dinsdag 29 september 2009

Het duivelsgetal

Eigenlijk is het best vreemd hoe mensen met getallen omgaan. Zo vinden we 13 een ongeluksgetal, maar we zijn er vooral bang voor op vrijdag. Want op de 24 uurs klokken komt dertien iedere dag een uur lang langs. Zo ook het getal 666, het getal van het beest, dat je met wat gemanipuleer in bijna ieder woord terug kunt vinden.

Verder lezen ...

Geven nemen ontvangen vragen

Deze vier begrippen hangen met elkaar samen. Je zou zelfs kunnen stellen dat in het sociale verkeer nemen als zeer negatief wordt ervaren, behalve als je dan meteen geeft. Dus een kop koffie drinken op een terras en zonder te betalen weglopen zien we als nemen. Maar om een kop koffie vragen is weer positief.

Verder lezen ...

Rijkdom over de rug van anderen

Veel "rijke" mensen hebben het idee dat hun rijkdom hun rechten geeft en hun beter maakt dan anderen. Dit leidt er bijvoorbeeld toe dat zij vinden dat anderen ruimte moeten maken voor hun en aandacht moeten hebben voor hun wensen. Maar heeft een financieel rijk mens echt meer rechten dan andere mensen?

Verder lezen ...

Onze geestelijke beperking

Omdat we maar een klein deel van de wereld bewust kunnen waarnemen, moeten we met modellen werken om de wereld begrijpelijk voor onszelf te maken. Onze verhalen over goden die het weer, de aarde, het leven en de natuur beheersten zijn de eerste voorbeelden van modellen om de wereld om ons heen te begrijpen.

Verder lezen ...

Mijn waarde

Als je het gedrag van veel mensen bekijkt, als ze kritiek krijgen, dan lijkt het wel of hun waarde als mens bepaald wordt door die kritiek. Natuurlijk is het niet leuk om kritiek te krijgen. Maar is het wel terecht om je waarde door anderen te laten bepalen en hun oordeel over je product?

Verder lezen ...

Kritiek is niet leuk

Mensen vinden het niet leuk om kritiek te krijgen. En dat is ook wel logisch, omdat veel kritiek vaak flink uit de lucht is gegrepen en meer gaat over de gever van de kritiek, dan de ontvanger. Maar daarmee is kritiek niet waardeloos geworden.

Verder lezen ...

Heeft kritiek hebben zin

Als mensen iets leuk vinden dan is dat wel kritiek uiten. Dit artikel is ook weer een vorm van kritiek, maar dan op het hebben van kritiek. Maar ik vraag me dus af of het hebben van kritiek wel zin heeft.

Verder lezen ...

Niet meer bellen

Per 1 oktober a.s. (2009) is het verboden voor bedrijven om mensen of eenmansbedrijven of VoF's ongevraagd te bellen. Beter gezegd, je moet als bedrijf toestemming hebben van een privé persoon of een klein bedrijf om het te mogen bellen.

Verder lezen ...

Alles is valsspelen

Eigenlijk wel vreemd dat we zoveel gedrag beoordelen als valsspelen op basis van regels die we zelf niet hebben opgesteld of goedgekeurd. Als iemand tijdens het kaarten van onderop de stapel probeert te geven, dan vinden we dat valsspelen. Als iemand probeert door veel te oefenen en dan te doen alsof hij iets niet goed kan ons probeert te benadelen, dan is dat valsspelen.

Verder lezen ...

September 11

Zoals met veel rampen en vooral oorlogshandelingen, wordt de datum dat het allemaal gebeurde jaarlijks herdacht. Zo herdenken de Amerikanen jaarlijks op 11 september de aanslag op hun land door Al Queda. Terwijl we in Nederland op 4 mei de doden herdenken die tijdens de tweede wereldoorlog en de oorlogen daarna zijn overleden.

Verder lezen ...

Waarom copieëren wij elkaar

Mensen lijken maar over weinig creativiteit te beschikken. Kijk naar hoeveel we elkaar copieëren op internet. En dan bedoel ik niet dat we allemaal blogs hebben of artikelen schrijven. Maar dat we dezelfde artikelen publiceren, door ze van andere sites te copieëren. Soms met wat eigen aanvullingen, maar zelden met andere gezichtspunten.

Verder lezen ...

maandag 28 september 2009

Oneerlijk kennisgebruik

Het gros van de mensheid, als hij iets geleerd heeft, wil die kennis op een eerlijke manier toepassen in zijn eigen voordeel en dat van anderen. Er zijn echter mensen die hun kennis juist met alle plezier gebruiken om er vooral zelf beter van te worden.

Verder lezen ...

Het verleden heeft schuld

Op het eerste oog lijken verhalen over tijdreizen te gaan over de gevaren die het reizen in de tijd kent. Zeker als het gaat om het reizen naar het verleden. Of het gaat over de schuld die het verleden heeft als je naar de toekomst reist.

Verder lezen ...

Menselijke processen creëren

De meeste processen, ondanks het feit dat ze door mensen zijn ontworpen, lijken geen rekening te houden met het menselijke wezen. En als ze wel rekening houden met het menselijke, dan is dat op een dwangmatige manier: Hoe dwing ik mensen om zich aan het proces aan te passen?

Verder lezen ...

Hoe zeker is internet informatie

Het heeft me een aantal jaren gekost om het te ontdekken. Maar ook op internet kun je niet altijd de gewenste informatie eenvoudig vinden, en zeker niet altijd met de zekerheid dat het ook betrouwbaar is.

Verder lezen ...

De creatiespiraal

Het idee achter de creatiespiraal is wel interessant. Wat we wensen wordt werkelijkheid als we ons in onze wens verdiepen. Voor de meeste mensen zal het een verademing zijn om dit model van Marinus Knoope te kunnen gebruiken. Maar erg makkelijk zal het niet zijn.

Verder lezen ...

Processen of mensen

Waarom denken we in processen, maar vergeten we dat het om mensen gaat die het werk moeten doen en niet de processen? Hiermee wil ik niet zeggen dat denken in processen een verkeerde aanpak is. Maar dat je het uit moet breiden met hoe mensen denken, werken en zijn. Want je kunt wel proberen om mensen binnen het proces te dwingen, maar dat werkt niet.

Verder lezen ...

Ouderwetse oplossingen

Eigenlijk is het wel apart om te zien, dat we in Nederland innovatief willen zijn. Maar als puntje bij paaltje komt hebben we er grote problemen mee om onze problemen op een andere manier op te lossen, dan de manier die we gewend zijn. Hoe kunnen we innovatief zijn, als we onze dagelijkse problemen altijd op dezelfde manier oplossen?

Verder lezen ...

Mens of regels

Sommige mensen lijken wel regels in plaats van mensen. Bij alles wat er gebeurd kijken ze eerst naar de regels, of dat nu hun eigen of die van anderen zijn, en geven dan commentaar. Het komt maar zelden voor dat ze op een menselijke manier reageren.

Verder lezen ...

Jezelf verplaatsen

Dit is voor mensen een van de moeilijkere taken: Jezelf verplaatsen in een ander. Neem bijvoorbeeld een architect of een woninginrichter die zich moet verplaatsen in het leven van een rolstoel gebruiker. Of de ontwerper van de lift knoppen, die rekening moet houden met volwassenen die niet groter zijn dan een kind van acht.

Verder lezen ...

Wanneer is iets leerzaam

Als we het over leren hebben, dan denken de meeste mensen meteen aan situaties met een leerkracht en een groep leerlingen. Verder doe je leren uit een boek en is het doel vaak om van onwetend naar wetend te gaan. Maar is dat alles wat er leerzaam is?

Verder lezen ...

Waarom moet alles perfect

Het lijkt er wel op dat sommige mensen vinden dat iets pas in de openbaarheid mag komen als het perfect is. Het probleem is dan alleen dat de normen per persoon verschillen. Zo vindt de een dat alleen perfect Nederlands goed is. Terwijl een ander vindt dat alleen een schone auto het verkeer in mag. De derde vindt dan weer dat je alleen met make-up, die voldoet aan de laatste ideeën de straat op mag.

Verder lezen ...

