dinsdag 28 augustus 2012

Wat is makkelijker of moeilijker

Moeten is makkelijker dan mogen. Willen is makkelijker dan zijn. Doen is makkelijker dan denken. Harteloos is makkelijker dan voelen. Maar waarom zou moeten makkelijker zijn dan mogen. Waarom is willen makkelijker dan zijn? Waarom is doen makkelijker dan denken? Hoe kan harteloos makkelijker zijn dan voelen? En hoe zit dat dan met moeten mogen en willen zijn en denkend doen en voelen dat je harteloos bent.

Verder lezen …

donderdag 23 augustus 2012

Het leven is een spel zonder winnaars

Als we eerlijk zouden zijn tegen onszelf, dan zouden we tegen onszelf zeggen dat het leven een spel is zonder winnaars. Want wat je ook doet en hoe je het wendt of keert je begint het leven met niets en je verlaat het leven met niets. Een arts zou het leven kunnen beschrijven met de uitspraak: leven is een terminale ziekte waarvoor geen genezing bestaat. Je komt het leven in en omdat je het leven inkomt ga je er op een dag ook weer uit. Het enige waar je eigenlijk nog iets over te zeggen hebt in het leven is wat er tussen die eerste en laatste dag gebeurt. Maar dat is ook maar zeer twijfelachtig.

Verder lezen …

maandag 20 augustus 2012

Wat moet je doen om je dromen te realiseren

We hebben die situatie allemaal wel eens meegemaakt en anders kennen we genoeg voorbeelden. De situatie dat iemand ons vraagt wat onze dromen zijn. Hoewel de vraag zelden gesteld wordt in de vorm: Wat zijn je dromen? Maar vaak wel in de vorm: Wat wil je later worden? of Wat is je droom functie? Maar als je dan vertelt wat je wilt worden, dan is er niemand die vraagt hoe je dat wilt gaan doen.

Verder lezen …

zaterdag 18 augustus 2012

Van angst is nog nooit iemand beter geworden

We denken vaak dat angst een goede raadgever is. Maar wat angst vooral veroorzaakt is vluchten of vermijden. Waarbij het vaak zo is dat de angst van anderen leidt tot adviezen die ons doen vluchten of vermijden. Terwijl angst vooral een waarschuwing zou moeten zijn om goed op te letten en snel te reageren in plaats van te vluchten.

Verder lezen …

woensdag 15 augustus 2012

Wat onze verwachtingen met ons doen

De dag van morgen bestaat alleen in onze gedachten, dus kunnen we er allerlei verwachtingen aan verbinden. Eigenlijk kunnen we aan alles wat in onze toekomst ligt verwachtingen koppelen. Dus wat zijn verwachtingen eigenlijk, maar vooral wat doen ze met ons.

Verder lezen …

De zinloosheid van sollicitatiegesprekken

Alle bedrijven werken met sollicitatiegesprekken om te bepalen of een nieuwe medewerker past binnen hun organisatie. Soms doen ze dat intern via speciale afdelingen, soms doen ze dat via een gespecialiseerd bedrijf voor werving en selectie, soms is de manager van een afdeling verantwoordelijk. Maar geen van deze interviewers gelooft dat sollicitatiegesprekken zinloos zijn.

Verder lezen …

dinsdag 14 augustus 2012

De kunst van oorlog

In de jaren negentig van de twintigste eeuw was het boek van Sun Tzu, een Chinese generaal uit 400 voor Christus, een groot succes. Het belangrijkste citaat dat vaak uit dit boek gehaald wordt, is: Ken uzelf en uw vijand en u zult in honderd gevechten nooit verliezen. Dat hij eigenlijk nog veel belangrijkere uitspraken heeft gedaan, maar bovenal iets heel negatiefs heeft gedaan, daar ging iedereen aan voorbij. Want goed bezien is iedereen die een boek schrijft over oorlog en het “de kunst van de oorlog” noemt niet helemaal goed wijs.

Verder lezen …

maandag 13 augustus 2012

Zorg je goed voor jezelf

Begrijpen mensen die de vraag in de titel stellen wel wat ze zeggen. Of is het zo'n algemene en normale vraag van interesse dat ze eigenlijk niet zien wat ze impliceren met hun vraag. Want als je zo'n vraag stelt aan een volwassen mens, vaak een man, dan zeg je toch eigenlijk dat je hem niet vertrouwt dat hij goed voor zichzelf kan zorgen. Maar je zegt ook dat hij nog een klein jongetje is. Verder geef je aan dat je niet weet hoe een gezonde man er uitziet. Hoewel de meeste mensen deze vraag vooral zullen zien als een vriendelijke manier van interesse tonen. Maar dat komt vooral door de toon waarop de vraag gesteld wordt.

Verder lezen …

Hoeveel soorten vluchtgedrag zijn er

Als mensen iets meemaken wat ze niet leuk vinden dan kunnen ze daar op twee manieren mee omgaan. Ze kunnen de gebeurtenis tegemoet treden of ze kunnen er voor vluchten. In het Engels heet dat fight or flight response. Als het gaat om tegemoet treden dan zijn er net zoveel vormen als er mensen zijn, maar als het om vluchten gaat dan kun je het indelen naar vermijden en ontkennen. Vervolgens kun je binnen die twee groepen heel veel vormen ontdekken.

Verder lezen …

zondag 12 augustus 2012

Als geld belangrijker is dan mensen

Niet veel goeds natuurlijk. Geld als instrument is een handig ding. Geld als instrument maakt het leven makkelijker. Zo is het makkelijker om aan je eten te komen, als je niet eerst je talenten moet inzetten om eten te krijgen, maar je talenten kunt gebruiken om geld te krijgen. Vervolgens kun je met het geld dat je voor de inzet van je talenten hebt gekregen eten kopen dat anderen met hun talenten hebben gemaakt. Maar geld wordt een waninstrument als we het belangrijker maken dan waar het voor bedoeld is.

Verder lezen …

zondag 5 augustus 2012

Het menselijke puzzel plezier

Is het u al opgevallen hoeveel mensen houden van teksten en spelletjes die niets met de werkelijkheid van doen hebben. We houden van gedichten, waarin iemand probeert om de werkelijkheid zo op te schrijven, dat alleen iemand met dezelfde rare gedachtenkronkels die werkelijkheid kan zien. We houden van woordpuzzels in de vorm van cryptogrammen, waarbij iemand zo'n afwijkende omschrijving geeft van het woord, dat je alle betekenissen van een woord moet kennen om het te kunnen oplossen. We houden van romans waarin over mensen geschreven wordt die niet bestaan. Maar als puntje bij paaltje komt geloven we niet in onzichtbare wereld.

Verder lezen …

Respect hebben voor jezelf

De meeste mensen denken dat ze respect moeten hebben voor zichzelf als anderen hun geen respect tonen. Waardoor ze gaan eisen van anderen dat ze respect tonen. Maar vervolgens tonen ze vaak geen respect voor zichzelf, vaak door geen respect te tonen voor anderen. Maar nog vaker door zichzelf respectloos te behandelen. Nu is het wel zo dat het altijd moeilijk is om te bepalen wat nu eigenlijk respect is voor jezelf en voor anderen.

Verder lezen …