maandag 31 december 2012

How greedy are we

If we look around in our world we think we can see the greed of others. But seldom do we think about our own greed. But how strange is that to think we can see the greed of others but not our own. Maybe that is because we think greed has to do with behavior others show towards us. While our own greed is not greed in our eyes because we understand why we show that behavior.

Verder lezen …

zondag 30 december 2012

Is greed a bad thing

Mankind has decided that there are seven behaviors that are to considered so bad, we should never show them. Those seven sins are even called deadly or mortal or cardinal sins. The seven sins are not necessarily bad, because if you take time to learn from them, these sins are great teachers. So what are those seven sins:

 1. gluttony in the form of eating to much
 2. greed (or avarice) the wish to hold on to material things to become rich
 3. sloth meaning extreme laziness
 4. pride in the meaning of finding yourself better than others
 5. lust in wanting something
 6. envy meaning that you want what others have
 7. wrath in the meaning of being angry at others
If you look good at these seven sins you might see a pattern, they all have to do with excess.

Verder lezen …

vrijdag 28 december 2012

Wat maakt lesgeven moeilijk

Op het eerste oog lijkt lesgeven makkelijk. Je pakt een onderwerp, je gaat voor een groep mensen staan en je vertelt over het onderwerp. Vervolgens neem je nog een toets af om te controleren wie wel of niet iets geleerd heeft en geeft iedereen die meer dan 55% goed heeft een voldoende. Iedereen die minder dan 55% van de vragen goed heeft mag het nog een keer proberen.

Verder lezen …

dinsdag 25 december 2012

Hoe slecht is hebzucht

In de vraag “hoe slecht is hebzucht” zitten twee andere vragen opgesloten. De eerste is “Wat is slecht?”. De tweede is “Wat is hebzucht?” Om de vraag “hoe slecht is hebzucht?” te kunnen beantwoorden moet je eerst de twee andere vragen beantwoorden. Natuurlijk kun je volstaan met te kijken naar wat anderen zeggen over hebzucht en slecht, maar daarmee doe je jezelf te kort. Want hoe zeer we ook kijken naar anderen om ons eigen oordeel een basis te geven, we hebben toch allemaal net een iets andere uitleg van begrippen als slecht en hebzucht.

Verder lezen …

zondag 23 december 2012

Verschillende niveaus van taboes

Taboes zijn onderwerpen waar mensen liever niet over praten of in sommige gevallen zelfs volledig ontkennen dat ze bestaan. Daarbij kennen taboes verschillende niveaus van onbespreekbaarheid. Maar ze kennen ook verschillende niveaus afhankelijk van de groep waarin ze besproken worden.

Verder lezen …

dinsdag 18 december 2012

Wat is er zo moeilijk aan coachen

Tegenwoordig lijkt het wel alsof iedereen coach is. Maar is dat eigenlijk wel waar. Want wat is nu eigenlijk een coach. In de Engelse taal betekent coach zelfs letterlijk een bus. Terwijl het woord in het Engels ook vaak gebruikt wordt om een veredelde trainer aan te duiden, die de spellijnen voor de komende wedstrijd uitzet. Naast deze twee vrij beperkte begrippen wordt het woord coach ook gebruikt om mensen aan te duiden die het werk doen dat vroeger gedaan werd door goede vrienden of een religieusleider. Een coach is dan iemand die een luisterend oor heeft voor mensen met problemen en vragen stelt op basis van wat hij of zij hoort. Maar is dat alles wat een coach is en waarom zou het dan moeilijk zijn.

Verder lezen …

maandag 17 december 2012

Instructie heeft werkvormen nodig

Instructie heeft tot doel mensen zelfstandig te maken of dat nu sociaal of beroepsmatig is. Om dat doel van zelfstandigheid te realiseren moet instructie structuur aanbrengen in de chaos. Structuur krijg je door te kijken welke kennis en vaardigheden noodzakelijk, belangrijk en leuk zijn. Daarnaast stel je vast welke houding past bij een zelfstandig burger of beroepsuitoefenaar. Maar dan ben je er nog niet want het menselijk brein leert op een bepaalde manier en hou je daar geen rekening mee, dan creëer je slechts verwarring en onwetendheid. Maar al deze activiteiten leiden slechts tot een instructie op papier. Om de instructie zijn werk te laten doen heb je werkvormen nodig.