Het echte leven

Sommige mensen hebben het idee, dat het echte leven dat is wat zij leven. Zodra iemand anders dan ook een ander soort leven leidt, krijgen ze het gevoel dat de ander niet echt leeft. Dat kan soms tot het advies leiden om echt te gaan leven aan iemand die het leven op een andere manier leeft dan zij.

Verder lezen ...

Willen willen willen

Hoeveel mensen op deze planeet lopen er wel niet rond, die hetzelfde willen als hun buren? Het vreemde is wel, dat ze alleen materieel hetzelfde willen. Dus als hun buren allerlei ziektes hebben dan willen ze die niet. Als hun buren tien kinderen hebben dan hoeft dat ook niet. Maar als de buurman een Audi A8 rijdt, dan worden we opeens jaloers.

Verder lezen ...

Hoe ambitieus mag je zijn

Mag je zo ambitieus zijn, dat je bereid bent er alles voor opzij te zetten? Mag je zo ambitieus zijn, dat je bereid bent om anderen te hinderen om beter te zijn dan jij? Mag je zo ambitieus zijn, dat de mensen om je heen met jouw ambitie mee moeten doen om deelgenoot te kunnen zijn van jouw leven?

Verder lezen ...

Ik wil mezelf herkennen

Een sterke behoefte van mensen is het zichzelf herkennen in de mensen om hun heen. Het lijkt wel alsof ze bevestiging van zichzelf zoeken in de mensen waarmee ze omgaan. Wat tot gevolg heeft dat ze proberen om om mensen te vermijden, die hun een gevoel geven dat ze afwijken.

Verder lezen ...

Nog een voorbeeld van een vacaturetekst

Bij het schrijven van vacatureteksten zit je natuurlijk altijd aan een bepaald limiet. Je moet vaak betalen voor de hoeveelheid ruimte die je gebruikt. Hoewel je dat niet zou verwachten op internet. Maar ook op internet kost ruimte geld. Maar is dat wel zo slim om op ruimte en geld te besparen, als het gaat om het invullen van een nieuwe vacature?

Verder lezen ...

Wat is een leuke vacaturetekst

In een vorig artikel gaf ik al aan, dat de meeste vacatureteksten dertien in het dozijn teksten zijn. Ze beginnen met de naam van het bedrijf en ze eindigen met de naam van de contactpersoon. En daartussen in wordt het niet veel interessanter.

Verder lezen ...

Ambitie hebben

Het is goed om ambitie te hebben, maar als hij niet zichtbaar gemaakt kan worden in de vorm van status en winst, dan is het geen ambitie, tenminste dat is wat veel mensen geloven. En wat je vooral niet mag doen is van ambitie veranderen in de loop van de tijd.

Verder lezen ...

Bewijs voor god

Veel christenen geloven dat het bewijs voor het bestaan van god in de biologie zit. Maar het zit eerder in de Natuurkunde. In de neiging van energie om zich spontaan om te zetten in materie. En in de chemie waarbij er meer energie vrijkomt uit een reactie dan er in gestopt wordt.

Verder lezen ...

Reclame leugens

Waarom vinden we het niet erg, dat in reclames halve waarheden verdraaid worden tot hele? Waarom mogen reclamemakers dat doen, wat we onszelf verbieden, leugens creëren gebaseerd op waarheden?

Verder lezen ...

zondag 27 september 2009

Technocraten terreur

Er zijn eigenlijk twee vormen van technocraten terreur. De eerste vorm is die van de technocraat die voortdurend met regels komt om van alles en nog wat te regelen. Of die allerlei beslissingen neemt voor anderen. De tweede vorm is die waarbij je alleen mag meepraten over een onderwerp als je ook expert bent op het onderwerp. Dus je mag alleen kritiek hebben op zangers, als je zelf zanger bent of zangleraar.

Verder lezen ...

Waarom heb je goedkeuring nodig

Wat is dat toch met ouders, dat ze het idee hebben dat ze hun kinderen moeten leren dat hun goedkeuring belangrijk is? Waarom leren ouders hun kinderen niet om zelf te beslissen? U kent ze vast wel die ouders. Hun kind is bezig om carrière te maken en het enige antwoord dat ze kunnen geven op weer een succesje van hun kind is: Maar je bent nog geen directeur.

Verder lezen ...

Beperkt groen

Ik vind het altijd weer apart hoe in allerlei berichten beweerd wordt dat elektrische autos geen CO2 creëren. Men vergeet dan wel eventjes dat om elektriciteit op te wekken er kolen, gas en olie worden verbrandt die in grote of beperkte mate CO2 opwekken. Dus zolang elektriciteit niet met duurzame middelen wordt opgewekt is die elektrische auto maar beperkt groen.

Verder lezen ...

Iedereen hetzelfde salaris

Omdat uit onderzoek blijkt hoe de verhoudingen zijn, moeten de verhoudingen zo zijn en mijn eigen werkelijkheid moet daaraan worden aangepast. Maar zulke beschrijvende statistiek is toch alleen maar een momentopname en niet de verklaring waarom de wereld zo in elkaar zit. De zon geeft toch geen licht omdat wij licht waarnemen?

Verder lezen ...

Zoals het hoort

Hoe is ons gedrag: Gedragen zoals het hoort, ooit kunnen ontstaan? Wat is het in het menselijke brein dat ons ertoe drijft te doen wat we denken dat hoort? Want vreemd is dat wel, omdat we het in de ene situatie wel doen, maar in andere situaties niet.

Verder lezen ...

Vacature teksten

Als je de meeste vacature teksten oppervlakkig leest, dan valt je om te beginnen op dat het toch vaak om dertien in een dozijn teksten gaat. We beginnen met de functie te noemen, vertellen iets over het bedrijf en dan de functie inhoud en wat we van de sollicitant verwachten. Natuurlijk vergeten we ook niet te vertellen waar men extra informatie kan krijgen en hoe men kan reageren en waar de sollicitatiebrief naar toe moet.

Verder lezen ...

zaterdag 26 september 2009

Twee soorten internet enquetes

Missi091 schreef al een artikel over enquetes die persoonsgegevens verzamelen voor bedrijven en Martindanilo heeft het er ook over. En ze hebben allebei gelijk. Er zijn een aantal enquetes op internet die overduidelijk bedoeld zijn om je adresgegevens en telefoonnummer te verkrijgen. Maar die enquetes zijn eenvoudig te herkennen.

Verder lezen ...

Iemand respecteren

Wat bedoelen we er eigenlijk mee, als we tegen iemand zeggen, dat hij ons moet respecteren of respect moeten tonen. Moet de ander ons dan in onze waarde laten? Of moet hij ons toestaan om zelf keuzes te maken? Of moet hij ons behandelen als zijn gelijke? Of betekent respecteren je gedragen volgens bepaalde regels, zoals die worden opgelegd door de maatschappij?

Verder lezen ...

Moeten, moeten, moeten

Mensen moeten heel veel. We moeten werken. We moeten gezond eten. We moeten onze kinderen opvoeden. We moeten vrienden maken. We moeten vriendelijk zijn. We moeten stemmen. We moeten vechten voor onze vrijheid. We moeten opkomen voor onszelf. We moeten rekening houden met anderen. We moeten moeten.

Verder lezen ...

De boodschapper

Ergens leeft er in deze wereld het idee, dat de boodschap ondergeschikt is aan de boodschapper. Als je kijkt naar hoe hard de christelijke religie wenst te bewijzen dat Jezus bestond. Als je kijkt naar hoe verschrikkelijk Islamieten het vinden als Mohamed wordt beledigd. Dan lijkt het wel alsof alleen een bestaande boodschapper een positieve boodschap kan brengen.

Verder lezen ...

The prestige

Op 1 september 2009 was de film The Prestige op televisie bij Veronica. Het verhaal is gebaseerd op de roman van Christopher Priest. Wel apart om een film te zien met serieuze rollen voor Hugh Jackman (Wolverine), Christian Bale (Batman) en Michael Caine. Helemaal apart als je bedenkt dat Michael Caine en Christian Bale samen in de Batman films van na 2000 de rollen van butler Alfred en Bruce Wayne spelen. De regisseur van The Prestige, Christopher Nolan, is overigens ook de regisseur van Batman Begins.

Verder lezen ...

