zondag 20 oktober 2013

Paradox van oplossingen voor problemen

Als individu is het hebben van een probleem een vervelende situatie. Vreemd genoeg hebben alle mensen van tijd tot tijd problemen en op sommige momenten lijkt het er zelfs op dat verschillende mensen dezelfde problemen hebben. Ik zou hier dan ook kunnen spreken van het problemen paradox. Maar waar dit artikel echt over gaat is het feit dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen kent, iets wat je de oplossingen paradox zou kunnen noemen. Want hoe is het mogelijk dat hetzelfde probleem meerdere oplossingen heeft. Maar ook hoe kan het dat het ene probleem maar één oplossing kent, terwijl een ander probleem op te lossen is met meerdere oplossingen.

Verder lezen …