Verder lezen …

zaterdag 15 december 2012

Hoe makkelijk is instructie

Als je ziet wat instructeurs doen, dan zou je bijna gaan denken dat het makkelijk is. Je staat een beetje voor de klas, je vertelt een verhaaltje, je geeft wat opdrachten en klaar ben je. Af en toe roep je nog een vervelende deelnemer tot de orde, maar dat is het dan wel. Als je dan ook nog eens ziet dat instructie eigenlijk niets anders is dan orde of structuur in de chaos brengen, dan kun je je afvragen waarom niet iedereen instructeur is. Maar is instructie wel zo makkelijk als we denken dat het is.

Verder lezen …

dinsdag 11 december 2012

Instructie is meer dan doelen stellen

In drie andere artikelen maakte ik duidelijk dat instructie gaat over het realiseren van een aantal doelen. Het hoogste doel aan instructie is het realiseren van zelfstandigheid. Het secundaire doel dat moet bijdragen aan het creëren van zelfstandigheid is het creëren van structuur in de chaos. Die structuur realiseer je door dat wat belangrijk, noodzakelijk en leuk is op te delen naar wat iemand moet weten, kunnen en willen. Maar nu heb je alleen nog maar de doelen voor een instructie geformuleerd. Hoe krijg je nu die belangrijke, noodzakelijke en leuke kennis in de hoofden van de onwetende?

Verder lezen …

maandag 10 december 2012

Hoe creeer je een instructie

Er zijn vele vormen van instructie. Je hebt lesgeven, informeren, presenteren, voorlichten, therapie, opvoeden, trainen, propaganda, reclame, allemaal bedoeld om wat iemand weet of kan te veranderen, soms zelfs te vermeerderen. Daarnaast heeft instructie vaak ook invloed op iemands houding. Zeker reclame, therapie en propaganda zijn gericht op de houding die iemand heeft. Nu lijkt het alsof het doel van instructie beïnvloeding is, maar het werkelijke doel van instructie is het creëren van duidelijkheid in de chaos van een onderwerp. Soms kan dat leiden tot het beïnvloeden van de ontvanger van de instructie, zoals met propaganda en reclame. Maar vaker is het bedoeld als het creëren van begrip voor het onderwerp. Tenminste dat is de intentie bij de meeste vormen van instructie.

Verder lezen …

Waarom bestaat er instructie

In een vorige artikel over instrueren heb ik geprobeerd duidelijk te maken waar instructie over gaat. Instructie gaat namelijk over het vergroten van wat iemand weet, kan of hoe iemand zich gedraagt. Maar het waarom van instructie heb ik buiten beschouwing gelaten. Met waarom bedoel ik hier niet het doel maar de oorzaak van het instrueren. Want instructie is zo oud als de sociale diersoorten die plannen kunnen maken. Want ook opvoeden is instructie.

Verder lezen …

vrijdag 7 december 2012

Wat is instrueren voor beginners

In zijn meest simpele vorm is instructie het overbrengen van informatie. Je zou het ook het uitwisselen van ideeën kunnen noemen. Deze vorm van instructie noemen we ook wel informeren. In zijn meest complexe vorm is instructie het creëren van nieuw gedrag, door iemands houding, vaardigheden en ideeën te veranderen. Dit noemen we ook wel coaching, therapie of gedragsverandering. Instructie kent dan ook drie lagen doelen, die beschreven worden met de woorden: 
 1. weten of kennen 
 2. kunnen 
 3. willen 
Om het wat mooier te zeggen:
 1. Informatie 
 2. Vaardigheden 
 3. Houding 
Hoe moeilijk instructie is, blijkt al uit de woorden van de Chinese filosoof Confusius uit 500 voor Christus:
Vertel me en ik vergeet, toon me en ik onthoud, laat me doen en ik begrijp.
Verder lezen …