Iemand vertrouwen

Vertrouwen lijkt een beetje op het opbouwen van een reputatie. Beide kosten tijd. Maar waar je je reputatie kunt opbouwen door iemands vertrouwen te winnen, hebben mensen er iets meer moeite mee om iemand te vertrouwen ook al kennen ze zijn reputatie. Misschien komt dat wel, doordat een reputatie zowel positief als negatief kan zijn, terwijl vertrouwen een positief iets is.

Verder lezen ...

Je reputatie

Door ondernemers wordt hun reputatie als het belangrijkste aspect van hun bedrijf gezien. Zo erg zelfs, dat ze soms proberen te voorkomen dat fouten bekend worden, tot op het niveau van het afkopen van klagers. En toch zijn er genoeg voorbeelden van mensen die zich niet druk maken om hun reputatie.

Verder lezen ...

Plannen om te mislukken

Harvey MacKay schijnt ooit gezegd te hebben: Failures don't plan to fail, they fail to plan. Waarmee hij eigenlijk beweert dat iedere mislukking een gevolg is van je eigen gedrag. Ik neem overigens aan, dat hij niet bedoeld dat als je door een vulkaanuitbarsting alles kwijtraakt, dat je maar beter had moeten plannen.

Verder lezen ...

Socrates ontmoeten

Dat lijkt mij wel een leuke gebeurtenis, als je jezelf eens flink wilt pesten. Eigenlijk is het wel bijzonder dat we de naam Socrates kennen. Zelf heeft de goede man niet zoveel gedaan om zijn naam bekend te maken. Hij had het geluk dat zijn leerling Plato beroemd is geworden. De man is wel jammerlijk aan zijn einde gekomen, veroordeeld tot de dood door vergiftiging.

Verder lezen ...

Geld verdienen op internet

Er zijn natuurlijk behoorlijk wat manieren om geld te verdienen op internet. Maar als je alleen kijkt naar wat een website zou opbrengen als hij verkocht zou worden, dan is in Nederland internet geen vetpot. Wat zou je zeggen van Digg.com (142 miljoen Dollar) tegen ekudos.nl (258 duizend Euro).

Verder lezen ...

Opleiden of indoctrineren

Natuurlijk is opleiden geen vorm van indoctrinatie. Indoctrinatie is namelijk iets wat dictaturen doen om hun ondergeschikten in het gareel te houden. Opleiden is iemand toegang geven tot nieuwe informatie, zodat hij een volwaardig lid kan worden van de samenleving. Maar is er dan wel een verschil tussen opleiden en indoctrineren, als je in sommige vakken maar één theorie behandeld.

Verder lezen ...

De geniepige overheid

Soms wordt je het idee opgedrongen dat de overheid voortdurend erop uit is om zoveel mogelijk informatie over haar burgers te verzamelen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is wat de overheid daarmee zou kunnen. Maar over alle informatie verzamelaars buiten de overheid hoor je vaak veel minder.

Verder lezen ...

Samenzweringsgelovers

In het Engels klinkt dat toch mooier: Conspiracy theorists. Mensen die geloven dat achter alles wat er in dit leven gebeurt plannen zitten van mensen, die de macht proberen te grijpen. Het scheermes van Hanlon is daar het beste antwoord op: Schrijf nooit aan boze opzet toe wat afdoende verklaard wordt door domheid.

Verder lezen ...

Wat doe je

Wat doe je als je over alles geschreven hebt wat je interesseert? En eigenlijk het enige wat je nog interesseert schrijven is? Ga je dan maar fantasie verhaaltjes schrijven of ga je je verdiepen in andere onderwerpen? Maar waar vind je dan de motivatie om je te verdiepen in andere onderwerpen, als je eigenlijk alleen schrijven interessant vindt?

Verder lezen ...

vrijdag 25 september 2009

Bedrijfsmissie

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was dit een belangrijk instrument om medewerkers te motiveren. Vaak zie je de bedrijfsmissie nog wel terugkomen in de vorm van een slogan. Zo heeft Philips bijvoorbeeld de slogan: Sense and simplicity. De belastingdienst roept: Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. De politie had jarenlang de slogan: Die pet past ons allemaal.

Verder lezen ...

De inhoud van onze discussies

Als ik kijk naar de manier waarop mensen met elkaar discussiëren, dan krijg ik in veel gevallen het vreemde gevoel dat de discussie niet inhoudelijk is maar emotioneel. Een discussie over wie de beste auto maakt bijvoorbeeld, komt vaak nooit uit op een conclusie over het merk. Vaak eindigt de discussie met ruzie of als je geluk hebt de conclusie dat iederen zijn eigen smaak heeft.

Verder lezen ...

Het verleden achter je laten

Een veel gehoord advies voor mensen die slechte ervaringen hebben met het leven of andere mensen is vaak: Je moet het verleden achter je laten. Vervolgens is het bewijs voor het feit dat je het verleden achter je gelaten hebt, het feit dat je weer omgaat met de mensen die je slecht hebben behandeld.

Verder lezen ...

De Griekse goden

Wat ik altijd mooi heb gevonden aan de Griekse mythologie is de menselijkheid er van. Dit in tegenstelling tot de Christelijke mythologie waarin het altijd de mens is die de fout in ging en vervolgens gestraft werd door god. Daar was de Griekse mythologie een samenstelling van verhalen met menselijke eigenheden.

Verder lezen ...

Eén klacht is geen klacht

Als vaste klant van meerdere bedrijven of instellingen, krijg ik vaak het idee dat ik niet belangrijk ben. Als ik kritiek heb of opmerkingen of een klacht dan worden die soms afgedaan als onoplosbaar. Soms krijg je geen antwoord. En soms moet je meerdere keren je opmerking of kritiek doorgeven, voordat er gereageerd wordt. Wat is dat toch?

Verder lezen ...

Je eigen geloofsovertuiging

Ik kwam laatst via via een youtube filmpje tegen van een Engelsman die met verve zijn geloofsovertuiging (beliefsystem) presenteerde. Een belangrijk element aan zijn overtuiging was dat iedereen zijn eigen overguiging had. Maar nog belangrijker was, dat als iemand zijn overtuiging probeerde op te dringen, dan moest hij tot de orde geroepen worden.

Verder lezen ...

Reiziger of dierentransport

Als je kijkt naar hoe de Nederlandse Spoorwegen omgaat met haar klanten, dan bekruipt je de vraag hoe ze haar klanten ziet. Want soms lijkt het er meer op dat de NS haar klanten niet ziet als reizende mensen, maar als vee dat vervoerd moet worden van A naar B. En we weten hoe dieren vervoerd worden in Nederland. Volstampen die kar en rijen maar.

Verder lezen ...

De Nederlandse Spoorwegen

Hoe graag de Nederlandse Spoorwegen een moderne commerciële onderneming willen zijn, ze blijken eerder een ambtelijke moloch die onderneminkje speelt. Natuurlijk ligt een deel van het probleem voor de NS bij haar baas de Nederlandse politiek. Maar dat probleem hebben de meeste ondernemers in Nederland. Als ondernemer ga je dan op zoek naar een oplossing en dat is niet het toepassen van een reeds bekend recept.

Verder lezen ...

Bent u tevreden

Bent u tevreden vertel het anderen, bent u ontevreden vertel het ons. Dit is wat veel winkeliers en ondernemers graag zouden zien dat u doet. Nu zijn er een heleboel mensen die graag hun tevredenheid kenbaar maken over een product dat ze gebruiken en een winkel die ze hebben gevonden. Maar waarom zijn er zo weinig winkeliers die echt iets doen met onze ontevredenheid.

Verder lezen ...

Het recht van de sterkste

Het juridische systeem in het westen is bedoeld om de zwakkere te beschermen tegen de sterkere. Het juridische systeem in het westen weet dat het daar maar voor een beperkt deel aan kan voldoen. Want bescherming kost nu eenmaal gewoon mensen en tijd.

Verder lezen ...

Iemands reputatie

In het Engels hebben ze hier een mooi spreekwoord voor: Your reputation comes on foot, but goes on horseback. Waarmee ze maar willen aangeven dat je heel veel moeite moet doen om een goede naam op te bouwen, maar dat één foutje voldoende is om helemaal overnieuw te moeten beginnen.

Verder lezen ...

