zondag 19 september 2010

Ouders als onderwijsprobleem

De problemen in het onderwijs zijn niet zozeer complex als wel uitgebreidt. Het lukt ons niet om creatieve afstudeerders te creëren. Het management heeft zoveel verantwoordelijkheden gekregen dat het zich volledig op managementtechnieken heeft geworpen om haar verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. Het meten van prestaties is belangrijker geworden, dan het vergroten van het rendement. We vinden het moeilijk om van theorie en praktijk gelijkwaardige partners te maken in het onderwijs. Waarna we ook nog te maken hebben met het feit dat leerkrachten vaak met een te rooskleurig beeld beginnen aan hun vak. Maar dat is niet alles.

Verder lezen …