dinsdag 4 december 2012

Het model van menselijke ontwikkeling

De eerste vraag die bij mij opkomt als ik het heb over ontwikkeling is: Wat is dat dan? Is ontwikkeling een proces van slechter naar beter. Of is ontwikkeling een toestand waarin je je bevindt. Of is ontwikkeling een proces van onderontwikkeld naar ontwikkeld. Wat is ontwikkeling? Wat ik wel weet is dat er heel veel modellen zijn die gekoppeld zijn aan verschillende soorten ontwikkeling. Zo heb je de wetenschappelijk empirische cyclus, gekoppeld aan informatie ontwikkeling. Er is de Deming circle, wat slaat op productie verbetering. Je hebt het leermodel van Kolb, gericht op kennisontwikkeling. In de kern zijn de drie modellen hetzelfde.

Verder lezen …

vrijdag 23 november 2012

Equilibrium een film met fouten

Three stones perched on each other

De film Equilibrium wordt tegenwoordig regelmatig uitgezonden op televisie. Zo was de film afgelopen 17 november 2012 weer eens te zien. Het verhaal achter de film is dat na de derde wereldoorlog een groepje machthebbers de conclusie heeft getrokken dat door het onderdrukken van emoties er vrede zal heersen. Als je vervolgens de film bekijkt zie je dat er geen oorlogen meer zijn, maar dat de hoeveelheid geweld eigenlijk niet minder is geworden. Gedurende de hele film worden er nog steeds mensen gedood. Maar dat is niet het enige waar dit artikel over gaat. Het gaat bijvoorbeeld ook over het foute idee dat het onze emoties en gevoelens zijn die ons parten spelen.

Verder lezen …

vrijdag 12 oktober 2012

Drie niveau's van leven

Het leven kent drie niveaus om op te leven. Het eerste niveau is het fysieke niveau van de wereld, wat we ook wel de werkelijkheid noemen. Het tweede niveaus is het persoonlijke niveau. Het niveau waarop we de werkelijkheid ervaren. Het derde niveau is het goddelijke niveau. Het niveau dat het persoonlijke en het fysieke niveau verbindt en verklaart. Het goddelijke niveau is het niveau dat door christenen bijvoorbeeld wordt aangegeven met het plan van god en dat ondoorgrondelijk wordt genoemd.

Verder lezen …

maandag 1 oktober 2012

De kwaliteit van informatieve en filosofische artikelen

Ik ontving een persoonlijk bericht waarin een auteur mij duidelijk maakte dat je ook te kritisch kunt zijn naar beginnende schrijvers toe. Iets waar deze auteur natuurlijk volkomen gelijk in heeft. Een beginnende schrijver moet tenslotte nog leren wat nu eigenlijk zijn schrijfstijl is, maar vooral wat nu eigenlijk een goed artikel maakt. Kwalitatief is er echter geen verschil tussen een goed filosofisch of informatief artikel.

Verder lezen …

vrijdag 28 september 2012

Mensen uitdagen met woorden

Het is voor de meeste mensen niet leuk om mee te maken uitgedaagd te worden met woorden. Het gaat dan om uitspraken die anderen doen, waardoor we ons uitgedaagd voelen. Bijvoorbeeld als iemand zegt dat we iets niet durven. Of iemand beweert dat we ons schamen voor onszelf. Vervolgens voelen we ons gedwongen om op deze uitspraken te reageren of door ontkennend te reageren of door juist het tegenovergestelde te doen van wat de uitdaging inhoud. Dus als iemand onze moed in twijfel trekt worden we opeens overmoedig. Als iemand ons schaamte toedicht worden we opeens schaamteloos.

Verder lezen …

dinsdag 18 september 2012

Wat betekent de uitslag van de verkiezingen 2012

De verkiezingen voor de tweede kamer zijn voorbij en het is duidelijk wie de winnaar is, niemand. Want in de politiek in Nederland is er geen winnaar in de betekenis van degene die mag gaan regeren. In Nederland kennen we een compromissen politiek waarin politieke partijen moeten samenwerken om de meerderheid te krijgen in het parlement, zodat ze een coalitie regering kunnen vormen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld landen als de Verenigde Staten of Frankrijk waar één partij de regering vormt, de partij die de presidents- of de parlementsverkiezingen wint.