Iemands geloofwaardigheid

Eens had Lotje niet gelogen, toen was iedereen bedrogen! is een mooi spreekwoord als het gaat om geloofwaardigheid. Mensen hebben de neiging om op basis van het gedrag in het verleden iemands huidige gedrag te beoordelen. Iemand die altijd liegt, zal ook nu wel liegen. Iemand die altijd de waarheid spreekt, zal nu ook wel de waarheid spreken.

Verder lezen ...

Journalisten zijn net mensen

Een artikel van Ron Ritzen op de website Sargasso over de Elsevier van week 34 van dit jaar, maakt duidelijk dat journalisten soms niet bij een opinieblad moet zoeken. Het lukt de schrijver in ieder geval om genoeg ongenuanceerd schrijfwerk in de Elsevier te vinden, om je als genuanceerd lezer af te schrikken. Aan de andere kant hoor je als goed burger nu je eigen mening te vormen door het blad onbevooroordeeld door te nemen en te controleren of de uitspraken van dhr. Ritzen correct zijn.

Verder lezen ...

donderdag 24 september 2009

Hoe moeilijk is lezen

Als je ziet hoe sommige mensen op artikelen reageren, zeker op internet, krijg je een bruin vermoeden dat ze maar half lezen. Nuances die auteurs aanbrengen in de vorm van bijna, sommige, de meeste, een aantal, enzovoort, worden door de reageerden eenvoudig overgeslagen. In plaats daarvan wordt gedaan of de auteur in absolute termen spreekt en dus onwaarheden neerschrijft.

Verder lezen ...

De praktijk

Hoewel veel mensen zweren bij de lessen van de praktijk? Is iemands praktijkervaring een persoonlijke les, die onoverdraagbaar is in zijn persoonlijke vorm? In de praktijk kunnen namelijk twee verschillende personen in dezelfde situatie twee verschillende ervaringen hebben. In de praktijk is het zelfs mogelijk dat twee verschillende personen met verschillende ideeën even succesvol zijn.

Verder lezen ...

De angst voor het toegeven van fouten

In de loop der jaren schijnt er in het westen een cultuur ontstaan te zijn, die je gerust kunt beschrijven als: De angst om fouten toe te geven. Een uitwas van die cultuur is de Amerikaanse rechtzaken cultuur. Amerikaanse advocaten bieden zich gratis aan om mensen te helpen bij het vervolgen van bedrijven als ze een fout hebben gemaakt.


Verder lezen ...

Cultuur overdragen

Iets wat de meeste dieren kunnen is leren. In mensen is dit vermogen van leren zelfs zo sterk, dat we gedrag kunnen leren dat helemaal geen functionele betekenis heeft. Het enige doel van het geleerde gedrag is symbolisch, bijvoorbeeld om te laten zien, dat we deel uitmaken van dezelfde groep. Een voorbeeld van zulk gedrag is het gebruik van specifieke woorden door leden van bepaalde subgroepen binnen een maatschappij. Bijvoorbeeld de chefkok van een restaurant aanspreken met chef.

Verder lezen ...

Ondernemer of kruidenier

Dit schijnt niet alleen in Nederland een punt van discussie te zijn. Is iemand ondernemer als hij een bedrijf heeft of is hij kruidenier? Of is een ondernemer iemand die tegen de stroom ingaat en zich niets aantrekt van wat hoort en hoe het tot nog toe is gedaan.

Verder lezen ...

De evolutietheorie vs creationisme discussie

Er wordt wat afgediscussieerd over welke theorie nu meer waarheid bevat, de evolutietheorie of het creationisme. Je kunt je echter twee dingen afvragen. Gaat de discussie werkelijk over de beide theorieën of is ligt er een meer persoonlijke motivatie achter de reden om te discussiëren. En ten tweede: Wat is de zin van deze discussie, het leven gaat gewoon door, met of zonder de theorieën.

Verder lezen ...

Politiek is voor onbewusten

Eigenlijk zou ik dit artikel een andere naam moeten geven. Bijvoorbeeld: Alleen onbewusten kunnen politicus worden. Of: Om politicus te kunnen zijn moet je onbewust zijn. Want zodra je bewust wordt van wat je doet en waarom je het doet kun je geen politicus meer zijn. Tenminste in het huidige politieke systeem.

Verder lezen ...

Leren van de geschiedenis

Als mensen ergens goed in zijn, dan is dat leren van de geschiedenis. Iedere keer dat ons iets overkomt, proberen we oplossingen te bedenken om te voorkomen dat we dezelfde problemen hebben in de toekomst.

Verder lezen ...

Technorati code

v3wy58tc9d

woensdag 23 september 2009

Ondernemers zijn klagers

Tenminste dat idee krijg ja als je zo af en toe opmerkingen leest van ondernemers, over hoe moeilijk het in Nederland is om als ondernemer actief te zijn. Wat veel ondernemers daarbij vergeten is dat het misschien niet hun eigen schuld is, maar wel de schuld van ondernemers dat ze zoveel regels hebben.

Verder lezen ...

De invloed van diplomatie

Hoewel je als gewoon burger weinig meekrijgt van de diplomatieke betrekkingen tussen landen, behalve als je het nodig hebt in het buitenland. Is het wel een constante bezigheid van landen. Als een land het geld kan opbrengen, dan heeft het in alle landen waarmee het een relatie heeft een diplomatieke vertegenwoordiging.

Verder lezen ...

Diplomatie als winstmaker

De meeste Nederlanders zien de overheid als een belangrijke last, die ze te dragen hebben. Helaas is het niet een last die ze met plezier dragen. De overheid is eerder een overlast en bovenal een geldverspiller en hindernis eerste klas. Totdat de Nederlander in het buitenland in de problemen komt.

Verder lezen ...

Voor wie schrijf je

Dit is een vraag die de meeste schrijvers zich vast wel eens in hun schrijvende leven zullen stellen: Voor wie schrijf ik? Een variant op die vraag is: Waarom schrijf ik? En dan kun je jezelf als schrijver ook nog de vraag stellen: Waarover schrijf ik? En als je dan nog niet genoeg vragen aan jezelf hebt gesteld, kun je altijd nog vragen: In welke stijl wil ik schrijven?

Verder lezen ...

Onze eigen schuld

Vaak willen we dit niet geloven, maar de meeste van onze ervaringen zijn onze eigen schuld. Er zijn natuurlijk uitzonderingen. Als we op een zebrapad oversteken bij een groen voetgangerslicht en we worden aangereden, dan is het natuurlijk de schuld van de ander. Maar als we een kind hebben dat niet weet om te gaan met zijn emoties, dan moeten we ons misschien eerst afvragen of wij dat dan wel kunnen. Of als een politicus een verkeerde beslissing neemt, hebben wij dan wel de juiste politicus gekozen.

Verder lezen ...

Onderwijs is emotie

Je zou het niet zeggen, dat onderwijs emotie is. Het is een logisch gereguleerd systeem, waarbinnen gewerkt wordt volgens vaste strategieën en taktieken. Anders gezegd onderwijs kent wetgeving en werkt met pedagogische en didactische principes. En toch is onderwijs een emotie.

Verder lezen ...

De empathische mens

De meeste mensen zijn er erg goed, zich verplaatsen in wat een ander voelt. Natuurlijk een gevolg van het feit dat alle mensen het met dezelfde emoties moeten doen. En dat we beschikken over spiegelneuronen die ons laten weten wat een doet of voelt. We zullen misschien niet met dezelfde diepte of dezelfde oppervlakkigheid ervaren wat de ander voelt, maar we kunnen ons wel verplaatsen in de ander.

Verder lezen ...

Hoe ga je om met mensen die niet lezen

Als je artikelen schrijft op internet, merk je vaak dat mensen maar half lezen wat er staat. Voor een deel komt dat natuurlijk omdat mensen altijd met een bepaalde verwachting lezen. Zeker als ze verwezen worden vanaf een andere site. Voor een deel hebben mensen gewoon bepaalde verwachtingen bij de titel die ze zien. Voor een deel hebben mensen een bepaalde verwachting bij het medium en de bron waar het artikel te vinden is.

Verder lezen ...

Uitwisseling tussen vakgebieden

Als er iets is wat weinig schijnt te gebeuren, dan is dat uitwisseling tussen vakgebieden. Stel een wiskundige met tien jaar ervaring als universitair docent komt op het idee om te willen gaan werken als manager in een hotel. Dan is de kans dat hij wordt aangenomen minimaal. Vaak gaat de afwijzing gepaard met de opmerking dat hij geen ervaring heeft in de hotel branche.

