woensdag 29 september 2010

Andermans fouten

Met onze eigen fouten hebben we vaak geen enkel probleem. Vaak zien we onze eigen fouten niet eens. Ons grootste probleem zijn vaak de fouten van anderen. Waarom zien ze hun fouten niet? Waarom willen ze niet naar ons luisteren als we hun wijzen op hun fouten? Waarom worden ze zo opstandig als we hun op hun fouten wijzen? Waarom luisteren ze wel als er geld tegenover staat of als hun baas hun aanspreekt? Wat is dat toch?

Verder lezen …

dinsdag 28 september 2010

Doen wat anderen zeggen

Is dat waar we voor gemaakt zijn als mensen: Doen wat anderen zeggen dat we moeten doen. Ik denk het niet. Als dat namelijk wel zo was, dan hadden we niet het vermogen om na te denken als iemand ons iets vertelt of zegt. In plaats daarvan moeten we leren om zonder nadenken te doen wat anderen zeggen. We moeten leren anderen te vertrouwen.

Verder lezen …

Digg feed link verificatieDit stukje is alleen maar bedoeld om de RSS feed van dit blog in Digg te kunnen gebruiken.maandag 27 september 2010

Leven met taal

De mens is de hele dag bezig met taal. We gebruiken het om te communiceren. We gebruiken het om onze emoties te verwoorden. We praten er mee en luisteren er naar. Sommige van ons denken er zelfs in. Maar als instrument om te communiceren is taal helemaal niet zo handig. Het is een beperkt instrument en eigenlijk vooral geschikt voor waarschuwen en commanderen. Taal is het effectiefst als het weinig informatie moet overbrengen.

Verder lezen …

zondag 26 september 2010

Invloeden op bezoekersaantallen

Hoewel we natuurlijk liever niet toegeven dat we schrijven om gelezen te worden, dat is in Nederland toch wel een klein beetje een taboe, doen we het natuurlijk wel. Want hoevaak kijken we niet naar de bezoekersaantallen van onze artikelen, weblogs en websites? Maar wat zeggen bezoekersaantallen nu eigenlijk.

Verder lezen …

zaterdag 25 september 2010

God en de mens

De meeste grote religies definiëren het bestaan van de mens als een strijd tussen het ik en god. Waarbij de mens of kiest voor zichzelf en zich daarmee afkeert van god of kiest voor god vanuit de vrije wil die hij gekregen heeft van god. Nu kan ik me best voorstellen dat je gelooft dat er een god is die alles heeft geschapen, zeker gezien de complexiteit van het universum. Maar dat die god er dan voor kiest om mensen de moeilijke weg van het leven te laten belopen, zodat ze voor hem zullen kiezen dat lijkt me iets te gecompliceerd voor een wezen dat van tevoren al weet hoe het afloopt.

Verder lezen …

Onze motivatie

Volgens sommige mensen is het belangrijkste aan ons gedrag niet ons gedrag, maar onze motivatie. Wat is de houding achter ons gedrag en welke reden hebben we om iets te doen? Doen we iets om er zelf beter van te worden op fysiek niveau. Of doen we iets om de gelijkwaardigheid in onze relatie met de wereld om ons heen te veranderen.

Verder lezen …

vrijdag 24 september 2010

Leef je wel

Mensen willen nog wel eens vinden dat anderen niet echt leven. Ze vinden dan dat anderen te veel met andere zaken bezig zijn, dan waarvan zij vinden dat ze betekenen dat je leeft. Je laat het leven aan je voorbij gaan, is dan de uitspraak. Of er wordt gezegd dat je maar eens moet gaan leven. Maar wat is leven dan als je van mening kunt zijn dat anderen niet leven. Ben je dan eigenlijk zelf niet te veel bezig met het leven van anderen als je kritiek hebt op hun manier van leven. Leef je dan zelf eigenlijk wel.

Verder lezen …

donderdag 23 september 2010

Ik wil zekerheid

Als mensen ergens naar opzoek zijn dan is het zekerheid. Is er een leven na de dood. Heb je maar één leven en daarna niets meer. Heb ik wel de juiste motivatie. Doe ik hier wel goed aan. Heb ik hem wel goed begrepen. We gaan zelfs zover dat we dan maar concluderen dat de enige zekerheid de dood is en de zekerheid dat we niets zeker weten. Cogito ergo sum, omdat ik twijfel weet ik dat ik besta.

Verder lezen …

woensdag 22 september 2010

Ik wil niet dom zijn

Als mensen ergens moeite mee hebben dan is dat met dom gevonden worden. Het gevolg is dat we op sommige momenten geen vragen stellen, zelfs als we niets afweten van een onderwerp. Dat niet vragen stellen kan weer tot fouten maken leiden. Terwijl de reden dat we geen vragen stellen er in ligt dat we denken dat we voor dom gehouden worden als we vragen stellen.