Verder lezen …

vrijdag 14 september 2012

Blinde ambitie is slecht

Als mensen ergens een hekel aan hebben dan is dat blinde ambitie. Nu vinden mensen ambitie al niet je van het. Maar blinde ambitie is voor de meeste mensen een grote misdaad tegen de menselijkheid. Ze vinden het zelfs zo erg, dat ze alle ambitie meteen maar afkeuren, want stel je voor dat iemands ambitie verandert in blinde ambitie. Maar wat is blinde ambitie eigenlijk.

Verder lezen …

woensdag 12 september 2012

Ambitie is hetzelfde als motivatie

Voor de meeste mensen betekent ambitie niets meer dan de motivatie om iets specifieks te bereiken. Hoewel voor een klein groepje mensen betekent ambitie specifiek het bereiken van een bepaalde positie binnen de hiërarchie van een groep of organisatie. Maar voor de meeste mensen is ambitie eigenlijk hetzelfde als motivatie, maar dan iets sterker. Want we zijn allemaal gemotiveerd, maar bij ambitie hebben we het gevoel dat de motivatie sterker is èn gerichter. Ambitie betekent dat we ons door niets laten afleiden bij wat we willen bereiken.

Verder lezen …

dinsdag 11 september 2012

Mens-zijn ondergeschikt aan economie

Wanneer is het begonnen dat ons mens-zijn ondergeschikt is geraakt aan economie? Hoewel je beter kunt schrijven: Wanneer is ons mens-zijn ondergeschikt geraakt aan overleven? Want economie is gewoon een moeilijk woord voor alles wat je moet doen om te overleven. Een belangrijk punt dat door de meeste mensen over het hoofd wordt gezien bij overleven is dat dat alleen mogelijk is omdat we mens zijn. Een ander belangrijk punt dat over het hoofd wordt gezien als we economie belangrijker maken dan mens-zijn, is dat we het mens-zijn verlagen tot iets instrumenteels. Namelijk een middel om te overleven, we maken het overleven dus belangrijker, dan het mens-zijn.

Verder lezen …

maandag 10 september 2012

Wat heb je er van geleerd

“Wat heb je er van geleerd?” is een veel gestelde vraag tegenwoordig. Vaak gaat het dan over een slechte ervaring of een handeling die je hebt uitgevoerd die slecht is afgelopen. Of het gaat over je gedrag, dat vervelend voor een ander is, waardoor deze negatief op je gedrag reageert. Maar dan gaat de vraag eigenlijk alleen maar over je relatie met de buitenwereld. Wat heb je geleerd over hoe je je moet gedragen in de wereld? Maar de vraag kan ook slaan op een innerlijke les. Of de vraag kan letterlijk zijn en slaan op wat je hebt geleerd tijdens een training of opleiding.

Verder lezen …

zondag 2 september 2012

Mensen en vertrouwen misbruiken

Wat is dat met mensen dat ze het vertrouwen dat anderen in ze stellen wensen te misbruiken voor hun eigen voordeel? Waarom willen verkopers doen voorkomen dat hun producten geweldig zijn, terwijl ze in China door bijna slaven in elkaar gezet worden? Waarom willen managers ons doen geloven dat ze het antwoord op alle vragen hebben, terwijl ze amper weten hoe ze hun eigen werk goed moeten doen? Waarom willen politici ons doen geloven dat ze al onze problemen kunnen oplossen, terwijl ze moeite hebben om de complexiteit van hun eigen werk te beheersen?

Verder lezen …

Kijken wij wel naar onszelf

Hoe vaak krijgen we dit advies wel niet: Jij moet eens naar jezelf kijken. Waarschijnlijk veel te vaak. Want wat bedoelen ze eigenlijk met ‘kijk naar jezelf’? Is dat even in de spiegel gaan kijken hoe je kleren zitten en of er niets tussen je tanden zit. Of bedoelen ze kijk naar wat je motiveert en wie je bent. Of is het gewoon een verbloemende uitspraak voor: “Ik vind het niet leuk hoe jij je gedraagt.” Is de ‘kijk naar jezelf’ uitspraak bedoeld om ons naar ons gedrag te laten kijken en hoe dat van invloed is op anderen. Maar waarom kijkt de ander dan niet naar zichzelf, als hij zo’n probleem heeft met ons gedrag.