Verder lezen ...

Informatie verspreiding

Het verspreiden van informatie is een vorm van opleiden. Dat betekent dat een informatie verspreider, afhankelijk van wat hij wil meer of minder rekening moet houden met hoe mensen leren.

Verder lezen ...

Verstand en verantwoordelijkheid

Carina03 geeft in een reactie op mijn artikel Wat is volwassen aan dat volwassenheid samenhangt met verstand en verantwoordelijkheid. En ik ben het met haar eens. Er zit daar echter een klein maartje aan. Als iemand verstandig is, dan zorgt hij goed voor zichzelf. Maar wat je vaak ziet is dat juist mensen die verantwoordelijkheid dragen zich onverstandig gedragen.

Verder lezen ...

De schuld volgens religies

Volgens de grootste religies ter wereld zijn mensen schuldig of zondig en moeten daarom vergeving vragen aan de god van de religie. Ze vergeten alleen dat ze ook zeggen dat god de mens geschapen heeft. Hoe kunnen we dan zondig zijn?

Verder lezen ...

Inspanning leveren

De enige inspanning die mensen tegenwoordig nog schijnen te willen leveren is een inspanning die hun plezier oplevert. Het vreemde is echter, dat wat hun plezier oplevert niet door hunzelf wordt bepaald, maar door wat anderen leuk vinden. Dus ik vind het leuk, omdat anderen het leuk vinden.

Verder lezen ...

Respect voor god

In haar boekje "Alleen de knor wordt niet gebruikt" citeert Yvonne Kroonenberg een christelijke varkensboer. Op pagina 36 geeft hij als antwoord op haar vraag naar zijn christelijke waarde respect voor de schepping: 'Ik heb vooral respect voor de schepper.'

Verder lezen ...

Schuld of oplossing

Op de een of andere manier zoeken mensen liever eerst uit wiens schuld een probleem is, dan opzoek te gaan naar een oplossing. Voor veel van onze problemen zou het waarschijnlijk beter zijn om eerst een oplossing te zoeken en dan de schuldige, dan andersom. Maar toch doen we dat vaak niet.

Verder lezen ...

Wiens schuld is het

Dit is altijd weer een mooie vraag om te stellen. En hij wordt ook heel vaak gesteld. En hij wordt het liefst gesteld in situaties waarvan alle deelnemers weten dat ze allemaal hun eigen deel schuld hebben. Je zou eigenlijk kunnen stellen dat het een overbodige vraag is, want het is altijd onze eigen schuld. Behalve natuurlijk als je wordt aangereden door een dronken bestuurder die te hard rijdt.

Verder lezen ...

Toen eKudos bedacht werd

Ik gebruik eKudos best wel regelmatig. Het is altijd weer leuk om nieuws te lezen wat iemand anders voor je ontdekt heeft. Het is natuurlijk jammer dat eKudos door sommige mensen gezien wordt als een mogelijkheid om gratis reclame te maken, maar je hoeft natuurlijk niet ieder artikel te lezen wat je tegenkomt. Net zo goed als je niet ieder artikel hoeft te lezen in de krant.

Verder lezen ...

Zoekmachine terreur

Wat mij de laatste jaren opvalt is dat zoekmachines eigenlijk niet echt bruikbaar meer zijn voor mensen die snel iets zoeken. Je moet eigenlijk heel precies weten hoe je beschrijft wat je zoekt, als je het echt wilt vinden. De belangrijkste reden daarvoor is natuurlijk de zoekmachine marketing.

Verder lezen ...

Buiten de boot vallen

Sommige mensen zijn bang om buiten de boot te vallen. Of te wel ze zijn bang om iets te missen of er niet bij te horen. Het gevolg is dat ze bereid zijn om van alles en nog wat te doen om in de boot te zitten, zelfs als blijkt dat die boot zinkende is. Schijnbaar gaan mensen liever gezamelijk ten onder dan alleen.

Verder lezen ...

dinsdag 22 september 2009

De goeden lijden onder de slechten

Tot nog toe is het de mensheid niet gelukt om regels te bedenken die de goeden bevoordelen en de slechten benadelen. Het is eerder zo dat alle regels er zijn om de slechten te hinderen slecht te zijn, maar daardoor de goeden hinderen om gelukkig te zijn. Ook voor ondernemers geldt deze verhouding.

Verder lezen ...

Ondernemers worden onderdrukt

Je kunt je afvragen of dat wel klopt in een land als Nederland, waar ondernemers allerlei voordeeltjes hebben, die gewone burgers niet hebben. Zo mag een ondernemer bijvoorbeeld al zijn winst opeten door te investeren en draagt dan aan het eind van het jaar eigenlijk alleen belasting af over zijn eigen inkomen. Alle kosten die hij maakt mag hij aftrekken van zijn omzet en zelfs de tijd die hij onderweg is naar zijn werk is werktijd. Maar ondernemers worden wel onderdrukt.

Verder lezen ...

Creativiteit op het internet

Er is nog een heleboel creativiteit beschikbaar op het internet. Kijk alleen al naar een site als Infoyo, waar genoeg mensen hun eigen verhalen en artikelen publiceren. Ook het feit dat sites als Web-log en Punt nog steeds bestaan, maakt duidelijk dat de menselijke creativiteit nog lang niet dood is op internet.

Verder lezen ...

Dezelfde waarden verschillende normen

Als mensen naar elkaar kijken dan zien ze vooral de opvallende verschillen. Verschillen als: Jij bent zwart. Jij bent wit. Je spreekt mijn taal niet. Jij draagt andere kleren dan ik. Jij hebt blauwe ogen, ik heb bruine ogen. Je doet druk. Jij bent stil. Vervolgens koppelen we aan die verschillen een oordeel.

Verder lezen ...

Fouten maken is menselijk

Fouten maken is zelfs zo menselijk, dat we de fout in gaan als mensen fouten maken. Anders gezegd, als iemand een fout maakt, ook al is dat menselijk, dan maken wij vervolgens de fout om de ander te veroordelen voor zijn fout. Of nog erger, als we zelf een fout maken, dan veroordelen we onszelf omdat we een fout hebben gemaakt.

Verder lezen ...

Seksuele intimidatie

Een artikel op HRPraktijk deed me afvragen wat nu eigenlijk het verschil is tussen seksuele intimidatie door mannen en vrouwen. Seksuele intidimidatie is in Nederland in ieder geval bij wet verboden, omdat het valt onder de wet gelijke behandeling. Het wordt gedefinieerd als elk gedrag met een seksuele connotatie dat de persoonlijke waardigheid aantast. Maar het mogelijk duidelijk zijn, dat het niet uitmaakt of een vrouw het doet of een man.

Verder lezen ...

Mensen en Pavlov

Ivan Pavlov deed onderzoek naar het verteringssysteem en ontdekte tussendoor het principe van klassieke conditionering. De meeste mensen denken dat klassieke conditionering iets is wat alleen bij dieren werkt. Maar het principe ligt aan de basis van alle leren dat mensen doen, waardoor we ons er niet eens bewust van zijn.

Verder lezen ...

Democratie of macht

Sinds Montesquieu de trias politica bedacht, hebben de machthebbers voortdurend problemen gehad om niet samen op te trekken. Wat ook wel logisch is want wat is er makkelijker dan om met de macht van wetgeving, uitvoering en rechtspraak gezamelijk de wereld naar je hand te zetten.

Verder lezen ...

maandag 21 september 2009

Linker of rechter brein

Eigenlijk is het wel bijzonder dat het menselijk brein in tweeën is gedeeld, waarbij sommige activiteiten dubbel voorkomen, terwijl andere enkel in de ene of andere zijde voorkomen. Zo kennen beide zijden aansturingsgebieden voor onze ledematen. Het verwerkingsgebied voor ons linkeroor zit in ons rechterbrein. Het optische signaal van de rechterhelft van onze ogen wordt verwerkt in de linkerhelft van ons brein.

Verder lezen ...

Betekenis geven en Waardeoordelen

Mensen zijn heel goed in het betekenis geven. Er is maar weinig wat er om ons heen gebeurd dat mensen geen betekenis geven. Soms is die betekenis positief, maar veel te vaak wordt de betekenis omgezet in een negatief waardeoordeel over onszelf. Een deel van de mensheid heeft hier heel sterk last van en heeft er zelfs problemen door. Zo erg dat ze zichzelf hinderen bij het gelukkig zijn.

