woensdag 15 september 2010

Anderen vernederen

Waar komt de menselijke behoefte vandaan om anderen te vernederen? Wat is de behoefte van managers om medewerkers die niet zo slim blijken te zijn als zijzelf belachelijk te maken in de ogen van anderen? Hoe komen dronken mensen op het idee dat het belangrijk is dat zij over de ruggen van anderen heen leuk zijn? Waar komt die behoefte bij de mens vandaan? Zelfs religieuze leiders vinden het noodzakelijk om zichzelf en hun religie boven andere religies te plaatsen. Ondanks het feit dat hun geloof vergeving en gelijkheid predikt.

Verder lezen …