Verder lezen …

Ik moet een vrije wil hebben

Is ons tegenwoordige gedragsmodel niet: Ik moet een vrije wil hebben. Want als je ziet dat de wetenschap steeds meer bewijzen vindt dat de vrije wil, zoals wij die ons voorstellen, niet bestaat, dan is het praten over het hebben van een vrije wil eigenlijk overbodig. Maar laten we het eerst eens anders bekijken. Laten we eens beginnen met vragen stellen als:

 • Wat is eigenlijk een vrije wil?
 • Waarom willen wij een vrije wil hebben?
 • Waarom moeten wij een vrije wil hebben?
 • Wat kun je eigenlijk met een vrije wil?
 • Hebben wij eigenlijk wel een vrije wil.

Laten we beginnen met het beantwoorden van de laatste vraag.

Verder lezen …

dinsdag 28 augustus 2012

Wat is makkelijker of moeilijker

Moeten is makkelijker dan mogen. Willen is makkelijker dan zijn. Doen is makkelijker dan denken. Harteloos is makkelijker dan voelen. Maar waarom zou moeten makkelijker zijn dan mogen. Waarom is willen makkelijker dan zijn? Waarom is doen makkelijker dan denken? Hoe kan harteloos makkelijker zijn dan voelen? En hoe zit dat dan met moeten mogen en willen zijn en denkend doen en voelen dat je harteloos bent.

Verder lezen …

donderdag 23 augustus 2012

Het leven is een spel zonder winnaars

Als we eerlijk zouden zijn tegen onszelf, dan zouden we tegen onszelf zeggen dat het leven een spel is zonder winnaars. Want wat je ook doet en hoe je het wendt of keert je begint het leven met niets en je verlaat het leven met niets. Een arts zou het leven kunnen beschrijven met de uitspraak: leven is een terminale ziekte waarvoor geen genezing bestaat. Je komt het leven in en omdat je het leven inkomt ga je er op een dag ook weer uit. Het enige waar je eigenlijk nog iets over te zeggen hebt in het leven is wat er tussen die eerste en laatste dag gebeurt. Maar dat is ook maar zeer twijfelachtig.

Verder lezen …

maandag 20 augustus 2012

Wat moet je doen om je dromen te realiseren

We hebben die situatie allemaal wel eens meegemaakt en anders kennen we genoeg voorbeelden. De situatie dat iemand ons vraagt wat onze dromen zijn. Hoewel de vraag zelden gesteld wordt in de vorm: Wat zijn je dromen? Maar vaak wel in de vorm: Wat wil je later worden? of Wat is je droom functie? Maar als je dan vertelt wat je wilt worden, dan is er niemand die vraagt hoe je dat wilt gaan doen.

Verder lezen …

zaterdag 18 augustus 2012

Van angst is nog nooit iemand beter geworden

We denken vaak dat angst een goede raadgever is. Maar wat angst vooral veroorzaakt is vluchten of vermijden. Waarbij het vaak zo is dat de angst van anderen leidt tot adviezen die ons doen vluchten of vermijden. Terwijl angst vooral een waarschuwing zou moeten zijn om goed op te letten en snel te reageren in plaats van te vluchten.

Verder lezen …

woensdag 15 augustus 2012

Wat onze verwachtingen met ons doen

De dag van morgen bestaat alleen in onze gedachten, dus kunnen we er allerlei verwachtingen aan verbinden. Eigenlijk kunnen we aan alles wat in onze toekomst ligt verwachtingen koppelen. Dus wat zijn verwachtingen eigenlijk, maar vooral wat doen ze met ons.

Verder lezen …

De zinloosheid van sollicitatiegesprekken

Alle bedrijven werken met sollicitatiegesprekken om te bepalen of een nieuwe medewerker past binnen hun organisatie. Soms doen ze dat intern via speciale afdelingen, soms doen ze dat via een gespecialiseerd bedrijf voor werving en selectie, soms is de manager van een afdeling verantwoordelijk. Maar geen van deze interviewers gelooft dat sollicitatiegesprekken zinloos zijn.