Verder lezen ...

Mensen en wetenschap

Als er één vreemd huwelijk bestaat dan is dat van de mens met de wetenschap. Dank zij de wetenschap en haar wetenschappelijk emperische cyclus hebben we tegenwoordig een maatschappij waar je kunt genieten van het leven. Maar de meeste mensen zien wetenschap als geld verspilling en anders is het wel nutteloos.

Verder lezen ...

Een oplossing om welzijn te spreiden

De meeste westerse leiders tonen in hun gedrag een grote tegenstrijdigheid. Aan de ene kant spreken ze zich uit voor het verhogen van de welvaart wereldwijd. Maar zodra het op actie aankomt, is de enige actie die we zien hulp bij humanitaire rampen. Nu niet bepaald de manier om welvaart te verspreiden.

Verder lezen ...

Opvoeden is meer dan

Veel ouders lijken het idee te presenteren dat opvoeden niet meer is dan het vertellen van wat je als kind wel of niet mag. De ouder in zijn rol als politieagent in plaats van opvoeder. Maar opvoeden is meer dan regelhandhaver zijn of spelen.

Verder lezen ...

zondag 20 september 2009

Minderwaardige behandeling

Op de één of andere manier lukt het de mensheid niet om zijn wens van gelijkwaardigheid van alle mensen te halen. Is het niet omdat we onszelf als minder beschouwen dan een ander, dan is het wel omdat we een ander niet als onze gelijke zien.

Verder lezen ...

Mezelf begrijp ik wel

De meeste mensen hebben geen enkel probleem met zichzelf begrijpen. Het probleem ontstaat als ze anderen mensen moeten begrijpen. Plots hebben ze heel veel moeite met de motivatie van de ander of de redenering. Je kunt je afvragen waar dat vandaan komt. Aan de andere kant zou je het natuurlijk ook gewoon kunnen accepteren.

Verder lezen ...

Begrijp ik mezelf wel

De meeste mensen hebben hun leven zo ingericht dat ze altijd begrijpen waar ze het over hebben. En als ze in een situatie terecht komen waar ze niets van snappen, dan proberen ze zo snel mogelijk weg te komen. Hoewel het soms kan gebeuren dat ze het gevoel krijgen de situatie te moeten begrijpen. Het nadeel van deze aanpak is dat je niet veel meer doet dan leven.

Verder lezen ...

De terreur van de lezer

Eigenlijk zeg ik het niet goed. Het gaat hier om de terreur van de redacteur. Helaas verbergen de meeste redacteuren zich achter de lezer en komen met allerlei adviezen voor hoe je tekst er uit moet zien. Nu zitten er wel goede adviezen tussen, maar ook een paar die de gemakzucht van de lezer bevestigen.

Verder lezen ...

De lagen in verhalen

Ik zat op 9 augustus 2009 te kijken naar een programma over Pieter Breughel, de grote Vlaamse meester. Deze wereldberoemde schilder heeft in zijn veertig jaar op deze planeet, maar veertig schilderijen gecreëerd, die echter zeer gewild zijn. Het bijzondere aan zijn schilderijen is de verborgen symboliek achter het direct zichtbare plaatje. Iets wat je tegenwoordig niet vaak meer ziet in plaatjes.

Verder lezen ...

Luisteren is moeilijk

Sommige mensen hebben heel veel moeite om naar anderen te luisteren. Het lijkt wel alsof ze het liefst zichzelf horen praten. Afhankelijk van de situatie is dat niet zo erg of juist heel erg. Maar hoe moeilijk luisteren ook mag zijn je kunt het wel leren.

Verder lezen ...

Verkopen of overtuigen

Veel verkopers zijn verplicht om zoveel mogelijk producten te verkopen, omdat een deel van hun inkomen gebaseerd is op het aantal verkochte producten. Het gevolg daarvan is dat ze de eerste regel van verkopen uit het oog verliezen: De klant is koning. Dat spreekwoord heeft echter twee betekenissen.

Verder lezen ...

Wil je gelukkig zijn

Veel mensen zijn van mening dat het belangrijkste doel van dit leven gelukkig zijn is. Want dat is toch waar iedereen naar opzoek is? Waarbij deze mensen vaak vergeten dat ze hun eigen wens projecteren op wat andere mensen willen. En ze vergeten dat ieder mens zijn eigen vorm van gelukkig zijn kent.

Verder lezen ...

De egoïstische opvoeding

Veel ouders zullen nu op hun achterste benen staan, omdat ze van zichzelf vinden dat ze zich opofferen om hun kinderen het beste te geven van wat er in hun mogelijkheden zit. Ze zijn helemaal niet egoïstisch als het gaat om opvoeden, ze zijn altruïstisch, ze offeren zichzelf op. En dat is ook waar, de meeste ouders offeren zichzelf op. Je kunt alleen wel de vraag stellen: Waarom offeren ze zichzelf zo op?

Verder lezen ...

De norm bepaalt

In een programma van Dr. Phil over transseksualiteit zaten een paar experts te beweren dat hun oplossing de beste was. Die oplossing kwam er op neer, dat je er alles aan moest doen om transseksualiteit te bestrijden. Dat doet een beetje denken aan de norm, dat mensen normaal moeten doen.

Verder lezen ...

Oplichten omdat het kan

Veel oplichters rechtvaardigen hun gedrag op basis van het feit, dat ze niet worden tegengehouden. Sommige oplichters rechtvaardigen hun gedrag vanuit het principe, dat ze daarmee anderen leren om voor zichzelf op te komen. Maar er zijn maar zelden oplichters die gewoon toegeven dat ze het doen, omdat ze er een kick van krijgen.

Verder lezen ...

Liberalisme als uitgangspunt

De basale gedachte achter liberalisme is dat alle mensen goed zijn en het vermogen bezitten om voor zichzelf op te komen en dat ze daarom geen overheid nodig hebben of regelgeving. De niet uitgesproken gedachte achter deze drie liberale principes is dat alle mensen gelijk zijn. Dat is ook meteen de fout achter de ideeën van het liberalisme. Natuurlijk zijn alle mensen gelijkwaardig en hebben ze recht op gelijke behandeling, maar dat betekent niet dat ze hetzelfde zijn.

Verder lezen ...

Ik mag niet bang zijn

Dat is wat we op dit moment in het westen hebben bereikt bij de meeste mensen. We hebben de meeste mensen geleerd dat ze niet bang mogen zijn. En als ze bang zijn, dan mogen ze het niet laten merken. Daarbij maken we nog verschil tussen mannen en vrouwen. Want vrouwen mogen nog een beetje angst tonen, maar mannen moeten stoer en moedig zijn.

Verder lezen ...

Politici en ambtenaren

Als er twee grote tegengestelde functies bestaan in dit leven, dan zijn dat wel de functie van politicus en ambtenaar. De politicus is de problemen oplosser. De ambtenaar is de problemen veroorzaker. Hoewel nu duizenden ambtenaren op zullen springen en beweren dat het juist andersom is.

Verder lezen ...

zaterdag 19 september 2009

Ik weet het zeker

Zodra je dit iemand hoort zeggen, moet je eigenlijk al beginnen te twijfelen. Er zijn maar weinig dingen die mensen zeker kunnen weten en die paar dingen die we zeker kunnen weten die weet iedereen. Er is dus voor niemand een reden om te zeggen dat hij iets zeker weet, behalve als dat bedoeld is om anderen en zichzelf te overtuigen.

Verder lezen ...

Pas je aan

Het motto van de Nederlander moet vast 'Pas je aan' zijn. Zeker als je ziet hoe hard een meneer Wilders en zijn PVV en ook een flink aantal andere partijen voortdurend roepen om aanpassing. De PVV roept om aanpassing van de islamitische Nederlanders. De christelijke partijen roepen om aanpassing van de niet christelijke Nederlanders. De socialistische partijen roepen om aanpassing door de rechtse Nederlanders. En allemaal roepen ze om aanpassing.

Verder lezen ...