Verder lezen …

dinsdag 21 september 2010

Iedereen zijn eigen mening

We hebben allemaal onze eigen mening en ons eigen wereldbeeld. Het gevolg is vaak dat we veel moeite hebben om het wereldbeeld van anderen te begrijpen die een compleet ander wereldbeeld lijken te hebben. Maar wat we vaak vergeten is dat we allemaal mensen zijn en dat het niet om ons wereldbeeld gaat, maar om ons menszijn.

Verder lezen …

zondag 19 september 2010

Zien we wel wat we doen

Hoe vaak doen we iets niet waarvan we naderhand eigenlijk niet weten dat het iets bijzonders is? Hoe vaak helpen we niet iemand even door een deur open te houden, waarna we niet zien dat we behulpzaam zijn? Dus als iemand ons vraagt wat we zijn, dan noemen we onszelf egocentrisch of egoïstisch. Hoe vaak helpen we anderen juist niet als ze even hulp nodig hebben, waar we dat anders normaal wel doen? Waarna we als iemand dat vraagt onszelf behulpzaam en sociaal noemen.


Verder lezen …

Ouders als onderwijsprobleem

De problemen in het onderwijs zijn niet zozeer complex als wel uitgebreidt. Het lukt ons niet om creatieve afstudeerders te creëren. Het management heeft zoveel verantwoordelijkheden gekregen dat het zich volledig op managementtechnieken heeft geworpen om haar verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. Het meten van prestaties is belangrijker geworden, dan het vergroten van het rendement. We vinden het moeilijk om van theorie en praktijk gelijkwaardige partners te maken in het onderwijs. Waarna we ook nog te maken hebben met het feit dat leerkrachten vaak met een te rooskleurig beeld beginnen aan hun vak. Maar dat is niet alles.

Verder lezen …

zaterdag 18 september 2010

Waarheid of leugen

De wereld zit vreemd in elkaar. Als iemand van mening is dat zijn mening de waarheid is, dan kan de mening van een ander niet ook waar zijn. Zo kan het niet zijn dat kapitalisten net zo gelijk hebben als communisten. Het kan ook niet dat Christenen een waarheid bezitten en de Islamieten een andere. Er is maar één waarheid en de persoon of groep die de waarheid bezit mag de waarheid van een andere groep een leugen noemen.

Verder lezen …

donderdag 16 september 2010

Marketing is meer dan marketing

Als het om marketing gaat dan kun je als ondernemer en/of marketeer naar hartelust kiezen uit meerdere modellen. Het oudste en bekendste model is de marketing mix met de vier P’s (prijs, product, plaats, promotie). Een variant op deze mix is de vier C’s (communication, convience, consumer needs, cost). Een aanvulling op beide zijn de drie R’s (Relatie, Reputatie, Ruil). Het doel van al deze modellen is echter nog steeds de klant centraal stellen.

Verder lezen …

Angst als adviseur

Mensen denken dat ze hun angst altijd onder controle hebben. Maar de meeste mensen hebben helemaal niet geleerd om om te gaan met angst. Angst wordt namelijk gezien als een taboe emotie. Angst is dus een emotie met een negatieve connotatie en moet het liefst vermeden of onderdrukt worden. Want van angst wordt je slachtoffer en in onze huidige maatschappij mag je geen slachtoffer zijn. Maar je wordt pas slachtoffer van angst als je niet weet hoe je er mee om moet gaan.

Verder lezen …

woensdag 15 september 2010

Anderen vernederen

Waar komt de menselijke behoefte vandaan om anderen te vernederen? Wat is de behoefte van managers om medewerkers die niet zo slim blijken te zijn als zijzelf belachelijk te maken in de ogen van anderen? Hoe komen dronken mensen op het idee dat het belangrijk is dat zij over de ruggen van anderen heen leuk zijn? Waar komt die behoefte bij de mens vandaan? Zelfs religieuze leiders vinden het noodzakelijk om zichzelf en hun religie boven andere religies te plaatsen. Ondanks het feit dat hun geloof vergeving en gelijkheid predikt.

Verder lezen …

dinsdag 14 september 2010

De opportunistische ondernemer

Als je als ondernemer iets moet zijn, dan is dat wel opportunistisch. Eigenlijk moet je iedere kans die je ziet om iets te verkopen of om te verkopen aangrijpen. Wat dat betreft is de ondernemer de ultieme uiting van het menszijn. Want als de mens als soort iets is, dan is dat wel opportunistisch.

