vrijdag 30 december 2011

Waarom zijn wij zondaren

Nu gebruiken wij het zelfstandig naamwoord de zonde ook als bijwoord om bijvoorbeeld aan te geven dat iets ons teleurstelt. ‘Ahh, dat is zonde!’ Maar het woord zonde betekent vooral iets wat we slecht vinden aan onszelf. De katholieken kennen zelfs zeven doodzonden, die je direct in de hel brengen. Jezus gebruikte het begrip zelfs om mensen duidelijk te maken dat we allemaal onze fouten hebben. ‘Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen?’ Toch vinden we het maar bar moeilijk om onszelf als zondaar te zien.

Verder lezen …

donderdag 29 december 2011

Hoe wij onszelf behandelen

We denken vaak dat we onszelf heel goed behandelen. We letten erop dat we genoeg sporten. We proberen goed te eten. We voorkomen dat anderen onze grenzen overschrijden. We zorgen ervoor dat we van tijd tot tijd goed feesten en genieten. Bijvoorbeeld door zowel een zonvakantie te regelen als een wintersport vakantie en tussendoor even een weekendje weg. We probeer werk te doen dat we leuk vinden. Of als het niet kan om leuk werk te doen, houden we onszelf voor ogen dat we moeten leven en dus geld verdienen. Maar toch blijken we vaak niet echt gelukkig te zijn. Zelfs zo ongelukkig dat we met ons gedrag anderen lastig vallen.

Verder lezen …

woensdag 28 december 2011

Wie is dommer

Wie van ons is dommer? De persoon die alles gelooft wat hem verteld wordt. Of de persoon die alles gelooft wat hij vertelt. Of de persoon die wetende dat hij liegt of halve waarheden vertelt, die halve waarheden en leugens toch uitspreekt. Als je het gezegde: Eens had Jantje niet gelogen en toen waren alle mensen bedrogen, moet geloven dat is dat de consequente leugenaar. Als je de leugenaar moet geloven dan is dat iedereen die hem gelooft.

Verder lezen …

maandag 26 december 2011

Ik heb er geen last van

Als ik er geen last van heb, hoe kun jij er dan last van hebben. Dat is voor sommige mensen de manier om tegen het leven aan te kijken. Waar dit idee van ‘ik heb nergens last van dus jij ook niet’ vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Is het een vorm van zelfbescherming. Als het niet bestaat omdat ik het niet kan of heb, dan hoef ik me er ook niet druk over te maken. Of is het een vorm van domheid. Ik ken het niet, maar ik wil me er ook niet in verdiepen. Of is het een vorm van gemakzucht. Als ik het ontken, dan hoef ik er ook niets mee of aan te doen.

Verder lezen …

zondag 18 december 2011

Beter weten

Als ik beter weet hoe jij moet leven, welke reden heb jij dan nog om te leven. Er zijn nogal wat adviezen in deze wereld over hoe je beter kunt leven. Om te beginnen geven alle religies al advies over wat beter leven is. Van de tora van de joden met hun tien geboden tot de vijf pilaren van de islam zijn het allemaal adviezen over hoe te leven. Daar komen tegenwoordig dan de principes bij van het kapitalisme en the secret en het enige wat eigenlijk nog overblijft is een paar levenslang uitproberen welk advies nu het beste werkt.

Verder lezen …

zondag 11 december 2011

Wat je zegt ben jezelf

Of zou hier beter kunnen staan: Wat je zegt over anderen, zegt vooral iets over wat je zelf wilt. Dus als ik zeg dat iemand beter zijn best moet doen, dan vind ik eigenlijk dat ik zelf beter mijn best moet doen. Voor een deel zal dat gedrag van anderen vertellen wat ze moeten doen voortkomen uit het feit dat we eigenlijk van jongs af aan zelden iemand hebben horen zeggen wat ze voor zichzelf willen in hun gedrag. Wat we wel vaak hebben gehoord is dat mensen anderen aanspreken op hun gedrag om te krijgen wat ze willen. Ouders die hun kinderen vertellen hoe ze zich moeten gedragen, terwijl ze zelf zich heel anders gedragen. Ouders en familie die vooral vragen wat het kind wil op materieel vlak en zelden op psychisch of sociaal gebied. Alsof iemands geestelijke leven niet bestaat.