De makkelijke weg

Mensen hebben er een handje van om de makkelijke weg te kiezen. Hoewel je je kunt afvragen wat de makkelijke weg is. Maar hier bedoel ik met de makkelijke weg, de weg van de minste weerstand. Bijvoorbeeld als we iemand kritiek moeten geven, die hiërarchisch boven ons staat, dan geven we maar geen kritiek.

Verder lezen ...

De levensweg

Er wordt wel eens gesproken over de makkelijke weg of de brede weg, als de levensweg die bijna iedereen neemt. Een metafoor voor het feit dat de meeste mensen er voor kiezen om te leven zoals andere mensen. Een metafoor voor het feit, dat er maar weinig mensen zijn die proberen volgens ethische regels te leven.

Verder lezen ...

Egoïsme versus Egoïsme

Het lijkt bijna onmogelijk dat er twee vormen van egoïsme zouden zijn, hoewel je ook zou kunnen stellen, dat er net zoveel vormen van egoïsme zijn als er mensen zijn. Maar in de basis zijn er twee vormen van egoïsme: de positieve en negatieve vorm.

Verder lezen ...

zondag 13 september 2009

Onderscheid maken

Mensen hebben sterk de neiging om elkaar in hokjes te stoppen. Kom je uit Duitsland dan ben je een Duitser. Een Duitser is iemand die nauwkeurig is, doet wat er hem gezegd wordt, goed in het maken van precisieinstrumenten en vooral een doener. Maar als je een Duitser vraagt om zijn mening te geven over een andere Duitser, dan komt deze opeens uit Nord-Rhein Westfalen of Berlijn of Beieren.

Verder lezen ...

Culturen en verschillen

Mensen hebben altijd weer de neiging om gedrag dat ze waarnemen bij anderen toe te schrijven aan de persoonlijkheid van die anderen of de groep waartoe ze behoren. Zo vinden Nederlanders iedereen die een kuil graaft op het strand een Duitser, zonder dat ze de persoon gesproken hebben. Want schijnbaar graven alleen Duitsers kuilen als ze op het strand zijn.

Verder lezen ...

Brainstormen

Deze in de jaren veertig door Alex Osborn bedachte creatieve techniek, heeft bij de meeste mensen altijd een naar gevoel opgeroepen. De techniek vraagt namelijk om het uitstellen van de eigen kritische houding ten opzichte van voorstellen die in een groepsgesprek naar voren worden gebracht.

Verder lezen ...

Wat zijn mijn kernkwaliteiten

Het idee achter kernkwaliteiten van Daniel Ofman is elegant. Dat een mens kwaliteiten bezit, die hem kenmerken en herkenbaar maken voor anderen is een positieve benadering van het soms wat gemakzuchtige idee dat mensen hun gedrag zijn.

Verder lezen ...

Zijn wij wel volwassen

Als je kijkt naar hoe we in de reclame vooral graag jonge vrouwen zien, die ook nog worden gephotoshopt, dan kun je je afvragen of we wel volwassen zijn. Want is dat waar je je druk mee bezighoudt niet de uiting van wat je diep in je hart bent?

Verder lezen ...

Pesters met macht

Een artikel op HR Praktijk over een schadevergoeding van een hogeschool betaald aan een student, bevatte een interessante opmerking. Die opmerking maakte duidelijk dat ook mensen met macht de neiging kunnen hebben om anderen te pesten. Het gemene aan die situatie is, dat de gepeste eigenlijk nergens naar toe kan.

Verder lezen ...

Tegennatuurlijk genot

In een mooi helder artikel in Trouw over de houding van Paulus de apostel, wordt professor Patrick Chantelion Counet aangehaald die duidelijk maakt dat Paulus niet tegen homoseksualiteit als geaardheid was. Nee, Paulus was een vroege Calvinist, hij was tegen genot.

Verder lezen ...

Automatisch leven

Leef je eigenlijk wel, als je alles wat je doet op de automatische piloot doet? En zou je ook niet automatisch kunnen gaan leven, of zit dan ons brein ons in de weg? En wat is er eigenlijk zo erg aan automatisch leven? Wat is automatische leven eigenlijk?

Verder lezen ...

De invloed van het verleden

Hoewel de meeste mensen helemaal niet het gevoel hebben, dat het verleden invloed heeft op hun leven, is die invloed er natuurlijk wel. En die invloed is er ook nog eens op meerdere manieren. Niet alleen maar in de vorm van de gebouwen of het feit dat we Nederlands spreken.

Verder lezen ...

Respect voor onszelf

Veel mensen denken dat ze respect hebben voor zichzelf. Maar als ze echt diep in hun hart zouden kijken, dan zouden ze moeten toegeven, dat dit respect uit niets blijkt. Nog in de manier waarop ze met zichzelf omgaan, als de manier waarop ze met anderen omgaan.

Verder lezen ...

De weg naar de hel

In het Engels hebben ze een mooi spreekwoord over goede bedoelingen: The road to hell is paved with good intentions. Meestal wordt daarmee gereageerd op de reactie van mensen die zeggen dat ze het goed bedoelden, toen ze iets voor anderen deden, wat naderhand helemaal verkeerd uitpakte.

Verder lezen ...

Reageren zonder te reageren

Iedereen kent hier wel voorbeelden van. Mannen die inhoudelijk ingaan op een vraag van hun vrouw, die duidelijk emotioneel gedreven is. Reageerders op artikelen op internet, die niet verder komen dan het uiten van hun schijnbaar opgewekte frustratie. Aan de ene kant is het vervelend. Aan de andere kant kun je je ook afvragen waarom iemand zo reageert.

Verder lezen ...

Je eigen vragen beantwoorden

Als er iets moeilijk is, dan is dat wel het beantwoorden van de vragen die we onszelf stellen. Vragen als: Moet ik nu wel of niet dat pak kopen? Moet ik nu wel of niet me aanpassen aan anderen? Of vragen als: Moet je mensen tegen zichzelf beschermen? Is het goed om deze baan te nemen of juist die anderen?

Verder lezen ...

Leven voor de toekomst

Hoe kun je als mens je richten op de toekomst, zonder dat je het verleden tekort doet? De toekomst komt tenslotte wel voort uit het verleden ook al is zij er niet door te voorspellen. Het is het verleden dat het mogelijk maakt om het heden en de toekomst te ervaren. Maar waarom leven we dan vanuit het verleden?

Verder lezen ...

Het verleden is geen voorspeller

Ondanks het feit dat de mens weet dat het verleden geen voorspeller is voor toekomstige uitkomsten, gaan we bij gebrek aan beter er maar wel vanuit. Het gevolg is dat we eigenlijk altijd in het verleden leven en nooit echt leven. Maar wat is nu precies de reden dat we met onze rug naar de toekomst leven?

Verder lezen ...

Bureaucratie en schaamte

Wat mij vaak verbaast over bureaucratieën en haar bureaucraten is dat ze geen schaamtegevoel lijken te bezitten. Nu is het natuurlijk wel het kenmerk van bureaucratieën, dat je niet aan hun buitenkant kunt zien welke gevoelens ze ervaren. Maar van de bemensers van de bureaucratieën zou je dat niet verwachten.

Verder lezen ...

Onderwerpen om over te schrijven

Er zijn in deze wereld meer onderwerpen om over te schrijven, dan er mensen zijn. Je kunt schrijven over het zand van de rivier of in de zee. Je kunt schrijven over de lucht en haar vervuiling of haar noodzaak. Het aantal onderwerpen is onuitputtelijk en dat kun je ook zien aan de hoeveelheid tekst die de mens op dit moment produceert.

Verder lezen ...

Mijn manier is de beste

Hoeveel mensen hebben het idee, dat hun manier van leven de beste is? Hoeveel mensen hebben zelfs het idee, dat als iedereen maar op hun manier zou leven het leven beter zou zijn? Of kan ik beter vragen: Hoeveel mensen hebben het idee dat hun manier van leven het slechtste is?

Verder lezen ...

Recht op recht of recht op wraak

Soms lees je inspirerende artikelen op Infoyo zelf. Zo kwam ik het artikel van Jasper tegen met de titel Dreiging Islam?. Een artikel over hoe dicht de mens eigenlijk nog steeds tegen zijn gevoel aan zit, als het gaat om slachtofferschap. In zijn artikel brengt Jasper wel een paar terechte vragen naar voren.

Verder lezen ...