Verder lezen …

Praktijk versus theorie

Mensen willen nog wel eens moeite hebben met het toepassen van theorie in de praktijk. Maar daarmee is de theorie niet onbelangrijk. Het voordeel van theorie is dat de rode draad van de praktijk duidelijk is. Terwijl praktijk vaak betekent dat je niet verder komt dan de situatie waarin je je ervaring hebt opgedaan. Er zijn maar weinig mensen die de rode draad uit de praktijk weten te halen op basis van één ervaring.

Verder lezen …

maandag 13 september 2010

In iemands schaduw leven

Vooral mannen schijnen hier mee te leven het idee dat het leven van hun vader een schaduw werpt op hun leven. Alsof er ergens een zon schijnt die licht werpt op het leven van ieder mens. Maar omdat hun vaders leven op de één of andere manier bijzonder is, staat hun leven niet in het volle licht van die zon, maar werpt het leven van hun vader een schaduw.

Verder lezen …

zondag 12 september 2010

Leren Denken

Is dit iets wat wij automatisch kunnen of moeten we dit leren: Leren denken. In beginsel kunnen mensen van zichzelf heel goed denken, als dat niet zo was dan zouden we het eerste jaar van ons leven niet overleven. We zouden waarschijnlijk ergens halverwege stikken in twee vingers die we in onze neus staken, omdat het zo lekker aanvoelde. Maar dat is natuurlijk simpel oorzaak gevolg denken. Je zou het ook actie reactie denken kunnen noemen. Of zoals dat zo mooi in het Engels heet: What goes up must come down.

Verder lezen …

zaterdag 11 september 2010

Leren omgaan met de werkelijkheid

We hebben allerlei manieren bedacht om ons niet te hoeven inspannen. Van de auto die ons eenvoudig van A naar B brengt. Tot en met allerlei taboes waar we ons niet druk over moeten maken. Zo is het politiek incorrect om te zeggen dat Islamieten ons willen overheersen. Of het is politiek incorrect om te beweren dat er verschillen zijn tussen rassen en sekses.

Verder lezen …

vrijdag 10 september 2010

Omdat ik het zeg

Als je als ouder geen tijd en geen zin hebt en het eigenlijk niet weet, dan is “Omdat ik het zeg” natuurlijk altijd het beste antwoord. Daarmee voorkom je dat de vraag als je wel tijd hebt terugkomt en je alsnog tijd moet besteden aan je kind. Maar je voorkomt ook meteen dat je af moet dalen tot het niveau van je kind, stel je voor dat je kind straks iets wel begrijpt wat jij niet begrijpt. Verder help je lekker mee aan het instandhouden van een hiërarchische cultuur waarin gelijk niet samenhangt met wat je inhoudelijk zegt, maar met het feit dat je de baas bent.

Verder lezen …

Ouderlijk schuldgevoel

Hebben veel ouders tegenwoordig het gevoel dat ze hun kinderen tekort doen. Ik denk het wel. Niet zozeer omdat ze hun kinderen tekort doen, maar omdat ze er voortdurend op aangesproken worden dat ze het doen. Het gevolg is echter niet dat ze vervolgens meer tijd vrijmaken voor hun kinderen, dat kan tenslotte niet volgens de meeste werkgevers. Hoewel dat wel aan het veranderen is de laatste jaren. In plaats van meer tijd vrij te maken, kopen ouders hun schuldgevoel af.

Verder lezen …

donderdag 9 september 2010

De kunst van het vragenstellen

De juiste vragen stellen is nog behoorlijk moeilijk. Dat heeft niet te maken met het feit dat het stellen van vragen moeilijk is, dat is namelijk gewoon een kwestie van wat vragende voornaamwoorden gebruiken. Het probleem met het stellen van de juiste vraag is dat de meeste mensen eigenlijk niet goed weten wat ze nu eigenlijk willen zeggen. Dat blijkt ook uit het feit dat de meeste communicatie meer in de toon en non-verbaal gedrag zit, dan in wat er gezegd wordt. Maar zelfs in wat we zeggen zit meer dan alleen de inhoud.

Verder lezen …

dinsdag 7 september 2010

De techniek van het schrijven

Dit is altijd een lekker dubbelzinnige titel, want je kunt hem op twee manieren uitleggen. De eerste manier is de manier waarop je schrijft, hoe werkt dat technisch en mechanisch. Dus hoe hou je je pen vast en maak je de juiste tekens die anderen kunnen lezen. Tegenwoordig gaat het dan over waar zitten de letters op je toetsenbord en hoe werkt je tekstverwerker. De tweede techniek van het schrijven is: Hoe schrijf je een artikel?