Verder lezen …

vrijdag 9 december 2011

Utilist de mens

Als filosofische stroming maakt utilisme onderdeel uit van de teleologische filosofie. In de teleologie is het doel het belangrijkste wat er is. Voor een utilist is het doel het nut, dat iets heeft. Je kunt een utilist bijvoorbeeld herkennen aan uitspraken als: Beter één vogel in de hand, dan tien in de lucht. Of: Wat is het ergste dat je kan overkomen, als je iemand voor één dag laat doen wat hij wil, in plaats van hem te dwingen te doen wat jij wilt. Of: Het belang van de groep gaat voor het belang van het individu. Dit in tegenstelling tot een deontoloog, die meent dat het enige doel dat een mens heeft het doen van zijn plicht is. Vreemd genoeg zijn veel mensen in situaties die hunzelf betreffen utilisten, terwijl als het om anderen gaat ze deontologen zijn.

Verder lezen …

donderdag 8 december 2011

Nutteloze vragen

De mens is van nature nieuwsgierig. Kijk maar naar hoe we van jongs af aan alles onderzoeken. Vaak zelfs tot de wanhoop van onze ouders. Maar helaas is die nieuwsgierigheid soms ook volkomen nutteloos. Dan stellen we vragen over zaken waarop het antwoord volkomen nutteloos is. Zo is het bijvoorbeeld nutteloos om te vragen of er een god bestaat. Behalve natuurlijk als je het idee hebt dat god je zal straffen als je niet in hem gelooft. Maar ook een vraag naar wat er gebeurt als je sterft, is een nutteloze vraag. Zou het antwoord je namelijk helpen om beter om te gaan met sterven of zelfs maar anders te sterven? Sommige mensen zullen beweren van wel. Maar voor de meeste mensen geldt dat niet.

Verder lezen …

Als er geen geld bestond

Kijkend naar het feit dat geld pas een uitvinding is van de laatste tienduizend jaar, moeten we vaststellen dat het wel een heel succesvol idee is geweest. Voor de uitvinding van het geld deden we simpelweg aan autarkie (zelfvoorziening) en ruilhandel. Na de uitvinding van het geld, of beter gezegd een tussen ruilmiddel, werd het opeens mogelijk om de meeste vreemde activiteiten uit te voeren. Zo was het plots mogelijk om ambtenaar te worden, iemand die niets anders produceert dan regels en nog meer regels, zonder verantwoordelijk te hoeven zijn voor de regels die hij maakt. Zo zijn er nog wel een paar beroepen die mogelijk werden dankzij de uitvinding van geld.

Verder lezen …

woensdag 7 december 2011

Behoud het goede

Het gezegde stelt dat je alles moet onderzoeken en het goede moet behouden. Maar wat we doen is niets onderzoeken, we horen in de meeste gevallen alleen maar toe, waarna we alles wat wij belangrijk vinden onthouden. Dus we onderzoeken niet en we behouden al helemaal niet het goede. Nu is een belangrijk punt bij onderzoeken en het goede, dat je moet weten wat onderzoeken is en wat het goede is. Twee factoren waar we niets over leren in onze opvoeding en opleidingen.

Verder lezen …

Het makkelijke leven

Waarom denken wij toch zo vaak dat anderen zich aan regels moeten houden, waar we onszelf niet aan houden? Hoe vaak zeggen we niet tegen anderen, dat ze zich met hun eigen leven moeten bezighouden? Waarbij we meteen vergeten dat door tegen de ander te zeggen dat hij zich met zijn eigen leven moet bezighouden, dat wij ons met het leven van de ander bezighouden. We doen precies dat waar we de ander op terecht wijzen. Toch is er wel een oplossing voor dit hetzelfde doen als de ander. Namelijk vragen stellen in plaats van de ander vertellen wat hij moet doen. Een andere optie is de ander vertellen wat hij aan het doen is in plaats van te verbieden.

Verder lezen …