vrijdag 20 oktober 2017

Hoe tegengesteld zijn socialisme en liberalisme

Socialisme versus Liberalisme

In de politieke arena van de meeste landen worden socialisme en liberalisme voorgesteld als tegenstellingen. In een vorig artikel heb ik proberen duidelijk te maken dat ze niet echt elkaars tegenpolen zijn, maar dat ze slechts andere manieren toepassen om hetzelfde doel te realiseren, namelijk een bestaansminimum garanderen voor hun aanhangers. Dus is er wel sprake van een versus als het gaat om socialisme en liberalisme. Volgens politici natuurlijk wel, want anders maakt het niet uit op wie je stemt. Maar is een benoemde tegenstelling wel een echte tegenstelling in de werkelijkheid van elke dag.

Wie verdient het

Wat verdient iemand

In het dagelijkse taalgebruik betekent de vraag ‘Wat verdient iemand?’ iets heel anders dan in de soms overdrachtelijke zin waarin het ook wordt gebruikt, in de vorm:
Dat verdient hij niet!
of
Waaraan heb ik dat verdiend?
Het ‘Wat verdient iemand?’ slaat of op iemands inkomen of op iemands straf. Het ‘Waaraan heb ik dat verdiend?’ is een retorische vraag die moet aangeven dat iemand vind dat het onterecht is wat hem overkomt.

Wie is Thomas Jefferson

Een interessante man

Een interessant citaat van een interessante man is:
... de mens is het enige wezen dat zijn eigen soort opeet, een mildere term kan ik niet geven voor de regeringen in Europa en het gedrag van rijken ten opzichte van de armen.
Nu is dit citaat een onderdeel van een brief aan Edward Carrington in de periode dat Thomas Jefferson "ambassadeur" was in Frankrijk, twee jaar voordat de Franse revolutie uitbrak.
Het vreemde is echter dat dit citaat komt van een man die op zijn landerijen slaven hield. Vervolgens tekende hij in 1807 de wet op 'het verbod tot de import van slaven' en hij had daarvoor al wetsvoorstellen opgesteld waarin slavernij werd verboden, die het niet haalden.

zaterdag 15 april 2017

Wiens overtuiging gebruik jij

Als je andermans overtuiging gebruikt

Wolken met een zon die tevoorschijn komt
Wat gebeurt er in een wereld waarin de overtuiging van een ander de maat is voor hoeveel je gelooft van wat een ander zegt? Is dat wel logisch om de overtuiging die iemand uitstraalt in de vorm van zelfvertrouwen te hanteren als maat voor hoe geloofwaardig de ander is. Dus ik beweer dat mijn teksten heel veel waarheid bevatten, geloof me maar, want ik weet het zeker. Ik heb tenslotte heel veel ervaring en heel veel lezers en heel veel positieve reacties. In hoeverre is deze informatie betrouwbaar en rechtvaardigt het het vertrouwen dat anderen in mijn uitspraken hebben.

Verder lezen …

Wat is waardevoller betekenis of waardering

Waardering versus betekenis

Mosaïc van waardering of betekens
Langzamerhand leven we in een wereld waarin waardering belangrijker is dan betekenis. De meeste mensen lezen iets alleen nog als iemand anders het heeft gewaardeerd, of het nu leuk, zinvol, interessant of leerzaam is maakt niet uit. Terwijl het artikel van zichzelf betekenis heeft, hoe minimaal die soms ook kan zijn en de enige die er betekenis aan kan geven is de lezer.

Verder lezen …

zondag 3 augustus 2014

Wie de geschiedenis niet kent

Introduction to American History
In 1905 deed de filosoof, schrijver, dichter George Santayana de uitspraak, die door velen met een liefde voor geschiedenis vaak wordt herhaald: “Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen.” Nu kun je deze uitspraak op meerdere manieren gebruiken. Je kunt er vanuit een macro standpunt naar kijken. De geschiedenis als beschrijving van het verleden van de door historici als belangrijk gevonden gebeurtenissen. Zoiets als de gevolgen van de moord op Pim Fortuyn. Je kunt op een meso-niveau kijken naar de gevolgen van ons collectieve gedrag in het verleden. Bijvoorbeeld de invloed van keuzes gemaakt door curriculumontwikkelaars voor een opleiding en de studenten van die opleiding. Of je kunt op microniveau kijken naar wat je eigen keuzes in het verleden voor gevolgen hebben gehad.
Verder lezen …

maandag 21 april 2014

Hoeveel mensen beïnvloeden we

Als mensen aan het beïnvloeden van anderen denken, dan denken ze daarbij vaak aan het uitoefenen van macht over anderen. Je zou ook kunnen zeggen, hoe kan ik anderen laten doen wat ik wil. Maar er is nog een andere soort invloed die mensen op elkaar uitoefenen. Het is de invloed van ons gedrag. Je zou in dit geval invloed ook kunnen omschrijven als wederzijdse afhankelijkheid. Van hoeveel mensen ben ik afhankelijk en hoeveel mensen zijn afhankelijk van mij? Maar dat is niet helemaal hetzelfde als invloed uitoefenen. Soms is er geen sprake van afhankelijkheid maar slechts beïnvloeding.
Verder lezen …

woensdag 16 april 2014

Wat is het 7s model

In een niet zo ver verleden kwamen een aantal consultants van het adviesbureau McKinsey tot de conclusie dat je alleen richten op het veranderen van strategie geen succes geeft. In die tijd was McKinsey vooral een strategisch adviesbureau, dat vooral advies gaf over strategie. Nu is het punt met strategie natuurlijk dat het een plan is om doelen te realiseren en dat je je strategie wel degelijk moet aanpassen als je ontdekt dat niet dichter bij je doel komt. Maar wat die consultants van McKinsey ontdekten, was dat strategie niet de enige reden was waarom doelen niet gerealiseerd werden. Uiteindelijk kwamen ze uit op 7 S’en die samen gevolgen hadden voor het realiseren van je doelen.

dinsdag 22 oktober 2013

Zijn mannen en vrouwen gelijk

Bekeken vanuit het biologische principe dat mannen zich niet kunnen voortplanten zonder vrouwen en vrouwen zich niet kunnen voortplanten zonder mannen, zijn beide seksen gelijkwaardig maar niet gelijk. Bekeken vanuit het sociale aspect van sekserollen zijn mannen en vrouwen ongelijk. De reden voor de ongelijkheid van mannen en vrouwen in de samenleving is ietwat onduidelijk. Er is van alles geprobeerd om de ongelijkheid te laten verdwijnen, bijvoorbeeld wetgeving die mannen en vrouwen dezelfde betaling voor dezelfde werkzaamheden garandeert. Toch lukt het nog steeds niet.
Verder lezen …

zondag 20 oktober 2013

Paradox van oplossingen voor problemen

Als individu is het hebben van een probleem een vervelende situatie. Vreemd genoeg hebben alle mensen van tijd tot tijd problemen en op sommige momenten lijkt het er zelfs op dat verschillende mensen dezelfde problemen hebben. Ik zou hier dan ook kunnen spreken van het problemen paradox. Maar waar dit artikel echt over gaat is het feit dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen kent, iets wat je de oplossingen paradox zou kunnen noemen. Want hoe is het mogelijk dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen heeft. Maar ook hoe kan het dat het ene probleem maar één oplossing kent, terwijl een ander probleem op te lossen is met meerdere oplossingen.

Verder lezen …