Verder lezen …

De tegenstrijdige mens

Is dat eigenlijk niet vreemd. Je beweert aan de ene kant als mens te geloven in een eeuwig leven van de ziel, maar vervolgens probeer je op allerlei manieren in de herinnering van de mensheid te blijven. Je gelooft dat iedereen gelijk is, maar zodra iemand er een beetje anders uitziet verwacht je dat hij zich anders gedraagt dan jezelf. Je zegt dat mensen volwassen zijn en weten wat goed voor ze is, maar vervolgens maak je allemaal regels om die volwassenen in het gareel te houden. Wat is dan nog waar: Dat wat je zegt of dat wat je doet.

Verder lezen …

maandag 6 september 2010

We kunnen niet zonder geld

Als je kapitalisten moet geloven en veel andere gelovigen, dan is het onmogelijk om zonder geld dezelfde luxe te realiseren die we tegenwoordig kennen. Dat zou te ingewikkeld zijn. Zelfs nu we langzaam maar zeker niet meer voor geld werken, maar voor punten op onze bankrekening. Want wat maakt het nu eigenlijk uit of je iets een Euro noemt of een punt.

Verder lezen …

zondag 5 september 2010

De effectieve training

Zelfs het doorkijken van je spam folder kan soms inspiratie opleveren. Zo zag ik dus een bericht met een Franse titel die zoveel betekent als: De effectieve training. Nu komt daar nog behoorlijk wat bij kijken bij een effectieve training. Zeker als je je bedenkt dat een fysieke training twee aspecten kent die effectief moeten zijn om de training effectief te kunnen noemen. Terwijl een theoretische training alleen op een psychisch niveau effectief hoeft te zijn.

Verder lezen …

Je moet altijd vergeven

In een vorig artikel had ik het er over dat je vergeeft voor jezelf. Maar daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is om te vergeven, nog jezelf, nog de ander. Hoe moeilijk dat is merk je als je getuige bent van een onrechtvaardigheid of als je iets overkomt wat een negatieve invloed heeft op je leven. Hoe moet je vergeven als iemand je aanrijdt waardoor je voor de rest van je leven in een rolstoel zit?

Verder lezen …

zaterdag 4 september 2010

Anderen controleren

Goed bezien kennen we twee soorten van controle. De ene is bedoeld om kwaliteit te garanderen. De andere is vooral bedoeld om de macht te kunnen behouden. Beide vormen maken gebruik van kritiek om hun doel te realiseren. In de ene vorm is de kritiek echter bedoeld om de ander te helpen. In de andere vorm is de kritiek bedoeld om de ander klein te houden.

Verder lezen …

vrijdag 3 september 2010

Politieke marketing

Hoewel marketing vaak gezien wordt als iets wat vooral gebruikt wordt door ondernemingen, is het tegenwoordig veel wijdverbreider dan alleen in de economie. Ook niet commerciële organisaties maken tegenwoordig gebruik van marketing. Een voorbeeld van een niet commerciële activiteit die zelfs zeer sterk hangt op marketing is de politiek. Zodra een politieke partij groot genoeg is, zal zij gebruik maken van marketing om zichzelf te profileren.

Verder lezen …

Overtuigen met angst

In een niet zo ver verleden waren het voornamelijk ouders, politici en religieuze leiders die ons met angst probeerden te overtuigen van hun gelijk. We moesten bang zijn voor vreemde mannen. We moesten bang zijn voor communisten en anders wel de kapitalisten. We moesten bang zijn voor de duivel en ons eigen lichaam. Als we nu maar bang genoeg zouden zijn dan zou ons niets overkomen.

Verder lezen …

donderdag 2 september 2010

Wij zijn slimmer dan onze voorouders

Sommige schrijvers geven je het idee dat ze vinden dat wij slimmer zijn dan onze voorouders. Bijvoorbeeld omdat wij rijker zijn dan zij. Of omdat wij in minder tijd een gebouw kunnen bouwen dan zij. Of omdat wij meer weten dan zij, over mensen die verder weg wonen. Of omdat wij niet bang zijn voor de straf van god. Of omdat wij niet geloven in vampieren en reuzen.

Verder lezen …

woensdag 1 september 2010

Wat is een minderheidskabinet?

Letterlijk genomen bestaat het begrip minderheidskabinet niet. Want letterlijk zou je het op twee manieren kunnen uitleggen. Het is een kabinet bemand met minderheden. Dan zou het bijvoorbeeld bestaan uit Islamieten, Limburgers, Friezen, homoseksuelen en linkshandigen. Maar op die manier stellen wij kabinetten niet samen. Of het minderheidskabinet wordt gevormd met minder ministers en staatssecretarissen. Maar de grootte van een kabinet wordt niet bepaald door het aantal ministers en staatssecretarissen.

Verder lezen …