Verder lezen …

dinsdag 14 augustus 2012

De kunst van oorlog

In de jaren negentig van de twintigste eeuw was het boek van Sun Tzu, een Chinese generaal uit 400 voor Christus, een groot succes. Het belangrijkste citaat dat vaak uit dit boek gehaald wordt, is: Ken uzelf en uw vijand en u zult in honderd gevechten nooit verliezen. Dat hij eigenlijk nog veel belangrijkere uitspraken heeft gedaan, maar bovenal iets heel negatiefs heeft gedaan, daar ging iedereen aan voorbij. Want goed bezien is iedereen die een boek schrijft over oorlog en het “de kunst van de oorlog” noemt niet helemaal goed wijs.

Verder lezen …

maandag 13 augustus 2012

Zorg je goed voor jezelf

Begrijpen mensen die de vraag in de titel stellen wel wat ze zeggen. Of is het zo'n algemene en normale vraag van interesse dat ze eigenlijk niet zien wat ze impliceren met hun vraag. Want als je zo'n vraag stelt aan een volwassen mens, vaak een man, dan zeg je toch eigenlijk dat je hem niet vertrouwt dat hij goed voor zichzelf kan zorgen. Maar je zegt ook dat hij nog een klein jongetje is. Verder geef je aan dat je niet weet hoe een gezonde man er uitziet. Hoewel de meeste mensen deze vraag vooral zullen zien als een vriendelijke manier van interesse tonen. Maar dat komt vooral door de toon waarop de vraag gesteld wordt.

Verder lezen …

Hoeveel soorten vluchtgedrag zijn er

Als mensen iets meemaken wat ze niet leuk vinden dan kunnen ze daar op twee manieren mee omgaan. Ze kunnen de gebeurtenis tegemoet treden of ze kunnen er voor vluchten. In het Engels heet dat fight or flight response. Als het gaat om tegemoet treden dan zijn er net zoveel vormen als er mensen zijn, maar als het om vluchten gaat dan kun je het indelen naar vermijden en ontkennen. Vervolgens kun je binnen die twee groepen heel veel vormen ontdekken.

Verder lezen …

zondag 12 augustus 2012

Als geld belangrijker is dan mensen

Niet veel goeds natuurlijk. Geld als instrument is een handig ding. Geld als instrument maakt het leven makkelijker. Zo is het makkelijker om aan je eten te komen, als je niet eerst je talenten moet inzetten om eten te krijgen, maar je talenten kunt gebruiken om geld te krijgen. Vervolgens kun je met het geld dat je voor de inzet van je talenten hebt gekregen eten kopen dat anderen met hun talenten hebben gemaakt. Maar geld wordt een waninstrument als we het belangrijker maken dan waar het voor bedoeld is.

Verder lezen …

zondag 5 augustus 2012

Het menselijke puzzel plezier

Is het u al opgevallen hoeveel mensen houden van teksten en spelletjes die niets met de werkelijkheid van doen hebben. We houden van gedichten, waarin iemand probeert om de werkelijkheid zo op te schrijven, dat alleen iemand met dezelfde rare gedachtenkronkels die werkelijkheid kan zien. We houden van woordpuzzels in de vorm van cryptogrammen, waarbij iemand zo'n afwijkende omschrijving geeft van het woord, dat je alle betekenissen van een woord moet kennen om het te kunnen oplossen. We houden van romans waarin over mensen geschreven wordt die niet bestaan. Maar als puntje bij paaltje komt geloven we niet in onzichtbare wereld.

Verder lezen …

Respect hebben voor jezelf

De meeste mensen denken dat ze respect moeten hebben voor zichzelf als anderen hun geen respect tonen. Waardoor ze gaan eisen van anderen dat ze respect tonen. Maar vervolgens tonen ze vaak geen respect voor zichzelf, vaak door geen respect te tonen voor anderen. Maar nog vaker door zichzelf respectloos te behandelen. Nu is het wel zo dat het altijd moeilijk is om te bepalen wat nu eigenlijk respect is voor jezelf en voor anderen.

