dinsdag 22 november 2011

Wat gebeurt er als ik sterf

In dit artikel van Eric Allen Bell, probeert de schrijver duidelijk te maken dat deze vraag niet voortkomt uit de geest, maar uit het ego. Maar dat antwoord is alleen geldig als je uitgaat van het idee dat er een geest bestaat. Dus zoals altijd met dit soort open vragen, zegt de vraag eigenlijk meer over de vragensteller dan over de inhoud van de vraag. Het eerste wat uit deze vraag duidelijk wordt, is dat de vragensteller bang is. De vraag: Wat gebeurt er als ik sterf? lijkt namelijk op de vraag: Wat gebeurt er als ik werk vind? Of: Wat gebeurt er als ik trouw? Het meest simpele antwoord is: Dat kun je alleen weten door het te ervaren. Want de woorden van het antwoord zijn de werkelijke ervaring niet en ze kunnen je er ook niet op voorbereiden.

Verder lezen …

zondag 20 november 2011

Investeren of betalen

Als het om investeren gaat of betalen, dan kennen beide begrippen meerdere betekenissen. Bij investeren denken we vaak aan geld aan iemand geven om er een bedrijf mee te beginnen of aandelen kopen. Maar investeren betekent ook moeite en tijd steken in een activiteit. Bij betalen denken we ook aan geld en dan hebben we het over wat kost een product ons. Maar het kan ook betekenen dat we moeite en tijd moeten besteden aan een activiteit.

Verder lezen …

vrijdag 18 november 2011

Ondernemen is risico lopen

Veel ondernemers vinden dat ze veel risico lopen, omdat ze ondernemen. Hoewel risico lopen tot op zekere hoogte waar is, is ondernemen vooral vooruitzien net als regeren. Helaas zie je bij succesvolle ondernemers hetzelfde gedrag als bij rijke mensen. Hoe rijker ze worden hoe harder ze werken aan het conserveren van hun rijkdom. Bij rijke mensen betekent dat beleggen in veilige aandelen, staatsobligaties kopen van veilige landen, onroerend goed kopen, en sparen bij banken die conservatief zijn. Succesvolle ondernemers hebben echter nog een paar extra eisen om hun succes veilig te stellen.

Verder lezen …

maandag 7 november 2011

Politici spreekbuis van wie

In Nederland bestaat de overheid uit twee onderdelen. Het ene onderdeel is de ambtenarij die zorgt dat het werk voorbereid en uitgevoerd wordt. Het andere onderdeel is de politiek, waarvan de leden gekozen worden. Van de politiek wordt verwacht dat ze met een visie op de toekomst komen en deze ter discussie stellen in het politieke debat, waaronder andere verkiezingsbijeenkomsten bij horen en vergaderingen van de tweede kamer der staten Generaal. Van de ambtenarij wordt verwacht dat ze de visie van hun politieke baas uitwerken in de vorm van informatie verzamelen en uitvoeringsvoorstellen doen.

Verder lezen …

zondag 6 november 2011

Gedrag versus woorden

Veel mensen menen dat wat ze zeggen met woorden ook zeggen met hun gedrag. Maar als we er vanuit gaan dat 90 procent van onze communicatie non-verbaal is, dan is het wat vreemd om te denken dat alleen onze woorden betekenis overbrengen. Maar ook als we denken dat het voldoende is om naar de woorden van anderen te luisteren doen we aan een zeer beperkte vorm van communiceren. We vergeten dan de 90% van de boodschap die niet in de woorden zit, maar in de lichaamshouding, de intonatie en de keuze van de woorden. Maar dat is nog niet alles. Want waarschijnlijk 99% van alle communicatie die we op een dag plegen bestaat uit wat we doen, niet uit wat we zeggen. Het is dan ook ons gedrag dat bepaalt of anderen ons vertrouwen.

Verder lezen …

zaterdag 5 november 2011

Wat is de zin van praten

De moderne mens vindt dat de ultieme oplossing voor problemen praten is. Als je een probleem hebt met je buren nodig ze dan uit op de koffie en ga een gesprek aan waarin je je standpunt duidelijk maakt. Maakt je collega je het leven zuur, ga dan met hem praten, misschien samen met je baas of iemand van personeelszaken. Vertoont je kind vreemd en gevaarlijk gedrag, ga eens met hem samen zitten en ga een goed gesprek aan. Maar is praten wel de oplossing in al die gevallen waarvan we vinden dat we het probleem met praten moeten oplossen. In sommige gevallen wel, maar er zijn ook gevallen waarin praten niet de oplossing is.

Verder lezen …

donderdag 3 november 2011

Wat is de Big bang theorie

Op een bepaald moment werd het natuurkundigen een kleine honderd jaar geleden duidelijk dat het universum zich aan het uitdijen was. Dit stelden ze vast aan de hand van drie factoren. De eerste factor was het feit dat de lichtsnelheid een constante is in het vacuĆ¼m van het universum. De tweede factor was het feit dat er een verschuiving in de richting van het rode spectrum te zien was bij sterren die bij de aarde en het centrum van het universum wegbewogen. De derde factor was de wet van behoud van energie. Deze drie factoren samen leiden tot de conclusie dat het universum ooit begonnen moet zijn als een punt. Deze theorie heet ook wel de oerknal.

Verder lezen …