maandag 13 augustus 2012

Hoeveel soorten vluchtgedrag zijn er

Als mensen iets meemaken wat ze niet leuk vinden dan kunnen ze daar op twee manieren mee omgaan. Ze kunnen de gebeurtenis tegemoet treden of ze kunnen er voor vluchten. In het Engels heet dat fight or flight response. Als het gaat om tegemoet treden dan zijn er net zoveel vormen als er mensen zijn, maar als het om vluchten gaat dan kun je het indelen naar vermijden en ontkennen. Vervolgens kun je binnen die twee groepen heel veel vormen ontdekken.

Verder lezen …