Verder lezen …

dinsdag 31 juli 2012

Actieve en passieve liefde

Mensen denken vaak dat er maar één soort liefde is, de liefde die je voelt voor de ander en die je motiveert om iets voor de ander te doen. Maar dat is slechts de actieve, de zichtbare vorm van liefde. Dat is liefde die anderen kunnen zien. Er is ook een passieve vorm van liefde. De liefde waarbij je de ander het vertrouwen geeft te kunnen wat hij wil. De liefde die de ander de vrijheid geeft om te zijn wie hij is. Beide vormen van liefde zijn echter pas liefde als de intentie juist is.

Verder lezen …

vrijdag 27 juli 2012

Kritiek hebben zegt vooral iets over jezelf

Mensen hebben ontzettend veel moeite met kritiek van anderen. Nu kun je daar een aantal redenen achter zoeken, maar de belangrijkste is waarschijnlijk toch ons onbewuste gevoel dat we perfect moeten zijn en zijn. Kritiek betekent dan een aanslag op ons zelfbeeld van perfectie. Maar waar we zelden naar kijken is wat kritiek zegt over de gever van de kritiek, zo sterk als we plots op onszelf zijn gericht door de kritiek die we krijgen.

Verder lezen …

maandag 2 juli 2012

Als jij mij niet goed vindt

Dit is een vreemd aspect aan menselijk gedrag. We denken van sommige mensen dat ze minder zijn dan wij zijn. Of we denken dat wij minder zijn. Het gevolg van die gedachtegang is vervolgens dat we geen contact maken met de ander. Het vreemde is echter dat zodra we dit denken, we onszelf ook niet goed genoeg vinden om contact te hebben met die ander. Hoewel we vervolgens denken dat we meer zijn omdat we onderscheid kunnen maken tussen mensen die meer en minder zijn, is dat natuurlijk niet waar. Als je een ander minder vindt, dan vind je jezelf ook minder. Maar hoe kan dat dan.

Verder lezen …

zondag 1 juli 2012

The problem with culture models and culture

How helpful culture models like that of Hofstede or Trompenaars may be to understand different cultures, they do not help us to understand our behavior based on our own culture. Although culture can be described with five or seven dimensions, our personal behavior is defined by much more. We are not only a product of our culture but also of our genetics and the dreams and whishes of our parents. Which also is the problem with culture models, their creation is inlfuenced by external factors like the culture of the creator of the model.

Verder lezen …

donderdag 28 juni 2012

About two worldwide culture theories

We all know without being able to tell it in words what culture is. I could off course ask the question what is culture, but that would get me a lot of different answers. Most answers would only address a certain part of culture, but all together they would give a good idea of what people understand culture to be.

So what is culture. The best answer would be:

All human behavior directed at solving certain common problems humans encounter in daily live.
What does this mean? Well this means that culture is everything from the way we string words into a sentence to the clothes we wear. The fact that most countries drive at the right hand side of the road and a few on the left. That some countries are dictatorships while others are democracies. That some countries have made education free for all while others use private education.

Verder lezen …

zondag 24 juni 2012

God en onze hulp

Is het niet vreemd dat veel mensen denken dat god hun hulp nodig heeft om zijn wetten te handhaven. Zeker als je bedenkt dat volgens die gelovigen god almachtig is. Hoe kan het dat een god die almachtig is en schepper van alles hulp nodig heeft van wezens die hij zelf heeft geschapen. Maar bovenal waarom zijn mensen bereid om de regels van hun god te overtreden om die regels te handhaven.

Verder lezen …

donderdag 21 juni 2012

Is capitalism the solution

In a previous article I pointed out some faulty assumptions that many capitalist carry about capitalism. Assumption like everybody is equal, everybody loves competition, everybody becomes better through pain. Although these assumptions are incorrect, as nobody is created equal or the same, most people find competition terrible and only a few people learn from being hurt, that does not mean that capitalism is all bad.