De eerlijkheid gebied

Als er iets is wat mensen moeilijk vinden om te doen als het gaat om geld verdienen, dan is dat eerlijkheid. Nu is daar ook wel enig begrip voor te hebben. Want geld is natuurlijk direct verbonden met ons gevoel van overleven en veiligheid. Want zonder geld moeten we op straat leven en weten we niet zeker of we wel te eten zullen hebben. Maar als het om overleven gaat, dan zijn mensen tot veel instaat, zelfs als ze eigenlijk al volkomen veilig zijn.

Verder lezen ...

Oplichting de normaalste zaak

Als je kijkt naar hoe tegenwoordig het de gewoonste zaak van de wereld is, om iets gewoons voor te doen als iets bijzonders, dan kun je eigenlijk stellen dat oplichting de normale gang van zaken is. Want oplichting is het aanbieden van een dienst of product voor een een waarde die niet in verhouding staat tot de werkelijke waarde.

Verder lezen ...

Mijn eigen woorden

Mag een mens zijn eigen ideeën hebben bij bepaalde begrippen of moet hij zich aanpassen aan de omschrijving die de maatschappij hanteert? Er zijn behoorlijk wat mensen die vinden, dat mensen zich moeten aanpassen aan de maatschappij. Vaak zijn dat mensen die een beroep beoefenen waarbij hun werk afhankelijk is van de overeenstemming over een begrip of idee. Zoals bijvoorbeeld journalisten of leerkrachten.

Verder lezen ...

Oppervlakkigheid of verdieping

Soms krijg je het gevoel dat sommige mensen alleen de oppervlakte van een situatie, probleem, voorwerp, persoon, etc. waarnemen. Soms krijg je het gevoel dat sommige mensen het veel te diep zoeken. Maar wat die waarnemingen wel duidelijk maken is dat alles in dit leven meer kanten heeft, dan de kant die we zelf het liefste waarnemen.

Verder lezen ...

zaterdag 12 september 2009

Ondernemen versus managen

In het bedrijfsmodel van Donald Kalff moeten bedrijven zich meer richten op wat ze aan waarde kunnen toevoegen aan het heden, dan wat ze aan waarde hebben toegevoegd aan het verleden. Of zoals meneer Kalff dat zegt: Winst is je bezig houden met de uitkomsten van het verleden. Ondernemen is je richten op het rendement dat je kunt realiseren in de toekomst.

Verder lezen ...

paksoc en Belbin

In de theorie van R. Meredith Belbin staat de groep centraal als instrument voor succes. Om dat succes te realiseren moet een groep negen rollen uitoefenen. Waarbij de rollen zijn onder te verdelen in actief, mensgericht en analytisch. Dit past eigenlijk mooi bij het persoonlijkheidstype model van John L. Holland.

Verder lezen ...

PAKSOC en Mintzberg

Persoonlijkheidstypes als praktisch, analytisch, kunstzinnig, sociaal, ondernemend en conventioneel, zijn misschien handig om mensen te rangschikken. Maar ze beperken op hetzelfde moment onze waarneming van de mens tegenover ons.

Verder lezen ...

Wie ben ik

Veel mensen vereenzelvigen zichzelf met iets. Ze zijn of postbode of ze zijn directeur. Ze zijn ondernemer of ze zijn huisvrouw. Weinig mensen schijnen zichzelf te zien als mens en zichzelf te zien als de kern van hun bestaan. Het is dus niet "ik ben dus ik besta" of "ik besta dus ik ben" zelfs niet "ik denk dus ik ben" maar "ik doe iets, dus ik ben wat ik doe".

Verder lezen ...

Slaap zacht westerling

Veel mensen in de eerste wereld hebben veel geld over voor goede doelen die actief zijn in de derde wereld. Zelfs zoveel geld, dat het voor de goede doelen organisaties interessant is om een deel van hun inkomsten te gebruiken om nog meer geld binnen te halen.

Verder lezen ...

Een protocol opstellen

Vanwege de ernst van het probleem van pesten op scholen hebben veel scholen een protocol waarin ze beschrijven wat ze gaan doen, als er gepest wordt op school. Een goed protocol zal zelfs een paragraaf bevatten over de preventie van pesten. Maar nog veel belangrijker is dat een protocol zich ook bezighoudt met signalering en leren.

Verder lezen ...

Een antwoord op discriminatie

Er zijn natuurlijk genoeg plannen en andere aanpakken om discriminatie te bestrijden. Zo bestaat er niet voor niets een Commissie Gelijke Behandeling, die zich richt op het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. En veel bedrijven kennen ondertussen een protocol waarin discriminatie wordt verboden. Maar werkt het nu echt?

Verder lezen ...

De beperking van de expert

Veel mensen denken dat de expert weet wat goed is. En in veel gevallen klopt dat ook wel. En in sommige vakgebieden is dat ook absoluut waar. Maar er zijn genoeg situaties te beschrijven waarin het juist de amateur is geweest die de veranderingen heeft veroorzaakt.

Verder lezen ...

De invloed van identiteit

Eigenlijk valt identiteit onder het kopje consistentie van factoren waardoor we beïnvloedbaar zijn. Omdat we het gevoel willen hebben dat we een uniek persoon zijn, vinden we dat we een identiteit moeten hebben. Want onze identiteit maakt het voor ons mogelijk om consistent te zijn.

Verder lezen ...

Wat is mijn menszijn waard

Als ik mijn waarde alleen mag bepalen aan de hand van externe objectieve normen? Wat is mijn menszijn waard, als ik niet zelf mag vinden wat ik waard ben? Wat is mijn menszijn waard, als anderen menen dat alleen zij kunnen bepalen wat mijn waarde is?

Verder lezen ...

zaterdag 5 september 2009

Ik voel dat ik gelijk heb

Voor veel mensen voelt hun eigen mening aan als de waarheid. En iedere mening die hun mening bevestigd, is even waar. Maar dit geldt natuurlijk voor alle mensen. Er is geen mens die begint met te zeggen dat zijn eigen mening minder waar is dan die van een ander.

Verder lezen ...

Levensdoelen

De meeste mensen zullen stellen dat het leven vele doelen heeft. Maar alleen de pyramide van Maslow maakt al duidelijk dat er eigenlijk maar twee echte doelen zijn. Het ene doel is het ontlopen van de dood. Het andere doel is het leven ervaren zoals het is.

Verder lezen ...

Plagiaat en zo

Als er iets is wat je als auteur niet leuk moet vinden, dan is dat plagiaat. Eigenlijk is de belangrijkste reden daarvoor het feit, dat iemand zichzelf slimmer of dommer voor kan doen dan hij is en daardoor de wereld verwart. De tweede reden is natuurlijk de inbreuk op je inkomsten.

Verder lezen ...

Geld verdienen en mannen

Een vreemde norm die de wereld hanteert is die van de man die pas een man is, als hij zelf zijn geld verdient. Hoe hij dat geld verdient is dan niet eens zo belangrijk, als hij het maar zelf verdient. Ik zeg de wereld, omdat je de norm wereldwijd tegenkomt.

Verder lezen ...

Wetenschappers en talent

In een lang blog op zijn weblog maakt Ad Lagendijk, een hoogleraar natuurkunde van de Universiteit Twente, duidelijk dat het huidige talent in de wetenschap vooral arrogantie is. Veel promovendi geloven niet meer in dienen, maar in arrogant voor jezelf opkomen. Mocht je het willen lezen zoek dan naar: Hoe belangrijk is talent voor wetenschappers?

Verder lezen ...

Onze identiteit

In artikel op ... DUS IK BEN bespreekt Rob Wijnberg de manier waarop in het westen iemand zijn identiteit tot stand komt. In de kern is het een heel interessant artikel. Hoewel het geen uitspraak doet over het nut van een identiteit. Maakt het wel duidelijk dat identiteit eigenlijk een probleem veroorzaakt.

Verder lezen ...

Verdienen aan problemen

Mij heeft het altijd verbaasd, dat mensen willen verdienen aan de problemen van anderen. Terwijl ze verwachten, dat anderen niet willen verdienen aan hun eigen problemen. Dus een specialist in een ziekenhuis, wil wel geld verdienen aan de ziektes van zijn patiënten. Maar sommige specialisten vinden dat politie agenten voor een habbekrats hun leven op het spel moeten zetten.

Verder lezen ...