zondag 11 december 2011

Wat je zegt ben jezelf

Of zou hier beter kunnen staan: Wat je zegt over anderen, zegt vooral iets over wat je zelf wilt. Dus als ik zeg dat iemand beter zijn best moet doen, dan vind ik eigenlijk dat ik zelf beter mijn best moet doen. Voor een deel zal dat gedrag van anderen vertellen wat ze moeten doen voortkomen uit het feit dat we eigenlijk van jongs af aan zelden iemand hebben horen zeggen wat ze voor zichzelf willen in hun gedrag. Wat we wel vaak hebben gehoord is dat mensen anderen aanspreken op hun gedrag om te krijgen wat ze willen. Ouders die hun kinderen vertellen hoe ze zich moeten gedragen, terwijl ze zelf zich heel anders gedragen. Ouders en familie die vooral vragen wat het kind wil op materieel vlak en zelden op psychisch of sociaal gebied. Alsof iemands geestelijke leven niet bestaat.

Verder lezen …