Verder lezen …

maandag 18 juni 2012

Ik moet alles van je weten

Wat is de menselijke obsessie met alles weten van mensen die ze nooit van hun leven zullen ontmoeten? Dat we geïnteresseerd zijn in onze vrienden of buren, dat is nog redelijk logisch. Maar dat je wilt weten wie Julius Ceasar is of Stalin, dat is helemaal niet logisch. Het vreemde is ook dat mensen vaker alles willen weten van mannen dan van vrouwen. Want hoeveel mensen interesseren zich voor Katharina de Grote?

Verder lezen …

Capitalism hooraah, cough ugh aargghh

Capitalism is seen by many as the solution to all economic and social problems humans can encounter. The assumption behind capitalism however is wrong. Because capitalism assumes that all humans are equal. Which means capitalist think that everybody is like them. Which off course is wrong as most capitalist are men, and we know for sure that the human race is not only made up from men. So the first assumption of capitalist is proven wrong by nature, namely that all humans are equal. Behind this everybody is equal assumption, which is necessary to justify capitalism, there lies a world of other thoughts gone wrong. Lets start with the everybody is equal thought.

Verder lezen …

zondag 17 juni 2012

The media Images of the US and Europe

As an European citizen looking at the United States one can get a strange feeling. How is it possible that conservative Americans call a democrat a socialist, where a socialist would call that democrat a conservative. Or how is it possible that the Americans created the internet and companies like Apple, Cisco, Facebook and Twitter. But they think Denmark is the capital of the Netherlands. Or how is possible that a company like IBM builds a computer that is able to beat chess masters, but a shop assistant can not count 49 cents and 51 cents up to a dollar.

Verder lezen …

woensdag 13 juni 2012

The Dutch political system

Although the Netherlands is a democratic kingdom, its political system is rather simple compared to that of other countries that have a democratic political system. As the system in the Netherlands is democratic it has voters and politicians that get voted into office. But compared to the political system of the United States with its two party system the Dutch system with over 40 parties seems complex. Another difference between the US and the Dutch system is that we vote only for three layers of government control. Although I should say with the start of the European parliament we now vote for four levels of government control. But let me first get the model of the Dutch political system out of the way, before I go into certain intricacies.

Verder lezen …

vrijdag 8 juni 2012

A model of political systems

Politics is the system humans use to spread the resources they have between the goals they have. So you might expect that there would be only one politcal system in which everybody has its say. But what we see is a world in which basically there are two systems and within those two systems there are a benign and a malign model.
The two systems are democracy and dictatorship or monocracy.
The benign model of democracy uses many parties to represent the goals people within the system have. Within this benign model of democracy all citizens are allowed to have their say about how the resources will be used to reach the goals. The malign model of democracy is the one party state in which people are only allowed to choose what goals will be achieved, after which they are expected to help achieve them.
The benign model of dictatorship is the enlightened monarch or dictator. A dictator that sees himself as a good parent and whishes the best for his fellow citizens. The malign model is the selfish dictator who uses his position to better his personal situation at the expense of others.

Verder lezen …

Het Nederlandse politieke systeem

Logo's politieke partijenNederland kent op het moment dat ik dit schrijf, juni 2012, een politiek systeem dat uit drie lagen bestaat. We hebben landelijke -, provinciale- en gemeentelijke politiek. Binnen die drie lagen zijn de politieke partijen actief die Nederland kent. Een aantal van de politieke partijen zijn op alle drie de lagen actief en sommige zijn alleen op gemeentelijk of zoals dat ook wel heel lokaal niveau actief. In principe is er tussen politieke partijen alleen ideologisch een verschil.

Verder lezen …

dinsdag 5 juni 2012

Wat zijn jouw rechtvaardigende antwoorden


Antwoorden om te rechtvaardigen
Waarom beantwoorden mensen simpele vragen vaak met een reden die aangeeft dat ze het slachtoffer zijn? Stel iemand behandeld me onbeleefd en ik vraag hem vervolgens of hij op die manier behandeld zou willen worden om aan te geven dat ik het onbeleefd vind wat hij doet. Dan zullen een behoorlijk aantal mensen niet als antwoord nee geven. In plaats daarvan komt er een rechtvaardiging voor het eigen gedrag. Bijvoorbeeld het antwoord dat doet iedereen toch. Alsof het terecht is om een ander onbeleefd te behandelen als iedereen dat doet.

Verder lezen …